• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://nlifelab.org/website/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
    <html>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 267, znak 68: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <div class="swiper-slide news_article" onclick="location.href='/website/?_task=n
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 279, znak 172: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   >&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>7월 23일 <span style="color:rgb(30,30,30);">방위사업청과 대전광역시
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  5. Varování Řádek 279, znak 311: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   n></p><p><br><img class="image_resized" style="width:100%;" src="http://nlifelab.
   ^
  6. Varování Řádek 279, znak 419: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   trlr38_20230802214154.png"></p><p><span style="color:hsl(0,0%,0%);">방산 기본교육 종료 후 
   ^
  7. Varování Řádek 279, znak 3681: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ass="table"><table><tbody><tr><td><span style="color:#000000;">국민생활실험실 단장 강성일,&nb
   ^
  8. Varování Řádek 279, znak 3763: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   p;매니저 송정호</span></td></tr><tr><td><span style="color:#000000;">방산전문가 오원진</span></
   ^
  9. Varování Řádek 279, znak 3826: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   방산전문가 오원진</span></td></tr><tr><td><span style="color:#000000;">한컴어썸텍 황상연,정문환,서태혁<
   ^
  10. Varování Řádek 279, znak 3897: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   연,정문환,서태혁</span></td></tr><tr><td><span style="color:#000000;">헬리안투스㈜&nbsp;심민식</s
   ^
  11. Varování Řádek 279, znak 3966: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   &nbsp;심민식</span></td></tr><tr><td><span style="color:#000000;">제이엔피글로벌 김호현</span>
   ^
  12. Varování Řádek 279, znak 4031: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   엔피글로벌 김호현</span></td></tr><tr><td><span style="color:#000000;">한국IR전략연구소 장부영</spa
   ^
  13. Varování Řádek 279, znak 4098: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   전략연구소 장부영</span></td></tr><tr><td><span style="color:#000000;">대전테크노파크 정종백</span>
   ^
  14. Varování Řádek 279, znak 4163: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   테크노파크 정종백</span></td></tr><tr><td><span style="color:#000000;">한국특허정보진흥원 김인수</spa
   ^
  15. Varování Řádek 279, znak 4230: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   정보진흥원 김인수</span></td></tr><tr><td><span style="color:#000000;">한국특허정보진흥원 최용묵</spa
   ^
  16. Varování Řádek 279, znak 4297: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   정보진흥원 최용묵</span></td></tr><tr><td><span style="color:#000000;">정경훈 변리사</span></td
   ^
  17. Varování Řádek 279, znak 4358: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ">정경훈 변리사</span></td></tr><tr><td><span style="color:#000000;">이승현 변리사</span></td
   ^
  18. Varování Řádek 279, znak 4419: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ">이승현 변리사</span></td></tr><tr><td><span style="color:#000000;">이정학 변리사</span></td
   ^
  19. Varování Řádek 279, znak 4480: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ">이정학 변리사</span></td></tr><tr><td><span style="color:#000000;">이기성 변리사</span></td
   ^
  20. Varování Řádek 279, znak 4541: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ">이기성 변리사</span></td></tr><tr><td><span style="color:#000000;">DID&nbsp;기술융합공작소 오
   ^
  21. Varování Řádek 279, znak 4814: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   &nbsp;</p><p><img class="image_resized" style="width:100%;" src="http://nlifelab.
   ^
  22. Varování Řádek 279, znak 4922: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   Th4qlx_20230802214517.png"></p><p><span style="color:hsl(0,0%,0%);">1차 고객개발 검증된 비
   ^
  23. Varování Řádek 286, znak 68: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <div class="swiper-slide news_article" onclick="location.href='/website/?_task=n
   ^
  24. Varování Řádek 298, znak 165: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>7월 8일 <span style="color:rgb(30,30,30);">방위사업청과 대전광역시
   ^
  25. Varování Řádek 298, znak 300: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   n></p><p><br><img class="image_resized" style="width:100%;" src="http://nlifelab.
