• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://lkpo2003.esy.es/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 145, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <body style="height: 100%; width: 100%; margin-top: 0px; position: absolute; left
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 147, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position: absolute; width: 80%; height: 100%; z-index: 2; visibility:
   ^
  4. Varování Řádek 149, znak 53: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "100%" width="80%" src="world_map.gif" style="position: fixed; left: 0px; top: 0
   ^
  5. Varování Řádek 153, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position: absolute; width: 100%; height: 100%; z-index: 1; visibility
   ^
  6. Varování Řádek 155, znak 96: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "100%" marginheight="0" marginwidth="0" style="float: right" width="20%" scrollin
   ^
  7. Varování Řádek 163, znak 38: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="layer3" class="auto-style1" style="position: absolute; width: 30px; heig
   ^
  8. Varování Řádek 165, znak 58: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ndexr.html" target="Iframe1" ><img alt="" height="15" src="chinaflag.bmp" width="
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  9. Varování Řádek 171, znak 18: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="layer4" style="position: absolute; width: 40px; height: 13%; z-index: 4;
   ^
  10. Varování Řádek 175, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   wrap="nowrap" valign="top" align="left" style="height: 36px"> <a href="http://www
   ^
  11. Varování Řádek 177, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td nowrap="nowrap" style="height: 36px"> <input type="hidden" name="domains" v
   ^
  12. Varování Řádek 177, znak 157: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   oo.gl/nQGGo3"></input> <label for="sbi" style="display: none">輸入您的搜尋字詞</label> <i
   ^
  13. Varování Řádek 177, znak 294: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   e="" id="sbi"></input> <label for="sbb" style="display: none">提交搜尋表單</label> <inp
   ^
  14. Varování Řádek 191, znak 18: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="layer5" style="position: absolute; width: 20px; height: 10px;left: 40%; 
   ^
  15. Varování Řádek 193, znak 58: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ndext.html" target="Iframe1" ><img alt="" height="10" src="rocflag.png" width="20
   ^
  16. Varování Řádek 195, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position: absolute; width: 30px; height: 15px;left: 65%; top: 30%; z-
   ^
  17. Varování Řádek 195, znak 184: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ndexa.html" target="Iframe1" ><img alt="" height="15" src="americaflag.png" width
   ^
  18. Varování Řádek 197, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position: absolute; width: 30px; height: 15px;left: 27%; top: 45%; z-
   ^
  19. Varování Řádek 197, znak 182: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ndexi.html" target="Iframe1" ><img alt="" height="15" src="indiaflag.png" width="
   ^
  20. Varování Řádek 199, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position: absolute; width: 20px; height: 10px;left: 33%; top: 51%; z-
   ^
  21. Varování Řádek 199, znak 185: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ndext.html" target="Iframe1" ><img alt="" height="10" src="thailandflag.png" widt
   ^
  22. Varování Řádek 201, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position: absolute; width: 20px; height: 10px;left: 37%; top: 39%; z-
   ^
  23. Varování Řádek 201, znak 179: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ndexh.html" target="Iframe1" ><img alt="" height="10" src="hkflag.png" width="20"
   ^
  24. Varování Řádek 203, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position: absolute; width: 20px; height: 10px;left: 39%; top: 30%; z-
   ^
  25. Varování Řádek 203, znak 184: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ndexk.html" target="Iframe1" ><img alt="" height="10" src="koreaflag.png" width="
   ^
  26. Varování Řádek 205, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position: absolute; width: 20px; height: 10px;left: 35%; top: 57%; z-
   ^
  27. Varování Řádek 205, znak 181: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ndexs.html" target="Iframe1" ><img alt="" height="10" src="sgflag.png" width="20"
   ^
  28. Varování Řádek 207, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position: absolute; width: 20px; height: 10px;left: 42%; top: 30%; z-
   ^
  29. Varování Řádek 207, znak 184: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ndexj.html" target="Iframe1" ><img alt="" height="10" src="japanflag.png" width="
   ^
  30. Varování Řádek 209, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position: absolute; width: 20px; height: 10px;left: 35%; top: 55%; z-
   ^
  31. Varování Řádek 209, znak 187: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ndexm.html" target="Iframe1" ><img alt="" height="10" src="malaysiaflag.png" widt
   ^
  32. Varování Řádek 211, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position: absolute; width: 20px; height: 10px;left: 34%; top: 60%; z-
   ^
  33. Varování Řádek 211, znak 188: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ndexi.html" target="Iframe1" ><img alt="" height="10" src="indonesiaflag.png" wid
   ^
  34. Varování Řádek 213, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position: absolute; width: 30px; height: 15px;left: 43%; top: 80%; z-
   ^
  35. Varování Řádek 213, znak 185: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ndexa.html" target="Iframe1" ><img alt="" height="15" src="ausflag.png" width="30
   ^
  36. Varování Řádek 215, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position: absolute; width: 20px; height: 10px;left: 13%; top: 82%; z-
   ^
  37. Varování Řádek 215, znak 181: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ndexs.html" target="Iframe1" ><img alt="" height="10" src="saflag.png" width="20"
   ^
  38. Varování Řádek 217, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position: absolute; width: 30px; height: 15px;left: 30%; top: 15%; z-
   ^
  39. Varování Řádek 217, znak 185: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ndexr.html" target="Iframe1" ><img alt="" height="15" src="russiaflag.png" width=
   ^
  40. Varování Řádek 219, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position: absolute; width: 20px; height: 10px;left: 40%; top: 48%; z-
   ^
  41. Varování Řádek 219, znak 181: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ndexp.html" target="Iframe1" ><img alt="" height="10" src="phflag.png" width="20"
   ^
  42. Varování Řádek 221, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position: absolute; width: 20px; height: 10px;left: 36.5%; top: 49%; 
   ^
  43. Varování Řádek 221, znak 183: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ndexv.html" target="Iframe1" ><img alt="" height="10" src="vnflag.png" width="20"
   ^
  44. Varování Řádek 223, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position: absolute; width: 20px; height: 10px;left: 8%; top: 21%; z-i
   ^
  45. Varování Řádek 223, znak 180: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ndexu.html" target="Iframe1" ><img alt="" height="10" src="uk.png" width="20" /><
   ^
  46. Varování Řádek 225, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position: absolute; width: 30px; height: 15px;left: 75%; top: 65%; z-
   ^
  47. Varování Řádek 225, znak 181: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ndexb.html" target="Iframe1" ><img alt="" height="15" src="brflag.png" width="30"
   ^
  48. Varování Řádek 227, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position: absolute; width: 20px; height: 10px;left: 16%; top: 32%; z-
   ^
  49. Varování Řádek 227, znak 182: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ndext.html" target="Iframe1" ><img alt="" height="10" src="turflag.png" width="20
   ^
  50. Varování Řádek 229, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position: absolute; width: 20px; height: 10px;left: 7.5%; top: 32%; z
   ^
  51. Varování Řádek 229, znak 183: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ndexs.html" target="Iframe1" ><img alt="" height="10" src="spanishflag.png" width
   ^
  52. Varování Řádek 231, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position: absolute; width: 3.5%; height: 7%;left: 76.5%; top: 93%; z-
   ^
  53. Varování Řádek 231, znak 203: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   /forum.php/" target="_blank" ><img alt="" height="100%" src="forum.png" width="10
   ^
  54. Varování Řádek 233, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position: absolute; width: 30px; height: 15px;left: 65%; top: 15%; z-
   ^
  55. Varování Řádek 233, znak 180: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ndexc.html" target="Iframe1" ><img alt="" height="15" src="ca.png" width="30" /><
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.