• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://pain.org.ge/aboutus/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  3. Varování Řádek 203, znak 69: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" style="background-color:#e6e7e8">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 212, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div align="center" style="height:100px; width:980px; padding-top:10px">
   ^
  5. Varování Řádek 223, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div align="center" style="height:40px; width:980px; background-color:#00478e;">
   ^
  6. Varování Řádek 227, znak 91: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    src="/bitrix/templates/Home/images/slogan_ge.png" style="margin-top:10px;"></td>
   ^
  7. Varování Řádek 228, znak 36: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td align="right" valign="top" style="padding-top:10px;"><div class="search-f
   ^
  8. Varování Řádek 232, znak 28: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td align="left"><input style="width:118px; border:solid1px #dddddd; height:16
   ^
  9. Varování Řádek 234, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td align="right"><input style="cursor:pointer;" class="bg_search"  name="s" 
   ^
  10. Varování Řádek 249, znak 47: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   d width="600" align="left" valign="top" style="padding-left:40px;"><a href="http:
   ^
  11. Varování Řádek 249, znak 113: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ><a href="http://www.pain.org.ge/"><div style=" width:600px;" class="logo"></div>
   ^
  12. Varování Řádek 250, znak 36: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td align="right" valign="top" style="padding-right:25px; padding-top:10px;">
   ^
  13. Varování Řádek 253, znak 154: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ix/templates/Home/images/facebook.jpeg" style="margin-right:14px; margin-top:4px;
   ^
  14. Varování Řádek 254, znak 152: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ages/spacer.gif" height="19" width="18" style="margin-right:14px;"></a><a href="m
   ^
  15. Varování Řádek 254, znak 295: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ages/spacer.gif" height="19" width="18" style="margin-right:16px;"></a><a href="h
   ^
  16. Varování Řádek 254, znak 459: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ages/spacer.gif" height="19" width="18" style="margin-right:16px;"></a><a href="h
   ^
  17. Varování Řádek 254, znak 620: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ages/spacer.gif" height="19" width="18" style="margin-right:12px;"></a><a href=" 
   ^
  18. Varování Řádek 263, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="width:980px; background-color:#FFFFFF" >
   ^
  19. Varování Řádek 264, znak 64: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   dth="950" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="padding-left:10px;">
   ^
  20. Varování Řádek 278, znak 5: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li style="height:24px;"><br /></li>
   ^
  21. Varování Řádek 1991, znak 5: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <br style="clear: left" />
   ^
  22. Varování Řádek 1993, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="display:none;">
   ^
  23. Varování Řádek 1999, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="height:18px; width:980px; background-color:#FFFFFF""></div>
   ^
  24. Varování Řádek 2004, znak 63: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="margin-bottom:2px;" bgcolor="#FFFF
   ^
  25. Varování Řádek 2006, znak 78: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    bgcolor="#FFFFFF" class="temp_shadow" style="padding-top:18px; padding-left:18p
   ^
  26. Varování Řádek 2006, znak 199: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m:18px;border-right:solid 1px #a6a8ab;"><div style="padding-bottom:20px;"></div> 
   ^
  27. Varování Řádek 2007, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align: center;"><img src="/aboutus/news.jpg" border="0" width="6
   ^
  28. Varování Řádek 2095, znak 53: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ="slide"><img src="/aboutus/1.png" alt="" /><div class="banner"><span><p class="s
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  29. Varování Řádek 2100, znak 53: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ="slide"><img src="/aboutus/2.png" alt="" /><div class="banner2"><span><p class="
   ^
  30. Varování Řádek 2102, znak 53: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ="slide"><img src="/aboutus/3.png" alt="" /><div class="banner"><span><p class="s
   ^
  31. Varování Řádek 2105, znak 51: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ="slide"><img src="/aboutus/4.png" alt="" /><div class="banner"><span><p class="s
   ^
  32. Varování Řádek 2110, znak 51: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ="slide"><img src="/aboutus/5.png" alt="" /><div class="banner"><span><p class="s
   ^
  33. Varování Řádek 2114, znak 51: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ="slide"><img src="/aboutus/6.png" alt="" /><div class="banner"><span><p class="s
   ^
  34. Varování Řádek 2120, znak 51: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ="slide"><img src="/aboutus/7.png" alt="" /><div class="banner"><span><p class="s
   ^
  35. Varování Řádek 2125, znak 51: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ="slide"><img src="/aboutus/8.png" alt="" /><div class="banner"><span><p class="s
   ^
  36. Varování Řádek 2136, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div style="padding-top: -55px;"><p class="satauri2N">                         
   ^
  37. Varování Řádek 2138, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div style="text-align: left; margin-top: -85px; padding-left: 10px;"><img src=
