• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 996 chyb a 3 varování.
  https://music.apple.com/us/playlist/mmn-hot-100/pl.u-xlyNqMPIkmolmxq  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 22, znak 57: atribut "name" není dovolen na elementu "link".
   ASTBOOT_TITLE --><link rel="stylesheet" name="fonts" href="//www.apple.com/wss/fo
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  2. Chyba Řádek 22, znak 70: atribut "href" elementu "link": Illegal character in query: "|" is not allowed má nedovolenou hodnotu "//www.apple.com/wss/fonts?families=SF+Pro,v4|SF+Pro+Icons,v1&display=swap".
    --><link rel="stylesheet" name="fonts" href="//www.apple.com/wss/fonts?families=
   ^
  3. Chyba Řádek 22, znak 163: atribut "glmr" není dovolen na elementu "script".
   +Pro+Icons,v1&amp;display=swap"><script glmr="%cursor:0%"></script><!--%+b:16%-->
   ^
  4. Chyba Řádek 879, znak 35: atribut "name" není dovolen na elementu "script".
   <!--%+b:17%-->      <script name="schema:musicPlaylist" type="application/l
   ^
  5. Chyba Řádek 941, znak 152: atribut "autocorrect" není dovolen na elementu "input".
   placeholder="Search" autocomplete="off" autocorrect="off" autocapitalize="off" sp
   ^
  6. Chyba Řádek 956, znak 38: Element "a" is missing required attribute "role"..
               <!--%+b:9%--><a href="/us/listen-now" id="ember3363247" c
   ^
  7. Chyba Řádek 964, znak 38: Element "a" is missing required attribute "role"..
               <!--%+b:9%--><a href="/us/browse" id="ember3363248" class
   ^
  8. Chyba Řádek 972, znak 38: Element "a" is missing required attribute "role"..
               <!--%+b:9%--><a href="/us/radio" id="ember3363249" class=
   ^
  9. Chyba Řádek 980, znak 38: Element "a" is missing required attribute "role"..
               <!--%+b:9%--><a href="/us/search" id="ember3363250" class
   ^
  10. Chyba Řádek 1045, znak 27: An "img" element which has an "alt" attribute whose value is the empty string must not have a "role" attribute..
   <!--%+b:15%-->      <img class="product-lockup__artwork-for-radiosity-effec
   ^
  11. Chyba Řádek 1055, znak 15: When the "srcset" attribute has any image candidate string with a width descriptor, the "sizes" attribute must also be present..
          <source srcset="https://is4-ssl.mzstatic.com/image/thumb/SG-MQ-US-0
   ^
  12. Chyba Řádek 1057, znak 15: The "sizes" attribute may be specified only if the "srcset" attribute is also present..
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 305p
   ^
  13. Chyba Řádek 1057, znak 15: An "img" element which has an "alt" attribute whose value is the empty string must not have a "role" attribute..
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 305p
   ^
  14. Chyba Řádek 1092, znak 74: element "p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   !--%+b:20%--><!--%+b:21%--><!--%glmr%--><p dir="false" data-test-bidi>Playlist</p
   ^
  15. Chyba Řádek 1130, znak 55: An element with "role=columnheader" must be contained in, or owned by, an element with "role=row"..
   <!--%+b:16%--><!--%+b:17%-->      <div role="columnheader" class="songs-lis
   ^
  16. Chyba Řádek 1135, znak 41: An element with "role=columnheader" must be contained in, or owned by, an element with "role=row"..
   <!--%-b:17%--><!--%+b:17%-->      <div role="columnheader" class="songs-lis
   ^
  17. Chyba Řádek 1140, znak 41: An element with "role=columnheader" must be contained in, or owned by, an element with "role=row"..
   <!--%-b:17%--><!--%+b:17%-->      <div role="columnheader" class="songs-lis
   ^
  18. Chyba Řádek 1145, znak 41: An element with "role=columnheader" must be contained in, or owned by, an element with "role=row"..
   <!--%-b:17%--><!--%+b:17%-->      <div role="columnheader" class="songs-lis
   ^
  19. Chyba Řádek 1150, znak 41: An element with "role=columnheader" must be contained in, or owned by, an element with "role=row"..
   <!--%-b:17%--><!--%+b:17%-->      <div role="columnheader" class="songs-lis
   ^
  20. Chyba Řádek 1160, znak 5: Element "button" is missing one or more of the following attributes: "aria-checked", "type"..
