• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 103 chyb a 288 varování.
  http://private-home-area.com/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní XHTML 1.0 Transitional.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 1, znak 121: definice typu dokumentu "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" obsahuje chyby.
    1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
   ^

   Příčinou této chyby je posílání XHTML dokumentu s typem „text/html“.

   Oprava deklarace typu dokumentu nesníží přístupnost webu, ani neohrozí funkčnost, neboť všechny prohlížeče již nyní v souladu s doporučením W3C považují validovaný kód za (rozbité) HTML. Korektní deklarace pro HTML dokument vypadá takto:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

   Oficiální W3C Validátor tuto chybu neumí najít, protože nahlíží na dokument jinak, než mají nahlížet vyhovující cílová zařízení.

  2. Varování Řádek 8, znak 93: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   oogle-site-verification" content="yLzE7g5xKqVz8cN6D0tIOIGHD0XHGTKBapM6FyG9Tio" />
   ^
  3. Varování Řádek 8, znak 93: zjištěn NET zápis.
   oogle-site-verification" content="yLzE7g5xKqVz8cN6D0tIOIGHD0XHGTKBapM6FyG9Tio" />
   ^

   Podle nepříliš známých pravidel HTML může být počáteční značka elementu ukončena lomítkem. Říká se tomu NET zápis. Specifikace dovoluje zapsat <h1>tohle</h1> jako <h1/tohle/, <br> jako <br/, <img> jako <img/ a tak dále. Prohlížeče tento podivný druh syntaxe příliš nepodporují kvůli značnému množství dokumentů spoléhajících se na porušování webových standardů, přesto však je stále právoplatnou součástí jazyka.

   Vámi validovaný dokument má býti a bude v prohlížeči (či v jakémkoli jiném cílovém zařízení) rozebírán HTML parserem, takže se na něj HTML pravidla samozřejmě vztahují. V prohlížečích nerespektujících specifikaci (těch je většina) bude lomítko s velkou pravděpodobností ignorováno jako každý jiný znak nepatřící do počáteční značky.

   Existence NET zápisu vám může někdy zamaskovat problém, pokud třeba zapomenete dát URL adresu v atributu do uvozovek.

  4. Chyba Řádek 8, znak 94: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   oogle-site-verification" content="yLzE7g5xKqVz8cN6D0tIOIGHD0XHGTKBapM6FyG9Tio" />
   ^

   Prostý text zde není dovolený, musíte jej zanořit do nějakého elementu.

   Často se tato chyba vyskytuje při validování podle Strict DTD, pokud dáte text přímo do BODY nebo do FORM. Chybu odstraníte tím, že text vložíte do elementu, který je na daném místě povolený (u BODY třeba odstavec, u FORMu FIELDSET apod.).

  5. Varování Řádek 15, znak 68: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
   ^
  6. Varování Řádek 15, znak 68: zjištěn NET zápis.
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
   ^
  7. Varování Řádek 16, znak 77: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <link rel="stylesheet" href="/css/style.css" type="text/css" media="screen" />
   ^
  8. Varování Řádek 16, znak 77: zjištěn NET zápis.
   <link rel="stylesheet" href="/css/style.css" type="text/css" media="screen" />
   ^
  9. Varování Řádek 30, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="left:280px; top:9px; position:absolute;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  10. Chyba Řádek 32, znak 9: nedovolený atribut "BORDER".
   <iframe border=0 frameborder=0 marginheight=0 marginwidth=0 width=736 height=98 s
   ^

   Použijte raději CSS vlastnost border.

  11. Chyba Řádek 32, znak 94: nedovolený atribut "ALLOWTRANSPARENCY".
   idth=0 width=736 height=98 scrolling=no allowtransparency=true src=http://adserve
   ^

   Použili jste atribut, který není v definici typu dokumentu u tohoto elementu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o atribut „target“ nebo „align“). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba „marginheight“ (použijte raději CSS) nebo „autocomplete“.

   Tato chyba vás také může potkat, pokud užíváte elementy nedovolené v tomto typu dokumentu (třeba EMBED) — každý atribut na takovém elementu vyvolá jednu chybovou hlášku. Jakmile odstraníte problémový element, všechny zmizí.

