• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://msglove.co.kr/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
    
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 236, znak 93: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   n.php?url=https://msglove.co.kr/board/" onclick="sidebar('login'); return false;"
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 258, znak 40: neplatný znak ">" v adrese.
       <a href="/board/bizlist_01?sca=>출장샵">출장샵</a>
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  5. Varování Řádek 258, znak 41: neplatný znak "출" v adrese.
       <a href="/board/bizlist_01?sca=>장샵">출장샵</a>
   ^
  6. Varování Řádek 258, znak 42: neplatný znak "장" v adrese.
       <a href="/board/bizlist_01?sca=>출샵">출장샵</a>
   ^
  7. Varování Řádek 258, znak 43: neplatný znak "샵" v adrese.
       <a href="/board/bizlist_01?sca=>출장">출장샵</a>
   ^
  8. Varování Řádek 261, znak 40: neplatný znak ">" v adrese.
       <a href="/board/bizlist_01?sca=>1인샵">1인샵</a>
   ^
  9. Varování Řádek 261, znak 42: neplatný znak "인" v adrese.
       <a href="/board/bizlist_01?sca=>1샵">1인샵</a>
   ^
  10. Varování Řádek 261, znak 43: neplatný znak "샵" v adrese.
       <a href="/board/bizlist_01?sca=>1인">1인샵</a>
   ^
  11. Varování Řádek 264, znak 40: neplatný znak ">" v adrese.
       <a href="/board/bizlist_01?sca=>호텔식">호텔식</a>
   ^
  12. Varování Řádek 264, znak 41: neplatný znak "호" v adrese.
       <a href="/board/bizlist_01?sca=>텔식">호텔식</a>
   ^
  13. Varování Řádek 264, znak 42: neplatný znak "텔" v adrese.
       <a href="/board/bizlist_01?sca=>호식">호텔식</a>
   ^
  14. Varování Řádek 264, znak 43: neplatný znak "식" v adrese.
       <a href="/board/bizlist_01?sca=>호텔">호텔식</a>
   ^
  15. Varování Řádek 267, znak 40: neplatný znak ">" v adrese.
       <a href="/board/bizlist_01?sca=>로드샵">로드샵</a>
   ^
  16. Varování Řádek 267, znak 41: neplatný znak "로" v adrese.
       <a href="/board/bizlist_01?sca=>드샵">로드샵</a>
   ^
  17. Varování Řádek 267, znak 42: neplatný znak "드" v adrese.
       <a href="/board/bizlist_01?sca=>로샵">로드샵</a>
   ^
  18. Varování Řádek 267, znak 43: neplatný znak "샵" v adrese.
       <a href="/board/bizlist_01?sca=>로드">로드샵</a>
   ^
  19. Varování Řádek 288, znak 66: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   e="fsearch" method="get" class="m-auto" style="max-width:600px;" action="/board/b
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  20. Varování Řádek 335, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <figure><a href="/" style="display:block;"><i class="xi-home-o"></i></a></fig
   ^
  21. Varování Řádek 336, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <h4><a href="/" style="display:block;">홈</a></h4> 
   ^
  22. Varování Řádek 345, znak 13: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <figure style=""><a href="#" id="gps1"><i class="xi-city"></i></a></figure>
   ^
  23. Varování Řádek 360, znak 36: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <figure><a href="javascript:;" onclick="sidebar('login')"><i class="xi-ellips
   ^
  24. Varování Řádek 361, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <h4><a href="javascript:;" onclick="sidebar('login')">더보기</a></h4> 
   ^
  25. Varování Řádek 403, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div id="nt_body" class="nt-body" style="">
   ^
  26. Varování Řádek 446, znak 41: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <button type="submit" class="sch_btn" onclick="document.getElementById('search_
   ^
  27. Varování Řádek 462, znak 84: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   alue="1" id="sido_1" class="area_radio" onclick="area_sido('서울','전체')" ><!---현재위치
   ^
  28. Varování Řádek 466, znak 84: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   alue="2" id="sido_2" class="area_radio" onclick="area_sido('경기','전체')" ><!---현재위치
   ^
  29. Varování Řádek 470, znak 84: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   alue="3" id="sido_3" class="area_radio" onclick="area_sido('인천','전체')" ><!---현재위치
   ^
