• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://romhacking.ru/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <!--U1AHEADER1Z--><html><head>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 74, znak 27: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="logoBlock"><span style="font-size:24pt">ROMhacking.Ru</span></div>
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 76, znak 141: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   | <a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="loginPopupForm(); return false;"
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  5. Varování Řádek 78, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="clear:both;"></div>
   ^
  6. Varování Řádek 98, znak 81: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   орячих тем форума</h2></th></tr><tr><td style="background: #FFFEE8; class="boxCon
   ^
  7. Varování Řádek 101, znak 10: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
      <form onsubmit="this.sfSbm.disabled=true" method="get" style="margin:0" action
   ^
  8. Varování Řádek 101, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ubmit="this.sfSbm.disabled=true" method="get" style="margin:0" action="/search/">
   ^
  9. Varování Řádek 112, znak 369: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   d="pollBlock776"><form id="pollform776" onsubmit="pollnow776();return false;"><di
   ^
  10. Varování Řádek 114, znak 100: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   type="checkbox" name="answer" value="1" style="vertical-align:middle;" /> <label 
   ^
  11. Varování Řádek 114, znak 141: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tyle="vertical-align:middle;" /> <label style="vertical-align:middle;display:inli
   ^
  12. Varování Řádek 115, znak 79: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   type="checkbox" name="answer" value="2" style="vertical-align:middle;" /> <label 
   ^
  13. Varování Řádek 115, znak 120: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tyle="vertical-align:middle;" /> <label style="vertical-align:middle;display:inli
   ^
  14. Varování Řádek 116, znak 79: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   type="checkbox" name="answer" value="3" style="vertical-align:middle;" /> <label 
   ^
  15. Varování Řádek 116, znak 120: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tyle="vertical-align:middle;" /> <label style="vertical-align:middle;display:inli
   ^
  16. Varování Řádek 117, znak 79: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   type="checkbox" name="answer" value="4" style="vertical-align:middle;" /> <label 
   ^
  17. Varování Řádek 117, znak 120: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tyle="vertical-align:middle;" /> <label style="vertical-align:middle;display:inli
   ^
  18. Varování Řádek 118, znak 79: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   type="checkbox" name="answer" value="5" style="vertical-align:middle;" /> <label 
   ^
  19. Varování Řádek 118, znak 120: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tyle="vertical-align:middle;" /> <label style="vertical-align:middle;display:inli
   ^
  20. Varování Řádek 119, znak 79: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   type="checkbox" name="answer" value="6" style="vertical-align:middle;" /> <label 
   ^
  21. Varování Řádek 119, znak 120: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tyle="vertical-align:middle;" /> <label style="vertical-align:middle;display:inli
   ^
  22. Varování Řádek 120, znak 79: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   type="checkbox" name="answer" value="7" style="vertical-align:middle;" /> <label 
   ^
  23. Varování Řádek 120, znak 120: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tyle="vertical-align:middle;" /> <label style="vertical-align:middle;display:inli
   ^
  24. Varování Řádek 121, znak 79: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   type="checkbox" name="answer" value="8" style="vertical-align:middle;" /> <label 
   ^
  25. Varování Řádek 121, znak 120: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tyle="vertical-align:middle;" /> <label style="vertical-align:middle;display:inli
   ^
  26. Varování Řádek 122, znak 79: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   type="checkbox" name="answer" value="9" style="vertical-align:middle;" /> <label 
   ^
  27. Varování Řádek 122, znak 120: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tyle="vertical-align:middle;" /> <label style="vertical-align:middle;display:inli
   ^
  28. Varování Řádek 123, znak 81: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ype="checkbox" name="answer" value="10" style="vertical-align:middle;" /> <label 
   ^
  29. Varování Řádek 123, znak 122: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tyle="vertical-align:middle;" /> <label style="vertical-align:middle;display:inli
   ^
  30. Varování Řádek 124, znak 81: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ype="checkbox" name="answer" value="11" style="vertical-align:middle;" /> <label 