  12. Varování Řádek 32, znak 126: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ling=no allowtransparency=true src=http://adserver.juicyads.com/adshow.php?adzone
   ^
  13. Varování Řádek 32, znak 126: zjištěn NET zápis.
   ling=no allowtransparency=true src=http://adserver.juicyads.com/adshow.php?adzone
   ^
  14. Chyba Řádek 32, znak 183: ukončovací značka pro element "IFRAME", který není otevřen.
   sparency=true src=http://adserver.juicyads.com/adshow.php?adzone=249399></iframe>
   ^

   Validátor našel ukončovací značku pro uvedený element, ale ten nebyl otevřen. Taková věc se často stává, smažete-li při editaci dokumentu otevírací značku nebo se pokusíte uzavřít elementy v jiném pořadí, než v jakém jste je otevřeli.

   Element se také mohl sám implicitně zavřít, pokud má nepovinnou ukončovací značku a pokusili jste se do něj dát něco, co do něj nepatří.

   Tato chyba též mohla nastat uvnitř elementu <script> z důvodu vypisování HTML kódu JavaScriptem. V takovém případě použijte zápis <\/tag> — přidejte obrácené lomítko, to funkčnost neovlivní, ale chybu ve validitě odstraní.

  15. Varování Řádek 43, znak 112: neplatný znak " " v adrese.
   'http://www.private-home-area.com','Home Porno');" target="_self">Bookmark US</a>
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  16. Varování Řádek 46, znak 42: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   form action="/search.php" method="post" onsubmit="return (function (form){if(form
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  17. Varování Řádek 47, znak 81: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
             <input type="text" class="s_text" name="search" value="home" />
   ^
  18. Varování Řádek 47, znak 81: zjištěn NET zápis.
             <input type="text" class="s_text" name="search" value="home" />
   ^
  19. Varování Řádek 48, znak 65: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
             <input type="submit" class="s_sub" value="" />
   ^
  20. Varování Řádek 48, znak 65: zjištěn NET zápis.
             <input type="submit" class="s_sub" value="" />
   ^
  21. Varování Řádek 59, znak 130: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   0/thumbs/71/008_Molester_delight.jpg" title="YOUNG HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  22. Chyba Řádek 59, znak 130: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   0/thumbs/71/008_Molester_delight.jpg" title="YOUNG HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^

   Atribut alt by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku. Podívejte se na příklad se psem Benem.

   Nenese-li obrázek informační hodnotu, zauvažujte nad tím, zda by nezasloužil vyhodit mimo dokument — tedy nejlépe do stylopisu jako pozadí nějakého jiného elementu.