  30. Varování Řádek 474, znak 84: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   alue="4" id="sido_4" class="area_radio" onclick="area_sido('강원','전체')" ><!---현재위치
   ^
  31. Varování Řádek 478, znak 84: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   alue="5" id="sido_5" class="area_radio" onclick="area_sido('제주','전체')" ><!---현재위치
   ^
  32. Varování Řádek 482, znak 84: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   alue="6" id="sido_6" class="area_radio" onclick="area_sido('대전','전체')" ><!---현재위치
   ^
  33. Varování Řádek 486, znak 84: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   alue="7" id="sido_7" class="area_radio" onclick="area_sido('대구','전체')" ><!---현재위치
   ^
  34. Varování Řádek 490, znak 84: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   alue="8" id="sido_8" class="area_radio" onclick="area_sido('부산','전체')" ><!---현재위치
   ^
  35. Varování Řádek 494, znak 84: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   alue="9" id="sido_9" class="area_radio" onclick="area_sido('울산','전체')" ><!---현재위치
   ^
  36. Varování Řádek 498, znak 86: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ue="10" id="sido_10" class="area_radio" onclick="area_sido('광주','전체')" ><!---현재위치
   ^
  37. Varování Řádek 502, znak 86: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ue="11" id="sido_11" class="area_radio" onclick="area_sido('충북','전체')" ><!---현재위치
   ^
  38. Varování Řádek 506, znak 86: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ue="12" id="sido_12" class="area_radio" onclick="area_sido('충남','전체')" ><!---현재위치
   ^
  39. Varování Řádek 510, znak 86: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ue="13" id="sido_13" class="area_radio" onclick="area_sido('경북','전체')" ><!---현재위치
   ^
  40. Varování Řádek 514, znak 86: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ue="14" id="sido_14" class="area_radio" onclick="area_sido('경남','전체')" ><!---현재위치
   ^
  41. Varování Řádek 518, znak 86: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ue="15" id="sido_15" class="area_radio" onclick="area_sido('전북','전체')" ><!---현재위치
   ^
  42. Varování Řádek 522, znak 86: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ue="16" id="sido_16" class="area_radio" onclick="area_sido('전남','전체')" ><!---현재위치
   ^
  43. Varování Řádek 537, znak 70: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   pe ="radio" name="area_gu" id="gu_1" class="area_radio" onclick="area_gu('강남')" >
   ^
  44. Varování Řádek 539, znak 82: neplatný znak "강" v adrese.
   ss="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=남">강남</a></span></label>
   ^
  45. Varování Řádek 539, znak 83: neplatný znak "남" v adrese.
   ss="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=강">강남</a></span></label>
   ^
  46. Varování Řádek 543, znak 70: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   pe ="radio" name="area_gu" id="gu_2" class="area_radio" onclick="area_gu('강동')" >
   ^
  47. Varování Řádek 545, znak 82: neplatný znak "강" v adrese.
   ss="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=동">강동</a></span></label>
   ^
  48. Varování Řádek 545, znak 83: neplatný znak "동" v adrese.
   ss="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=강">강동</a></span></label>
   ^
  49. Varování Řádek 549, znak 70: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   pe ="radio" name="area_gu" id="gu_3" class="area_radio" onclick="area_gu('강북')" >
   ^
  50. Varování Řádek 551, znak 82: neplatný znak "강" v adrese.
   ss="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=북">강북</a></span></label>
   ^
  51. Varování Řádek 551, znak 83: neplatný znak "북" v adrese.
   ss="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=강">강북</a></span></label>
   ^
  52. Varování Řádek 555, znak 70: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   pe ="radio" name="area_gu" id="gu_4" class="area_radio" onclick="area_gu('강서')" >
   ^
  53. Varování Řádek 557, znak 82: neplatný znak "강" v adrese.
   ss="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=서">강서</a></span></label>
