• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://lyamin.net/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 5, znak 61: nesoulad kódování.
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
   ^

   HTTP hlavička Content-Type doporučuje jiné kódování než vnitřní deklarace. Upřednostňuji informaci z HTTP hlavičky.

  3. Varování Řádek 23, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <body style="background-image: url('fon1.png')">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 25, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position: absolute; width: 100px; height: 100px; z-index: 1" id="laye
   ^
  5. Varování Řádek 26, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div style="position: absolute; width: 267px; height: 100px; z-index: 1; left: 6
   ^
  6. Varování Řádek 38, znak 12: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
    <img alt="" src="mail.jpg" width="640" height="556" /></div>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.