• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://mas-pressa.ru/  
  text/html — HTML 4.01 Strict 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 51, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="background-image: url(_mod_files/ce_images/site/headerbg_01.jpg); 
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 54, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="background-image: url(_mod_files/ce_images/site/headerbg_04.jpg); 
   ^
  4. Varování Řádek 57, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="background-image: url(_mod_files/ce_images/site/header_07.jpg); ba
   ^
  5. Varování Řádek 64, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="background-image: url(_mod_files/ce_images/site/header_01.jpg); ba
   ^
  6. Varování Řádek 65, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="background-image: url(_mod_files/ce_images/site/header_02.jpg); ba
   ^
  7. Varování Řádek 66, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="background-image: url(_mod_files/ce_images/site/header_03.jpg); ba
   ^
  8. Varování Řádek 69, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="background-image: url(_mod_files/ce_images/site/header_04.jpg); ba
   ^
  9. Varování Řádek 70, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="background-image: url(_mod_files/ce_images/site/header_05.jpg); ba
   ^
  10. Varování Řádek 82, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="background-image: url(_mod_files/ce_images/site/header_06.jpg); ba
   ^
  11. Varování Řádek 82, znak 196: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ><br><b><i><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Наши парт
   ^
  12. Varování Řádek 85, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="background-image: url(_mod_files/ce_images/site/header_07.jpg); ba
   ^
  13. Varování Řádek 87, znak 98: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   p;<br><br>8 (812) 647-00-15<br><br><div style="text-align: right;"><span style="d
   ^
  14. Varování Řádek 87, znak 131: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   r><div style="text-align: right;"><span style="display: inline !important;"><b><i
   ^
  15. Varování Řádek 88, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="background-image: url(_mod_files/ce_images/site/header_08.jpg); ba
   ^
  16. Varování Řádek 89, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="background-image: url(_mod_files/ce_images/site/header_09.jpg); ba
   ^
  17. Varování Řádek 89, znak 178: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   t="154"><b><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Кадровая 
   ^
  18. Varování Řádek 89, znak 373: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   </a><br><b><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Сайт Бума
   ^
  19. Varování Řádek 96, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="background-image: url(_mod_files/ce_images/site/header_03.jpg); ba
   ^
  20. Varování Řádek 99, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="background-image: url(_mod_files/ce_images/site/header_06.jpg); ba
   ^
  21. Varování Řádek 102, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="background-image: url(_mod_files/ce_images/site/header_09.jpg); ba
   ^
  22. Varování Řádek 110, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="background-image: url(_mod_files/ce_images/site/submenu_01.jpg); b
   ^
  23. Varování Řádek 114, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="background-image: url(_mod_files/ce_images/site/submenu_01.jpg); b
   ^
  24. Varování Řádek 115, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="background-image: url(_mod_files/ce_images/site/submenu_02.jpg); b
   ^
  25. Varování Řádek 115, znak 166: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   h="460"><b><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Где раз
   ^
  26. Varování Řádek 115, znak 248: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   естить?<br><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span><a href
   ^
  27. Varování Řádek 116, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="background-image: url(_mod_files/ce_images/site/submenu_03.jpg); b
   ^
  28. Varování Řádek 120, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="background-image: url(_mod_files/ce_images/site/submenu_03.jpg); b
   ^
  29. Varování Řádek 133, znak 58: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "200px" není délka.
          <td id=lay_f2 height=100% valign=top width=200px>
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  30. Varování Řádek 144, znak 42: hodnota atributu NAME se liší od ID.
          <a class="have_sub" name="v20085" id="j20085" href="telegidy/" onmo
   ^

   Jsou-li u tohoto elementu použity atributy „name“ i „id“, musí být stejné.