     <button class="love-or-popular__glyph" role="checkbox" disabled title aria-la
   ^
  21. Chyba Řádek 1160, znak 94: atribut "aria-check" není dovolen na elementu "button".
   lar__glyph" role="checkbox" disabled title aria-label="Loved" aria-check="false">
   ^
  22. Chyba Řádek 1186, znak 15: When the "srcset" attribute has any image candidate string with a width descriptor, the "sizes" attribute must also be present..
          <source srcset="https://is3-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music115/v
   ^
  23. Chyba Řádek 1188, znak 15: The "sizes" attribute may be specified only if the "srcset" attribute is also present..
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  24. Chyba Řádek 1188, znak 15: Bad value "presentation" for attribute "role" on element "img".
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  25. Chyba Řádek 1274, znak 5: Element "button" is missing one or more of the following attributes: "aria-checked", "type"..
     <button class="love-or-popular__glyph" role="checkbox" disabled title aria-la
   ^
  26. Chyba Řádek 1274, znak 94: atribut "aria-check" není dovolen na elementu "button".
   lar__glyph" role="checkbox" disabled title aria-label="Loved" aria-check="false">
   ^
  27. Chyba Řádek 1306, znak 15: When the "srcset" attribute has any image candidate string with a width descriptor, the "sizes" attribute must also be present..
          <source srcset="https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music116/v
   ^
  28. Chyba Řádek 1308, znak 15: The "sizes" attribute may be specified only if the "srcset" attribute is also present..
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  29. Chyba Řádek 1308, znak 15: Bad value "presentation" for attribute "role" on element "img".
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  30. Chyba Řádek 1394, znak 5: Element "button" is missing one or more of the following attributes: "aria-checked", "type"..
     <button class="love-or-popular__glyph" role="checkbox" disabled title aria-la
   ^
  31. Chyba Řádek 1394, znak 94: atribut "aria-check" není dovolen na elementu "button".
   lar__glyph" role="checkbox" disabled title aria-label="Loved" aria-check="false">
   ^
  32. Chyba Řádek 1426, znak 15: When the "srcset" attribute has any image candidate string with a width descriptor, the "sizes" attribute must also be present..
          <source srcset="https://is2-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music126/v
   ^
  33. Chyba Řádek 1428, znak 15: The "sizes" attribute may be specified only if the "srcset" attribute is also present..
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  34. Chyba Řádek 1428, znak 15: Bad value "presentation" for attribute "role" on element "img".
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  35. Chyba Řádek 1514, znak 5: Element "button" is missing one or more of the following attributes: "aria-checked", "type"..
     <button class="love-or-popular__glyph" role="checkbox" disabled title aria-la
   ^
  36. Chyba Řádek 1514, znak 94: atribut "aria-check" není dovolen na elementu "button".
   lar__glyph" role="checkbox" disabled title aria-label="Loved" aria-check="false">
   ^
  37. Chyba Řádek 1540, znak 15: When the "srcset" attribute has any image candidate string with a width descriptor, the "sizes" attribute must also be present..
          <source srcset="https://is4-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music126/v
   ^
  38. Chyba Řádek 1542, znak 15: The "sizes" attribute may be specified only if the "srcset" attribute is also present..
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  39. Chyba Řádek 1542, znak 15: Bad value "presentation" for attribute "role" on element "img".
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  40. Chyba Řádek 1628, znak 5: Element "button" is missing one or more of the following attributes: "aria-checked", "type"..
     <button class="love-or-popular__glyph" role="checkbox" disabled title aria-la
   ^
  41. Chyba Řádek 1628, znak 94: atribut "aria-check" není dovolen na elementu "button".
   lar__glyph" role="checkbox" disabled title aria-label="Loved" aria-check="false">
   ^
  42. Chyba Řádek 1654, znak 15: When the "srcset" attribute has any image candidate string with a width descriptor, the "sizes" attribute must also be present..
          <source srcset="https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music126/v
   ^
  43. Chyba Řádek 1656, znak 15: The "sizes" attribute may be specified only if the "srcset" attribute is also present..
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  44. Chyba Řádek 1656, znak 15: Bad value "presentation" for attribute "role" on element "img".
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  45. Chyba Řádek 1743, znak 5: Element "button" is missing one or more of the following attributes: "aria-checked", "type"..
     <button class="love-or-popular__glyph" role="checkbox" disabled title aria-la
   ^
  46. Chyba Řádek 1743, znak 94: atribut "aria-check" není dovolen na elementu "button".
   lar__glyph" role="checkbox" disabled title aria-label="Loved" aria-check="false">
   ^
  47. Chyba Řádek 1769, znak 15: When the "srcset" attribute has any image candidate string with a width descriptor, the "sizes" attribute must also be present..