   ^
  38. Varování Řádek 2140, znak 33: hodnota atributu "LANG" je chybná; "GEO/KAT" není kód jazyku.
     ელექტროსტიმულაცია<span lang="GEO/KAT" style="font-size: 10pt; line-height: 115
   ^

   Používejte standardizovaný kód jazyka podle ISO 639-1.

  39. Varování Řádek 2140, znak 42: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    ელექტროსტიმულაცია<span lang="GEO/KAT" style="font-size: 10pt; line-height: 115%
   ^
  40. Varování Řádek 2141, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <p class="MsoNormal" style="margin-top: 12pt; text-align: justify;"><span lan
   ^
  41. Varování Řádek 2141, znak 85: hodnota atributu "LANG" je chybná; "GEO/KAT" není kód jazyku.
   12pt; text-align: justify;"><span lang="GEO/KAT" style="font-size: 10pt; line-hei
   ^
  42. Varování Řádek 2141, znak 94: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   t-align: justify;"><span lang="GEO/KAT" style="font-size: 10pt; line-height: 115%
   ^
  43. Varování Řádek 2141, znak 294: hodnota atributu "LANG" je chybná; "GEO/KAT" není kód jazyku.
   რა კანგავლითი ელექტრო</span><span lang="GEO/KAT" style="font-size: 10pt; line-hei
   ^
  44. Varování Řádek 2141, znak 303: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ლითი ელექტრო</span><span lang="GEO/KAT" style="font-size: 10pt; line-height: 115%
   ^
  45. Varování Řádek 2141, znak 419: hodnota atributu "LANG" je chybná; "GEO/KAT" není kód jazyku.
   &quot;serif&quot;;"> </span><span lang="GEO/KAT" style="font-size: 10pt; line-hei
   ^
  46. Varování Řádek 2141, znak 428: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   if&quot;;"> </span><span lang="GEO/KAT" style="font-size: 10pt; line-height: 115%
   ^
  47. Varování Řádek 2143, znak 42: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin: 12pt 0cm 10pt; text-align:
   ^
  48. Varování Řádek 2143, znak 106: hodnota atributu "LANG" je chybná; "GEO/KAT" není kód jazyku.
   10pt; text-align: justify;"><span lang="GEO/KAT" style="font-size: 10pt; line-hei
   ^
  49. Varování Řádek 2143, znak 115: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   t-align: justify;"><span lang="GEO/KAT" style="font-size: 10pt; line-height: 115%
   ^
  50. Varování Řádek 2145, znak 43: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 12pt 0cm 10pt; text-align:
   ^
  51. Varování Řádek 2145, znak 107: hodnota atributu "LANG" je chybná; "GEO/KAT" není kód jazyku.
   10pt; text-align: justify;"><span lang="GEO/KAT" style="font-size: 10pt; line-hei
   ^
  52. Varování Řádek 2145, znak 116: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   t-align: justify;"><span lang="GEO/KAT" style="font-size: 10pt; line-height: 115%
   ^
  53. Varování Řádek 2147, znak 43: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 12pt 0cm 10pt; text-align:
   ^
  54. Varování Řádek 2147, znak 107: hodnota atributu "LANG" je chybná; "GEO/KAT" není kód jazyku.
   10pt; text-align: justify;"><span lang="GEO/KAT" style="font-size: 10pt; line-hei
   ^
  55. Varování Řádek 2147, znak 116: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   t-align: justify;"><span lang="GEO/KAT" style="font-size: 10pt; line-height: 115%
