• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://mono.in.ua/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 215, znak 58: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   v id="main" class="sidebar-right sidebar-divider-off" style="padding-top:25px;" >
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 246, znak 117: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   onobank.pptx.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="ma
   ^
  5. Varování Řádek 276, znak 197: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   /2019/11/1500000ludeymonobank.jpg" alt="" srcset="https://mono.in.ua/wp-content/u
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  6. Varování Řádek 282, znak 184: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ntent/uploads/2019/11/monocat.jpg" alt="" srcset="https://mono.in.ua/wp-content/u
   ^
  7. Varování Řádek 288, znak 180: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   -content/uploads/2019/01/mono.jpg" alt="" srcset="https://mono.in.ua/wp-content/u
   ^
  8. Varování Řádek 294, znak 191: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   loads/2019/01/monobank-friend.png" alt="" srcset="https://mono.in.ua/wp-content/u
   ^
  9. Varování Řádek 317, znak 151: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   нтервью с создателем Монобанк</div><div style="width:100%;" class="wp-video"><!--
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.