          <source srcset="https://is3-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music115/v
   ^
  48. Chyba Řádek 1771, znak 15: The "sizes" attribute may be specified only if the "srcset" attribute is also present..
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  49. Chyba Řádek 1771, znak 15: Bad value "presentation" for attribute "role" on element "img".
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  50. Chyba Řádek 1857, znak 5: Element "button" is missing one or more of the following attributes: "aria-checked", "type"..
     <button class="love-or-popular__glyph" role="checkbox" disabled title aria-la
   ^
  51. Chyba Řádek 1857, znak 94: atribut "aria-check" není dovolen na elementu "button".
   lar__glyph" role="checkbox" disabled title aria-label="Loved" aria-check="false">
   ^
  52. Chyba Řádek 1883, znak 15: When the "srcset" attribute has any image candidate string with a width descriptor, the "sizes" attribute must also be present..
          <source srcset="https://is2-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music115/v
   ^
  53. Chyba Řádek 1885, znak 15: The "sizes" attribute may be specified only if the "srcset" attribute is also present..
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  54. Chyba Řádek 1885, znak 15: Bad value "presentation" for attribute "role" on element "img".
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  55. Chyba Řádek 1971, znak 5: Element "button" is missing one or more of the following attributes: "aria-checked", "type"..
     <button class="love-or-popular__glyph" role="checkbox" disabled title aria-la
   ^
  56. Chyba Řádek 1971, znak 94: atribut "aria-check" není dovolen na elementu "button".
   lar__glyph" role="checkbox" disabled title aria-label="Loved" aria-check="false">
   ^
  57. Chyba Řádek 2003, znak 15: When the "srcset" attribute has any image candidate string with a width descriptor, the "sizes" attribute must also be present..
          <source srcset="https://is4-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music126/v
   ^
  58. Chyba Řádek 2005, znak 15: The "sizes" attribute may be specified only if the "srcset" attribute is also present..
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  59. Chyba Řádek 2005, znak 15: Bad value "presentation" for attribute "role" on element "img".
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  60. Chyba Řádek 2092, znak 5: Element "button" is missing one or more of the following attributes: "aria-checked", "type"..
     <button class="love-or-popular__glyph" role="checkbox" disabled title aria-la
   ^
  61. Chyba Řádek 2092, znak 94: atribut "aria-check" není dovolen na elementu "button".
   lar__glyph" role="checkbox" disabled title aria-label="Loved" aria-check="false">
   ^
  62. Chyba Řádek 2118, znak 15: When the "srcset" attribute has any image candidate string with a width descriptor, the "sizes" attribute must also be present..
          <source srcset="https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music116/v
   ^
  63. Chyba Řádek 2120, znak 15: The "sizes" attribute may be specified only if the "srcset" attribute is also present..
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  64. Chyba Řádek 2120, znak 15: Bad value "presentation" for attribute "role" on element "img".
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  65. Chyba Řádek 2206, znak 5: Element "button" is missing one or more of the following attributes: "aria-checked", "type"..
     <button class="love-or-popular__glyph" role="checkbox" disabled title aria-la
   ^
  66. Chyba Řádek 2206, znak 94: atribut "aria-check" není dovolen na elementu "button".
   lar__glyph" role="checkbox" disabled title aria-label="Loved" aria-check="false">
   ^
  67. Chyba Řádek 2238, znak 15: When the "srcset" attribute has any image candidate string with a width descriptor, the "sizes" attribute must also be present..
          <source srcset="https://is3-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music115/v
   ^
  68. Chyba Řádek 2240, znak 15: The "sizes" attribute may be specified only if the "srcset" attribute is also present..
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  69. Chyba Řádek 2240, znak 15: Bad value "presentation" for attribute "role" on element "img".
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  70. Chyba Řádek 2326, znak 5: Element "button" is missing one or more of the following attributes: "aria-checked", "type"..
     <button class="love-or-popular__glyph" role="checkbox" disabled title aria-la
   ^
  71. Chyba Řádek 2326, znak 94: atribut "aria-check" není dovolen na elementu "button".
   lar__glyph" role="checkbox" disabled title aria-label="Loved" aria-check="false">
   ^
  72. Chyba Řádek 2358, znak 15: When the "srcset" attribute has any image candidate string with a width descriptor, the "sizes" attribute must also be present..
