• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://nara1.moy.su/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 73, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <body style="background:#FFFFFF; margin:0px; padding:0px;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 76, znak 20: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td width="4%" style="background:url('/.s/t/771/1.gif') right repeat-y #FFFFF
   ^
  5. Varování Řádek 77, znak 18: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td valign="top" style="padding:10px;">
   ^
  6. Varování Řádek 80, znak 17: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td height="53" style="background:url(/.s/t/771/3.gif)"><span style="color:#57627
   ^
  7. Varování Řádek 80, znak 63: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "background:url(/.s/t/771/3.gif)"><span style="color:#57627F;font:20pt bold Verda
   ^
  8. Varování Řádek 82, znak 17: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td height="21" style="background:url(/.s/t/771/6.gif);font-size:10px;" align="ri
   ^
  9. Varování Řádek 83, znak 391: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   "><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="loginPopupForm(); return false;"
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  10. Varování Řádek 84, znak 17: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td height="23" style="background:#E4E4E4;font-size:10px;" align="right"><!--<s52
   ^
  11. Varování Řádek 98, znak 36: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td height="21" align="center" style="background:url('/.s/t/771/18.gif') #59B
   ^
  12. Varování Řádek 99, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td style="background:url('/.s/t/771/19.gif') #F1F1F1;padding:5px;"><!-- <bc>
   ^
  13. Varování Řádek 100, znak 33: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <p><button class="loginButton" onclick="window.open('https://login.uid.me/?site=
   ^
  14. Varování Řádek 101, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <a href="javascript:;" onclick="return uSocialLogin('vkontakte');" data-social="
   ^
  15. Varování Řádek 101, znak 201: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   llow"><i></i></a><a href="javascript:;" onclick="return uSocialLogin('facebook');
   ^
  16. Varování Řádek 101, znak 373: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   llow"><i></i></a><a href="javascript:;" onclick="return uSocialLogin('yandex');" 
   ^
  17. Varování Řádek 101, znak 537: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   llow"><i></i></a><a href="javascript:;" onclick="return uSocialLogin('google');" 
   ^
  18. Varování Řádek 101, znak 701: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   llow"><i></i></a><a href="javascript:;" onclick="return uSocialLogin('ok');" data
   ^
  19. Varování Řádek 103, znak 37: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="javascript:;" class="noun" onclick="document.getElementById('uidLogButto
   ^
  20. Varování Řádek 104, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="baseLogForm" style="display:none"><script>
   ^
  21. Varování Řádek 118, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="blk549523" style="border:1px solid #CCCCCC;position:absolute;z-index:82;
   ^
  22. Varování Řádek 119, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   523" action="/index/sub/" method="post" style="margin:0" onsubmit="sendFrm549523(
   ^
  23. Varování Řádek 119, znak 76: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ex/sub/" method="post" style="margin:0" onsubmit="sendFrm549523(); return false;"
   ^
  24. Varování Řádek 124, znak 83: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   :[<a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('HelpWd', 'Помощник', 
   ^
  25. Varování Řádek 124, znak 230: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
    return false;" class="noun "><img alt="" title="uID поддержка" src="/.s/img/ma/u
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  26. Varování Řádek 124, znak 279: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   uID поддержка" src="/.s/img/ma/uid.gif" style="border:0;vertical-align:-4px;"></a
   ^
  27. Varování Řádek 125, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   e="text" name="user" value="" size="20" style="width:100%;" maxlength="50"/></td>
   ^
  28. Varování Řádek 127, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   pe="password" name="password" size="20" style="width:100%" maxlength="32"/></td><
   ^
  29. Varování Řádek 135, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td colspan="2"><div style="text-align:center;"><a href="javascript:;" rel="n
   ^
  30. Varování Řádek 135, znak 91: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   "><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('Prm','Напоминание пар
   ^
  31. Varování Řádek 152, znak 36: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td height="21" align="center" style="background:url('/.s/t/771/18.gif') #59B
   ^
  32. Varování Řádek 153, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td style="background:url('/.s/t/771/19.gif') #F1F1F1;padding:5px;"><!-- <bc>
   ^
  33. Varování Řádek 153, znak 121: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   > --><div id="uMenuDiv1" class="uMenuV" style="position:relative;"><ul class="uMe
   ^
  34. Varování Řádek 192, znak 36: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td height="21" align="center" style="background:url('/.s/t/771/18.gif') #59B
   ^
  35. Varování Řádek 193, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td style="background:url('/.s/t/771/19.gif') #F1F1F1;padding:5px;"><div alig
   ^
  36. Varování Řádek 200, znak 13: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
     <img alt="" src="/stat/1696046497" height="31" width="88" /></a></noscript><hr 
   ^
  37. Varování Řádek 207, znak 18: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td valign="top" style="padding:0px 10px 0px 10px;">
   ^
  38. Varování Řádek 208, znak 48: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ody> --><div id="nativeroll_video_cont" style="display:none;"></div><IMG style="W
   ^
  39. Varování Řádek 208, znak 81: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   _cont" style="display:none;"></div><IMG style="WIDTH: 307px; HEIGHT: 194px" borde
   ^
  40. Varování Řádek 208, znak 131: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   TH: 307px; HEIGHT: 194px" border=0 alt="" src="http://nara1.moy.su/ju.jpg" width=
   ^
