• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://www.scriptha.ir/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html dir="rtl" lang="fa-IR">
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 64, znak 58: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   " value="" placeholder="جستجو کنيد ..." onfocus="if (this.value == '') {this.valu
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 64, znak 109: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    (this.value == '') {this.value = '';}" onblur="if (this.value == '') {this.value
   ^
  5. Varování Řádek 158, znak 1: nalezen bludný BOM.
   ·<div class="post">
   ^

   Znak Byte-Order Mark bývá na začátku dokumentů užívajících kódování Unicode a neměl by se nacházet nikde jinde. Některé prohlížeče jej vnímají jako neznámý znak a pokouší se ho vykreslit, což může způsobit problémy se zobrazením stránky. Z pohledu validátoru je BOM znak jako každý jiný, takže jeho přítomnost na nesprávném místě může vyvolat záhadnou chybu.

   Tato závada většinou vzniká při spojování souborů psaných v UTF-8 serverovou technologií, která pro toto kódování nemá nativní podporu (typicky PHP).

  6. Varování Řádek 204, znak 1: nalezen bludný BOM.
   ·         <div class="shha">
   ^
  7. Varování Řádek 218, znak 83: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   <a href="http://www.scriptha.ir" title="" class="movie_thumb_wrapper" target="_bl
   ^
  8. Varování Řádek 230, znak 83: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   <a href="http://www.scriptha.ir" title="" class="movie_thumb_wrapper" target="_bl
   ^
  9. Varování Řádek 242, znak 83: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   <a href="http://www.scriptha.ir" title="" class="movie_thumb_wrapper" target="_bl
   ^
  10. Varování Řádek 254, znak 83: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   <a href="http://www.scriptha.ir" title="" class="movie_thumb_wrapper" target="_bl
   ^
  11. Varování Řádek 266, znak 83: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   <a href="http://www.scriptha.ir" title="" class="movie_thumb_wrapper" target="_bl
   ^
  12. Varování Řádek 647, znak 1: nalezen bludný BOM.
   ·<div class="sidebar">
   ^
  13. Varování Řádek 1140, znak 71: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   s="col-xs-12 col-sm-12 col-md-4 col-lg-4 ebook-desc-wrapper" style="float:left;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  14. Varování Řádek 1144, znak 40: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p>دانـلـود رايـگـان<br/>شـمـاره <span style="color: #FF3030;">8</span> مـاهـنـام
   ^
  15. Varování Řádek 1144, znak 95: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   FF3030;">8</span> مـاهـنـامـه<br/><span style=" color: #FF3030;">طــراحــی وبــ</
   ^
  16. Varování Řádek 1150, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ol-xs-12 col-sm-12 col-md-4 col-lg-4 subscribe-form-wrapper" style="float:left;">
   ^
  17. Varování Řádek 1156, znak 46: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="subscribe-form ml-block-success" style="display:none">
   ^
  18. Varování Řádek 1192, znak 39: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <button type="submit" class="primary" onclick="ga('send', 'event', { eventCategor
   ^
  19. Varování Řádek 1198, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <button disabled="disabled" style="display: none;" type="button" class="loading">
   ^
  20. Varování Řádek 1200, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tps://www.scriptha.ir" width="20" height="20" style="width: 20px; height: 20px;">
   ^
  21. Varování Řádek 1204, znak 19: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p class="notice" style="color:#ffffff; text-align:center!important; font-size:12
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.