• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 187 chyb a 128 varování.
  http://maplehockey.com/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní, chybí deklarace.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <script>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  2. Chyba Řádek 1, znak 8: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
   <script>
   ^

   Tento atribut určuje použitý skriptovací jazyk. Užíváte-li JavaScript, měli byste u elementu <script> uvést atribut type="text/javascript".

  3. Chyba Řádek 4, znak 56: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
   <script src="https://bonushutering.life/js/popunder.js"></script><!DOCTYPE html>
   ^
  4. Chyba Řádek 4, znak 68: deklarace "DOCTYPE" není dovolena v těle dokumentu.
   <script src="https://bonushutering.life/js/popunder.js"></script><!DOCTYPE html>
   ^

   Deklarace <!doctype> musí být před kořenovým elementem, není dovolena uvnitř instance dokumentu.

  5. Chyba Řádek 5, znak 19: element "HTML" není dovolen na tomto místě.
   <html lang="en-US">
   ^

   Uvedený element se objevil někde, kde jeho existence není žádaná. Může jít o nekorektní zanoření elementů nebo také jejich překřížení.

   Jedna z běžných příčin této chyby je používání XHTML syntaxe v HTML dokumentu. Kvůli pravidlům HTML o implicitním zavírání značek může mít tahle chyba kaskádový efekt a vyvolat řadu dalších chybových hlášek.

  6. Chyba Řádek 7, znak 8: nedovolený atribut "CHARSET".
    <meta charset="UTF-8">
   ^

   Použili jste atribut, který není v definici typu dokumentu u tohoto elementu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o atribut „target“ nebo „align“). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba „marginheight“ (použijte raději CSS) nebo „autocomplete“.

   Tato chyba vás také může potkat, pokud užíváte elementy nedovolené v tomto typu dokumentu (třeba EMBED) — každý atribut na takovém elementu vyvolá jednu chybovou hlášku. Jakmile odstraníte problémový element, všechny zmizí.

  7. Chyba Řádek 7, znak 23: povinný atribut "CONTENT" elementu "META" není uveden.
    <meta charset="UTF-8">
   ^

   Tento atribut je u daného elementu povinný, ale zde chybí.

  8. Chyba Řádek 10, znak 53: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    <link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
   ^

   Prostý text zde není dovolený, musíte jej zanořit do nějakého elementu.

   Často se tato chyba vyskytuje při validování podle Strict DTD, pokud dáte text přímo do BODY nebo do FORM. Chybu odstraníte tím, že text vložíte do elementu, který je na daném místě povolený (u BODY třeba odstavec, u FORMu FIELDSET apod.).

  9. Chyba Řádek 12, znak 32: nedovolený atribut "SIZES".
     <link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="http://maplehockey.com/wp-co
   ^
  10. Chyba Řádek 44, znak 8: nedovolený atribut "ID".
   <style id='wp-block-library-theme-inline-css' type='text/css'>
   ^
  11. Chyba Řádek 52, znak 107: nedovolený atribut "ID".
   .com/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.0' id='jquery-core-js'></script>
   ^
  12. Chyba Řádek 59, znak 15: "ASYNC" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-F14TVCZLVN"></sc
   ^
  13. Chyba Řádek 59, znak 77: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
   pt async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-F14TVCZLVN"></script>
   ^
  14. Chyba Řádek 60, znak 8: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
   <script>
   ^
  15. Chyba Řádek 70, znak 8: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
   <script>var portfolioDataJs = portfolioDataJs || [];</script>  <style type="tex
   ^
  16. Chyba Řádek 310, znak 49: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
   <script src="./wp-content/themes/soledad/qds.js"></script>
   ^
  17. Chyba Řádek 311, znak 7: ukončovací značka elementu "HEAD", který dosud neskončil.
   </head>
   ^

   Uvnitř <head> musí být přítomen element <title>.

  18. Chyba Řádek 315, znak 1: nedovolený element "NAV".
   <nav id="sidebar-nav" class="header-3" role="navigation" itemscope itemtype="http
   ^

   Použili jste element, který není v definici typu dokumentu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o element FONT nebo CENTER). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba SPACER (použijte raději CSS) nebo MARQUEE.

