• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://kuzazhi.com/space-uid-107073.html  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  gbk  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  3. Varování Řádek 51, znak 33: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <a href="javascript:;" onclick="setHomepage('http://www.kuzazhi.com/');"
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 53, znak 44: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
      <a href="http://www.kuzazhi.com/" onclick="addFavorite(this.href, '酷杂志');re
   ^
  5. Varování Řádek 75, znak 60: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   _form" method="post" autocomplete="off" onSubmit="searchFocus($('scbar_txt'))" ac
   ^
  6. Varování Řádek 86, znak 101: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   d="scbar_type" class="showmenu xg1 xs2" onClick="showMenu(this.id)" hidefocus="tr
   ^
  7. Varování Řádek 92, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <ul id="scbar_type_menu" class="p_pop" style="display: none;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  8. Varování Řádek 107, znak 49: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a id="switchblind" href="javascript:;" onClick="toggleBlind(this)" title="开启辅助访问
   ^
  9. Varování Řádek 117, znak 43: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
      <a id="sslct" href="javascript:;" onMouseOver="delayShow(this, function() {
   ^
  10. Varování Řádek 119, znak 90: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   =logging&amp;action=login&amp;referer=" onClick="showWindow('login', this.href);r
   ^
  11. Varování Řádek 119, znak 292: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   lass="top_find_psw" href="javascript:;" onClick="showWindow('login', 'member.php?
   ^
  12. Varování Řádek 130, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="sslct_menu" class="cl p_pop" style="display: none;"> 
   ^
  13. Varování Řádek 133, znak 27: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <span class="sslct_btn" onClick="extstyle('./template/veikei_dz_pic_20130301_co
   ^
  14. Varování Řádek 133, znak 115: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   0301_color/style/blue')" title="清新蓝"><i style='background:#00aadd'></i> 清新蓝 </spa
   ^
  15. Varování Řádek 135, znak 27: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <span class="sslct_btn" onClick="extstyle('./template/veikei_dz_pic_20130301_co
   ^
  16. Varování Řádek 135, znak 119: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   _color/style/blue_biz')" title="科技蓝"><i style='background:#226699'></i> 科技蓝 </spa
   ^
  17. Varování Řádek 138, znak 41: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div id="qmenu_menu" class="p_pop blk" style="display: none;">
   ^
  18. Varování Řádek 140, znak 38: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   请 <a href="javascript:;" class="xi2" onclick="lsSubmit()"><strong>登录</strong></a>
   ^
  19. Varování Řádek 154, znak 112: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   zazhi.com/forum-79-1.html" hidefocus="true"  style="color: red">2022年合集</a></li>
   ^
  20. Varování Řádek 157, znak 112: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   zazhi.com/forum-78-1.html" hidefocus="true"  style="color: red">2021年合集</a></li>
   ^
  21. Varování Řádek 160, znak 40: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
               <li id="mn_F1" onmouseover="showMenu({'ctrlid':this.id,'c
   ^
  22. Varování Řádek 160, znak 183: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   i.com/forum-1-1.html" hidefocus="true"  style="color: orange">往年杂志合集PDF</a></li>
   ^
  23. Varování Řádek 165, znak 114: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   =threed_pay" hidefocus="true" target="_blank"  style="color: cyan">充值酷币</a></li>
   ^
  24. Varování Řádek 168, znak 114: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   threed_vip" hidefocus="true" target="_blank"  style="color: cyan">升级VIP</a></li>
   ^
  25. Varování Řádek 175, znak 159: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   " title="现有的杂志币及消费明细" target="_blank"  style="color: yellow">我的积分<span>现有的杂志币及消费
   ^
  26. Varování Řádek 182, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <ul class="p_pop h_pop" id="mn_F1_menu" style="display: none"><li><a href="http:/
   ^
  27. Varování Řádek 182, znak 467: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="p_pop h_pop" id="mn_userapp_menu" style="display: none"></div> </div>
   ^
  28. Varování Řádek 211, znak 148: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   riendhk_107073" id="a_friend_li_107073" onclick="showWindow(this.id, this.href, '
   ^
  29. Varování Řádek 214, znak 170: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   0&amp;daterange=2" id="a_sendpm_107073" onclick="showWindow('showMsgBox', this.hr
   ^
  30. Varování Řádek 227, znak 19: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <ul class="tb cl" style="padding-left: 75px;">
   ^
  31. Varování Řádek 267, znak 47: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m class="xg1">用户组&nbsp;&nbsp;</em><span style="color:" class="xi2" onmouseover="s
   ^
  32. Varování Řádek 267, znak 74: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   p;</em><span style="color:" class="xi2" onmouseover="showTip(this)" tip="积分 0, 距离
   ^
  33. Varování Řádek 317, znak 43: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="g_upmine_menu" class="tip tip_3" style="display:none;">
   ^
  34. Varování Řádek 326, znak 40: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <span hidefocus="true"><a title="返回顶部" onclick="window.scrollTo('0','0')" class="
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.