• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://mp3juice.tel/  
  text/html — (pokažená deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  3. Chyba Řádek 1, znak 112: rozbitá deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   /DTD XHTML Basic 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml-basic/xhtml-basic11.dtd" /> 
   ^

   Kontrolovaný dokument obsahuje rozbitou DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že místo té stávající deklarace vložíte tuto:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
  4. Varování Řádek 37, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <body style="background: #149c14;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  5. Varování Řádek 45, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><a style="color: black!important;" data-lang="en" href="/">English</a></li>
   ^
  6. Varování Řádek 46, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><a style="color: black!important;" data-lang="fr" href="/fr/">Francais</a></l
   ^
  7. Varování Řádek 47, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><a style="color: black!important;" data-lang="de" href="/de/">Deutsch</a></li
   ^
  8. Varování Řádek 48, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><a style="color: black!important;" data-lang="no" href="/no/">Norsk</a></li>
   ^
  9. Varování Řádek 49, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><a style="color: black!important;" data-lang="kr" href="/kr/">한국</a></li>
   ^
  10. Varování Řádek 50, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><a style="color: black!important;" data-lang="ja" href="/ja/">日語</a></li>
   ^
  11. Varování Řádek 51, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><a style="color: black!important;" data-lang="nl" href="/nl/">Dutch</a></li>
   ^
  12. Varování Řádek 52, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><a style="color: black!important;" data-lang="es" href="/es/">Español</a></li
   ^
  13. Varování Řádek 53, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><a style="color: black!important;" data-lang="ru" href="/ru/">сски</a></li>
   ^
  14. Varování Řádek 54, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><a style="color: black!important;" data-lang="it" href="/it/">Italiano</a></l
   ^
  15. Varování Řádek 55, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><a style="color: black!important;" data-lang="tr" href="/tr/">Türkçe</a></li>
   ^
  16. Varování Řádek 56, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><a style="color: black!important;" data-lang="id" href="/id/">Indonesian</a><
   ^
  17. Varování Řádek 57, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><a style="color: black!important;" data-lang="my" href="/my/">Malaysian</a></
   ^
  18. Varování Řádek 58, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><a style="color: black!important;" data-lang="th" href="/th/">ไทย</a></li>
   ^
  19. Varování Řádek 59, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><a style="color: black!important;" data-lang="ar" href="/ar/">العبية</a></li>
   ^
  20. Varování Řádek 60, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><a style="color: black!important;" data-lang="tl" href="/tl/">Tagalog</a></li
   ^
  21. Varování Řádek 61, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><a style="color: black!important;" data-lang="pt" href="/pt/">Português</a></
   ^
  22. Varování Řádek 84, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong><a title="Mp3 Juice" hre
   ^
  23. Varování Řádek 88, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align:center"><a style="background: #eda921; color: #fff; padding:
   ^
  24. Varování Řádek 88, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align:center"><a style="background: #eda921; color: #fff; padding:
   ^
  25. Varování Řádek 90, znak 318: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ref="https://downloadlagu321.vip"><span style="text-decoration: underline;"><em>D
   ^
  26. Varování Řádek 143, znak 233: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   f="/" title="MP3 Juice">MP3 Juice</a><a style="font-size:11px" href="/" title="MP
   ^
  27. Varování Řádek 143, znak 299: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   f="/" title="MP3Juices">Mp3Juices</a><a style="font-size:9px" href="/" title="MP3
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.