   ^
  26. Varování Řádek 298, znak 408: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   xOeXAo_20230802212418.jpg"></p><p><span style="color:hsl(0,0%,0%);">방산 기본교육 운영 사진
   ^
  27. Varování Řádek 298, znak 1217: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   Q_20230802213513.jpg"></figure><p><span style="color:hsl(0,0%,0%);">방산 기본교육 운영 사진
   ^
  28. Varování Řádek 305, znak 68: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <div class="swiper-slide news_article" onclick="location.href='/website/?_task=n
   ^
  29. Varování Řádek 317, znak 2263: neplatný znak "\" v adrese.
   br><br><strong>길대호 기자</strong> <a href="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;mailto:kildh@nav
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  30. Varování Řádek 317, znak 2270: neplatný znak "\" v adrese.
   <strong>길대호 기자</strong> <a href="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;mailto:kildh@naver.com\
   ^
  31. Varování Řádek 317, znak 2271: neplatný znak "\" v adrese.
   strong>길대호 기자</strong> <a href="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;mailto:kildh@naver.com\\
   ^
  32. Varování Řádek 317, znak 2278: neplatný znak "\" v adrese.
   길대호 기자</strong> <a href="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;mailto:kildh@naver.com\\\\&quot
   ^
  33. Varování Řádek 317, znak 2279: neplatný znak "\" v adrese.
   대호 기자</strong> <a href="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;mailto:kildh@naver.com\\\\&quot;
   ^
  34. Varování Řádek 317, znak 2280: neplatný znak "\" v adrese.
   호 기자</strong> <a href="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;mailto:kildh@naver.com\\\\&quot;\
   ^
  35. Varování Řádek 317, znak 2281: neplatný znak "\" v adrese.
    기자</strong> <a href="\&quot;\\&quot;\\\\&quot;mailto:kildh@naver.com\\\\&quot;\\
   ^
  36. Varování Řádek 317, znak 2310: neplatný znak "\" v adrese.
   \\&quot;\\\\&quot;mailto:kildh@naver.com\\\\&quot;\\&quot;\&quot;">kildh@naver.co
   ^
  37. Varování Řádek 317, znak 2311: neplatný znak "\" v adrese.
   \&quot;\\\\&quot;mailto:kildh@naver.com\\\\&quot;\\&quot;\&quot;">kildh@naver.com
   ^
  38. Varování Řádek 317, znak 2312: neplatný znak "\" v adrese.
   &quot;\\\\&quot;mailto:kildh@naver.com\\\\&quot;\\&quot;\&quot;">kildh@naver.com<
   ^
  39. Varování Řádek 317, znak 2313: neplatný znak "\" v adrese.
   quot;\\\\&quot;mailto:kildh@naver.com\\\\&quot;\\&quot;\&quot;">kildh@naver.com</
   ^
  40. Varování Řádek 317, znak 2320: neplatný znak "\" v adrese.
   \\&quot;mailto:kildh@naver.com\\\\&quot;\\&quot;\&quot;">kildh@naver.com</a></p><
   ^
  41. Varování Řádek 317, znak 2321: neplatný znak "\" v adrese.
   \&quot;mailto:kildh@naver.com\\\\&quot;\\&quot;\&quot;">kildh@naver.com</a></p></