   ^
  54. Varování Řádek 557, znak 83: neplatný znak "서" v adrese.
   ss="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=강">강서</a></span></label>
   ^
  55. Varování Řádek 561, znak 70: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   e ="radio" name="area_gu" id="gu_5" class="area_radio" onclick="area_gu('관악구')" >
   ^
  56. Varování Řádek 563, znak 82: neplatný znak "관" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=악구">관악구</a></span></label>
   ^
  57. Varování Řádek 563, znak 83: neplatný znak "악" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=관구">관악구</a></span></label>
   ^
  58. Varování Řádek 563, znak 84: neplatný znak "구" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=관악">관악구</a></span></label>
   ^
  59. Varování Řádek 567, znak 70: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   e ="radio" name="area_gu" id="gu_6" class="area_radio" onclick="area_gu('광진구')" >
   ^
  60. Varování Řádek 569, znak 82: neplatný znak "광" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=진구">광진구</a></span></label>
   ^
  61. Varování Řádek 569, znak 83: neplatný znak "진" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=광구">광진구</a></span></label>
   ^
  62. Varování Řádek 569, znak 84: neplatný znak "구" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=광진">광진구</a></span></label>
   ^
  63. Varování Řádek 573, znak 70: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   e ="radio" name="area_gu" id="gu_7" class="area_radio" onclick="area_gu('구로구')" >
   ^
  64. Varování Řádek 575, znak 82: neplatný znak "구" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=로구">구로구</a></span></label>
   ^
  65. Varování Řádek 575, znak 83: neplatný znak "로" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=구구">구로구</a></span></label>
   ^
  66. Varování Řádek 575, znak 84: neplatný znak "구" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=구로">구로구</a></span></label>
   ^
  67. Varování Řádek 579, znak 70: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   e ="radio" name="area_gu" id="gu_8" class="area_radio" onclick="area_gu('금천구')" >
   ^
  68. Varování Řádek 581, znak 82: neplatný znak "금" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=천구">금천구</a></span></label>
   ^
  69. Varování Řádek 581, znak 83: neplatný znak "천" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=금구">금천구</a></span></label>
   ^
  70. Varování Řádek 581, znak 84: neplatný znak "구" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=금천">금천구</a></span></label>
   ^
  71. Varování Řádek 585, znak 70: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   e ="radio" name="area_gu" id="gu_9" class="area_radio" onclick="area_gu('노원구')" >
   ^
  72. Varování Řádek 587, znak 82: neplatný znak "노" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=원구">노원구</a></span></label>
   ^
  73. Varování Řádek 587, znak 83: neplatný znak "원" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=노구">노원구</a></span></label>
   ^
  74. Varování Řádek 587, znak 84: neplatný znak "구" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=노원">노원구</a></span></label>
   ^
  75. Varování Řádek 591, znak 71: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ="radio" name="area_gu" id="gu_10" class="area_radio" onclick="area_gu('도봉구')" >
   ^
  76. Varování Řádek 593, znak 83: neplatný znak "도" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=봉구">도봉구</a></span></label>
   ^
  77. Varování Řádek 593, znak 84: neplatný znak "봉" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=도구">도봉구</a></span></label>
   ^
  78. Varování Řádek 593, znak 85: neplatný znak "구" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=도봉">도봉구</a></span></label>
   ^
  79. Varování Řádek 597, znak 71: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ="radio" name="area_gu" id="gu_11" class="area_radio" onclick="area_gu('동대문구')" >
   ^
  80. Varování Řádek 599, znak 83: neplatný znak "동" v adrese.
   area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=대문구">동대문구</a></span></label>
   ^
  81. Varování Řádek 599, znak 84: neplatný znak "대" v adrese.
   area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=동문구">동대문구</a></span></label>
   ^
  82. Varování Řádek 599, znak 85: neplatný znak "문" v adrese.
   area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=동대구">동대문구</a></span></label>
   ^
  83. Varování Řádek 599, znak 86: neplatný znak "구" v adrese.
   area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=동대문">동대문구</a></span></label>
   ^
  84. Varování Řádek 603, znak 71: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ="radio" name="area_gu" id="gu_12" class="area_radio" onclick="area_gu('동작구')" >
   ^
  85. Varování Řádek 605, znak 83: neplatný znak "동" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=작구">동작구</a></span></label>
   ^
  86. Varování Řádek 605, znak 84: neplatný znak "작" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=동구">동작구</a></span></label>
   ^
  87. Varování Řádek 605, znak 85: neplatný znak "구" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=동작">동작구</a></span></label>
   ^
  88. Varování Řádek 609, znak 71: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ="radio" name="area_gu" id="gu_13" class="area_radio" onclick="area_gu('마포구')" >
   ^
  89. Varování Řádek 611, znak 83: neplatný znak "마" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=포구">마포구</a></span></label>
   ^
  90. Varování Řádek 611, znak 84: neplatný znak "포" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=마구">마포구</a></span></label>
   ^
  91. Varování Řádek 611, znak 85: neplatný znak "구" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=마포">마포구</a></span></label>
   ^
  92. Varování Řádek 615, znak 71: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ="radio" name="area_gu" id="gu_14" class="area_radio" onclick="area_gu('서대문구')" >
