• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 5 chyb a 127 varování.
  http://selaras.mee.nu/  
  text/html — HTML 4.01 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 4.01 Transitional.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 23, znak 7: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <body onload="SetPageHeight()">
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  2. Varování Řádek 40, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="float: left; text-align: left;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 41, znak 93: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   mee.nu/advertise"><img src="https://mee.nu/images/animad15.gif" border="0" /></a>
   ^
  4. Chyba Řádek 41, znak 93: povinný atribut "ALT" elementu "IMG" není uveden.
   mee.nu/advertise"><img src="https://mee.nu/images/animad15.gif" border="0" /></a>
   ^

   Atribut alt by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku. Podívejte se na příklad se psem Benem.

   Nenese-li obrázek informační hodnotu, zauvažujte nad tím, zda by nezasloužil vyhodit mimo dokument — tedy nejlépe do stylopisu jako pozadí nějakého jiného elementu.

  5. Varování Řádek 41, znak 93: zjištěn NET zápis.
   mee.nu/advertise"><img src="https://mee.nu/images/animad15.gif" border="0" /></a>
   ^

   Podle nepříliš známých pravidel HTML může být počáteční značka elementu ukončena lomítkem. Říká se tomu NET zápis. Specifikace dovoluje zapsat <h1>tohle</h1> jako <h1/tohle/, <br> jako <br/, <img> jako <img/ a tak dále. Prohlížeče tento podivný druh syntaxe příliš nepodporují kvůli značnému množství dokumentů spoléhajících se na porušování webových standardů, přesto však je stále právoplatnou součástí jazyka.

   Vámi validovaný dokument má býti a bude v prohlížeči (či v jakémkoli jiném cílovém zařízení) rozebírán HTML parserem, takže se na něj HTML pravidla samozřejmě vztahují. V prohlížečích nerespektujících specifikaci (těch je většina) bude lomítko s velkou pravděpodobností ignorováno jako každý jiný znak nepatřící do počáteční značky.

   Existence NET zápisu vám může někdy zamaskovat problém, pokud třeba zapomenete dát URL adresu v atributu do uvozovek.

  6. Varování Řádek 44, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="float: right; text-align: right;">
   ^
  7. Varování Řádek 52, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="float: left; text-align: left; top: 0px;">
   ^
  8. Varování Řádek 61, znak 64: neplatný znak " " v adrese.
   img src="https://mee.nu/style/word/white/Log In.png" alt="Log In" border="0"></a>
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  9. Varování Řádek 70, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="float: right; text-align: right;">
   ^
  10. Chyba Řádek 78, znak 23: element "DIV" není dovolen na tomto místě; musí být uvnitř jednoho z elementů "APPLET", "OBJECT", "MAP", "IFRAME", "BUTTON".
   <div id="banner-image">
   ^

   Element <div> je blokový a vy jej dáváte do elementu, který blokové elementy uvnitř nepřipouští (buď je řádkový, nebo je to odstavec/nadpis).

   V řádkovém elementu smí být pouze řádkové prvky. Projděte si seznam řádkových a blokových elementů.