  19. Chyba Řádek 315, znak 6: nedovolený atribut "ID".
   <nav id="sidebar-nav" class="header-3" role="navigation" itemscope itemtype="http
   ^
  20. Chyba Řádek 315, znak 23: nedovolený atribut "CLASS".
   <nav id="sidebar-nav" class="header-3" role="navigation" itemscope itemtype="http
   ^
  21. Chyba Řádek 315, znak 40: nedovolený atribut "ROLE".
   <nav id="sidebar-nav" class="header-3" role="navigation" itemscope itemtype="http
   ^
  22. Chyba Řádek 315, znak 68: "ITEMSCOPE" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   ="header-3" role="navigation" itemscope itemtype="https://schema.org/SiteNavigati
   ^
  23. Chyba Řádek 315, znak 68: nedovolený atribut "ITEMTYPE".
   ="header-3" role="navigation" itemscope itemtype="https://schema.org/SiteNavigati
   ^
  24. Chyba Řádek 318, znak 145: nedovolený atribut "DATA-SRC".
   themes/soledad/images/penci-holder.png" data-src="http://maplehockey.com/wp-conte
   ^
  25. Chyba Řádek 365, znak 31: nedovolený atribut "ROLE".
     <div class="penci-headline" role="navigation" itemscope itemtype="https://schem
   ^
  26. Chyba Řádek 365, znak 59: "ITEMSCOPE" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   i-headline" role="navigation" itemscope itemtype="https://schema.org/SiteNavigati
   ^
  27. Chyba Řádek 365, znak 59: nedovolený atribut "ITEMTYPE".
   i-headline" role="navigation" itemscope itemtype="https://schema.org/SiteNavigati
   ^
  28. Chyba Řádek 376, znak 91: nedovolený atribut "DATA-AUTO".
   l-carousel-slider penci-headline-posts" data-auto="true" data-autotime="3000" dat
   ^
  29. Chyba Řádek 376, znak 108: nedovolený atribut "DATA-AUTOTIME".
   der penci-headline-posts" data-auto="true" data-autotime="3000" data-speed="200">
   ^
  30. Chyba Řádek 376, znak 129: nedovolený atribut "DATA-SPEED".
   der penci-headline-posts" data-auto="true" data-autotime="3000" data-speed="200">
   ^
  31. Chyba Řádek 412, znak 2: nedovolený element "HEADER".
    <header id="header" class="header-header-3" itemscope="itemscope" itemtype="http
   ^
  32. Chyba Řádek 412, znak 10: nedovolený atribut "ID".
    <header id="header" class="header-header-3" itemscope="itemscope" itemtype="http
   ^
  33. Chyba Řádek 412, znak 22: nedovolený atribut "CLASS".
    <header id="header" class="header-header-3" itemscope="itemscope" itemtype="http
   ^
  34. Chyba Řádek 412, znak 46: nedovolený atribut "ITEMSCOPE".
   der id="header" class="header-header-3" itemscope="itemscope" itemtype="https://s
   ^
  35. Chyba Řádek 412, znak 68: nedovolený atribut "ITEMTYPE".
   "header-header-3" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/WPHeader"><!
   ^
  36. Chyba Řádek 423, znak 15: nedovolený atribut "DATA-AA".
         <iframe data-aa="1603987" src="//ad.a-ads.com/1603987?size=728x90" scrollin
   ^
  37. Chyba Řádek 423, znak 162: nedovolený atribut "ALLOWTRANSPARENCY".
   border:0px; padding:0; overflow:hidden" allowtransparency="true"></iframe>       
   ^
  38. Chyba Řádek 430, znak 4: nedovolený element "NAV".
      <nav id="navigation" class="header-layout-bottom menu-style-2 header-3 menu-it
   ^
  39. Chyba Řádek 430, znak 122: "ITEMSCOPE" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   em-padding" role="navigation" itemscope itemtype="https://schema.org/SiteNavigati
   ^
  40. Chyba Řádek 465, znak 15: nedovolený atribut "ROLE".
           <form role="search" method="get" id="searchform" action="http://maplehock
   ^
  41. Chyba Řádek 467, znak 43: nedovolený atribut "PLACEHOLDER".
   <input type="text" class="search-input" placeholder="Type and hit enter..." name=
   ^
  42. Chyba Řádek 491, znak 125: nedovolený atribut "DATA-STYLE".
   ci-owl-carousel penci-owl-featured-area"data-style="style-26" data-auto="true" da
   ^
  43. Chyba Řádek 491, znak 202: nedovolený atribut "DATA-LOOP".
   "true" data-autotime="6000" data-speed="800" data-loop="true"> <div class="item">
   ^
  44. Chyba Řádek 494, znak 49: nedovolený atribut "DATA-SRC".
    <a class="penci-image-holder owl-lazy" data-src="http://maplehockey.com/wp-conte
   ^
  45. Chyba Řádek 636, znak 11: nedovolený element "SECTION".
             <section class="home-featured-cat mag-cat-style-1">
   ^
  46. Chyba Řádek 636, znak 20: nedovolený atribut "CLASS".
             <section class="home-featured-cat mag-cat-style-1">
   ^
  47. Chyba Řádek 650, znak 23: nedovolený element "TIME".
                   <span><time class="entry-date published" datetime="2021-10-16T15:
   ^
  48. Chyba Řádek 650, znak 29: nedovolený atribut "CLASS".
