• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://project24.info/  
  text/html — HTML 4.01 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  3. Chyba Řádek 8, znak 61: nesoulad kódování.
   <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
   ^

   HTTP hlavička Content-Type doporučuje jiné kódování než vnitřní deklarace. Upřednostňuji informaci z HTTP hlavičky.

  4. Varování Řádek 24, znak 60: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    width=60 valign="bottom" align="left" style="text-indent: 1em"><img src="http:/
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  5. Varování Řádek 28, znak 61: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="project"> &nbsp; Proje<font style="letter-spacing: -0.13em">c</font><
   ^
  6. Varování Řádek 28, znak 107: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "letter-spacing: -0.13em">c</font><font style="letter-spacing: -0.075em">t</font>
   ^
  7. Varování Řádek 28, znak 154: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   letter-spacing: -0.075em">t</font><font style="letter-spacing: -0.19em; font-size
   ^
  8. Varování Řádek 28, znak 239: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   %; font-weight: lighter">24</font><font style="letter-spacing: -0.1em; font-size:
   ^
  9. Varování Řádek 35, znak 56: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   width="100%" border="0" cellspacing="0" style="height: 2pt"><tr><td></td></tr></t
   ^
  10. Varování Řádek 39, znak 17: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <tr style="text-indent: 1em; text-align: center; height: 22"> 
   ^
  11. Varování Řádek 40, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <td style="width: 7ex"><a href="index.php">home</a></td>
   ^
  12. Varování Řádek 41, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <td style="width: 8ex"><a href="ab.php">abgenie</a></td>
   ^
  13. Varování Řádek 42, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <td style="width: 12ex"><a href="cbabfrage.php">culturebase</
   ^
  14. Varování Řádek 43, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <td style="width: 8ex"><a href="abfrage.php">events</a></td>
   ^
  15. Varování Řádek 44, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <td style="width: 9ex"><a href="feiertage.php">feiertage</a><
   ^
  16. Varování Řádek 45, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <td style="width: 6ex"><a href="biorhythmus.php">varia</a></t
   ^
  17. Varování Řádek 46, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <td style="width: 3ex"><a href="tv.php">tv</a></td>
   ^
  18. Varování Řádek 47, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <td style="width: 7ex"><a href="weather.php">wetter</a></td>
   ^
  19. Varování Řádek 48, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <td style="width: 11ex"><a href="mitmachen.php">mitmachen</a>
   ^
  20. Varování Řádek 49, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <td style="width: 8ex"><a href="applescript.php">skripte</a><
   ^
  21. Varování Řádek 50, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <td style="width: 6ex"><a href="links.php">links</a></td>
   ^
  22. Varování Řádek 52, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <td>&nbsp;</td><td style="width: 11ex"><a href="impressum.php"
   ^
  23. Varování Řádek 53, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <td width=31 style="text-indent: 0em;" VALIGN="MIDDLE"><a href
   ^
  24. Varování Řádek 63, znak 32: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tr><td width=211 valign="top" style="text-indent: 1em;">
   ^
  25. Varování Řádek 124, znak 13: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <TR><TD style="width: 6em"><A HREF="anmelden.php">Anmelden</A>:</TD><TD> Anme
   ^
  26. Varování Řádek 125, znak 13: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <TR><TD style="width: 6em"><A HREF="cbabfrage.php">Culturebase</A>:</TD><TD> 
   ^
  27. Varování Řádek 126, znak 13: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <TR><TD style="width: 6em"><A HREF="abfrage.php">Events</A>:</TD><TD> Gro&szl
   ^
  28. Varování Řádek 127, znak 13: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <TR><TD style="width: 6em"><A HREF="feiertage.php">Feiertage</A>:</TD><TD> In
   ^
  29. Varování Řádek 128, znak 13: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <TR><TD style="width: 6em" valign="top"><A HREF="mitmachen.php">Mitmachen</A>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.