  31. Varování Řádek 144, znak 79: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   e="v20085" id="j20085" href="telegidy/" onmouseover="showMenu(20085, 0, 'left', '
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  32. Varování Řádek 144, znak 141: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   howMenu(20085, 0, 'left', 'bottom', 210, -20);" onmouseout="moff();">Телегиды</a>
   ^
  33. Varování Řádek 151, znak 42: hodnota atributu NAME se liší od ID.
          <a class="have_sub" name="v20098" id="j20098" href="delovye-izdanij
   ^
  34. Varování Řádek 151, znak 87: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   8" id="j20098" href="delovye-izdanija/" onmouseover="showMenu(20098, 0, 'left', '
   ^
  35. Varování Řádek 151, znak 149: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   (20098, 0, 'left', 'bottom', 210, -20);" onmouseout="moff();">Деловые издания</a>
   ^
  36. Varování Řádek 158, znak 42: hodnota atributu NAME se liší od ID.
          <a class="have_sub" name="v20081" id="j20081" href="populjarnye-mas
   ^
  37. Varování Řádek 158, znak 100: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   " href="populjarnye-massovye-izdanija/" onmouseover="showMenu(20081, 0, 'left', '
   ^
  38. Varování Řádek 158, znak 162: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   20081, 0, 'left', 'bottom', 210, -20);" onmouseout="moff();">Популярные массовые 
   ^
  39. Varování Řádek 207, znak 42: hodnota atributu NAME se liší od ID.
          <a class="have_sub" name="v20260" id="j20260" href="nedvizhimost/" 
   ^
  40. Varování Řádek 207, znak 83: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   20260" id="j20260" href="nedvizhimost/" onmouseover="showMenu(20260, 0, 'left', '
   ^
  41. Varování Řádek 207, znak 145: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   nu(20260, 0, 'left', 'bottom', 210, -20);" onmouseout="moff();">Недвижимость </a>
   ^
  42. Varování Řádek 214, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="text-align: left; background-image: url(_mod_files/ce_images/site/
   ^
  43. Varování Řádek 214, znak 165: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   o-repeat;" valign="top" height="110"><b style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp; &nb
   ^
  44. Varování Řádek 217, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="text-align: left; background-image: url(_mod_files/ce_images/site/
   ^
  45. Varování Řádek 217, znak 166: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   epeat;" valign="top" height="110"><font style="font-weight: bold;" color="#ff0000
   ^
  46. Varování Řádek 235, znak 22: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "30px" není délka.
   </tr><tr><td height="30px" colspan=10><hr></td></tr><tr>
   ^
  47. Varování Řádek 246, znak 22: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "30px" není délka.
   </tr><tr><td height="30px" colspan=10><hr></td></tr><tr>
   ^
  48. Varování Řádek 287, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align: justify;">
   ^
  49. Varování Řádek 288, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: left;" lang="ru-RU"><br></p>
   ^
  50. Varování Řádek 289, znak 12: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   </div><div style="text-align: justify;"><font color="#000000"><b>Наше рекламное а
   ^
  51. Varování Řádek 289, znak 109: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   е рекламное агентство «АРАГО »</b><span style="display: inline !important;"> аккр
   ^
  52. Varování Řádek 289, znak 396: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   редакционных цен.</span></font></div><p style="text-align: center;"><font color="
   ^
  53. Varování Řádek 289, znak 510: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   , доступно, экономично</font><br></p><p style="text-align: center; font-size: 16p
   ^
  54. Varování Řádek 289, znak 587: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    16px;" lang="ru-RU" align="LEFT"><font style="font-size: 18px;" color="#000000">
   ^
  55. Varování Řádek 289, znak 657: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ="#000000"><b>Телегиды</b></font></p><p style="text-align: center; font-size: 16p
   ^
  56. Varování Řádek 289, znak 734: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    16px;" lang="ru-RU" align="LEFT"><font style="font-size: 12px;" color="#000000">
   ^
  57. Varování Řádek 291, znak 220: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    дней" data-ami-mbgrp="Массовая пресса" style="width: 200px; height: 283px;" widt
   ^
  58. Varování Řádek 293, znak 172: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   Телек" data-ami-mbgrp="Массовая пресса" style="width: 200px; height: 283px;" widt