  41. Varování Řádek 208, znak 193: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   y.su/ju.jpg" width=1022 height=769><IMG style="WIDTH: 267px; HEIGHT: 193px" borde
   ^
  42. Varování Řádek 208, znak 243: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   TH: 267px; HEIGHT: 193px" border=0 alt="" src="http://nara1.moy.su/b.jpg" width=6
   ^
  43. Varování Řádek 208, znak 303: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   moy.su/b.jpg" width=639 height=480><IMG style="WIDTH: 294px; HEIGHT: 193px" borde
   ^
  44. Varování Řádek 208, znak 353: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   TH: 294px; HEIGHT: 193px" border=0 alt="" src="http://nara1.moy.su/f.jpg" width=8
   ^
  45. Varování Řádek 214, znak 132: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  46. Varování Řádek 216, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/katalog_sajtov_katalo
   ^
  47. Varování Řádek 217, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  48. Varování Řádek 217, znak 116: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ding-bottom:2px;"><div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding
   ^
  49. Varování Řádek 220, znak 50: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   class="ucoz-forum-post">&nbsp;<img alt="" src="http://avito18.ucoz.ru/218.gif" />
   ^
  50. Varování Řádek 222, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  51. Varování Řádek 223, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="rate-stars-wrapper" style="float:right">
   ^
  52. Varování Řádek 256, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   g25" class="u-current-rating uCurStarRating25" style="width:0%;"></li></ul></div>
   ^
  53. Varování Řádek 259, znak 125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="window.open('/index/8-5', 'up5',
   ^
  54. Varování Řádek 262, znak 143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  55. Varování Řádek 264, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/avtonavesy_iz_polikar
   ^
  56. Varování Řádek 265, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  57. Varování Řádek 265, znak 116: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ding-bottom:2px;"><div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding
   ^
  58. Varování Řádek 272, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  59. Varování Řádek 273, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="rate-stars-wrapper" style="float:right"><ul id="uStarRating24" class=
   ^
  60. Varování Řádek 274, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   g24" class="u-current-rating uCurStarRating24" style="width:0%;"></li></ul></div>
   ^
  61. Varování Řádek 277, znak 125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="window.open('/index/8-4', 'up4',
   ^
  62. Varování Řádek 280, znak 143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  63. Varování Řádek 282, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/garazhi_rakushki_pena
   ^
  64. Varování Řádek 283, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  65. Varování Řádek 283, znak 104: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   -top:2px;padding-bottom:2px;"><img alt="" src="http://vidnoe1.ucoz.ru/kopija_1235
   ^
  66. Varování Řádek 283, znak 182: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   2353098754918.jpg" border="0"><br><span style="FONT-SIZE: 18pt">Гаражи ракушки пе
   ^
  67. Varování Řádek 284, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  68. Varování Řádek 285, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="rate-stars-wrapper" style="float:right"><ul id="uStarRating23" class=
   ^
  69. Varování Řádek 286, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   g23" class="u-current-rating uCurStarRating23" style="width:0%;"></li></ul></div>
   ^
  70. Varování Řádek 289, znak 125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="window.open('/index/8-4', 'up4',
   ^
  71. Varování Řádek 292, znak 143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  72. Varování Řádek 294, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/stalnye_dveri_reshjot
   ^
  73. Varování Řádek 295, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  74. Varování Řádek 295, znak 100: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ding-top:2px;padding-bottom:2px;"><span style="FONT-SIZE: 14pt"><img alt="" src="
   ^
  75. Varování Řádek 295, znak 134: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   <span style="FONT-SIZE: 14pt"><img alt="" src="http://vidnoe1.ucoz.ru/55555.jpg" 
   ^
  76. Varování Řádek 295, znak 203: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   /55555.jpg" border="0">&nbsp; <img alt="" src="http://aleksandrov1.ucoz.ru/chchch
   ^
  77. Varování Řádek 295, znak 292: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   border="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="" src="http://krasnoarmeisk1.ucoz.ru/l.jp
   ^
  78. Varování Řádek 296, znak 12: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div><span style="FONT-SIZE: 14pt">&nbsp;</span></div>
   ^
  79. Varování Řádek 297, znak 12: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div><span style="FONT-SIZE: 14pt">Стальные металлические двери. Большой выбор от
   ^
  80. Varování Řádek 297, znak 363: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <a href="http://ya8176.narod2.ru"><span style="FONT-SIZE: 14pt">http://ya8176.nar
   ^
  81. Varování Řádek 298, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  82. Varování Řádek 299, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="rate-stars-wrapper" style="float:right"><ul id="uStarRating22" class=
   ^
  83. Varování Řádek 300, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   g22" class="u-current-rating uCurStarRating22" style="width:0%;"></li></ul></div>
   ^
  84. Varování Řádek 303, znak 125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="window.open('/index/8-4', 'up4',
   ^
  85. Varování Řádek 306, znak 143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  86. Varování Řádek 308, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/bytovki_v_naro_fomins
   ^
  87. Varování Řádek 309, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  88. Varování Řádek 309, znak 100: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ding-top:2px;padding-bottom:2px;"><span style="FONT-SIZE: 18pt">Бытовки строитель
   ^
  89. Varování Řádek 309, znak 310: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   href="http://bitovka10.narod2.ru"><span style="FONT-SIZE: 18pt">http://bitovka10.
