• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://sovbez24.ru/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <br />
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 228, znak 70: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <div class="dropdown columns-1 " style="width:250px;margin-left:-77px;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 230, znak 99: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                    <div class="column col1" style="width:250px;">
   ^
  5. Varování Řádek 241, znak 77: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <div class="dropdown flyout columns-1 " style="width:250px;">
   ^
  6. Varování Řádek 242, znak 99: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                    <div class="column col1" style="width:250px;">
   ^
  7. Varování Řádek 293, znak 77: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <div class="dropdown flyout columns-1 " style="width:250px;">
   ^
  8. Varování Řádek 294, znak 99: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                    <div class="column col1" style="width:250px;">
   ^
  9. Varování Řádek 345, znak 77: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <div class="dropdown flyout columns-1 " style="width:250px;">
   ^
  10. Varování Řádek 346, znak 99: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                    <div class="column col1" style="width:250px;">
   ^
  11. Varování Řádek 469, znak 77: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <div class="dropdown flyout columns-1 " style="width:250px;">
   ^
  12. Varování Řádek 470, znak 99: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                    <div class="column col1" style="width:250px;">
   ^
  13. Varování Řádek 549, znak 77: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <div class="dropdown flyout columns-1 " style="width:250px;">
   ^
  14. Varování Řádek 550, znak 99: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                    <div class="column col1" style="width:250px;">
   ^
  15. Varování Řádek 634, znak 77: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <div class="dropdown flyout columns-1 " style="width:250px;">
   ^
  16. Varování Řádek 635, znak 99: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                    <div class="column col1" style="width:250px;">
   ^
  17. Varování Řádek 679, znak 77: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <div class="dropdown flyout columns-1 " style="width:250px;">
   ^
  18. Varování Řádek 680, znak 99: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                    <div class="column col1" style="width:250px;">
   ^
  19. Varování Řádek 724, znak 77: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <div class="dropdown flyout columns-1 " style="width:250px;">
   ^
  20. Varování Řádek 725, znak 99: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                    <div class="column col1" style="width:250px;">
   ^
  21. Varování Řádek 762, znak 77: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
             <div class="dropdown flyout columns-1 " style="width:250px;">
   ^
  22. Varování Řádek 763, znak 99: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                    <div class="column col1" style="width:250px;">
   ^
  23. Varování Řádek 834, znak 70: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <div class="dropdown columns-1 " style="width:250px;margin-left:-47px;">
   ^
  24. Varování Řádek 836, znak 99: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                    <div class="column col1" style="width:250px;">
   ^
  25. Varování Řádek 896, znak 70: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div class="dropdown columns-1 " style="width:270px;margin-left:-100px;">
   ^
  26. Varování Řádek 898, znak 99: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
                    <div class="column col1" style="width:270px;">
   ^
  27. Varování Řádek 952, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <table style="width: 88%; margin-left: 50px;" border="0">
   ^
  28. Varování Řádek 956, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="display: inline;">
   ^
  29. Varování Řádek 957, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float: left; padding-top: 8px; padding-right: 1px; min-width: 50%;">
   ^
  30. Varování Řádek 958, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p><strong><span class="icon-phone" style="text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.5) 1px 1p
   ^
  31. Varování Řádek 959, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span class="icon-envelope" style="text-shadow: 1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.5); font
   ^
  32. Varování Řádek 960, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float: right;">  <div class="moduletable">
   ^
  33. Varování Řádek 963, znak 298: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <button class="button btn btn-primary" onclick="this.form.searchword.focus();">Н
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  34. Varování Řádek 970, znak 57: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tn btn-warning icon-circle-arrow-right" style="height: 35px;" type="submit" oncli
   ^
  35. Varování Řádek 970, znak 93: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ht" style="height: 35px;" type="submit" onclick="location.pathname='/login/podat-
   ^
  36. Varování Řádek 992, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <ul style="list-style: none; margin-bottom: 0px;"> 
   ^
  37. Varování Řádek 1002, znak 31: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   data-mosaic-orderby="default" style="display: inline; padding: 3px 10px;">Пожарна
   ^
  38. Varování Řádek 1012, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   data-mosaic-orderby="random" style="display: inline; padding: 3px 10px;">Охранно-
   ^
  39. Varování Řádek 1022, znak 31: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   data-mosaic-orderby="default" style="display: inline; padding: 3px 10px;">Видеона
   ^
  40. Varování Řádek 1032, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   data-mosaic-orderby="random" style="display: inline; padding: 3px 10px;">Контроль
   ^
  41. Varování Řádek 1042, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   data-mosaic-orderby="random" style="display: inline; padding: 3px 10px;">Структур
   ^
  42. Varování Řádek 1054, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   data-mosaic-orderby="random" style="display: inline; padding: 3px 10px;">Консалти
   ^
  43. Varování Řádek 1066, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   data-mosaic-orderby="random" style="display: inline; padding: 3px 10px;">Изготовл
   ^
  44. Varování Řádek 1076, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   data-mosaic-orderby="random" style="display: inline; padding: 3px 10px;">Техничес
   ^
  45. Varování Řádek 1086, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   data-mosaic-orderby="random" style="display: inline; padding: 3px 10px;">Комплекс
   ^
  46. Varování Řádek 1139, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div style="pointer-events: none; 
   ^
  47. Varování Řádek 1150, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div style="pointer-events: visible;
   ^
  48. Varování Řádek 1168, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div style="pointer-events: visible; 
   ^
  49. Varování Řádek 1188, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="yv_container" style="width:230px;height:400px;">
   ^
  50. Varování Řádek 1190, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div id="yv_slider" style="width:230px;height:400px;">
   ^
  51. Varování Řádek 1191, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <div class="yv_slideitems" style="width:230px;height:360px;">
   ^
  52. Varování Řádek 1192, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div class="yv_slideitems_in" style="height:360px;">
