• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://www.micpa.com.my/  
  text/html — <https://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd> 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 110: nemohu stáhnout "https://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"; server nenalezen.
   //DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "https://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
   ^

   Patrně máte v DOCTYPE deklaraci špatnou adresu definice typu dokumentu (konkrétně doménu). Dokument nemůže být validní. Korektní deklarace pro HTML dokument vypadá takto:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  3. Varování Řádek 92, znak 65: neplatný znak " " v adrese.
   s.googleapis.com/css?family=Marck+Script | Kaushan+Script' rel='stylesheet' type=
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  4. Varování Řádek 92, znak 67: neplatný znak " " v adrese.
   googleapis.com/css?family=Marck+Script | Kaushan+Script' rel='stylesheet' type='t
   ^
  5. Varování Řádek 111, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <noscript><img height="1" width="1" style="display:none"
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  6. Varování Řádek 132, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
   ^
  7. Varování Řádek 148, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div style="clear:both;"></div>
   ^
  8. Varování Řádek 162, znak 155: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   .micpa.com.my/v2/wp-content/uploads/2023/06/MICPA-Logo-2022_w31.png" alt=""/></a>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  9. Varování Řádek 168, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float: right; padding: 15px 0px 0 0; margin: 0 0 0 0;">
   ^
  10. Varování Řádek 169, znak 5: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <h2 style="text-align: right; font-size: 24px; line-height: 29px; padding-right: 
   ^
  11. Varování Řádek 182, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="clear:both;"></div>
   ^
  12. Varování Řádek 186, znak 196: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   w.micpa.com.my/v2/wp-content/themes/equator/images/get-a-quote.png" alt="" /></a>
   ^
  13. Varování Řádek 300, znak 74: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   " class="searchinput" value="Search..." onblur="if (this.value == ''){this.value 
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  14. Varování Řádek 300, znak 133: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   lue == ''){this.value = 'Search...'; }" onfocus="if (this.value == 'Search...') {
   ^
  15. Varování Řádek 313, znak 226: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   2023/12/NACRA-2023-WebBanner-Congrats.png&amp;h=369&amp;w=960&amp;zc=1" alt="" />
   ^
  16. Varování Řádek 318, znak 232: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   6/MICPA-x-CA-ANZ-Qualifying-Programme.png&amp;h=369&amp;w=960&amp;zc=1" alt="" />
   ^
  17. Varování Řádek 323, znak 224: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   s/2020/07/MICPA-JomPAY-Banner-2021-v4.png&amp;h=369&amp;w=960&amp;zc=1" alt="" />
   ^
  18. Varování Řádek 328, znak 224: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   s/2020/05/Technical-Programmes-Banner.png&amp;h=369&amp;w=960&amp;zc=1" alt="" />
   ^
  19. Varování Řádek 333, znak 218: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   uploads/2020/04/AGP-IAWP-Books-Banner.png&amp;h=369&amp;w=960&amp;zc=1" alt="" />
   ^
  20. Varování Řádek 338, znak 255: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   eric-A4-ad-MICPA-Webbanner-960x369_FA.jpg&amp;h=369&amp;w=960&amp;zc=1" alt="" />
   ^
  21. Varování Řádek 343, znak 219: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ploads/2023/11/CPDDec_Preparing-MPERS.jpg&amp;h=369&amp;w=960&amp;zc=1" alt="" />
   ^
  22. Varování Řádek 348, znak 224: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   s/2023/10/CPDDec_WithholdingTax_Dec14.jpg&amp;h=369&amp;w=960&amp;zc=1" alt="" />
   ^
  23. Varování Řádek 353, znak 218: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   uploads/2023/11/CPDJan_IFRSS1S2Banner.jpg&amp;h=369&amp;w=960&amp;zc=1" alt="" />
   ^
  24. Varování Řádek 358, znak 213: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   tent/uploads/2023/11/CPDFeb_ESGBanner.jpg&amp;h=369&amp;w=960&amp;zc=1" alt="" />
   ^
  25. Varování Řádek 363, znak 224: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   s/2023/11/CPDFeb_PreparingMPERSBanner.jpg&amp;h=369&amp;w=960&amp;zc=1" alt="" />
   ^
  26. Varování Řádek 474, znak 215: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   tent/uploads/2012/09/thumbStudentNews.jpg&amp;h=110&amp;w=110&amp;zc=1" alt="" />
   ^
  27. Varování Řádek 479, znak 222: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   loads/2021/07/Membership-Data-Form-TN.png&amp;h=110&amp;w=110&amp;zc=1" alt="" />
   ^
  28. Varování Řádek 495, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="display: none;">
   ^
  29. Varování Řádek 498, znak 5: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <h3 style="color: #78293b;">MICPA-ICAA Programme: Enrolment Open for Term 1, 2014
   ^
  30. Varování Řádek 503, znak 161: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   direct_to=/candidates/" target="_blank" style="text-decoration: underline;">Click
   ^
  31. Varování Řádek 504, znak 209: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   candidates/circulars/" target="_blank" style="text-decoration: underline;">Click
   ^
  32. Varování Řádek 507, znak 89: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   4 technical modules will close on <span style="font-weight: bold; color: #78293b;
   ^
  33. Varování Řádek 515, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="display: none;">
   ^
  34. Varování Řádek 519, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="font-weight: 14px;"><b>Announcement</b></span><br /><br />
   ^
  35. Varování Řádek 646, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="display: none;">
   ^
  36. Varování Řádek 668, znak 335: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ><div class="homepage-tab-box scroll-pane" style="overflow:auto; height: 175px;">