   ^
  59. Varování Řádek 295, znak 199: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   еделя" data-ami-mbgrp="Массовая пресса" style="width: 200px; height: 283px;" widt
   ^
  60. Varování Řádek 297, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   </tbody></table><br><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 0, 0
   ^
  61. Varování Řádek 297, znak 57: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <br><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 
   ^
  62. Varování Řádek 297, znak 170: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   рные массовые издания</b><br></div><div style="text-align: center;"><b style="col
   ^
  63. Varování Řádek 297, znak 201: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 
   ^
  64. Varování Řádek 297, znak 287: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   a; font-size: 18px;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><span style="
   ^
  65. Varování Řádek 297, znak 321: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 
   ^
  66. Varování Řádek 299, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="text-align: left;" width="200"><a href="populjarnye-massovye-izdan
   ^
  67. Varování Řádek 299, znak 282: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   осква" data-ami-mbgrp="Массовая пресса" style="width: 200px; height: 283px;" widt
   ^
  68. Varování Řádek 301, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="text-align: left;" width="200"><a href="populjarnye-massovye-izdan
   ^
  69. Varování Řádek 301, znak 301: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   равда" data-ami-mbgrp="Массовая пресса" style="width: 200px; height: 283px;" widt
   ^
  70. Varování Řádek 303, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="text-align: left;" width="200"><a href="populjarnye-massovye-izdan
   ^
  71. Varování Řádek 303, znak 226: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   Метро" data-ami-mbgrp="Массовая пресса" style="width: 200px; height: 283px;" widt
   ^
  72. Varování Řádek 305, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   </tbody></table><br></span></div><div style="text-align: center;"><b style="color
   ^
  73. Varování Řádek 305, znak 70: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 
   ^
  74. Varování Řádek 305, znak 167: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   e: 18px;">Деловые издания</b></div><div style="text-align: center;"><b style="col
   ^
  75. Varování Řádek 305, znak 198: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 
   ^
  76. Varování Řádek 305, znak 284: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   a; font-size: 18px;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><span style="
   ^
  77. Varování Řádek 305, znak 318: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 
   ^
  78. Varování Řádek 307, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="text-align: left;" width="200"><a href="delovye-izdanija/kommersan
   ^
  79. Varování Řádek 307, znak 234: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   сантъ" data-ami-mbgrp="Массовая пресса" style="width: 200px; height: 283px;" widt
   ^
  80. Varování Řádek 309, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="text-align: left;" width="200"><a href="delovye-izdanija/vedomosti
   ^
  81. Varování Řádek 309, znak 226: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   мости" data-ami-mbgrp="Массовая пресса" style="width: 200px; height: 283px;" widt
   ^
  82. Varování Řádek 311, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td style="text-align: left;" width="200"><a href="delovye-izdanija/rbk-daily
   ^
  83. Varování Řádek 311, znak 226: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   daily" data-ami-mbgrp="Массовая пресса" style="width: 200px; height: 283px;" widt
   ^
  84. Varování Řádek 332, znak 58: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "195px" není délka.
          <td id=lay_f4 valign=top height=100% width=195px align=left>
   ^
  85. Varování Řádek 333, znak 306: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ="240" height="400" border="0" align="" style="width: 240px; height: 400px;"></a>
   ^
  86. Varování Řádek 333, znak 660: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   есса" width="200" height="200" align="" style="width: 200px; height: 200px;"></a>
   ^
  87. Varování Řádek 333, znak 975: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ="200" height="200" border="1" align="" style="width: 200px; height: 200px; margi
   ^
  88. Varování Řádek 333, znak 1350: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   акты" width="200" height="400" align="" style="width: 200px; height: 400px;"></a>
