• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 21 chyb a 17 varování.
  https://nextyeartraveltrends.blogspot.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 25, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type='text/css'>@font-face{font-family:'Merriweather';font-style:italic;fo
   ^
  2. Varování Řádek 26, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  3. Varování Řádek 2665, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='template-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  4. Varování Řádek 2697, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  5. Varování Řádek 2697, znak 1: The "language" attribute on the "script" element is obsolete. You can safely omit it..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  6. Varování Řádek 2716, znak 1: The "banner" role is unnecessary for element "header"..
   <header class='centered-top-container' role='banner'>
   ^
  7. Chyba Řádek 2724, znak 34: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='section' id='header' name='Header'><div class='widget Header' data-ve
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  8. Chyba Řádek 2738, znak 1: element "div" nesmí být potomkem elementu "button" v tomto kontextu.
   <div class='search-expand-text'>Search</div>
   ^
  9. Chyba Řádek 2743, znak 38: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='section' id='search_top' name='Search (Top)'><div class='widget BlogS
   ^
  10. Varování Řádek 2762, znak 1: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   <nav class='top-nav' role='navigation'>
   ^
  11. Chyba Řádek 2763, znak 50: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='no-items section' id='page_list_top' name='Page List (Top)'>
   ^
  12. Varování Řádek 2769, znak 1: The "main" role is unnecessary for element "main"..
   <main class='main-container' id='main' role='main' tabindex='-1'>
   ^
  13. Chyba Řádek 2771, znak 55: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   atured-post section' id='featured_post' name='Featured Post'><div class='widget F
   ^
  14. Varování Řádek 2774, znak 1: The "article" role is unnecessary for element "article"..
   <article class='post' role='article'>
   ^
  15. Chyba Řádek 2775, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "article" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  16. Varování Řádek 2788, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='6069556342475881096'></a>
   ^
  17. Chyba Řádek 2791, znak 1: element "div" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   <div class='snippet-container r-snippet-container'>
   ^
  18. Chyba Řádek 2804, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='https://nextyeartraveltrends.blogspot.com/2021/07/3-airline-trends
   ^
  19. Varování Řádek 2853, znak 1: The "button" role is unnecessary for element "button"..
   <button aria-controls='sharing-popup-FeaturedPost1-byline-6069556342475881096' ar
   ^
  20. Chyba Řádek 2854, znak 1: element "div" nesmí být potomkem elementu "button" v tomto kontextu.
   <div class='flat-icon-button ripple'>
   ^
  21. Chyba Řádek 2923, znak 42: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   div class='main section' id='page_body' name='Page Body'><div class='widget Blog'
   ^
  22. Chyba Řádek 2928, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  23. Varování Řádek 2962, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='689843115643739303'></a>
   ^
  24. Chyba Řádek 2965, znak 1: element "div" nesmí být potomkem elementu "a" v tomto kontextu.
   <div class='snippet-container r-snippet-container'>
   ^
  25. Chyba Řádek 2978, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='https://nextyeartraveltrends.blogspot.com/2021/07/for-tour-and-act
   ^
  26. Varování Řádek 3024, znak 1: The "button" role is unnecessary for element "button"..
   <button aria-controls='sharing-popup-Blog1-byline-689843115643739303' aria-label=
   ^
  27. Chyba Řádek 3025, znak 1: element "div" nesmí být potomkem elementu "button" v tomto kontextu.
   <div class='flat-icon-button ripple'>
   ^
  28. Chyba Řádek 3097, znak 62: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='vertical-ad-container no-items section' id='ads' name='Ads'>
   ^
  29. Varování Řádek 3099, znak 1: The "complementary" role is unnecessary for element "aside"..
   <aside class='sidebar-container container sidebar-invisible' role='complementary'
   ^
  30. Chyba Řádek 3106, znak 48: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   ass='sidebar section' id='sidebar_feed' name='Sidebar'><div class='widget LinkLis
   ^
  31. Chyba Řádek 3133, znak 1: Element "dl" is missing a required instance of child element "dd"..
   </dl>
   ^
  32. Chyba Řádek 3140, znak 1: element "div" nesmí být potomkem elementu "summary" v tomto kontextu.
   <div class='collapsible-title'>
   ^
  33. Chyba Řádek 3169, znak 1: element "div" nesmí být potomkem elementu "summary" v tomto kontextu.
   <div class='collapsible-title'>
   ^
  34. Chyba Řádek 3210, znak 44: atribut "name" není dovolen na elementu "footer".
   oter class='footer section' id='footer' name='Footer'><div class='widget Attribut
   ^
  35. Varování Řádek 3223, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://resources.blogblog.com/blogblog/data/
   ^
  36. Chyba Řádek 3223, znak 119: atribut "async" elementu "script" má nedovolenou hodnotu "true".
   log.com/blogblog/data/res/3353870170-vegeclub_compiled.js" async="true"></script>
   ^
  37. Varování Řádek 3236, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/481
   ^
  38. Varování Řádek 3237, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.