   ^
  56. Varování Řádek 2147, znak 471: hodnota atributu "LANG" je chybná; "GEO/KAT" není kód jazyku.
   ი ელექტროსტიმულაციის </span><span lang="GEO/KAT" style="font-size: 10pt; line-hei
   ^
  57. Varování Řádek 2147, znak 480: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   სტიმულაციის </span><span lang="GEO/KAT" style="font-size: 10pt; line-height: 115%
   ^
  58. Varování Řádek 2147, znak 602: hodnota atributu "LANG" je chybná; "GEO/KAT" není kód jazyku.
   serif&quot;;">შედეგად</span><span lang="GEO/KAT" style="font-size: 10pt; line-hei
   ^
  59. Varování Řádek 2147, znak 611: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   t;;">შედეგად</span><span lang="GEO/KAT" style="font-size: 10pt; line-height: 115%
   ^
  60. Varování Řádek 2149, znak 43: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 12pt 0cm 10pt; text-align:
   ^
  61. Varování Řádek 2149, znak 101: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   t 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%
   ^
  62. Varování Řádek 2149, znak 219: hodnota atributu "LANG" je chybná; "GEO/KAT" není kód jazyku.
   uot;serif&quot;;">FDA</span><span lang="GEO/KAT" style="font-size: 10pt; line-hei
   ^
  63. Varování Řádek 2149, znak 228: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   &quot;;">FDA</span><span lang="GEO/KAT" style="font-size: 10pt; line-height: 115%
   ^
  64. Varování Řádek 2151, znak 41: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin: 12pt 0cm 10pt; text-align:
   ^
  65. Varování Řádek 2151, znak 111: hodnota atributu "LANG" je chybná; "GEO/KAT" není kód jazyku.
   text-align: justify;"><b><i><span lang="GEO/KAT" style="font-size: 10pt; line-hei
   ^
  66. Varování Řádek 2151, znak 120: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   n: justify;"><b><i><span lang="GEO/KAT" style="font-size: 10pt; line-height: 115%
   ^
  67. Varování Řádek 2155, znak 37: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "" není délka.
       <tr><td width="200" height="" style="-moz-border-top-colors: none; -moz-b
   ^

   Délka musí být celé číslo a může být zadána buď v pixelech (nepíše se nic), nebo v procentech (píše se „%“). Jiné hodnoty nejsou dovolené.

  68. Varování Řádek 2155, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <tr><td width="200" height="" style="-moz-border-top-colors: none; -moz-b
   ^
  69. Varování Řádek 2156, znak 78: neplatný znak " " v adrese.
   http://gaps.ge" ><img src="/aboutus/Logo GEO.png" border="0" width="200" height="
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  70. Varování Řádek 2157, znak 41: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "" není délka.
         </td><td width="250" height="" style="-moz-border-top-colors: none; -m
   ^
  71. Varování Řádek 2157, znak 43: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        </td><td width="250" height="" style="-moz-border-top-colors: none; -moz
   ^
  72. Varování Řádek 2159, znak 41: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "" není délka.
         </td><td width="250" height="" style="-moz-border-top-colors: none; -m
   ^
  73. Varování Řádek 2159, znak 43: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        </td><td width="250" height="" style="-moz-border-top-colors: none; -moz
   ^
  74. Varování Řádek 2171, znak 98: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   FFFFF" height="242" class="temp_shadow" style="border-right:solid 0px #FFFFFF; bo
   ^
  75. Varování Řádek 2178, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div style="height:20px;"></div>
   ^
  76. Varování Řádek 2179, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div style="padding-left:10px;">
   ^
  77. Varování Řádek 2192, znak 63: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   der="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="padding-top:20px;" align="center">
   ^
  78. Varování Řádek 2197, znak 55: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rix/templates/Home/images/your_ads.png" style="margin-left:0px; padding-left:20px
   ^
  79. Varování Řádek 2201, znak 76: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rix/templates/Home/images/your_ads.png" style="margin-left:0px; padding-left:20px
   ^
  80. Varování Řádek 2206, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <table style="padding-top:3px;" width="980" border="0" cellspacing="0" cellpaddi
   ^
  81. Varování Řádek 2209, znak 70: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   th="242" align="center" valign="middle" style="font-family:Arial Unicode MS, Aria
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.