   ^
  37. Varování Řádek 669, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="width: 100%;">
   ^
  38. Varování Řádek 778, znak 109: neplatný znak " " v adrese.
   rver/php/files/professional/Final_PSE321 Circular.docx.pdf" target="_blank">Enrol
   ^
  39. Varování Řádek 787, znak 105: neplatný znak " " v adrese.
   r/server/php/files/advanced/Final_ASE321 Circular.docx.pdf" target="_blank">Enrol
   ^
  40. Varování Řádek 821, znak 36: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p><a href="https://goo.gl/R5mLPz" style="font-size: 11px; color: #666666;"> 
   ^
  41. Varování Řádek 827, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   my/resources/for-candidates/circulars/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  42. Varování Řádek 835, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m.my/the-micpa-programme/exam-results/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  43. Varování Řádek 841, znak 151: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   able%20auditing%20std.Oct2017Final.pdf" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  44. Varování Řádek 848, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m.my/the-micpa-programme/exam-results/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  45. Varování Řádek 855, znak 71: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   com.my/the-micpa-programme/scheduling/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  46. Varování Řádek 861, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m.my/the-micpa-programme/exam-results/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  47. Varování Řádek 868, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m.my/the-micpa-programme/exam-results/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  48. Varování Řádek 874, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   my/resources/for-candidates/circulars/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  49. Varování Řádek 879, znak 71: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   com.my/the-micpa-programme/scheduling/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  50. Varování Řádek 885, znak 71: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   com.my/the-micpa-programme/scheduling/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  51. Varování Řádek 891, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   my/resources/for-candidates/circulars/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  52. Varování Řádek 897, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   my/resources/for-candidates/circulars/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  53. Varování Řádek 904, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   my/resources/for-candidates/circulars/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  54. Varování Řádek 910, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m.my/the-micpa-programme/exam-results/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  55. Varování Řádek 914, znak 98: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   s/2017/07/Time-Table-for-2018-2019.pdf" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  56. Varování Řádek 918, znak 153: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   le%20accounting%20std.Jul2017Final.pdf" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  57. Varování Řádek 922, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m.my/the-micpa-programme/exam-results/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  58. Varování Řádek 926, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m.my/the-micpa-programme/exam-results/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  59. Varování Řádek 929, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   my/resources/for-candidates/circulars/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  60. Varování Řádek 935, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   my/resources/for-candidates/circulars/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  61. Varování Řádek 940, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   my/resources/for-members/publications/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  62. Varování Řádek 957, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m.my/the-micpa-programme/exam-results/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  63. Varování Řádek 960, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m.my/the-micpa-programme/exam-results/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  64. Varování Řádek 963, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m.my/the-micpa-programme/exam-results/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  65. Varování Řádek 967, znak 71: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   com.my/the-micpa-programme/scheduling/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  66. Varování Řádek 972, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p><a href="https://www.micpa.com.my" style="font-size: 11px; color: #666666;">Th
   ^
  67. Varování Řádek 975, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m.my/the-micpa-programme/exam-results/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  68. Varování Řádek 978, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   my/resources/for-candidates/circulars/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  69. Varování Řádek 981, znak 53: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   https://www.micpa.com.my/events/nacra/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  70. Varování Řádek 985, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   my/resources/for-candidates/circulars/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  71. Varování Řádek 989, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m.my/the-micpa-programme/exam-results/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  72. Varování Řádek 993, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   my/resources/for-candidates/circulars/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  73. Varování Řádek 996, znak 66: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   icpa.com.my/news-media/institute-news/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  74. Varování Řádek 1002, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m.my/the-micpa-programme/exam-results/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  75. Varování Řádek 1005, znak 66: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   icpa.com.my/news-media/institute-news/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  76. Varování Řádek 1010, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m.my/the-micpa-programme/exam-results/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  77. Varování Řádek 1013, znak 71: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   com.my/resources/career-opportunities/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  78. Varování Řádek 1016, znak 66: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   icpa.com.my/news-media/institute-news/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  79. Varování Řádek 1019, znak 66: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   