                   <span><time class="entry-date published" datetime="2021-10-16T15:
   ^
  49. Chyba Řádek 650, znak 58: nedovolený atribut "DATETIME".
   span><time class="entry-date published" datetime="2021-10-16T15:30:54+00:00">Octo
   ^
  50. Chyba Řádek 657, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-16T15:30:54+00:00">Octobe
   ^
  51. Chyba Řádek 668, znak 23: nedovolený element "TIME".
                   <span><time class="entry-date published" datetime="2021-10-16T15:
   ^
  52. Chyba Řádek 672, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-16T15:30:05+00:00">Octobe
   ^
  53. Chyba Řádek 683, znak 23: nedovolený element "TIME".
                   <span><time class="entry-date published" datetime="2021-10-16T13:
   ^
  54. Chyba Řádek 687, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-16T13:53:10+00:00">Octobe
   ^
  55. Chyba Řádek 698, znak 23: nedovolený element "TIME".
                   <span><time class="entry-date published" datetime="2021-10-16T12:
   ^
  56. Chyba Řádek 702, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-16T12:53:20+00:00">Octobe
   ^
  57. Chyba Řádek 713, znak 23: nedovolený element "TIME".
                   <span><time class="entry-date published" datetime="2021-10-16T04:
   ^
  58. Chyba Řádek 717, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-16T04:52:24+00:00">Octobe
   ^
  59. Chyba Řádek 725, znak 12: nedovolený element "SECTION".
              <section class="home-featured-cat mag-cat-style-13">
   ^
  60. Chyba Řádek 732, znak 2: nedovolený element "ARTICLE".
    <article id="post-56276" class="item hentry">
   ^
  61. Chyba Řádek 732, znak 11: nedovolený atribut "ID".
    <article id="post-56276" class="item hentry">
   ^
  62. Chyba Řádek 732, znak 27: nedovolený atribut "CLASS".
    <article id="post-56276" class="item hentry">
   ^
  63. Chyba Řádek 745, znak 23: nedovolený element "TIME".
                   <span><time class="entry-date published" datetime="2021-10-13T20:
   ^
  64. Chyba Řádek 749, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-13T20:29:04+00:00">Octobe
   ^
  65. Chyba Řádek 754, znak 2: nedovolený element "ARTICLE".
    <article id="post-56273" class="item hentry">
   ^
  66. Chyba Řádek 767, znak 23: nedovolený element "TIME".
                   <span><time class="entry-date published" datetime="2021-10-13T19:
   ^
  67. Chyba Řádek 771, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-13T19:57:37+00:00">Octobe
   ^
  68. Chyba Řádek 776, znak 2: nedovolený element "ARTICLE".
    <article id="post-56106" class="item hentry">
   ^
  69. Chyba Řádek 789, znak 23: nedovolený element "TIME".
                   <span><time class="entry-date published" datetime="2021-10-11T16:
   ^
  70. Chyba Řádek 793, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-11T16:24:52+00:00">Octobe
   ^
  71. Chyba Řádek 798, znak 2: nedovolený element "ARTICLE".
    <article id="post-55950" class="item hentry">
   ^
  72. Chyba Řádek 811, znak 23: nedovolený element "TIME".
                   <span><time class="entry-date published" datetime="2021-10-08T18:
   ^
  73. Chyba Řádek 815, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-08T18:11:55+00:00">Octobe
   ^
  74. Chyba Řádek 820, znak 2: nedovolený element "ARTICLE".
    <article id="post-55667" class="item hentry">
   ^
  75. Chyba Řádek 833, znak 23: nedovolený element "TIME".
                   <span><time class="entry-date published" datetime="2021-10-04T17:
   ^
  76. Chyba Řádek 837, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-04T17:13:44+00:00">Octobe
   ^
  77. Chyba Řádek 842, znak 2: nedovolený element "ARTICLE".
    <article id="post-55642" class="item hentry">
   ^
  78. Chyba Řádek 855, znak 23: nedovolený element "TIME".
                   <span><time class="entry-date published" datetime="2021-10-04T01:
   ^
  79. Chyba Řádek 859, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-04T01:10:42+00:00">Octobe
   ^
  80. Chyba Řádek 869, znak 12: nedovolený element "SECTION".
              <section class="home-featured-cat mag-cat-style-9">
   ^
  81. Chyba Řádek 883, znak 16: nedovolený element "TIME".
            <span><time class="entry-date published" datetime="2021-10-16T06:31:19+0
   ^
  82. Chyba Řádek 887, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-16T06:31:19+00:00">Octobe
   ^
  83. Chyba Řádek 898, znak 16: nedovolený element "TIME".
            <span><time class="entry-date published" datetime="2021-10-16T05:58:36+0
   ^
  84. Chyba Řádek 902, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-16T05:58:36+00:00">Octobe
   ^
