• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://spark-media.ru/  
  text/html — HTML 4.01 Transitional 
  windows-1251  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 41, znak 19: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    bgcolor='white'  style="margin: 0" >
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 71, znak 31: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img alt="" src="http://i.spark-media.ru/m4/1a.gif" style='ve
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  4. Varování Řádek 71, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   src="http://i.spark-media.ru/m4/1a.gif" style='vertical-align:top' width = "84" 
   ^
  5. Varování Řádek 76, znak 31: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img alt="" src="http://i.spark-media.ru/m4/.gif" style='vert
   ^
  6. Varování Řádek 76, znak 71: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   " src="http://i.spark-media.ru/m4/.gif" style='vertical-align:top'       o
   ^
  7. Varování Řádek 76, znak 111: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   style='vertical-align:top'       onmouseover="mm_hover(this,'',1)" onmouse
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  8. Varování Řádek 76, znak 145: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
      onmouseover="mm_hover(this,'',1)" onmouseout="mm_hover(this,'',0)" border=
   ^
  9. Varování Řádek 81, znak 31: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img alt="" src="http://i.spark-media.ru/m4/.gif" style='vert
   ^
  10. Varování Řádek 81, znak 71: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   " src="http://i.spark-media.ru/m4/.gif" style='vertical-align:top'       o
   ^
  11. Varování Řádek 81, znak 111: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   style='vertical-align:top'       onmouseover="mm_hover(this,'',1)" onmouse
   ^
  12. Varování Řádek 81, znak 145: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
      onmouseover="mm_hover(this,'',1)" onmouseout="mm_hover(this,'',0)" border=
   ^
  13. Varování Řádek 86, znak 31: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img alt="" src="http://i.spark-media.ru/m4/.gif" style='vert
   ^
  14. Varování Řádek 86, znak 71: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   " src="http://i.spark-media.ru/m4/.gif" style='vertical-align:top'       o
   ^
  15. Varování Řádek 86, znak 111: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   style='vertical-align:top'       onmouseover="mm_hover(this,'',1)" onmouse
   ^
  16. Varování Řádek 86, znak 145: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
      onmouseover="mm_hover(this,'',1)" onmouseout="mm_hover(this,'',0)" border=
   ^
  17. Varování Řádek 91, znak 31: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img alt="" src="http://i.spark-media.ru/m4/5in3.gif" style='
   ^
  18. Varování Řádek 91, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   c="http://i.spark-media.ru/m4/5in3.gif" style='vertical-align:top' width = "76" 
   ^
  19. Varování Řádek 91, znak 142: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    width = "76" height = "77"       onmouseover="mm_hover(this,'5in3',1)" onm
   ^
  20. Varování Řádek 91, znak 180: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    onmouseover="mm_hover(this,'5in3',1)" onmouseout="mm_hover(this,'5in3',0)" bor
   ^
  21. Varování Řádek 96, znak 31: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
             <img alt="" src="http://i.spark-media.ru/m4/6in3.gif" style='
   ^
  22. Varování Řádek 96, znak 75: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   c="http://i.spark-media.ru/m4/6in3.gif" style='vertical-align:top' width = "74" 
   ^
  23. Varování Řádek 96, znak 142: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    width = "74" height = "77"       onmouseover="mm_hover(this,'6in3',1)" onm
   ^
  24. Varování Řádek 96, znak 180: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    onmouseover="mm_hover(this,'6in3',1)" onmouseout="mm_hover(this,'6in3',0)" bor
   ^
  25. Varování Řádek 101, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style='z-index:50' onmouseover="document.getElementById('sparkmenu').style.d
   ^
  26. Varování Řádek 101, znak 25: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div style='z-index:50' onmouseover="document.getElementById('sparkmenu').style.d
   ^
  27. Varování Řádek 101, znak 95: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ntById('sparkmenu').style.display='';" onmouseout="document.getElementById('spar
   ^
  28. Varování Řádek 102, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="sparkmenu" style="z-index:50;display:none;position:absolute; top:15px; l