  11. Varování Řádek 82, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="banner-menu" style="font-size: 15px; overflow: hidden;">
   ^
  12. Varování Řádek 84, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="float: left; text-align: left;">
   ^
  13. Varování Řádek 87, znak 75: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <img border="0" src="https://mee.nu/style/word/white/Blog.png" alt="Blog" />
   ^
  14. Varování Řádek 87, znak 75: zjištěn NET zápis.
   <img border="0" src="https://mee.nu/style/word/white/Blog.png" alt="Blog" />
   ^
  15. Varování Řádek 106, znak 26: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <h2>June 12, 2021</h2><p />
   ^
  16. Varování Řádek 106, znak 26: zjištěn NET zápis.
   <h2>June 12, 2021</h2><p />
   ^
  17. Varování Řádek 115, znak 71: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <div id="a3216326"><b>Bagaimana Cara Mendapatkan Uang Dari Blog</b><p />
   ^
  18. Varování Řádek 115, znak 71: zjištěn NET zápis.
   <div id="a3216326"><b>Bagaimana Cara Mendapatkan Uang Dari Blog</b><p />
   ^
  19. Varování Řádek 126, znak 5: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <br />
   ^
  20. Varování Řádek 126, znak 5: zjištěn NET zápis.
   <br />
   ^
  21. Varování Řádek 131, znak 1: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   style="display:none">
   ^
  22. Varování Řádek 134, znak 13: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="#" onclick="ShowHide('cc3216326'); return false;">Hide Comments</a>
   ^
  23. Varování Řádek 139, znak 32: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   </div><h2>June 06, 2021</h2><p />
   ^
  24. Varování Řádek 139, znak 32: zjištěn NET zápis.
   </div><h2>June 06, 2021</h2><p />
   ^
  25. Varování Řádek 148, znak 54: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <div id="a3213120"><b>7 Reasons Why Do We Blog</b><p />
   ^
  26. Varování Řádek 148, znak 54: zjištěn NET zápis.
   <div id="a3213120"><b>7 Reasons Why Do We Blog</b><p />
   ^
  27. Varování Řádek 149, znak 235: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   s online journals, and it is fascinating what purposes do they seek after? <br />
   ^
  28. Varování Řádek 149, znak 235: zjištěn NET zápis.
   s online journals, and it is fascinating what purposes do they seek after? <br />
   ^
  29. Varování Řádek 150, znak 5: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <br />
   ^
  30. Varování Řádek 150, znak 5: zjištěn NET zápis.
   <br />
   ^
  31. Varování Řádek 151, znak 5: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <br />
   ^
  32. Varování Řádek 151, znak 5: zjištěn NET zápis.
   <br />
   ^
  33. Varování Řádek 161, znak 5: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <br />
   ^
  34. Varování Řádek 161, znak 5: zjištěn NET zápis.
   <br />
   ^
  35. Varování Řádek 166, znak 1: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   style="display:none">
   ^
  36. Varování Řádek 169, znak 13: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="#" onclick="ShowHide('cc3213120'); return false;">Hide Comments</a>
   ^
  37. Varování Řádek 174, znak 19: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   </div><h2></h2><p />
   ^
  38. Varování Řádek 174, znak 19: zjištěn NET zápis.
   </div><h2></h2><p />
   ^
  39. Varování Řádek 183, znak 54: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <div id="a3213116"><b>2 Steps To Stay On Track</b><p />
   ^
  40. Varování Řádek 183, znak 54: zjištěn NET zápis.
   <div id="a3213116"><b>2 Steps To Stay On Track</b><p />
   ^
  41. Varování Řádek 184, znak 229: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ur objections? What will guarantee that you really stay on your ideal way? <br />
   ^
  42. Varování Řádek 184, znak 229: zjištěn NET zápis.
   ur objections? What will guarantee that you really stay on your ideal way? <br />
   ^
  43. Varování Řádek 185, znak 5: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <br />
   ^
  44. Varování Řádek 185, znak 5: zjištěn NET zápis.
   <br />
   ^
  45. Varování Řádek 186, znak 5: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <br />
   ^
  46. Varování Řádek 186, znak 5: zjištěn NET zápis.
   <br />
   ^
  47. Varování Řádek 196, znak 5: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <br />
   ^
  48. Varování Řádek 196, znak 5: zjištěn NET zápis.
   <br />
   ^
  49. Varování Řádek 201, znak 1: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   style="display:none">
   ^
  50. Varování Řádek 204, znak 13: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="#" onclick="ShowHide('cc3213116'); return false;">Hide Comments</a>
   ^
  51. Varování Řádek 209, znak 19: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   </div><h2></h2><p />
   ^
  52. Varování Řádek 209, znak 19: zjištěn NET zápis.
   </div><h2></h2><p />
   ^
  53. Varování Řádek 218, znak 85: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   id="a3213115"><b>5 Things to Do Before Starting A Kitchen Design Project</b><p />