   ^
  53. Varování Řádek 1195, znak 26: neplatný znak "О" v adrese.
          <img src="/images/Обводный_90.jpg" title="Начало монтажных работ на объкте
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  54. Varování Řádek 1195, znak 27: neplatný znak "б" v adrese.
          <img src="/images/Обводный_90.jpg" title="Начало монтажных работ на объкте
   ^
  55. Varování Řádek 1195, znak 28: neplatný znak "в" v adrese.
          <img src="/images/Обводный_90.jpg" title="Начало монтажных работ на объкте
   ^
  56. Varování Řádek 1195, znak 29: neplatný znak "о" v adrese.
          <img src="/images/Обводный_90.jpg" title="Начало монтажных работ на объкте
   ^
  57. Varování Řádek 1195, znak 30: neplatný znak "д" v adrese.
          <img src="/images/Обводный_90.jpg" title="Начало монтажных работ на объкте
   ^
  58. Varování Řádek 1195, znak 31: neplatný znak "н" v adrese.
          <img src="/images/Обводный_90.jpg" title="Начало монтажных работ на объкте
   ^
  59. Varování Řádek 1195, znak 32: neplatný znak "ы" v adrese.
          <img src="/images/Обводный_90.jpg" title="Начало монтажных работ на объкте
   ^
  60. Varování Řádek 1195, znak 33: neplatný znak "й" v adrese.
          <img src="/images/Обводный_90.jpg" title="Начало монтажных работ на объкте
   ^
  61. Varování Řádek 1195, znak 106: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   pg" title="Начало монтажных работ на объкте ПАО «БИНБАНК» "  alt=""/>       </a>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  62. Varování Řádek 1209, znak 34: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <div class="yv_slideitems" style="width:230px;height:360px;">
   ^
  63. Varování Řádek 1210, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div class="yv_slideitems_in" style="height:360px;">
   ^
  64. Varování Řádek 1213, znak 116: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ачало монтажных работ на объекте сети магазинов «Henkels» "  alt=""/>       </a>
   ^
  65. Varování Řádek 1231, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position:absolute;top:0;left:-9999px;">
   ^
  66. Varování Řádek 1238, znak 7: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
      <a onClick="clicked = true;
   ^
  67. Varování Řádek 1265, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      style="-webkit-user-select: none; /* Safari, Chrome */
   ^
  68. Varování Řádek 1299, znak 15: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <strong><span style="font-size: 10pt;font-weight:800;color: #ffcc00;letter-spacin
   ^
  69. Varování Řádek 1299, znak 94: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   color: #ffcc00;letter-spacing: 1px;"><p style="padding:0;margin:0;" align="center
   ^
  70. Varování Řádek 1299, znak 195: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   " href="/article-categories/82-zayavka" style="margin-left:10px;" >ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА
   ^
  71. Varování Řádek 1299, znak 255: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   0px;" >ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА - БЕСПЛАТНО!<span style="padding-left:10px;"></span>ЗАКАЖИТ
   ^
  72. Varování Řádek 1319, znak 92: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   c="/cache/mod_roksprocket/3501776c1ad7c304fdf6f13d0b36cfc5_346_775.jpg" alt="" />
   ^
  73. Varování Řádek 1324, znak 12: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <div style="height:276px;">
   ^
  74. Varování Řádek 1325, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="font-family-metropolis" style="line-height: 20px; font-weight: 500; t
   ^
  75. Varování Řádek 1325, znak 109: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   eight: 500; text-align: justify;"><span style="text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.49803
   ^
  76. Varování Řádek 1327, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="font-family-metropolis" style="line-height: 20px; font-weight: 500; t
   ^
  77. Varování Řádek 1327, znak 109: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   eight: 500; text-align: justify;"><span style="text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.49803
   ^
  78. Varování Řádek 1329, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="font-family-metropolis" style="line-height: 20px; font-weight: 500; t
   ^
  79. Varování Řádek 1329, znak 109: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   eight: 500; text-align: justify;"><span style="text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.49803
   ^
  80. Varování Řádek 1331, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="font-family-metropolis" style="line-height: 20px; font-weight: 500; t
   ^
  81. Varování Řádek 1331, znak 109: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   eight: 500; text-align: justify;"><span style="text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.49803
   ^
  82. Varování Řádek 1333, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="font-family-metropolis" style="line-height: 20px; font-weight: 500; t
   ^
  83. Varování Řádek 1333, znak 109: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   eight: 500; text-align: justify;"><span style="text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.49803
   ^
  84. Varování Řádek 1335, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="font-family-metropolis" style="line-height: 20px; font-weight: 500; t
   ^
  85. Varování Řádek 1335, znak 109: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   eight: 500; text-align: justify;"><span style="text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.49803
   ^
  86. Varování Řádek 1337, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="font-family-metropolis" style="line-height: 20px; font-weight: 500; t
   ^
