• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://rabota-budet.ru/  
  text/html — HTML 4.01 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 24, znak 34: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td align="left" valign="top" style="padding:0px 0 15px 30px"> 
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 28, znak 34: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td align="left" valign="top" style="padding:10px 0 0px 0px"> 
   ^
  4. Varování Řádek 32, znak 40: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <a href="/" title="РАБОТА ЗА ГРАНИЦЕЙ" style="text-decoration:none;">
   ^
  5. Varování Řádek 39, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <td style="padding:7px 0 0px 0px">
   ^
  6. Varování Řádek 47, znak 40: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
          <td align="center" valign="top" style="padding:0px 0 0px 0px" width="40%">
   ^
  7. Varování Řádek 51, znak 34: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td align="left" valign="top" style="padding:10px 10px 0px 0px"> 
   ^
  8. Varování Řádek 54, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <td align="left" valign="top" style="padding:10px 0 10px 0px"> 
   ^
  9. Varování Řádek 55, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <h2 style="font-size:17px">Вакансии от прямого работодателя, <br>
   ^
  10. Varování Řádek 62, znak 36: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td align="center" valign="top" style="padding:1px 0 0px 0px" width="30%"> 
   ^
  11. Varování Řádek 67, znak 36: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <td align="right" valign="top" style="padding:10px 0 0px 0px"> 
   ^
  12. Varování Řádek 68, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <h3 style="font-size:17px"><a href="https://rabota-budet.ru/images/rezume.docx"
   ^
  13. Varování Řádek 85, znak 31: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td align="left" valign="top" style="padding:15px 10px 15px 30px">
   ^
  14. Varování Řádek 93, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <h2 style=" font-size:14px ">Профессия:</h2>
   ^
  15. Varování Řádek 94, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ext" name="sq" value="" maxlength="100" style="border:1px solid #d5d5d5; height:
   ^
  16. Varování Řádek 97, znak 45: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td align="left" valign="top" width="1%" style="padding:0 0 0 10px">
   ^
  17. Varování Řádek 98, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <h2 style=" font-size:14px ">Страна:</h2>
   ^
  18. Varování Řádek 99, znak 32: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <select name="str" size="1" style="border:1px solid #d5d5d5; height:33px; fon
   ^
  19. Varování Řádek 103, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td style="padding: 15px 10px 0px 10px; " valign="top" align="left">
   ^
  20. Varování Řádek 120, znak 90: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   padding="0" cellspacing="0" width="100%" id="bg-m1" style="margin:20px 0 20px 0">
   ^
  21. Varování Řádek 122, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td align="center" valign="top" style="padding:8px 10px 0px 20px">
   ^
  22. Varování Řádek 132, znak 64: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="margin:0px 0 0 0">
   ^
  23. Varování Řádek 136, znak 43: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td valign="top" align="left" width="200" style="padding:0px 0 0 10px">
   ^
  24. Varování Řádek 143, znak 36: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td valign="top" align="center" style="padding:7px 0px 7px 0px">
   ^
  25. Varování Řádek 151, znak 18: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td align="left" style="padding:15px 0px 0px 0px">
   ^
  26. Varování Řádek 152, znak 20: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <ul id="left-menu" style="padding:0 0 0 0px ">
   ^
  27. Varování Řádek 164, znak 64: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   er="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="margin:20px 0 20px 0">
   ^
  28. Varování Řádek 178, znak 36: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td valign="top" align="center" style="padding:7px 0px 7px 0px">
   ^
  29. Varování Řádek 184, znak 64: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   er="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="margin:10px 0 20px 0">
   ^
  30. Varování Řádek 197, znak 36: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td valign="top" align="center" style="padding:7px 0px 7px 0px">
   ^
  31. Varování Řádek 203, znak 64: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   er="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="margin:10px 0 20px 0">
   ^
  32. Varování Řádek 207, znak 54: neplatný znak "в" v adrese.
   right' align='left'><a href='/?usloviya=в офисе' title='Работа в офисе – вакансии
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  33. Varování Řádek 207, znak 55: neplatný znak " " v adrese.