   ^
  31. Varování Řádek 124, znak 122: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tyle="vertical-align:middle;" /> <label style="vertical-align:middle;display:inli
   ^
  32. Varování Řádek 125, znak 81: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ype="checkbox" name="answer" value="12" style="vertical-align:middle;" /> <label 
   ^
  33. Varování Řádek 125, znak 122: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tyle="vertical-align:middle;" /> <label style="vertical-align:middle;display:inli
   ^
  34. Varování Řádek 126, znak 81: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ype="checkbox" name="answer" value="13" style="vertical-align:middle;" /> <label 
   ^
  35. Varování Řádek 126, znak 122: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tyle="vertical-align:middle;" /> <label style="vertical-align:middle;display:inli
   ^
  36. Varování Řádek 127, znak 81: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ype="checkbox" name="answer" value="14" style="vertical-align:middle;" /> <label 
   ^
  37. Varování Řádek 127, znak 122: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tyle="vertical-align:middle;" /> <label style="vertical-align:middle;display:inli
   ^
  38. Varování Řádek 133, znak 61: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   > <a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('PollR','Результаты оп
   ^
  39. Varování Řádek 133, znak 227: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   | <a href="javascript:;" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('PollA','Архив опросов
   ^
  40. Varování Řádek 138, znak 3: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     onclick="new _uWnd('AdvPg01', 'Посоветовать другу', 550, 300, { align:'left', c
   ^
  41. Varování Řádek 169, znak 88: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   spacing="0" width="100%"><tbody><tr><td style="padding: 3px;"><a href="/RRH_Logo_
   ^
  42. Varování Řádek 169, znak 381: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   right hspace=6></a><p class="MsoNormal" style="text-indent: 20pt; text-align: jus
   ^
  43. Varování Řádek 169, znak 878: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   х приставочных игр.<p class="MsoNormal" style="text-indent: 20pt; text-align: jus
   ^
  44. Varování Řádek 171, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="padding-bottom: 3px; text-align: left">[ <a href="">Добавить новость<
   ^
  45. Varování Řádek 177, znak 78: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   right" class="catPages1" align="center" style="clear:both;" id="pagesBlock1"><b c
   ^
  46. Varování Řádek 177, znak 195: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a class="swchItem" href="/news/?page2" onclick="spages('2', this);return false;"
   ^
  47. Varování Řádek 177, znak 296: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a class="swchItem" href="/news/?page3" onclick="spages('3', this);return false;"
   ^
  48. Varování Řádek 177, znak 450: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    class="swchItem" href="/news/?page759" onclick="spages('759', this);return false
   ^
  49. Varování Řádek 177, znak 557: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    class="swchItem" href="/news/?page760" onclick="spages('760', this);return false
   ^
  50. Varování Řádek 177, znak 663: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a class="swchItem" href="/news/?page2" onclick="spages('2', this);return false;"
   ^
  51. Varování Řádek 177, znak 763: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   n></a></div><div id="entryID11544"><div style="padding-top:5px;padding-bottom:5px
   ^
  52. Varování Řádek 177, znak 831: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ng-bottom:5px;"><fieldset><legend><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #dedfef"><a href
   ^
  53. Varování Řádek 178, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ><div class="eMessage" class="eMessage" style="text-align:justify;clear:both;padd
   ^
  54. Varování Řádek 178, znak 275: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   для просмотра в полном размере..."><img style="margin:0;padding:0;border:0;" src=
   ^
  55. Varování Řádek 178, znak 472: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   аказ нового аркадного автомата <i><span style="color:blue">Polycade Sente</span><
   ^
  56. Varování Řádek 184, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  57. Varování Řádek 187, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   </div></div><div id="entryID11542"><div style="padding-top:5px;padding-bottom:5px
   ^
  58. Varování Řádek 187, znak 120: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ng-bottom:5px;"><fieldset><legend><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #dedfef"><a href
   ^
  59. Varování Řádek 188, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ><div class="eMessage" class="eMessage" style="text-align:justify;clear:both;padd
