• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 4 chyby.
  http://mybluemag.com/  
  text/html — HTML 5 
  iso-8859-1  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 5, znak 20: atribut "content" elementu "meta": "charset=" must be followed by "utf-8" má nedovolenou hodnotu "text/html; charset=iso-8859-1".
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
   ^
  2. Chyba Řádek 6, znak 2: Using the "meta" element to specify the document-wide default language is obsolete. Consider specifying the language on the root element instead..
    <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us" />
   ^
  3. Chyba Řádek 14, znak 3: The "scrolling" attribute on the "iframe" element is obsolete. Use CSS instead..
    <iframe src="https://www.123-reg-new-domain.co.uk/iframe.html" width="100%" scr
   ^
  4. Chyba Řádek 14, znak 66: atribut "width" elementu "iframe": Expected a digit but saw "%" instead má nedovolenou hodnotu "100%".
   //www.123-reg-new-domain.co.uk/iframe.html" width="100%" scrolling="no"></iframe>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.