  23. Informace Řádek 59, znak 131: + dalších 272 varování.
   0/thumbs/71/008_Molester_delight.jpg" title="YOUNG HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  24. Chyba Řádek 65, znak 129: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   ="/g30/thumbs/70/873_Madness.jpg" title="YOUNG-OLD HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  25. Chyba Řádek 71, znak 124: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
    src="/g30/thumbs/80/410___07.jpg" title="JAPANESE HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  26. Chyba Řádek 77, znak 121: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   g src="/g30/thumbs/83/942_Auryn.jpg" title="FORCED HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  27. Chyba Řádek 83, znak 117: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   mg src="/g30/thumbs/39/714_Cony_2.jpg" title="ANAL HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  28. Chyba Řádek 89, znak 134: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   0/thumbs/86/702_I_cum_cousin.jpg" title="HOMEVIDEO HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  29. Chyba Řádek 95, znak 124: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   rc="/g30/thumbs/32/727_know_yet.jpg" title="TRANNY HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  30. Chyba Řádek 101, znak 130: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   30/thumbs/86/691_Intimate_Part.jpg" title="AMATEUR HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  31. Chyba Řádek 107, znak 135: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   0/thumbs/86/221_Naive_Twins.jpg" title="FIRST TIME HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  32. Chyba Řádek 113, znak 127: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   c="/g30/thumbs/59/090_nfv_086.jpg" title="LESBIANS HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  33. Chyba Řádek 119, znak 121: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   src="/g30/thumbs/169/778_charlie-.jpg" title="WIFE HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  34. Chyba Řádek 125, znak 126: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   c="/g30/thumbs/79/806_contilde.jpg" title="OUTDOOR HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  35. Chyba Řádek 131, znak 126: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   c="/g30/thumbs/36/929_Physical.jpg" title="VINTAGE HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  36. Chyba Řádek 137, znak 123: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   mg src="/g30/thumbs/85/068_2.jpg" title="GROUP SEX HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  37. Chyba Řádek 143, znak 128: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   rc="/g30/thumbs/71/243_cool.jpg" title="SCHOOLGIRL HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  38. Chyba Řádek 149, znak 123: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   ="/g30/thumbs/169/352_lovely-slave.jpg" title="MOM HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  39. Chyba Řádek 155, znak 131: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   30/thumbs/42/256__Bi_Perverted.jpg" title="EXTREME HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  40. Chyba Řádek 161, znak 127: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   rc="/g30/thumbs/36/954_hutan.jpg" title="HIDDENCAM HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  41. Chyba Řádek 167, znak 129: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   c="/g30/thumbs/88/497_world.jpg" title="DOGGYSTYLE HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  42. Chyba Řádek 173, znak 123: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   src="/g30/thumbs/70/951_Helping.jpg" title="VIRGIN HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  43. Chyba Řádek 179, znak 113: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   /"><img src="/g30/thumbs/42/081_7.jpg" title="TOYS HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  44. Chyba Řádek 185, znak 124: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   src="/g30/thumbs/18/077_Paying.jpg" title="VOYEURS HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  45. Chyba Řádek 191, znak 129: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   /g30/thumbs/35/008___Gwendolen.jpg" title="RUSSIAN HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  46. Chyba Řádek 197, znak 130: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   "/g30/thumbs/61/990_Cum_Part.jpg" title="CUM SHOTS HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  47. Chyba Řádek 203, znak 124: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
    src="/g30/thumbs/32/903_lane.jpg" title="SHEMALES HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  48. Chyba Řádek 209, znak 111: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   /"><img src="/g30/thumbs/36/466_it.jpg" title="ASS HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  49. Chyba Řádek 215, znak 113: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   /"><img src="/g30/thumbs/144/383.jpg" title="3SOME HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  50. Chyba Řádek 221, znak 122: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
    src="/g30/thumbs/80/393_Swords.jpg" title="MATURE HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  51. Chyba Řádek 227, znak 114: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   ><img src="/g30/thumbs/32/356_HanX.jpg" title="GAY HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  52. Chyba Řádek 233, znak 121: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   g src="/g30/thumbs/87/282_N1161.jpg" title="BEAUTY HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  53. Chyba Řádek 239, znak 121: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
    src="/g30/thumbs/9/470_The_Exam.jpg" title="RETRO HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  54. Chyba Řádek 245, znak 121: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
    src="/g30/thumbs/86/678_Afrique.jpg" title="EBONY HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  55. Chyba Řádek 251, znak 132: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   30/thumbs/167/436_-caught-and.jpg" title="RED HEAD HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  56. Chyba Řádek 257, znak 123: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