   ^
  89. Varování Řádek 343, znak 27: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
          <a  href="" style="font-weight:bold"><nobr>Массовая пресса</nobr></
   ^
  90. Varování Řádek 343, znak 117: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "20px" není délka.
   br></a><img src="_img/spacer.gif" width=20px><a  href="sitemap.html"><nobr>Карта
   ^
  91. Varování Řádek 343, znak 208: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "20px" není délka.
   br></a><img src="_img/spacer.gif" width=20px><a  href="contacts"><nobr>Контакты<
   ^
  92. Varování Řádek 347, znak 162: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   83%D0%B4%D0%B0" title="http://300ml.ru" style="color: rgb(65, 144, 21); text-deco
   ^
  93. Varování Řádek 347, znak 473: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   0руб " width="120" height="60" align="" style="margin-top: 5px; margin-right: 5px
   ^
  94. Varování Řádek 347, znak 810: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ="1000 визиток 1850руб" target="_blank" style="color: rgb(231, 227, 175); font-si
   ^
  95. Varování Řádek 347, znak 1070: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   0руб " width="120" height="60" align="" style="margin-top: 5px; margin-right: 5px
   ^
  96. Varování Řádek 347, znak 1301: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ="http://www.adalet.ru/" title="дизайн" style="color: rgb(231, 227, 175); font-si
   ^
  97. Varování Řádek 347, znak 1529: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   0руб " width="120" height="60" align="" style="margin-top: 5px; margin-right: 5px
   ^
  98. Varování Řádek 347, znak 1786: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   itle="рекламные услуги" target="_blank" style="color: rgb(231, 227, 175); font-si
   ^
  99. Varování Řádek 347, znak 2037: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   0руб " width="120" height="60" align="" style="margin-top: 5px; margin-right: 5px
   ^
  100. Varování Řádek 347, znak 2275: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   //www.dfu.su/" title="сайт за 5000 руб" style="color: rgb(231, 227, 175); font-si
   ^
  101. Varování Řádek 347, znak 2529: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   0руб " width="120" height="60" align="" style="margin-top: 5px; margin-right: 5px
   ^
  102. Varování Řádek 347, znak 2790: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "рамки номерного знака" target="_blank" style="color: rgb(231, 227, 175); font-si
   ^
  103. Varování Řádek 347, znak 3050: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   0руб " width="120" height="60" align="" style="margin-top: 5px; margin-right: 5px
   ^
  104. Varování Řádek 347, znak 3286: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   itle="реклама в прессе" target="_blank" style="color: rgb(231, 227, 175); font-si
   ^
  105. Varování Řádek 347, znak 3538: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   0руб " width="120" height="60" align="" style="margin-top: 5px; margin-right: 5px
   ^
  106. Varování Řádek 347, znak 3777: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /www.pen.su/" title="ручки с логотипом" style="color: rgb(231, 227, 175); font-si
   ^
  107. Varování Řádek 347, znak 4027: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   0руб " width="120" height="60" align="" style="margin-top: 5px; margin-right: 5px
   ^
  108. Varování Řádek 347, znak 4182: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   px; "></a><br></div><div class="footer" style="text-align: center;"><!--LiveInter
   ^
  109. Varování Řádek 348, znak 177: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   7035/2_0_FFFFFFFF_EFEFEFFF_0_pageviews" style="width:80px; height:31px; border:0;
   ^
  110. Varování Řádek 348, znak 295: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   Метрика: данные за сегодня (просмотры)" onclick="try{Ya.Metrika.informer({i:this,
   ^
  111. Varování Řádek 399, znak 101: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   " id=sub_menu_block_20085 class=pd_menu onmouseover="mon(20085, 0)" onmouseout="m
   ^
  112. Varování Řádek 399, znak 129: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   u_block_20085 class=pd_menu onmouseover="mon(20085, 0)" onmouseout="moff(20085)">
   ^
  113. Varování Řádek 402, znak 53: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   uljarnye-massovye-izdanija/antenna/"  onmouseover="mon()" onclick="smclick()">А
   ^
  114. Varování Řádek 402, znak 73: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   assovye-izdanija/antenna/"  onmouseover="mon()" onclick="smclick()">Антенна</a>
   ^
  115. Varování Řádek 407, znak 58: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   nye-massovye-izdanija/gazeta-7days/"  onmouseover="mon()" onclick="smclick()">С
   ^
  116. Varování Řádek 407, znak 78: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   a/gazeta-7days/"  onmouseover="mon()" onclick="smclick()">Семь дней ТВ-программ
   ^
  117. Varování Řádek 412, znak 30: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="telegidy/telek/"  onmouseover="mon()" onclick="smclick()">Телек</a>
   ^
  118. Varování Řádek 412, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="telegidy/telek/"  onmouseover="mon()" onclick="smclick()">Телек</a>
   ^
  119. Varování Řádek 417, znak 36: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="telegidy/telenedelja/"  onmouseover="mon()" onclick="smclick()">Телене
   ^
  120. Informace Řádek 417, znak 37: + dalších 53 varování.
   <a href="telegidy/telenedelja/"  onmouseover="mon()" onclick="smclick()">Телене
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.