• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://www.linezolid.ru/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 105, znak 30: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
         name="s" id="s" onblur="if (this.value == '') {this.value = 'Найти.
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  3. Varování Řádek 106, znak 13: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
         onfocus="if (this.value == 'Найти...') {this.value = '';}" 
   ^
  4. Varování Řádek 545, znak 163: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="textwidget custom-html-widget"><div style="margin:0 auto; width:240px; text-a
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  5. Varování Řádek 562, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="agImportSmall" style="margin-top:10px;"></div>
   ^
  6. Varování Řádek 563, znak 445: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   get custom-html-widget"><div id="ok_group_widget" style="margin-top:15px;"></div>
   ^
  7. Varování Řádek 580, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="vk_groups" style="margin-top:15px;"></div>
   ^
  8. Varování Řádek 597, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="agImportSmall2" style="margin-top:10px;"></div>
   ^
  9. Varování Řádek 609, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="agImportSmall3" style="margin-top:10px;"></div>
   ^
  10. Varování Řádek 624, znak 167: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="textwidget custom-html-widget"><div style="margin:0 auto; width:240px; text-a
   ^
  11. Varování Řádek 655, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="display:none;"><script type="text/javascript">
   ^
  12. Varování Řádek 666, znak 57: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   img src="//mc.yandex.ru/watch/12660475" style="position:absolute; left:-9999px;" 
   ^
  13. Varování Řádek 666, znak 103: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   tch/12660475" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  14. Varování Řádek 669, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div style="display:none;"><noindex><script type="text/javascript"><!--
   ^
  15. Varování Řádek 760, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="clear:both;"></div>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.