    src="/g30/thumbs/42/103_Lesbo.jpg" title="MASSAGE HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  57. Chyba Řádek 263, znak 131: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   g30/thumbs/144/594_gets-epic-.jpg" title="BLOW JOB HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  58. Chyba Řádek 269, znak 131: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   g30/thumbs/82/775_I_Will_Obey.jpg" title="BIG TITS HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  59. Chyba Řádek 275, znak 117: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   img src="/g30/thumbs/69/527_Slave.jpg" title="BDSM HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  60. Chyba Řádek 281, znak 139: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   thumbs/71/081_nephew_aunt.jpg" title="JUST 18-21yo HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  61. Chyba Řádek 287, znak 123: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   src="/g30/thumbs/164/650_dreams.jpg" title="TWINKS HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  62. Chyba Řádek 293, znak 112: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   1/"><img src="/g30/thumbs/78/343_.jpg" title="MILF HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  63. Chyba Řádek 299, znak 122: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   mg src="/g30/thumbs/40/342_we.jpg" title="CREAMPIE HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  64. Chyba Řádek 305, znak 119: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   mg src="/g30/thumbs/128/125_lena.jpg" title="TEENY HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  65. Chyba Řádek 311, znak 123: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   src="/g30/thumbs/158/529_pretty.jpg" title="BLONDE HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  66. Chyba Řádek 317, znak 144: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   58/549_striking-awesome-bang.jpg" title="GANG BANG HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  67. Chyba Řádek 323, znak 130: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   /g30/thumbs/165/704_enough-of.jpg" title="HARDCORE HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  68. Chyba Řádek 329, znak 136: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   umbs/79/834_Unusual_Punishment.jpg" title="STRAPON HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  69. Chyba Řádek 335, znak 126: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   ="/g30/thumbs/78/398_milky_part.jpg" title="LATINA HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  70. Chyba Řádek 341, znak 124: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   c="/g30/thumbs/38/489_Nozomi_in.jpg" title="ASIANS HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  71. Chyba Řádek 347, znak 132: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   /thumbs/165/699_birthday-party-.jpg" title="ORGIES HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  72. Chyba Řádek 353, znak 124: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   c="/g30/thumbs/151/205_party-sex.jpg" title="PARTY HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  73. Chyba Řádek 359, znak 126: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   c="/g30/thumbs/55/723_Abused_2.jpg" title="PISSING HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  74. Chyba Řádek 365, znak 122: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   src="/g30/thumbs/147/180_bright-.jpg" title="ROUGH HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  75. Chyba Řádek 371, znak 118: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   mg src="/g30/thumbs/130/381_pink.jpg" title="ANIME HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  76. Chyba Řádek 377, znak 134: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   /thumbs/169/750_innocent-like.jpg" title="BIG COCK HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  77. Chyba Řádek 383, znak 129: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   /g30/thumbs/37/606_Enjoy_more_.jpg" title="BONDAGE HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  78. Chyba Řádek 389, znak 126: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   ="/g30/thumbs/160/362_minx-gets.jpg" title="PRETTY HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  79. Chyba Řádek 395, znak 127: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   c="/g30/thumbs/83/997_Revenge.jpg" title="TOP RATE HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  80. Chyba Řádek 401, znak 120: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   src="/g30/thumbs/31/886_Sally_Lunn.jpg" title="FAT HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  81. Chyba Řádek 407, znak 126: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   rc="/g30/thumbs/39/302_MV_1_7.jpg" title="BRUNETTE HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  82. Chyba Řádek 413, znak 116: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   img src="/g30/thumbs/117/648_pussy.jpg" title="HOT HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  83. Chyba Řádek 419, znak 116: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   ><img src="/g30/thumbs/164/657_-.jpg" title="HORNY HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  84. Chyba Řádek 425, znak 125: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   src="/g30/thumbs/32/440_OOMFG.jpg" title="STRAIGHT HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  85. Chyba Řádek 431, znak 130: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   ="/g30/thumbs/38/519_It__Of.jpg" title="PORN STARS HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  86. Chyba Řádek 437, znak 120: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   img src="/g30/thumbs/70/304_in.jpg" title="TEACHER HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  87. Chyba Řádek 443, znak 123: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   rc="/g30/thumbs/86/305_the_heavy.jpg" title="PANTY HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  88. Chyba Řádek 449, znak 122: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   mg src="/g30/thumbs/128/180_a.jpg" title="STUDENTS HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  89. Chyba Řádek 455, znak 129: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   c="/g30/thumbs/149/266_team.jpg" title="PROSTITUTE HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  90. Chyba Řádek 461, znak 124: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
    src="/g30/thumbs/75/403_Four.jpg" title="SWINGERS HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  91. Chyba Řádek 467, znak 118: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   ><img src="/g30/thumbs/150/126.jpg" title="FUCKING HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  92. Chyba Řádek 473, znak 134: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   /g30/thumbs/164/840_-wets.jpg" title="EXGIRLFRIEND HOMEPORN" class="image" /></a>
   ^
  93. Chyba Řádek 478, znak 2: ukončovací značka elementu "CENTER" je vynechána, což jeho deklarace nepřipouští.
   <center><br>
   ^