   ight' align='left'><a href='/?usloviya=в офисе' title='Работа в офисе – вакансии 
   ^
  34. Varování Řádek 207, znak 56: neplatný znak "о" v adrese.
   ght' align='left'><a href='/?usloviya=в офисе' title='Работа в офисе – вакансии 
   ^
  35. Varování Řádek 207, znak 57: neplatný znak "ф" v adrese.
   ht' align='left'><a href='/?usloviya=в офисе' title='Работа в офисе – вакансии з
   ^
  36. Varování Řádek 207, znak 58: neplatný znak "и" v adrese.
   t' align='left'><a href='/?usloviya=в офисе' title='Работа в офисе – вакансии за
   ^
  37. Varování Řádek 207, znak 59: neplatný znak "с" v adrese.
   ' align='left'><a href='/?usloviya=в офисе' title='Работа в офисе – вакансии за 
   ^
  38. Varování Řádek 207, znak 60: neplatný znak "е" v adrese.
    align='left'><a href='/?usloviya=в офисе' title='Работа в офисе – вакансии за г
   ^
  39. Varování Řádek 207, znak 179: neplatný znak "н" v adrese.
   right' align='left'><a href='/?usloviya=на производстве' title='Работа на произво
   ^
  40. Varování Řádek 207, znak 180: neplatný znak "а" v adrese.
   ight' align='left'><a href='/?usloviya=на производстве' title='Работа на производ
   ^
  41. Varování Řádek 207, znak 181: neplatný znak " " v adrese.
   ght' align='left'><a href='/?usloviya=на производстве' title='Работа на производс
   ^
  42. Varování Řádek 207, znak 182: neplatný znak "п" v adrese.
   ht' align='left'><a href='/?usloviya=на производстве' title='Работа на производст
   ^
  43. Varování Řádek 207, znak 183: neplatný znak "р" v adrese.
   t' align='left'><a href='/?usloviya=на производстве' title='Работа на производств
   ^
  44. Varování Řádek 207, znak 184: neplatný znak "о" v adrese.
   ' align='left'><a href='/?usloviya=на производстве' title='Работа на производстве
   ^
  45. Varování Řádek 207, znak 185: neplatný znak "и" v adrese.
    align='left'><a href='/?usloviya=на производстве' title='Работа на производстве 
   ^
  46. Varování Řádek 207, znak 186: neplatný znak "з" v adrese.
   align='left'><a href='/?usloviya=на производстве' title='Работа на производстве –
   ^
  47. Varování Řádek 207, znak 187: neplatný znak "в" v adrese.
   lign='left'><a href='/?usloviya=на производстве' title='Работа на производстве – 
   ^
  48. Varování Řádek 207, znak 188: neplatný znak "о" v adrese.
   ign='left'><a href='/?usloviya=на производстве' title='Работа на производстве – в
   ^
  49. Varování Řádek 207, znak 189: neplatný znak "д" v adrese.
   gn='left'><a href='/?usloviya=на производстве' title='Работа на производстве – ва
   ^
  50. Varování Řádek 207, znak 190: neplatný znak "с" v adrese.
   n='left'><a href='/?usloviya=на производстве' title='Работа на производстве – вак
   ^
  51. Varování Řádek 207, znak 191: neplatný znak "т" v adrese.
   ='left'><a href='/?usloviya=на производстве' title='Работа на производстве – вака
   ^
  52. Varování Řádek 207, znak 192: neplatný znak "в" v adrese.
   'left'><a href='/?usloviya=на производстве' title='Работа на производстве – вакан
   ^
  53. Varování Řádek 207, znak 193: neplatný znak "е" v adrese.
   left'><a href='/?usloviya=на производстве' title='Работа на производстве – ваканс
   ^
  54. Varování Řádek 207, znak 328: neplatný znak "н" v adrese.
   right' align='left'><a href='/?usloviya=на дому' title='Работа на дому – вакансии
   ^
  55. Varování Řádek 207, znak 329: neplatný znak "а" v adrese.
   ight' align='left'><a href='/?usloviya=на дому' title='Работа на дому – вакансии 
   ^
  56. Varování Řádek 207, znak 330: neplatný znak " " v adrese.
   ght' align='left'><a href='/?usloviya=на дому' title='Работа на дому – вакансии 
   ^
  57. Varování Řádek 207, znak 331: neplatný znak "д" v adrese.
   ht' align='left'><a href='/?usloviya=на дому' title='Работа на дому – вакансии з
   ^
  58. Varování Řádek 207, znak 332: neplatný znak "о" v adrese.
   t' align='left'><a href='/?usloviya=на дому' title='Работа на дому – вакансии за
   ^
  59. Varování Řádek 207, znak 333: neplatný znak "м" v adrese.
   ' align='left'><a href='/?usloviya=на дому' title='Работа на дому – вакансии за 
   ^
  60. Varování Řádek 207, znak 334: neplatný znak "у" v adrese.
    align='left'><a href='/?usloviya=на дому' title='Работа на дому – вакансии за г
   ^
  61. Varování Řádek 207, znak 453: neplatný znak "в" v adrese.
   right' align='left'><a href='/?usloviya=в интернете' title='Работа в интернете – 
   ^
  62. Varování Řádek 207, znak 454: neplatný znak " " v adrese.
   ight' align='left'><a href='/?usloviya=в интернете' title='Работа в интернете – в
   ^
  63. Varování Řádek 207, znak 455: neplatný znak "и" v adrese.
   ght' align='left'><a href='/?usloviya=в интернете' title='Работа в интернете – ва
   ^
  64. Varování Řádek 207, znak 456: neplatný znak "н" v adrese.
   ht' align='left'><a href='/?usloviya=в интернете' title='Работа в интернете – вак
   ^
  65. Varování Řádek 207, znak 457: neplatný znak "т" v adrese.
   t' align='left'><a href='/?usloviya=в интернете' title='Работа в интернете – вака
