• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://oversizedtee.exblog.jp/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 764, znak 40: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
            height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></i
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 808, znak 79: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -push-popup-box" data-ex-id="web-push-recommendation-view" style="display:none;">
   ^
  4. Varování Řádek 847, znak 18: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <div style="padding:30px 0 30px 0; text-align: center;"><div id="gpt_
   ^
  5. Varování Řádek 1518, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        style="cursor: pointer;"
   ^
  6. Varování Řádek 1524, znak 81: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ttps://oversizedtee.exblog.jp/profile/" style="font-size: 90%;">プロフィールを見る</a></di
   ^
  7. Varování Řádek 1525, znak 97: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rsizedtee.exblog.jp/iv/list/" id="iv_list" style="font-size: 90%;">画像一覧</a></div>
   ^
  8. Varování Řádek 1675, znak 23: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "150px" není délka.
       <table width="150px" border="0" cellspacing="2" cellpadding="1">
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  9. Varování Řádek 1679, znak 31: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div class="hs_words" style="font-size: 1em; line-height: 1.3em;">
   ^
  10. Varování Řádek 1680, znak 15: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <ul style="list-style-type: none; margin: 0; padding: 0;">
   ^
  11. Varování Řádek 1681, znak 31: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                <li style="margin: 4px;">1 <a href="https://www.exblog.
   ^
  12. Varování Řádek 1682, znak 31: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                <li style="margin: 4px;">2 <a href="https://www.exblog.
   ^
  13. Varování Řádek 1683, znak 31: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                <li style="margin: 4px;">3 <a href="https://www.exblog.
   ^
  14. Varování Řádek 1684, znak 31: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                <li style="margin: 4px;">4 <a href="https://www.exblog.
   ^
  15. Varování Řádek 1685, znak 31: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                <li style="margin: 4px;">5 <a href="https://www.exblog.
   ^
  16. Varování Řádek 1686, znak 31: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                <li style="margin: 4px;">6 <a href="https://www.exblog.
   ^
  17. Varování Řádek 1687, znak 31: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                <li style="margin: 4px;">7 <a href="https://www.exblog.
   ^
  18. Varování Řádek 1688, znak 31: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                <li style="margin: 4px;">8 <a href="https://www.exblog.
   ^
  19. Varování Řádek 1689, znak 31: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                <li style="margin: 4px;">9 <a href="https://www.exblog.
   ^
  20. Varování Řádek 1690, znak 31: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                <li style="margin: 4px;">10 <a href="https://www.exblog
   ^
  21. Varování Řádek 1840, znak 95: kotva jménem "EXLOGO" již v dokumentu je.
    height="50" border="0" alt="エキサイト" id="exlogo" src="//s.eximg.jp/exblog/user3/im
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  22. Varování Řádek 1877, znak 93: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   x-id="comment-frame" width="0" height="0" frameborder="0" style="display: none;">
   ^
  23. Varování Řádek 1879, znak 95: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   id="trackback-frame" width="0" height="0" frameborder="0" style="display: none;">
   ^
  24. Varování Řádek 2228, znak 25: hodnota atributu NAME se liší od ID.
         <form name="frmfan" id="fan_form" target="cmtviewfrm" method="post">
   ^

   Jsou-li u tohoto elementu použity atributy „name“ i „id“, musí být stejné.

  25. Varování Řádek 2281, znak 10: kotva jménem "GPT_PC_BLOG_BILLBOARD" již v dokumentu je.
   <div id="gpt_pc_blog_billboard">
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.