   ^
  54. Varování Řádek 218, znak 85: zjištěn NET zápis.
   id="a3213115"><b>5 Things to Do Before Starting A Kitchen Design Project</b><p />
   ^
  55. Varování Řádek 219, znak 163: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   f action is head for any kitchen arrangement undertaking to be productive. <br />
   ^
  56. Varování Řádek 219, znak 163: zjištěn NET zápis.
   f action is head for any kitchen arrangement undertaking to be productive. <br />
   ^
  57. Varování Řádek 220, znak 5: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <br />
   ^
  58. Varování Řádek 220, znak 5: zjištěn NET zápis.
   <br />
   ^
  59. Varování Řádek 221, znak 5: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <br />
   ^
  60. Varování Řádek 221, znak 5: zjištěn NET zápis.
   <br />
   ^
  61. Varování Řádek 231, znak 5: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <br />
   ^
  62. Varování Řádek 231, znak 5: zjištěn NET zápis.
   <br />
   ^
  63. Varování Řádek 236, znak 1: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   style="display:none">
   ^
  64. Varování Řádek 239, znak 13: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="#" onclick="ShowHide('cc3213115'); return false;">Hide Comments</a>
   ^
  65. Varování Řádek 244, znak 19: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   </div><h2></h2><p />
   ^
  66. Varování Řádek 244, znak 19: zjištěn NET zápis.
   </div><h2></h2><p />
   ^
  67. Varování Řádek 253, znak 64: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <div id="a3213112"><b>Successful Finding Problem Solving</b><p />
   ^
  68. Varování Řádek 253, znak 64: zjištěn NET zápis.
   <div id="a3213112"><b>Successful Finding Problem Solving</b><p />
   ^
  69. Varování Řádek 254, znak 419: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   rs - people who can walk around their action and make their issues vanish. <br />
   ^
  70. Varování Řádek 254, znak 419: zjištěn NET zápis.
   rs - people who can walk around their action and make their issues vanish. <br />
   ^
  71. Varování Řádek 255, znak 5: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <br />
   ^
  72. Varování Řádek 255, znak 5: zjištěn NET zápis.
   <br />
   ^
  73. Varování Řádek 256, znak 210: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "IMG".
   backwards-problem-solving-through-creative-thinking.jpg" title="" alt="" /><br />
   ^
  74. Varování Řádek 256, znak 217: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   backwards-problem-solving-through-creative-thinking.jpg" title="" alt="" /><br />
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  75. Varování Řádek 256, znak 219: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   backwards-problem-solving-through-creative-thinking.jpg" title="" alt="" /><br />
   ^
  76. Varování Řádek 256, znak 219: zjištěn NET zápis.
   backwards-problem-solving-through-creative-thinking.jpg" title="" alt="" /><br />
   ^
  77. Varování Řádek 256, znak 225: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   backwards-problem-solving-through-creative-thinking.jpg" title="" alt="" /><br />
   ^
  78. Varování Řádek 256, znak 225: zjištěn NET zápis.
   backwards-problem-solving-through-creative-thinking.jpg" title="" alt="" /><br />
   ^
  79. Varování Řádek 266, znak 5: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <br />
   ^
  80. Varování Řádek 266, znak 5: zjištěn NET zápis.
   <br />
   ^
  81. Varování Řádek 271, znak 1: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   style="display:none">
   ^
  82. Varování Řádek 274, znak 13: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="#" onclick="ShowHide('cc3213112'); return false;">Hide Comments</a>
   ^
  83. Varování Řádek 281, znak 77: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <div class="pageinfo">11kb generated in CPU 0.03, elapsed 0.0484 seconds.<br/>
   ^
  84. Varování Řádek 281, znak 77: zjištěn NET zápis.
   <div class="pageinfo">11kb generated in CPU 0.03, elapsed 0.0484 seconds.<br/>
   ^
  85. Varování Řádek 282, znak 58: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
    30 queries taking 0.028 seconds, 42 records returned.<br/>
   ^
  86. Varování Řádek 282, znak 58: zjištěn NET zápis.
    30 queries taking 0.028 seconds, 42 records returned.<br/>
   ^
  87. Varování Řádek 297, znak 54: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <input type="hidden" name="form" value="form.search" />
   ^
  88. Varování Řádek 297, znak 54: zjištěn NET zápis.
   <input type="hidden" name="form" value="form.search" />
   ^
  89. Varování Řádek 298, znak 52: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <input type="hidden" name="site" value="[site.id]" />
   ^
  90. Varování Řádek 298, znak 52: zjištěn NET zápis.
   <input type="hidden" name="site" value="[site.id]" />
   ^
  91. Varování Řádek 300, znak 4: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <br/>
   ^
  92. Varování Řádek 300, znak 4: zjištěn NET zápis.