   ^
  60. Varování Řádek 188, znak 275: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   для просмотра в полном размере..."><img style="margin:0;padding:0;border:0;" src=
   ^
  61. Varování Řádek 188, znak 419: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   > В рамках соревнования игроделов <span style="color:green">NESDev Compo '23</spa
   ^
  62. Varování Řádek 188, znak 602: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   r.</b>» для 8-битной ТВ-приставки <span style="color:blue">Nintendo Entertainment
   ^
  63. Varování Řádek 194, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  64. Varování Řádek 197, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   </div></div><div id="entryID11541"><div style="padding-top:5px;padding-bottom:5px
   ^
  65. Varování Řádek 197, znak 120: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ng-bottom:5px;"><fieldset><legend><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #dedfef"><a href
   ^
  66. Varování Řádek 198, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ><div class="eMessage" class="eMessage" style="text-align:justify;clear:both;padd
   ^
  67. Varování Řádek 198, znak 275: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   для просмотра в полном размере..."><img style="margin:0;padding:0;border:0;" src=
   ^
  68. Varování Řádek 198, znak 446: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   .</u> сообщает, что её консоль <i><span style="color:blue">Analogue Duo</span></i
   ^
  69. Varování Řádek 198, znak 545: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   жу 11 декабря 2023 года. Склад <i><span style="color:blue">Analogue Pocket</span>
   ^
  70. Varování Řádek 198, znak 709: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   олнительное пополнение запасов <i><span style="color:blue">Analogue Pocket</span>
   ^
  71. Varování Řádek 204, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  72. Varování Řádek 207, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   </div></div><div id="entryID11539"><div style="padding-top:5px;padding-bottom:5px
   ^
  73. Varování Řádek 207, znak 120: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ng-bottom:5px;"><fieldset><legend><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #dedfef"><a href
   ^
  74. Varování Řádek 208, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ><div class="eMessage" class="eMessage" style="text-align:justify;clear:both;padd
   ^
  75. Varování Řádek 208, znak 275: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   для просмотра в полном размере..."><img style="margin:0;padding:0;border:0;" src=
   ^
  76. Varování Řádek 208, znak 500: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   для просмотра в полном размере..."><img style="margin:0;padding:0;border:0;" src=
   ^
  77. Varování Řádek 208, znak 636: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   v> <br /> Для портативной консоли <span style="color:blue">Game Boy Advance</span
   ^
  78. Varování Řádek 214, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  79. Varování Řádek 217, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   </div></div><div id="entryID11540"><div style="padding-top:5px;padding-bottom:5px
   ^
  80. Varování Řádek 217, znak 120: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ng-bottom:5px;"><fieldset><legend><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #dedfef"><a href
   ^
  81. Varování Řádek 218, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ><div class="eMessage" class="eMessage" style="text-align:justify;clear:both;padd
   ^
  82. Varování Řádek 218, znak 190: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   2--><img title="Геймплей" alt="Уровень" style="margin:0;padding:0;border:0;" src=
   ^
  83. Varování Řádek 218, znak 331: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   mg title="Игровой процесс" alt="В игре" style="margin:0;padding:0;border:0;" src=
   ^
  84. Varování Řádek 218, znak 635: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   sion</b>» для портативной консоли <span style="color:blue">Game Boy Advance</span
   ^
  85. Varování Řádek 224, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  86. Varování Řádek 227, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   </div></div><div id="entryID11536"><div style="padding-top:5px;padding-bottom:5px
   ^
  87. Varování Řádek 227, znak 120: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ng-bottom:5px;"><fieldset><legend><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #dedfef"><a href
   ^
  88. Varování Řádek 228, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ><div class="eMessage" class="eMessage" style="text-align:justify;clear:both;padd
   ^
  89. Varování Řádek 228, znak 275: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   для просмотра в полном размере..."><img style="margin:0;padding:0;border:0;" src=
   ^