          <source srcset="https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music116/v
   ^
  73. Chyba Řádek 2360, znak 15: The "sizes" attribute may be specified only if the "srcset" attribute is also present..
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  74. Chyba Řádek 2360, znak 15: Bad value "presentation" for attribute "role" on element "img".
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  75. Chyba Řádek 2446, znak 5: Element "button" is missing one or more of the following attributes: "aria-checked", "type"..
     <button class="love-or-popular__glyph" role="checkbox" disabled title aria-la
   ^
  76. Chyba Řádek 2446, znak 94: atribut "aria-check" není dovolen na elementu "button".
   lar__glyph" role="checkbox" disabled title aria-label="Loved" aria-check="false">
   ^
  77. Chyba Řádek 2478, znak 15: When the "srcset" attribute has any image candidate string with a width descriptor, the "sizes" attribute must also be present..
          <source srcset="https://is4-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music116/v
   ^
  78. Chyba Řádek 2480, znak 15: The "sizes" attribute may be specified only if the "srcset" attribute is also present..
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  79. Chyba Řádek 2480, znak 15: Bad value "presentation" for attribute "role" on element "img".
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  80. Chyba Řádek 2566, znak 5: Element "button" is missing one or more of the following attributes: "aria-checked", "type"..
     <button class="love-or-popular__glyph" role="checkbox" disabled title aria-la
   ^
  81. Chyba Řádek 2566, znak 94: atribut "aria-check" není dovolen na elementu "button".
   lar__glyph" role="checkbox" disabled title aria-label="Loved" aria-check="false">
   ^
  82. Chyba Řádek 2598, znak 15: When the "srcset" attribute has any image candidate string with a width descriptor, the "sizes" attribute must also be present..
          <source srcset="https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music126/v
   ^
  83. Chyba Řádek 2600, znak 15: The "sizes" attribute may be specified only if the "srcset" attribute is also present..
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  84. Chyba Řádek 2600, znak 15: Bad value "presentation" for attribute "role" on element "img".
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  85. Chyba Řádek 2686, znak 5: Element "button" is missing one or more of the following attributes: "aria-checked", "type"..
     <button class="love-or-popular__glyph" role="checkbox" disabled title aria-la
   ^
  86. Chyba Řádek 2686, znak 94: atribut "aria-check" není dovolen na elementu "button".
   lar__glyph" role="checkbox" disabled title aria-label="Loved" aria-check="false">
   ^
  87. Chyba Řádek 2712, znak 15: When the "srcset" attribute has any image candidate string with a width descriptor, the "sizes" attribute must also be present..
          <source srcset="https://is4-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music116/v
   ^
  88. Chyba Řádek 2714, znak 15: The "sizes" attribute may be specified only if the "srcset" attribute is also present..
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  89. Chyba Řádek 2714, znak 15: Bad value "presentation" for attribute "role" on element "img".
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  90. Chyba Řádek 2800, znak 5: Element "button" is missing one or more of the following attributes: "aria-checked", "type"..
     <button class="love-or-popular__glyph" role="checkbox" disabled title aria-la
   ^
  91. Chyba Řádek 2800, znak 94: atribut "aria-check" není dovolen na elementu "button".
   lar__glyph" role="checkbox" disabled title aria-label="Loved" aria-check="false">
   ^
  92. Chyba Řádek 2832, znak 15: When the "srcset" attribute has any image candidate string with a width descriptor, the "sizes" attribute must also be present..
          <source srcset="https://is4-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music116/v
   ^
  93. Chyba Řádek 2834, znak 15: The "sizes" attribute may be specified only if the "srcset" attribute is also present..
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  94. Chyba Řádek 2834, znak 15: Bad value "presentation" for attribute "role" on element "img".
          <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:1939px) 40px
   ^
  95. Chyba Řádek 2920, znak 5: Element "button" is missing one or more of the following attributes: "aria-checked", "type"..
     <button class="love-or-popular__glyph" role="checkbox" disabled title aria-la
   ^
  96. Chyba Řádek 2920, znak 94: atribut "aria-check" není dovolen na elementu "button".
   lar__glyph" role="checkbox" disabled title aria-label="Loved" aria-check="false">
   ^
  97. Chyba Řádek 2944, znak 71: atribut "srcset" elementu "source": Must contain one or more image candidate strings má nedovolenou hodnotu "".
   <source sizes="(max-width:1939px) 40px" srcset data-srcset="https://is1-ssl.mzsta
   ^
  98. Chyba Řádek 2946, znak 23: atribut "srcset" elementu "source": Must contain one or more image candidate strings má nedovolenou hodnotu "".