   ^
  66. Varování Řádek 207, znak 458: neplatný znak "е" v adrese.
   ' align='left'><a href='/?usloviya=в интернете' title='Работа в интернете – вакан
   ^
  67. Varování Řádek 207, znak 459: neplatný znak "р" v adrese.
    align='left'><a href='/?usloviya=в интернете' title='Работа в интернете – ваканс
   ^
  68. Varování Řádek 207, znak 460: neplatný znak "н" v adrese.
   align='left'><a href='/?usloviya=в интернете' title='Работа в интернете – ваканси
   ^
  69. Varování Řádek 207, znak 461: neplatný znak "е" v adrese.
   lign='left'><a href='/?usloviya=в интернете' title='Работа в интернете – вакансии
   ^
  70. Varování Řádek 207, znak 462: neplatný znak "т" v adrese.
   ign='left'><a href='/?usloviya=в интернете' title='Работа в интернете – вакансии 
   ^
  71. Varování Řádek 207, znak 463: neplatný znak "е" v adrese.
   gn='left'><a href='/?usloviya=в интернете' title='Работа в интернете – вакансии 
   ^
  72. Varování Řádek 207, znak 590: neplatný znak "у" v adrese.
   right' align='left'><a href='/?usloviya=удаленная' title='Работа удаленная – вака
   ^
  73. Varování Řádek 207, znak 591: neplatný znak "д" v adrese.
   ight' align='left'><a href='/?usloviya=удаленная' title='Работа удаленная – вакан
   ^
  74. Varování Řádek 207, znak 592: neplatný znak "а" v adrese.
   ght' align='left'><a href='/?usloviya=удаленная' title='Работа удаленная – ваканс
   ^
  75. Varování Řádek 207, znak 593: neplatný znak "л" v adrese.
   ht' align='left'><a href='/?usloviya=удаленная' title='Работа удаленная – ваканси
   ^
  76. Varování Řádek 207, znak 594: neplatný znak "е" v adrese.
   t' align='left'><a href='/?usloviya=удаленная' title='Работа удаленная – вакансии
   ^
  77. Varování Řádek 207, znak 595: neplatný znak "н" v adrese.
   ' align='left'><a href='/?usloviya=удаленная' title='Работа удаленная – вакансии 
   ^
  78. Varování Řádek 207, znak 596: neplatný znak "н" v adrese.
    align='left'><a href='/?usloviya=удаленная' title='Работа удаленная – вакансии 
   ^
  79. Varování Řádek 207, znak 597: neplatný znak "а" v adrese.
   align='left'><a href='/?usloviya=удаленная' title='Работа удаленная – вакансии з
   ^
  80. Varování Řádek 207, znak 598: neplatný znak "я" v adrese.
   lign='left'><a href='/?usloviya=удаленная' title='Работа удаленная – вакансии за
   ^
  81. Varování Řádek 215, znak 31: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td align="left" valign="top" style="padding:0px 5px 20px 10px">
   ^
  82. Varování Řádek 220, znak 54: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <table border='0'  cellpadding='0' cellspacing='0' style='margin:0 0 10px 0px'>
   ^
  83. Varování Řádek 242, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <h6 align=left style='padding: 0px 0 5px 0px; '> <img alt='<-' src='/image
   ^
  84. Varování Řádek 244, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <h1 align='center' style='padding:5px 0 5px 0'>Работа за границей, вакансии 
   ^
  85. Varování Řádek 245, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <h2 align='left' style='padding:0px 0 10px 0'>Работа за границей, вакансии б
   ^
  86. Varování Řádek 251, znak 51: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin:0 0 10px 0px">
   ^
  87. Varování Řádek 276, znak 83: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ing="0" cellspacing="0" bgcolor="#f7f7f7" width="100%" style="margin:0 0 15px 0">
   ^
  88. Varování Řádek 278, znak 34: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td valign="top" align="left" style="padding:7px 0px 7px 15px">
   ^
  89. Varování Řádek 284, znak 353: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /h3></td><td align="right" valign="top" style="padding:0 0 0 5px" width="20%"><p>
   ^
  90. Varování Řádek 284, znak 434: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   3251 $</p></td></tr><tr><td colspan="2" style="padding:7px 0 0px 0"><p>работа в м
   ^
  91. Varování Řádek 284, znak 828: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /h3></td><td align="right" valign="top" style="padding:0 0 0 5px" width="20%"><p>
   ^
  92. Varování Řádek 284, znak 909: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   1201 $</p></td></tr><tr><td colspan="2" style="padding:7px 0 0px 0"><p>работа за 
   ^
  93. Varování Řádek 284, znak 1289: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /h3></td><td align="right" valign="top" style="padding:0 0 0 5px" width="20%"><p>
   ^
  94. Varování Řádek 284, znak 1370: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   4417 $</p></td></tr><tr><td colspan="2" style="padding:7px 0 0px 0"><p>трудоустро
   ^