icpa.com.my/news-media/institute-news/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  80. Varování Řádek 1022, znak 71: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   com.my/the-micpa-programme/scheduling/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  81. Varování Řádek 1026, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m.my/the-micpa-programme/exam-results/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  82. Varování Řádek 1030, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   my/resources/for-members/publications/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  83. Varování Řádek 1073, znak 66: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   icpa.com.my/news-media/institute-news/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  84. Varování Řádek 1077, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m.my/the-micpa-programme/exam-results/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  85. Varování Řádek 1081, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m.my/the-micpa-programme/exam-results/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  86. Varování Řádek 1086, znak 66: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   icpa.com.my/news-media/institute-news/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  87. Varování Řádek 1090, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   my/resources/for-candidates/circulars/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  88. Varování Řádek 1094, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   my/resources/for-candidates/circulars/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  89. Varování Řádek 1098, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   my/resources/for-members/publications/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  90. Varování Řádek 1102, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m.my/the-micpa-programme/exam-results/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  91. Varování Řádek 1106, znak 66: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   icpa.com.my/news-media/institute-news/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  92. Varování Řádek 1109, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   my/resources/for-members/publications/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  93. Varování Řádek 1114, znak 148: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   minable%20acctg%20std.Mar2016Final.pdf" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  94. Varování Řádek 1118, znak 66: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   icpa.com.my/news-media/institute-news/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  95. Varování Řádek 1122, znak 79: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   esources/for-members/members-handbook/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  96. Varování Řádek 1126, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m.my/the-micpa-programme/exam-results/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  97. Varování Řádek 1129, znak 71: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   com.my/resources/career-opportunities/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  98. Varování Řádek 1132, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m.my/the-micpa-programme/exam-results/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  99. Varování Řádek 1135, znak 66: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   icpa.com.my/news-media/institute-news/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  100. Varování Řádek 1139, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   my/resources/for-members/publications/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  101. Varování Řádek 1142, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m.my/the-micpa-programme/exam-results/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  102. Varování Řádek 1149, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   my/resources/for-candidates/circulars/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  103. Varování Řádek 1153, znak 66: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   icpa.com.my/news-media/institute-news/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  104. Varování Řádek 1157, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   my/resources/for-candidates/circulars/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  105. Varování Řádek 1161, znak 119: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   review_id=522&preview_nonce=638a2e1d3c" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  106. Varování Řádek 1165, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m.my/the-micpa-programme/exam-results/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  107. Varování Řádek 1169, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   my/resources/for-members/publications/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  108. Varování Řádek 1173, znak 67: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   cpa.com.my/news-media/institute-news/ " style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  109. Varování Řádek 1176, znak 121: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   es/advanced/Term_1_2016%20Circular.pdf" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  110. Varování Řádek 1179, znak 119: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   review_id=772&preview_nonce=eb35fe6003" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  111. Varování Řádek 1182, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   my/resources/for-members/publications/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  112. Varování Řádek 1186, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m.my/the-micpa-programme/exam-results/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  113. Varování Řádek 1188, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m.my/the-micpa-programme/exam-results/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  114. Varování Řádek 1190, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m.my/the-micpa-programme/exam-results/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  115. Varování Řádek 1192, znak 102: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ofessionalstage/Timetable-2016-PSE.pdf" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  116. Varování Řádek 1194, znak 66: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   icpa.com.my/news-media/institute-news/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  117. Varování Řádek 1196, znak 66: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   icpa.com.my/news-media/institute-news/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  118. Varování Řádek 1198, znak 63: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   icpa.com.my/news-media/media-releases/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  119. Varování Řádek 1200, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   my/resources/for-members/publications/" style="font-size: 11px; color: #666666;">
   ^
  120. Informace Řádek 1200, znak 76: + dalších 87 varování.
   y/resources/for-members/publications/" style="font-size: 11px; color: #666666;"><
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.