          <source srcset data-srcset="https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thum
   ^
  99. Chyba Řádek 2947, znak 15: The "sizes" attribute may be specified only if the "srcset" attribute is also present..
          <img class="media-artwork-v2__image media-artwork-v2__lazyload" siz
   ^
  100. Chyba Řádek 2947, znak 15: Bad value "presentation" for attribute "role" on element "img".
          <img class="media-artwork-v2__image media-artwork-v2__lazyload" siz
   ^
  101. Chyba Řádek 2954, znak 27: When the "srcset" attribute has any image candidate string with a width descriptor, the "sizes" attribute must also be present..
                <source srcset="https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thum
   ^
  102. Chyba Řádek 2955, znak 27: The "sizes" attribute may be specified only if the "srcset" attribute is also present..
                <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:
   ^
  103. Chyba Řádek 2955, znak 27: Bad value "presentation" for attribute "role" on element "img".
                <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:
   ^
  104. Chyba Řádek 2957, znak 27: element "style" nesmí být potomkem elementu "picture" v tomto kontextu.
                <style>
   ^
  105. Chyba Řádek 3047, znak 5: Element "button" is missing one or more of the following attributes: "aria-checked", "type"..
     <button class="love-or-popular__glyph" role="checkbox" disabled title aria-la
   ^
  106. Chyba Řádek 3047, znak 94: atribut "aria-check" není dovolen na elementu "button".
   lar__glyph" role="checkbox" disabled title aria-label="Loved" aria-check="false">
   ^
  107. Chyba Řádek 3071, znak 71: atribut "srcset" elementu "source": Must contain one or more image candidate strings má nedovolenou hodnotu "".
   <source sizes="(max-width:1939px) 40px" srcset data-srcset="https://is2-ssl.mzsta
   ^
  108. Chyba Řádek 3073, znak 23: atribut "srcset" elementu "source": Must contain one or more image candidate strings má nedovolenou hodnotu "".
          <source srcset data-srcset="https://is2-ssl.mzstatic.com/image/thum
   ^
  109. Chyba Řádek 3074, znak 15: The "sizes" attribute may be specified only if the "srcset" attribute is also present..
          <img class="media-artwork-v2__image media-artwork-v2__lazyload" siz
   ^
  110. Chyba Řádek 3074, znak 15: Bad value "presentation" for attribute "role" on element "img".
          <img class="media-artwork-v2__image media-artwork-v2__lazyload" siz
   ^
  111. Chyba Řádek 3081, znak 27: When the "srcset" attribute has any image candidate string with a width descriptor, the "sizes" attribute must also be present..
                <source srcset="https://is2-ssl.mzstatic.com/image/thum
   ^
  112. Chyba Řádek 3082, znak 27: The "sizes" attribute may be specified only if the "srcset" attribute is also present..
                <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:
   ^
  113. Chyba Řádek 3082, znak 27: Bad value "presentation" for attribute "role" on element "img".
                <img class="media-artwork-v2__image" sizes="(max-width:
   ^
  114. Chyba Řádek 3084, znak 27: element "style" nesmí být potomkem elementu "picture" v tomto kontextu.
                <style>
   ^
  115. Chyba Řádek 3174, znak 5: Element "button" is missing one or more of the following attributes: "aria-checked", "type"..
     <button class="love-or-popular__glyph" role="checkbox" disabled title aria-la
   ^
  116. Chyba Řádek 3174, znak 94: atribut "aria-check" není dovolen na elementu "button".
   lar__glyph" role="checkbox" disabled title aria-label="Loved" aria-check="false">
   ^
  117. Chyba Řádek 3198, znak 71: atribut "srcset" elementu "source": Must contain one or more image candidate strings má nedovolenou hodnotu "".
   <source sizes="(max-width:1939px) 40px" srcset data-srcset="https://is3-ssl.mzsta
   ^
  118. Chyba Řádek 3200, znak 23: atribut "srcset" elementu "source": Must contain one or more image candidate strings má nedovolenou hodnotu "".
          <source srcset data-srcset="https://is3-ssl.mzstatic.com/image/thum
   ^
  119. Chyba Řádek 3201, znak 15: The "sizes" attribute may be specified only if the "srcset" attribute is also present..
          <img class="media-artwork-v2__image media-artwork-v2__lazyload" siz
   ^
  120. Informace Řádek 3201, znak 16: + dalších 877 chyb a 3 varování.
          <img class="media-artwork-v2__image media-artwork-v2__lazyload" siz
   ^

   Zbývající chyby a varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.