   ^
  93. Varování Řádek 617, znak 83: neplatný znak "서" v adrese.
   area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=대문구">서대문구</a></span></label>
   ^
  94. Varování Řádek 617, znak 84: neplatný znak "대" v adrese.
   area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=서문구">서대문구</a></span></label>
   ^
  95. Varování Řádek 617, znak 85: neplatný znak "문" v adrese.
   area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=서대구">서대문구</a></span></label>
   ^
  96. Varování Řádek 617, znak 86: neplatný znak "구" v adrese.
   area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=서대문">서대문구</a></span></label>
   ^
  97. Varování Řádek 621, znak 71: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ="radio" name="area_gu" id="gu_15" class="area_radio" onclick="area_gu('서초구')" >
   ^
  98. Varování Řádek 623, znak 83: neplatný znak "서" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=초구">서초구</a></span></label>
   ^
  99. Varování Řádek 623, znak 84: neplatný znak "초" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=서구">서초구</a></span></label>
   ^
  100. Varování Řádek 623, znak 85: neplatný znak "구" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=서초">서초구</a></span></label>
   ^
  101. Varování Řádek 627, znak 71: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ="radio" name="area_gu" id="gu_16" class="area_radio" onclick="area_gu('성동구')" >
   ^
  102. Varování Řádek 629, znak 83: neplatný znak "성" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=동구">성동구</a></span></label>
   ^
  103. Varování Řádek 629, znak 84: neplatný znak "동" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=성구">성동구</a></span></label>
   ^
  104. Varování Řádek 629, znak 85: neplatný znak "구" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=성동">성동구</a></span></label>
   ^
  105. Varování Řádek 633, znak 71: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ="radio" name="area_gu" id="gu_17" class="area_radio" onclick="area_gu('성북구')" >
   ^
  106. Varování Řádek 635, znak 83: neplatný znak "성" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=북구">성북구</a></span></label>
   ^
  107. Varování Řádek 635, znak 84: neplatný znak "북" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=성구">성북구</a></span></label>
   ^
  108. Varování Řádek 635, znak 85: neplatný znak "구" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=성북">성북구</a></span></label>
   ^
  109. Varování Řádek 639, znak 71: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ="radio" name="area_gu" id="gu_18" class="area_radio" onclick="area_gu('송파구')" >
   ^
  110. Varování Řádek 641, znak 83: neplatný znak "송" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=파구">송파구</a></span></label>
   ^
  111. Varování Řádek 641, znak 84: neplatný znak "파" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=송구">송파구</a></span></label>
   ^
  112. Varování Řádek 641, znak 85: neplatný znak "구" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=송파">송파구</a></span></label>
   ^
  113. Varování Řádek 645, znak 71: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ="radio" name="area_gu" id="gu_19" class="area_radio" onclick="area_gu('양천구')" >
   ^
  114. Varování Řádek 647, znak 83: neplatný znak "양" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=천구">양천구</a></span></label>
   ^
  115. Varování Řádek 647, znak 84: neplatný znak "천" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=양구">양천구</a></span></label>
   ^
  116. Varování Řádek 647, znak 85: neplatný znak "구" v adrese.
   ="area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=양천">양천구</a></span></label>
   ^
  117. Varování Řádek 651, znak 71: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ="radio" name="area_gu" id="gu_20" class="area_radio" onclick="area_gu('영등포구')" >
   ^
  118. Varování Řádek 653, znak 83: neplatný znak "영" v adrese.
   area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=등포구">영등포구</a></span></label>
   ^
  119. Varování Řádek 653, znak 84: neplatný znak "등" v adrese.
   area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=영포구">영등포구</a></span></label>
   ^
  120. Informace Řádek 653, znak 85: + dalších 943 varování.
   area_label"><span><a href="/board/bizlist_01?biz_01=영등구">영등포구</a></span></label>
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.