   <br/>
   ^
  93. Varování Řádek 303, znak 4: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <br/>
   ^
  94. Varování Řádek 303, znak 4: zjištěn NET zápis.
   <br/>
   ^
  95. Varování Řádek 315, znak 132: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   link building with <a href="https://www.hadehana.com/">www.hadehana.com</a><br />
   ^
  96. Varování Řádek 315, znak 132: zjištěn NET zápis.
   link building with <a href="https://www.hadehana.com/">www.hadehana.com</a><br />
   ^
  97. Varování Řádek 316, znak 23: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <b>Our Group</b> ;<br />
   ^
  98. Varování Řádek 316, znak 23: zjištěn NET zápis.
   <b>Our Group</b> ;<br />
   ^
  99. Varování Řádek 317, znak 56: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   //selaras.co.vu/">selaras.co.vu</a> <br /> <a href="https://selaras.mee.nu">selar
   ^
  100. Varování Řádek 317, znak 56: zjištěn NET zápis.
   //selaras.co.vu/">selaras.co.vu</a> <br /> <a href="https://selaras.mee.nu">selar
   ^
  101. Varování Řádek 317, znak 115: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   /selaras.mee.nu">selaras.mee.nu</a> <br /> <a href="https://selaras.mn.co">selara
   ^
  102. Varování Řádek 317, znak 115: zjištěn NET zápis.
   /selaras.mee.nu">selaras.mee.nu</a> <br /> <a href="https://selaras.mn.co">selara
   ^
  103. Varování Řádek 317, znak 172: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ://selaras.mn.co">selaras.mn.co</a> <br /> selaras.eu.org <br /> <a href="https:/
   ^
  104. Varování Řádek 317, znak 172: zjištěn NET zápis.
   ://selaras.mn.co">selaras.mn.co</a> <br /> selaras.eu.org <br /> <a href="https:/
   ^
  105. Varování Řádek 317, znak 194: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ras.mn.co</a> <br /> selaras.eu.org <br /> <a href="https://selaras.hpage.com">se
   ^
  106. Varování Řádek 317, znak 194: zjištěn NET zápis.
   ras.mn.co</a> <br /> selaras.eu.org <br /> <a href="https://selaras.hpage.com">se
   ^
  107. Varování Řádek 317, znak 259: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   as.hpage.com">selaras.hpage.com</a> <br /> <a href="https://selaras.mozello.com">
   ^
  108. Varování Řádek 317, znak 259: zjištěn NET zápis.
   as.hpage.com">selaras.hpage.com</a> <br /> <a href="https://selaras.mozello.com">
   ^
  109. Varování Řádek 317, znak 328: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ozello.com">selaras.mozello.com</a> <br /> <a href="https://selaras.netlify.app">
   ^
  110. Varování Řádek 317, znak 328: zjištěn NET zápis.
   ozello.com">selaras.mozello.com</a> <br /> <a href="https://selaras.netlify.app">
   ^
  111. Varování Řádek 317, znak 397: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   etlify.app">selaras.netlify.app</a> <br /> <a href="https://selaras.bitbucket.io"
   ^
  112. Varování Řádek 317, znak 397: zjištěn NET zápis.
   etlify.app">selaras.netlify.app</a> <br /> <a href="https://selaras.bitbucket.io"
   ^
  113. Varování Řádek 317, znak 468: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   bucket.io">selaras.bitbucket.io</a> <br /> <a href="https://selaras.postach.io">s
   ^
  114. Varování Řádek 317, znak 468: zjištěn NET zápis.
   bucket.io">selaras.bitbucket.io</a> <br /> <a href="https://selaras.postach.io">s
   ^
  115. Varování Řádek 318, znak 5: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <br /><a href="https://selaras.jouwweb.nl">selaras.jouwweb.nl</a>
   ^
  116. Varování Řádek 318, znak 5: zjištěn NET zápis.
   <br /><a href="https://selaras.jouwweb.nl">selaras.jouwweb.nl</a>
   ^
  117. Informace Řádek 318, znak 6: + dalších 13 varování.
   <br /><a href="https://selaras.jouwweb.nl">selaras.jouwweb.nl</a>
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  118. Chyba Řádek 387, znak 109: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   https://scripts.mee.nu/slimbox/css/slimbox.css" type="text/css" media="screen" />
   ^

   Uvedený element se objevil někde, kde jeho existence není žádaná. Může jít o nekorektní zanoření elementů nebo také jejich překřížení.

   Jedna z běžných příčin této chyby je používání XHTML syntaxe v HTML dokumentu. Kvůli pravidlům HTML o implicitním zavírání značek může mít tahle chyba kaskádový efekt a vyvolat řadu dalších chybových hlášek.

  119. Chyba Řádek 387, znak 110: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   https://scripts.mee.nu/slimbox/css/slimbox.css" type="text/css" media="screen" />
   ^

   Prostý text zde není dovolený, musíte jej zanořit do nějakého elementu.

   Často se tato chyba vyskytuje při validování podle Strict DTD, pokud dáte text přímo do BODY nebo do FORM. Chybu odstraníte tím, že text vložíte do elementu, který je na daném místě povolený (u BODY třeba odstavec, u FORMu FIELDSET apod.).

  120. Chyba Řádek 388, znak 82: element "SCRIPT" není dovolen na tomto místě.
   pe="text/javascript" src="https://scripts.mee.nu/slimbox/js/slimbox.js"></script>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.