   ^
  42. Varování Řádek 317, znak 2328: neplatný znak "\" v adrese.
   ot;mailto:kildh@naver.com\\\\&quot;\\&quot;\&quot;">kildh@naver.com</a></p></div>
   ^
  43. Varování Řádek 324, znak 68: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <div class="swiper-slide news_article" onclick="location.href='/website/?_task=n
   ^
  44. Varování Řádek 343, znak 68: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <div class="swiper-slide news_article" onclick="location.href='/website/?_task=n
   ^
  45. Varování Řádek 362, znak 68: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <div class="swiper-slide news_article" onclick="location.href='/website/?_task=n
   ^
  46. Varování Řádek 422, znak 82: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   button type="button" class="share_icon" onClick="location.href='/website/?_task=c
   ^
  47. Varování Řádek 439, znak 82: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   button type="button" class="share_icon" onClick="location.href='/website/?_task=c
   ^
  48. Varování Řádek 459, znak 82: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   button type="button" class="share_icon" onClick="location.href='/website/?_task=c
   ^
  49. Varování Řádek 476, znak 82: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   button type="button" class="share_icon" onClick="location.href='/website/?_task=c
   ^
  50. Varování Řádek 493, znak 82: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   button type="button" class="share_icon" onClick="location.href='/website/?_task=c
   ^
  51. Varování Řádek 510, znak 82: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   button type="button" class="share_icon" onClick="location.href='/website/?_task=c
   ^
  52. Varování Řádek 529, znak 56: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   utton" class="on" id="btn_edu_consumer" onclick="checkedEdu('consumer');">소비자(국민연
   ^
  53. Varování Řádek 529, znak 153: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ton type="button" id="btn_edu_business" onclick="checkedEdu('business');">기업(생활실험
   ^
  54. Varování Řádek 529, znak 247: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   utton type="button" id="btn_edu_public" onclick="checkedEdu('public');">공공기관(국민파트
   ^
  55. Varování Řádek 529, znak 341: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   utton type="button" id="btn_edu_expert" onclick="checkedEdu('expert');">전문가(연구지도사
   ^
  56. Varování Řádek 542, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div class="education_box" id="edu_list_business" style="display: none;">
   ^
  57. Varování Řádek 553, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <div class="education_box" id="edu_list_public" style="display: none;">
   ^
  58. Varování Řádek 564, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <div class="education_box" id="edu_list_expert" style="display: none;">
   ^
  59. Varování Řádek 588, znak 72: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <div class="swiper-slide news_article" onclick="location.href='/website/?_task=c
   ^
  60. Varování Řádek 590, znak 68: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
          <img class="image_resized" style="width:43.89%;" src="http://nlifela
   ^
  61. Varování Řádek 600, znak 88: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ass="txt"><p><img class="image_resized" style="width:43.89%;" src="http://nlifela
   ^
  62. Varování Řádek 606, znak 72: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <div class="swiper-slide news_article" onclick="location.href='/website/?_task=c
   ^
  63. Varování Řádek 624, znak 72: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <div class="swiper-slide news_article" onclick="location.href='/website/?_task=c
   ^
  64. Varování Řádek 626, znak 68: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
          <img class="image_resized" style="width:29.01%;" src="http://nlifela
   ^
  65. Varování Řádek 636, znak 88: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ass="txt"><p><img class="image_resized" style="width:29.01%;" src="http://nlifela
   ^
  66. Varování Řádek 636, znak 980: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   을 기재토록&nbsp;</strong>하겠습니다.</p><p><span style="color:hsl(0,0%,0%);">&nbsp;바쁘신 와중에
   ^
  67. Varování Řádek 636, znak 1071: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   해 주신다면 진심으로 감사하겠습니다.</span></p><p><span style="color:hsl(0,0%,0%);">&nbsp;</span>
   ^
  68. Varování Řádek 636, znak 2330: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   주시기 바랍니다.</p><p>-&nbsp;조사기관&nbsp;:<span style="color:hsl(0,0%,0%);"> (주) GTTB (대표
   ^
  69. Varování Řádek 636, znak 2416: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   선) 010 - 8622 - 6008</span></p><p><span style="color:hsl(0,0%,0%);"><strong>-&nbs
   ^
  70. Varování Řádek 636, znak 2600: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   a href="mailto:gttbceo@naver.com"><span style="color:hsl(0,0%,0%);"><strong>gttbc
   ^
  71. Varování Řádek 636, znak 2699: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ng></span></a></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:hsl(0,0%,0%);"><strong>(사)한국
   ^
  72. Varování Řádek 759, znak 57: neplatný znak " " v adrese.
     <li><i class="xi-call"></i><a href="tel: 042-334-4200">(042)-334-4200</a></li>
   ^
  73. Varování Řádek 760, znak 60: neplatný znak " " v adrese.
   ><i class="xi-mail"></i><a href="mailto: hello@nlifelab.org">hello@nlifelab.org</
   ^
  74. Varování Řádek 830, znak 17: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <li style="display: none;"><a href="#"><i class="icon"></i></a></li>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.