   Zapomněli jste uzavřít element.

  94. Chyba Řádek 481, znak 184: ukončovací značka pro element "IFRAME", který není otevřen.
   sparency=true src=http://adserver.juicyads.com/adshow.php?adzone=262067></iframe>
   ^
  95. Chyba Řádek 484, znak 38: "SIZE" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   <br><br><center><font color=blue size+2><b>TOP SEARCHES:</b></font></center>
   ^
  96. Chyba Řádek 565, znak 23: neplatný znak číslo 144.
   <b><a href="/?search=�¿Ñ€�¸Ñˆ�µ�»">�¿Ñ€�¸Ñˆ�µ�»</a></b>
   ^

   Nemáte špatně deklarované kódování? Přečtěte si více o kódování češtiny.

   Použili jste znak v SGML nedovolený. HTML používá standard UNICODE, který definuje 65 rezervovaných míst (znaky 0 až 31 a 127 až 159) pro srandu králíkům. V některých znakových sadách jsou tato místa obsazena užitečnými typografickými znaky. Na problémy možná nikdy nenarazíte, ale toto chování není definované žádným standardem, proto není doporučeno na něj spoléhat.

  97. Chyba Řádek 565, znak 32: neplatný znak číslo 144.
   <b><a href="/?search=�¿Ñ€�¸Ñˆ�µ�»">�¿Ñ€�¸Ñˆ�µ�»</a></b>
   ^
  98. Chyba Řádek 565, znak 40: neplatný znak číslo 144.
   <b><a href="/?search=�¿Ñ€�¸Ñˆ�µ�»">�¿Ñ€�¸Ñˆ�µ�»</a></b>
   ^
  99. Chyba Řádek 565, znak 44: neplatný znak číslo 144.
   <b><a href="/?search=�¿Ñ€�¸Ñˆ�µ�»">�¿Ñ€�¸Ñˆ�µ�»</a></b>
   ^
  100. Chyba Řádek 565, znak 50: neplatný znak číslo 144.
   <b><a href="/?search=�¿Ñ€�¸Ñˆ�µ�»">�¿Ñ€�¸Ñˆ�µ�»</a></b>
   ^
  101. Chyba Řádek 565, znak 59: neplatný znak číslo 144.
   <b><a href="/?search=�¿Ñ€�¸Ñˆ�µ�»">�¿Ñ€�¸Ñˆ�µ�»</a></b>
   ^
  102. Chyba Řádek 565, znak 67: neplatný znak číslo 144.
   <b><a href="/?search=�¿Ñ€�¸Ñˆ�µ�»">�¿Ñ€�¸Ñˆ�µ�»</a></b>
   ^
  103. Chyba Řádek 565, znak 71: neplatný znak číslo 144.
   <b><a href="/?search=�¿Ñ€�¸Ñˆ�µ�»">�¿Ñ€�¸Ñˆ�µ�»</a></b>
   ^
  104. Chyba Řádek 1505, znak 6: nedovolený atribut "ALIGN".
    <ul align=left>
   ^
  105. Chyba Řádek 1817, znak 6: ukončovací značka elementu "CENTER" je vynechána, což jeho deklarace nepřipouští.
   <br><center>
   ^
  106. Chyba Řádek 1824, znak 93: nedovolená obecná entita "output".
   om/ads-iframe-display.php?idzone=3177912&output=noscript&type=300x250" width="300
   ^

   V drtivé většině případů je na vině špatně zapsaný ampersand. Použijte místo znaku & entitu &amp; a tato chyba zmizí.

  107. Chyba Řádek 1824, znak 109: nedovolená obecná entita "type".
   splay.php?idzone=3177912&output=noscript&type=300x250" width="300" height="250" s
   ^
  108. Chyba Řádek 1827, znak 32: nedovolený atribut "DATA-CFASYNC".
   <script type="text/javascript" data-cfasync="false" async src="https://adserver.j
   ^
  109. Chyba Řádek 1827, znak 59: "ASYNC" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   /javascript" data-cfasync="false" async src="https://adserver.juicyads.com/js/jad
   ^
  110. Chyba Řádek 1828, znak 10: neplatná hodnota atributu "ID": jméno nemůže začínat na "7".
   <ins id="722705" data-width="300" data-height="250"></ins>
   ^

   Pravděpodobně jste porušili názvové konvence pro tento atribut. Na příklad pro atribut „id“ platí, že musí začínat písmenem a může obsahovat pouze čísla, písmena, podtržítka, pomlčky, tečky a dvojtečky.

  111. Chyba Řádek 1828, znak 18: nedovolený atribut "DATA-WIDTH".
   <ins id="722705" data-width="300" data-height="250"></ins>
   ^
  112. Chyba Řádek 1828, znak 35: nedovolený atribut "DATA-HEIGHT".
   <ins id="722705" data-width="300" data-height="250"></ins>
   ^
  113. Chyba Řádek 1829, znak 58: "ASYNC" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   t/javascript" data-cfasync="false" async>(adsbyjuicy = window.adsbyjuicy || []).p
   ^
  114. Chyba Řádek 1838, znak 93: nedovolená obecná entita "output".
   om/ads-iframe-display.php?idzone=3177912&output=noscript&type=300x250" width="300
   ^
  115. Chyba Řádek 1838, znak 109: nedovolená obecná entita "type".
   splay.php?idzone=3177912&output=noscript&type=300x250" width="300" height="250" s
   ^
  116. Chyba Řádek 1840, znak 2: ukončovací značka elementu "DIV" je vynechána, což jeho deklarace nepřipouští.
   <div class="dd">
   ^
  117. Chyba Řádek 1850, znak 7: ukončovací značka pro element "FONT", který není otevřen.
   </font>
   ^
  118. Chyba Řádek 1851, znak 472: nedovolená obecná entita "output".
   com/ads-iframe-display.php?idzone=609760&output=img&type=300x250" width="300" hei
   ^
  119. Chyba Řádek 1851, znak 483: nedovolená obecná entita "type".
   ame-display.php?idzone=609760&output=img&type=300x250" width="300" height="250"><
   ^
  120. Chyba Řádek 1851, znak 522: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   g&type=300x250" width="300" height="250"></a></noscript></div></div><script src="
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.