  87. Varování Řádek 1337, znak 109: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   eight: 500; text-align: justify;"><span style="text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.49803
   ^
  88. Varování Řádek 1339, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="font-family-metropolis" style="line-height: 20px; font-weight: 500; t
   ^
  89. Varování Řádek 1339, znak 109: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   eight: 500; text-align: justify;"><span style="text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.49803
   ^
  90. Varování Řádek 1352, znak 92: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   c="/cache/mod_roksprocket/8f901882e7710188bf25c98152aa9268_346_775.jpg" alt="" />
   ^
  91. Varování Řádek 1357, znak 12: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <div style="height: 276px;">
   ^
  92. Varování Řádek 1358, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div class="font-family-metropolis" style="line-height: 21px; font-weight: 400;
   ^
  93. Varování Řádek 1358, znak 111: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   eight: 400; text-align: justify;"><span style="text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.49803
   ^
  94. Varování Řádek 1360, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="font-family-metropolis" style="line-height: 21px; font-weight: 400; t
   ^
  95. Varování Řádek 1360, znak 109: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   eight: 400; text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, san
   ^
  96. Varování Řádek 1362, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="font-family-metropolis" style="line-height: 20px; font-weight: 400; t
   ^
  97. Varování Řádek 1362, znak 109: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   eight: 400; text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, san
   ^
  98. Varování Řádek 1362, znak 164: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ily: arial, helvetica, sans-serif;"><em style="text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.49803
   ^
  99. Varování Řádek 1364, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="font-family-metropolis" style="line-height: 20px; font-weight: 400; t
   ^
  100. Varování Řádek 1364, znak 109: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   eight: 400; text-align: justify;"><span style="text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.49803
   ^
  101. Varování Řádek 1366, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="font-family-metropolis" style="line-height: 20px; font-weight: 400; t
   ^
  102. Varování Řádek 1366, znak 109: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   eight: 400; text-align: justify;"><span style="text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.49803
   ^
  103. Varování Řádek 1368, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="font-family-metropolis" style="line-height: 20px; font-weight: 400; t
   ^
  104. Varování Řádek 1380, znak 92: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   c="/cache/mod_roksprocket/83618a23340b96928bb7a926dfbcd8ea_346_775.jpg" alt="" />
   ^
  105. Varování Řádek 1385, znak 12: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <div style="height: 276px;">
   ^
  106. Varování Řádek 1386, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div class="font-family-metropolis" style="line-height: 21px; font-weight: 500;
   ^
  107. Varování Řádek 1386, znak 111: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   eight: 500; text-align: justify;"><span style="text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.49803
   ^
  108. Varování Řádek 1388, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="font-family-metropolis" style="line-height: 20px; font-weight: 500; t
   ^
  109. Varování Řádek 1388, znak 109: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   eight: 500; text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, san
   ^
  110. Varování Řádek 1390, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="font-family-metropolis" style="line-height: 20px; font-weight: 500; t
   ^
  111. Varování Řádek 1390, znak 109: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   eight: 500; text-align: justify;"><span style="font-family: arial, helvetica, san
   ^
  112. Varování Řádek 1390, znak 164: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ily: arial, helvetica, sans-serif;"><em style="text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.49803
   ^
  113. Varování Řádek 1392, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="font-family-metropolis" style="line-height: 20px; font-weight: 500; t
   ^
  114. Varování Řádek 1392, znak 109: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   eight: 500; text-align: justify;"><span style="text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.49803
   ^
  115. Varování Řádek 1394, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="font-family-metropolis" style="line-height: 20px; font-weight: 500; t
   ^
  116. Varování Řádek 1394, znak 109: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   eight: 500; text-align: justify;"><span style="text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.49803
   ^
  117. Varování Řádek 1407, znak 92: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   c="/cache/mod_roksprocket/9b486f0acd1d3ca28f57619a1d3e824e_346_775.jpg" alt="" />
   ^
  118. Varování Řádek 1412, znak 12: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <div style="height: 276px;">
   ^
  119. Varování Řádek 1413, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div style="line-height: 20px; font-weight: 500; text-align: justify;"><span st
   ^
  120. Informace Řádek 1413, znak 9: + dalších 82 varování.
    <div style="line-height: 20px; font-weight: 500; text-align: justify;"><span st
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.