• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://site.denisyakovlev.ru/  
  text/html — XHTML 1.1 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 44, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td width="50%"><a style="text-decoration:none" href="http://site.denisyakovle
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 48, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td width="100%" style="line-height:130%;padding-top:30px" colspan="2">
   ^
  4. Varování Řádek 69, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div style="margin-top:20px" align="center"><a style="font-size:1.4em" href="
   ^
  5. Varování Řádek 69, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   yle="margin-top:20px" align="center"><a style="font-size:1.4em" href="http://site
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.