  95. Varování Řádek 284, znak 1863: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /h3></td><td align="right" valign="top" style="padding:0 0 0 5px" width="20%"><p>
   ^
  96. Varování Řádek 284, znak 1944: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   3567 $</p></td></tr><tr><td colspan="2" style="padding:7px 0 0px 0"><p>предоставл
   ^
  97. Varování Řádek 284, znak 2402: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /h3></td><td align="right" valign="top" style="padding:0 0 0 5px" width="20%"><p>
   ^
  98. Varování Řádek 284, znak 2483: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   4051 $</p></td></tr><tr><td colspan="2" style="padding:7px 0 0px 0"><p>Пакет льго
   ^
  99. Varování Řádek 284, znak 2887: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /h3></td><td align="right" valign="top" style="padding:0 0 0 5px" width="20%"><p>
   ^
  100. Varování Řádek 284, znak 2968: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   2684 $</p></td></tr><tr><td colspan="2" style="padding:7px 0 0px 0"><p>работа в м
   ^
  101. Varování Řádek 284, znak 3326: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /h3></td><td align="right" valign="top" style="padding:0 0 0 5px" width="20%"><p>
   ^
  102. Varování Řádek 284, znak 3407: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   3417 $</p></td></tr><tr><td colspan="2" style="padding:7px 0 0px 0"><p>постоянная
   ^
  103. Varování Řádek 284, znak 3811: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /h3></td><td align="right" valign="top" style="padding:0 0 0 5px" width="20%"><p>
   ^
  104. Varování Řádek 284, znak 3892: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   2751 $</p></td></tr><tr><td colspan="2" style="padding:7px 0 0px 0"><p>доставка т
   ^
  105. Varování Řádek 284, znak 4273: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /h3></td><td align="right" valign="top" style="padding:0 0 0 5px" width="20%"><p>
   ^
  106. Varování Řádek 284, znak 4354: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   1117 $</p></td></tr><tr><td colspan="2" style="padding:7px 0 0px 0"><p>организова
   ^
  107. Varování Řádek 284, znak 4764: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /h3></td><td align="right" valign="top" style="padding:0 0 0 5px" width="20%"><p>
   ^
  108. Varování Řádek 284, znak 4845: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   3051 $</p></td></tr><tr><td colspan="2" style="padding:7px 0 0px 0"><p>Пакет льго
   ^
  109. Varování Řádek 284, znak 5183: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /h3></td><td align="right" valign="top" style="padding:0 0 0 5px" width="20%"><p>
   ^
  110. Varování Řádek 284, znak 5264: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   3884 $</p></td></tr><tr><td colspan="2" style="padding:7px 0 0px 0"><p>ищем канди
   ^
  111. Varování Řádek 284, znak 5708: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /h3></td><td align="right" valign="top" style="padding:0 0 0 5px" width="20%"><p>
   ^
  112. Varování Řádek 284, znak 5789: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   1751 $</p></td></tr><tr><td colspan="2" style="padding:7px 0 0px 0"><p>На обширно
   ^
  113. Varování Řádek 284, znak 6218: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /h3></td><td align="right" valign="top" style="padding:0 0 0 5px" width="20%"><p>
   ^
  114. Varování Řádek 284, znak 6299: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   1851 $</p></td></tr><tr><td colspan="2" style="padding:7px 0 0px 0"><p>проживание
   ^
  115. Varování Řádek 284, znak 6705: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /h3></td><td align="right" valign="top" style="padding:0 0 0 5px" width="20%"><p>
   ^
  116. Varování Řádek 284, znak 6786: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   3801 $</p></td></tr><tr><td colspan="2" style="padding:7px 0 0px 0"><p>предоставл
   ^
  117. Varování Řádek 284, znak 7125: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /h3></td><td align="right" valign="top" style="padding:0 0 0 5px" width="20%"><p>
   ^
  118. Varování Řádek 284, znak 7206: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   2834 $</p></td></tr><tr><td colspan="2" style="padding:7px 0 0px 0"><p>проживание
   ^
  119. Varování Řádek 284, znak 7376: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   adding="0" cellspacing="0" width="100%" style="margin:0 0 20px 0px; padding:0 0 0
   ^
  120. Informace Řádek 284, znak 7377: + dalších 431 varování.
   dding="0" cellspacing="0" width="100%" style="margin:0 0 20px 0px; padding:0 0 0 
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.