• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 8 chyb a 3 varování.
  (chyba 503) http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: validuji chybovou stránku s HTTP statusem "503 Service Temporarily Unavailable".
   HTTP/1.1 503 Service Temporarily Unavailable
   ^

   Server zahlásil chybu, nyní pozorujete výsledek validace dotyčné chybové hlášky.

  2. Chyba Řádek 5, znak 3: A document must not include both a "meta" element with an "http-equiv" attribute whose value is "content-type", and a "meta" element with a "charset" attribute..
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
   ^
  3. Chyba Řádek 6, znak 3: A "meta" element with an "http-equiv" attribute whose value is "X-UA-Compatible" must have a "content" attribute with the value "IE=edge"..
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" />
   ^
  4. Varování Řádek 10, znak 3: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
    <style type="text/css">
   ^
  5. Chyba Řádek 15, znak 20: CSS: Parse Error..
     p, .attribution, {text-align: center;}
   ^
  6. Varování Řádek 34, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
    <script type="text/javascript">
   ^
  7. Chyba Řádek 70, znak 3: The "width" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
    <table width="100%" height="100%" cellpadding="20">
   ^
  8. Chyba Řádek 70, znak 3: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
    <table width="100%" height="100%" cellpadding="20">
   ^
  9. Chyba Řádek 70, znak 23: atribut "height" není dovolen na elementu "table".
    <table width="100%" height="100%" cellpadding="20">
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  10. Chyba Řádek 71, znak 9: The "align" attribute on the "td" element is obsolete. Use CSS instead..
     <tr> 
   ^
  11. Chyba Řádek 71, znak 9: The "valign" attribute on the "td" element is obsolete. Use CSS instead..
     <tr> 
   ^
  12. Varování Řádek 103, znak 5: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.