  85. Chyba Řádek 913, znak 16: nedovolený element "TIME".
            <span><time class="entry-date published" datetime="2021-10-15T23:46:19+0
   ^
  86. Chyba Řádek 917, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-15T23:46:19+00:00">Octobe
   ^
  87. Chyba Řádek 928, znak 16: nedovolený element "TIME".
            <span><time class="entry-date published" datetime="2021-10-15T20:34:39+0
   ^
  88. Chyba Řádek 932, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-15T20:34:39+00:00">Octobe
   ^
  89. Chyba Řádek 943, znak 16: nedovolený element "TIME".
            <span><time class="entry-date published" datetime="2021-10-15T20:04:22+0
   ^
  90. Chyba Řádek 947, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-15T20:04:22+00:00">Octobe
   ^
  91. Chyba Řádek 958, znak 16: nedovolený element "TIME".
            <span><time class="entry-date published" datetime="2021-10-15T16:11:55+0
   ^
  92. Chyba Řádek 962, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-15T16:11:55+00:00">Octobe
   ^
  93. Chyba Řádek 973, znak 16: nedovolený element "TIME".
            <span><time class="entry-date published" datetime="2021-10-15T15:00:18+0
   ^
  94. Chyba Řádek 977, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-15T15:00:18+00:00">Octobe
   ^
  95. Chyba Řádek 988, znak 16: nedovolený element "TIME".
            <span><time class="entry-date published" datetime="2021-10-13T22:41:36+0
   ^
  96. Chyba Řádek 992, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-13T22:41:36+00:00">Octobe
   ^
  97. Chyba Řádek 1016, znak 26: nedovolený element "TIME".
                      <span><time class="entry-date published" datetime="2021-10-15T
   ^
  98. Chyba Řádek 1029, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-15T18:15:00+00:00">Octobe
   ^
  99. Chyba Řádek 1039, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-14T22:15:00+00:00">Octobe
   ^
  100. Chyba Řádek 1049, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-13T18:15:00+00:00">Octobe
   ^
  101. Chyba Řádek 1059, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-13T16:00:00+00:00">Octobe
   ^
  102. Chyba Řádek 1069, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-08T19:45:00+00:00">Octobe
   ^
  103. Chyba Řádek 1094, znak 26: nedovolený element "TIME".
                      <span><time class="entry-date published" datetime="2021-10-05T
   ^
  104. Chyba Řádek 1107, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-02T12:00:00+00:00">Octobe
   ^
  105. Chyba Řádek 1117, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-09-29T17:30:00+00:00">Septem
   ^
  106. Chyba Řádek 1127, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-09-27T20:00:00+00:00">Septem
   ^
  107. Chyba Řádek 1137, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-09-25T12:00:00+00:00">Septem
   ^
  108. Chyba Řádek 1147, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-09-23T17:00:00+00:00">Septem
   ^
  109. Chyba Řádek 1166, znak 2: nedovolený element "ARTICLE".
    <article id="post-56456" class="item hentry">
   ^
  110. Chyba Řádek 1182, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-16T16:30:58+00:00">Octobe
   ^
  111. Chyba Řádek 1185, znak 26: nedovolený element "TIME".
                      <span><time class="entry-date published" datetime="2021-10-16T
   ^
  112. Chyba Řádek 1197, znak 2: nedovolený element "ARTICLE".
    <article id="post-56458" class="item hentry">
   ^
  113. Chyba Řádek 1213, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-16T16:22:52+00:00">Octobe
   ^
  114. Chyba Řádek 1216, znak 26: nedovolený element "TIME".
                      <span><time class="entry-date published" datetime="2021-10-16T
   ^
  115. Chyba Řádek 1228, znak 2: nedovolený element "ARTICLE".
    <article id="post-56454" class="item hentry">
   ^
  116. Chyba Řádek 1244, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-16T16:15:29+00:00">Octobe
   ^
  117. Chyba Řádek 1247, znak 26: nedovolený element "TIME".
                      <span><time class="entry-date published" datetime="2021-10-16T
   ^
  118. Chyba Řádek 1259, znak 2: nedovolený element "ARTICLE".
    <article id="post-56450" class="item hentry">
   ^
  119. Chyba Řádek 1275, znak 4: nedovolený element "TIME".
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-16T15:30:54+00:00">Octobe
   ^
  120. Informace Řádek 1275, znak 5: + dalších 68 chyb a 128 varování.
      <time class="entry-date published" datetime="2021-10-16T15:30:54+00:00">Octobe
   ^

   Zbývající chyby a varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.