• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://lystudio.yupoo.us/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 91, znak 66: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    class="content post widget" action="/" onsubmit="if (!this.s.value) {this.s.focu
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  3. Varování Řádek 130, znak 10: kotva jménem "WIDGET LASTCOMMENTS POST" již v dokumentu je.
   <div id="widget lastcomments post" class="widget">
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  4. Varování Řádek 135, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <a id="backTopLink" href="#" style="font-family:Arial, Helvetica, right:0; bottom
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  5. Varování Řádek 149, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="font-family:Arial, margin-top:10px; clear:both; background:#ddd; text
   ^
  6. Varování Řádek 150, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="display:none;">Footer:</p>
   ^
  7. Varování Řádek 151, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="background:#003430 repeat-x; width:16%; border-top:1px 0 50% 0; #c3c3
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.