   ^
  90. Varování Řádek 309, znak 381: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   bitovka10.narod2.ru</span></a><br><span style="FONT-SIZE: 18pt"><img alt="" src="
   ^
  91. Varování Řádek 309, znak 415: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   <span style="FONT-SIZE: 18pt"><img alt="" src="http://lobnya1.ucoz.ru/11111.jpg" 
   ^
  92. Varování Řádek 310, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  93. Varování Řádek 311, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="rate-stars-wrapper" style="float:right"><ul id="uStarRating21" class=
   ^
  94. Varování Řádek 312, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   g21" class="u-current-rating uCurStarRating21" style="width:0%;"></li></ul></div>
   ^
  95. Varování Řádek 315, znak 125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="window.open('/index/8-4', 'up4',
   ^
  96. Varování Řádek 318, znak 143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  97. Varování Řádek 320, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/natjazhnye_potolki_v_
   ^
  98. Varování Řádek 321, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  99. Varování Řádek 321, znak 104: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   -top:2px;padding-bottom:2px;"><img alt="" src="http://vidnoe1.ucoz.ru/kopija_n.jp
   ^
  100. Varování Řádek 321, znak 170: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   .ru/kopija_n.jpg" border="0"> <br><span style="FONT-SIZE: 24pt">Натяжные потолки.
   ^
  101. Varování Řádek 322, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  102. Varování Řádek 323, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="rate-stars-wrapper" style="float:right"><ul id="uStarRating20" class=
   ^
  103. Varování Řádek 324, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   g20" class="u-current-rating uCurStarRating20" style="width:0%;"></li></ul></div>
   ^
  104. Varování Řádek 327, znak 125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="window.open('/index/8-4', 'up4',
   ^
  105. Varování Řádek 330, znak 143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  106. Varování Řádek 332, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/drova_berjozovye_v_na
   ^
  107. Varování Řádek 333, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  108. Varování Řádek 333, znak 107: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   p:2px;padding-bottom:2px;"><p><img alt="" border="0" src="http://vidnoe1.ucoz.ru/
   ^
  109. Varování Řádek 334, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="FONT-SIZE: 18pt">Дрова берёзовые. Колотые. Уложеные в ряды. любого р
   ^
  110. Varování Řádek 338, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  111. Varování Řádek 339, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="rate-stars-wrapper" style="float:right"><ul id="uStarRating19" class=
   ^
  112. Varování Řádek 340, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   g19" class="u-current-rating uCurStarRating19" style="width:0%;"></li></ul></div>
   ^
  113. Varování Řádek 343, znak 125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    ><a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="window.open('/index/8-4', 'up4',
   ^
  114. Varování Řádek 346, znak 143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" width="100%" class="eBlock"><tr><td style="padding:3px;">
   ^
  115. Varování Řádek 348, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eTitle" style="text-align:left;"><a href="/news/perila_iz_nerzhavejus
   ^
  116. Varování Řádek 349, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eMessage" style="text-align:left;clear:both;padding-top:2px;padding-b
   ^
  117. Varování Řádek 349, znak 100: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ding-top:2px;padding-bottom:2px;"><span style="FONT-SIZE: 18pt">Перила. Поручни. 
   ^
  118. Varování Řádek 349, znak 331: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    href="http://perila10.narod2.ru"><span style="FONT-SIZE: 18pt">http://perila10.n
   ^
  119. Varování Řádek 349, znak 401: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /perila10.narod2.ru</span></a><br><span style="FONT-SIZE: 18pt"><img alt="" src="
   ^
  120. Informace Řádek 349, znak 402: + dalších 36 varování.
   perila10.narod2.ru</span></a><br><span style="FONT-SIZE: 18pt"><img alt="" src="h
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.