• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 18 chyb a 19 varování.
  https://www.myhomeselection.co.uk/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  2. Varování Řádek 88, znak 8: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
          <script src="//www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-187774510-1" type="t
   ^
  3. Varování Řádek 89, znak 4: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
      <script type="text/javascript" data-cfasync="false" data-wpfc-render="false">
   ^
  4. Chyba Řádek 301, znak 2: Bad value for attribute "href" on element "link": Illegal character in query: "|" is not allowed..
    <link rel="stylesheet" id="generate-fonts-css" href="//fonts.googleapis.com/css?
   ^
  5. Varování Řádek 354, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css">.aawp .aawp-tb__row--highlight{background-color:#256aaf;}.
   ^
  6. Varování Řádek 354, znak 177: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   b__row--highlight a{color:#fff;}</style><style type="text/css">div#toc_container 
   ^
  7. Varování Řádek 354, znak 582: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   c_list a:hover {color: #1e3449;}</style><style type="text/css"> .wprm-comment-rat
   ^
  8. Varování Řádek 354, znak 1016: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   -star-empty { stroke: #f5a623; }</style><style type="text/css">.wprm-recipe-templ
   ^
  9. Varování Řádek 719, znak 10: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   }</style><style type="text/css">.broken_link, a.broken_link {
   ^
  10. Varování Řádek 726, znak 1: The "charset" attribute on the "script" element is obsolete..
   <script charset="utf-8" type="text/javascript" src="//ws-eu.amazon-adsystem.com/w
   ^
  11. Varování Řádek 726, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script charset="utf-8" type="text/javascript" src="//ws-eu.amazon-adsystem.com/w
   ^
  12. Chyba Řádek 726, znak 235: Bad start tag in "a" in "noscript" in "head"..
   b0ee-b76d3975ffdb"> </script> <noscript><A rel="nofollow" HREF="//ws-eu.amazon-ad
   ^
  13. Chyba Řádek 726, znak 455: zbloudilá ukončovací značka "noscript".
   17-444e-b0ee-b76d3975ffdb&Operation=NoScript">Amazon.co.uk Widgets</A></noscript>
   ^
  14. Varování Řádek 728, znak 1: The "charset" attribute on the "script" element is obsolete..
   <script charset="utf-8" type="text/javascript" src="//ws-eu.amazon-adsystem.com/w
   ^
  15. Varování Řádek 728, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script charset="utf-8" type="text/javascript" src="//ws-eu.amazon-adsystem.com/w
   ^
  16. Chyba Řádek 745, znak 1: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   <img height="1" width="1" 
   ^
  17. Chyba Řádek 746, znak 1: atribut "src" elementu "img": Tab, new line or carriage return found má nedovolenou hodnotu "https://www.facebook.com/tr?id=428455225106736&ev=PageView&noscript=1".
   src="https://www.facebook.com/tr?id=428455225106736&ev=PageView
   ^
  18. Chyba Řádek 753, znak 1: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/wp-content/uploads/2021/11/M
   ^
  19. Chyba Řádek 756, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta name="dmca-site-verification" content="K051RXFJUzE2TnhjU0Vxa1BXVlJIYVlFM0NB
   ^
  20. Chyba Řádek 756, znak 7: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta name="dmca-site-verification" content="K051RXFJUzE2TnhjU0Vxa1BXVlJIYVlFM0NB
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  21. Chyba Řádek 761, znak 1: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   <link rel="icon" href="https://www.myhomeselection.co.uk/wp-content/uploads/2021/
   ^
  22. Chyba Řádek 762, znak 1: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   <link rel="icon" href="https://www.myhomeselection.co.uk/wp-content/uploads/2021/
   ^
  23. Chyba Řádek 763, znak 1: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   <link rel="apple-touch-icon" href="https://www.myhomeselection.co.uk/wp-content/u
   ^
  24. Chyba Řádek 764, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta name="msapplication-TileImage" content="https://www.myhomeselection.co.uk/w
   ^
  25. Chyba Řádek 764, znak 7: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta name="msapplication-TileImage" content="https://www.myhomeselection.co.uk/w
   ^
  26. Chyba Řádek 765, znak 3: element "style" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
     <style id="wp-custom-css">
   ^
  27. Varování Řádek 845, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
    <script type="text/javascript">
   ^
  28. Varování Řádek 859, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">var ezouid = "1";</script><base href="https://www.
   ^
  29. Chyba Řádek 859, znak 58: element "base" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   t/javascript">var ezouid = "1";</script><base href="https://www.myhomeselection.c
   ^
  30. Varování Řádek 859, znak 106: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   t><base href="https://www.myhomeselection.co.uk/"><script type='text/javascript'>
   ^
  31. Varování Řádek 868, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script data-ezscrex="false" type='text/javascript'>
   ^
  32. Varování Řádek 876, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script data-ezscrex="false" type="text/javascript" data-cfasync="false">var _eza
   ^
  33. Varování Řádek 905, znak 10: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   </script><script type="text/javascript">(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).paus
   ^
  34. Varování Řádek 982, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">var cmpIsOn = true;</script>
   ^
  35. Varování Řádek 983, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="/detroitchicago/consentsettings.js?cb=2"></sc
   ^
  36. Chyba Řádek 983, znak 87: zbloudilá ukončovací značka "head".
   ="text/javascript" src="/detroitchicago/consentsettings.js?cb=2"></script></head>
   ^
  37. Chyba Řádek 985, znak 1: Start tag "body" seen but an element of the same type was already open..
   <body class="home page-template-default page page-id-235 wp-embed-responsive aawp
   ^
  38. Chyba Řádek 985, znak 1: Cannot recover after last error. Any further errors will be ignored..
   <body class="home page-template-default page page-id-235 wp-embed-responsive aawp
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.