  90. Varování Řádek 228, znak 431: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   т в рамках соревнования игроделов <span style="color:green">NESDev Compo '23</spa
   ^
  91. Varování Řádek 228, znak 566: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ft</b>» для 8-битной ТВ-приставки <span style="color:blue">Nintendo Entertainment
   ^
  92. Varování Řádek 228, znak 630: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   e">Nintendo Entertainment System</span> / <span style="color:blue">Famicom</span>
   ^
  93. Varování Řádek 234, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  94. Varování Řádek 237, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   </div></div><div id="entryID11538"><div style="padding-top:5px;padding-bottom:5px
   ^
  95. Varování Řádek 237, znak 120: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ng-bottom:5px;"><fieldset><legend><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #dedfef"><a href
   ^
  96. Varování Řádek 238, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ><div class="eMessage" class="eMessage" style="text-align:justify;clear:both;padd
   ^
  97. Varování Řádek 238, znak 275: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   для просмотра в полном размере..."><img style="margin:0;padding:0;border:0;" src=
   ^
  98. Varování Řádek 238, znak 508: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   b>» для компьютерных ретро-систем <span style="color:blue">Atari 8-bit</span>. Ко
   ^
  99. Varování Řádek 244, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  100. Varování Řádek 247, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   </div></div><div id="entryID11535"><div style="padding-top:5px;padding-bottom:5px
   ^
  101. Varování Řádek 247, znak 120: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ng-bottom:5px;"><fieldset><legend><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #dedfef"><a href
   ^
  102. Varování Řádek 248, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ><div class="eMessage" class="eMessage" style="text-align:justify;clear:both;padd
   ^
  103. Varování Řádek 248, znak 275: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   для просмотра в полном размере..."><img style="margin:0;padding:0;border:0;" src=
   ^
  104. Varování Řádek 248, znak 411: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   v> <br /> Для игровой ТВ-консолей <span style="color:blue">3DO</span> (NTSC и PAL
   ^
  105. Varování Řádek 254, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  106. Varování Řádek 257, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   </div></div><div id="entryID11537"><div style="padding-top:5px;padding-bottom:5px
   ^
  107. Varování Řádek 257, znak 120: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ng-bottom:5px;"><fieldset><legend><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #dedfef"><a href
   ^
  108. Varování Řádek 258, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ><div class="eMessage" class="eMessage" style="text-align:justify;clear:both;padd
   ^
  109. Varování Řádek 258, znak 275: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   для просмотра в полном размере..."><img style="margin:0;padding:0;border:0;" src=
   ^
  110. Varování Řádek 258, znak 488: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   го проекта «<b>Frogger500</b>» на <span style="color:blue">Commodore Amiga</span>
   ^
  111. Varování Řádek 264, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  112. Varování Řádek 267, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   </div></div><div id="entryID11534"><div style="padding-top:5px;padding-bottom:5px
   ^
  113. Varování Řádek 267, znak 120: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ng-bottom:5px;"><fieldset><legend><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #dedfef"><a href
   ^
  114. Varování Řádek 268, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ><div class="eMessage" class="eMessage" style="text-align:justify;clear:both;padd
   ^
  115. Varování Řádek 268, znak 275: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   для просмотра в полном размере..."><img style="margin:0;padding:0;border:0;" src=
   ^
  116. Varování Řádek 268, znak 400: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   IMG1--></div> <br /> Для консолей <span style="color:blue">3DO Interactive Multip
   ^
  117. Varování Řádek 274, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="eDetails" style="clear:both;">
   ^
  118. Varování Řádek 277, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   </div></div><div id="entryID11533"><div style="padding-top:5px;padding-bottom:5px
   ^
  119. Varování Řádek 277, znak 120: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ng-bottom:5px;"><fieldset><legend><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #dedfef"><a href
   ^
  120. Informace Řádek 277, znak 121: + dalších 351 varování.
   g-bottom:5px;"><fieldset><legend><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: #dedfef"><a href=
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.