   ^
  29. Varování Řádek 108, znak 25: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "22px" není délka.
         <td height='22px' valign=middle onmouseover="this.style.background='#
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  30. Varování Řádek 108, znak 45: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <td height='22px' valign=middle onmouseover="this.style.background='#5050
   ^
  31. Varování Řádek 108, znak 119: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ='#505050';this.style.color='#f0f0f0';" onmouseout="this.style.background='';this
   ^
  32. Varování Řádek 108, znak 178: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   yle.background='';this.style.color='';" onclick="GoN('http://www.spark-com.ru');"
   ^
  33. Varování Řádek 108, znak 220: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lor='';" onclick="GoN('http://www.spark-com.ru');" style='cursor:pointer' nowrap>
   ^
  34. Varování Řádek 109, znak 27: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
           <img alt="" src="http://i.spark-media.ru/arrow.gif" style="verti
   ^
  35. Varování Řádek 109, znak 70: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rc="http://i.spark-media.ru/arrow.gif" style="vertical-align:middle;margin-right
   ^
  36. Varování Řádek 113, znak 25: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "22px" není délka.
         <td height='22px' valign=middle onmouseover="this.style.background='#
   ^
  37. Varování Řádek 113, znak 45: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <td height='22px' valign=middle onmouseover="this.style.background='#5050
   ^
  38. Varování Řádek 113, znak 119: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ='#505050';this.style.color='#f0f0f0';" onmouseout="this.style.background='';this
   ^
  39. Varování Řádek 113, znak 178: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   yle.background='';this.style.color='';" onclick="GoN('https://stat.spark-com.ru')
   ^
  40. Varování Řádek 113, znak 222: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   r='';" onclick="GoN('https://stat.spark-com.ru');" style='cursor:pointer' nowrap>
   ^
  41. Varování Řádek 114, znak 27: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
           <img alt="" src="http://i.spark-media.ru/arrow.gif" style="verti
   ^
  42. Varování Řádek 114, znak 70: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rc="http://i.spark-media.ru/arrow.gif" style="vertical-align:middle;margin-right
   ^
  43. Varování Řádek 117, znak 28: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <tr><td><img alt="" src="http://i.spark-media.ru/1.gif" width="1px" heig
   ^
  44. Varování Řádek 117, znak 73: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "1px" není délka.
   g alt="" src="http://i.spark-media.ru/1.gif" width="1px" height="1px"></td></tr>
   ^
  45. Varování Řádek 117, znak 86: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "1px" není délka.
   g alt="" src="http://i.spark-media.ru/1.gif" width="1px" height="1px"></td></tr>
   ^
  46. Varování Řádek 118, znak 17: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <tr><td style="padding:0" bgcolor="#c0c0c0"><img alt="" src="http://i.spa
   ^
  47. Varování Řádek 118, znak 63: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   "padding:0" bgcolor="#c0c0c0"><img alt="" src="http://i.spark-media.ru/1.gif" wid
   ^
  48. Varování Řádek 118, znak 108: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "150px" není délka.
    alt="" src="http://i.spark-media.ru/1.gif" width="150px" height="1px"></td></tr>
   ^
  49. Varování Řádek 118, znak 123: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "1px" není délka.
    alt="" src="http://i.spark-media.ru/1.gif" width="150px" height="1px"></td></tr>
   ^
  50. Varování Řádek 119, znak 17: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <tr><td style="padding:0" bgcolor="#f0f0f0"><img alt="" src="http://i.spa
   ^
  51. Varování Řádek 119, znak 63: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   "padding:0" bgcolor="#f0f0f0"><img alt="" src="http://i.spark-media.ru/1.gif" wid
   ^
  52. Varování Řádek 119, znak 108: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "150px" není délka.
    alt="" src="http://i.spark-media.ru/1.gif" width="150px" height="1px"></td></tr>
   ^
  53. Varování Řádek 119, znak 123: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "1px" není délka.
    alt="" src="http://i.spark-media.ru/1.gif" width="150px" height="1px"></td></tr>
   ^
  54. Varování Řádek 120, znak 27: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <tr><td><img alt="" src="http://i.spark-media.ru/1.gif" width="1px" heigh
   ^
  55. Varování Řádek 120, znak 72: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "1px" není délka.
   mg alt="" src="http://i.spark-media.ru/1.gif" width="1px" height="1px"></td></tr>
   ^
  56. Varování Řádek 120, znak 85: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "1px" není délka.
   mg alt="" src="http://i.spark-media.ru/1.gif" width="1px" height="1px"></td></tr>
   ^
  57. Varování Řádek 122, znak 25: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "22px" není délka.
         <td height='22px' valign=middle onmouseover="this.style.background='#
   ^
  58. Varování Řádek 122, znak 45: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <td height='22px' valign=middle onmouseover="this.style.background='#5050
   ^
  59. Varování Řádek 122, znak 119: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ='#505050';this.style.color='#f0f0f0';" onmouseout="this.style.background='';this
   ^
  60. Varování Řádek 122, znak 178: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   yle.background='';this.style.color='';" onclick="GoN('http://speedtest.spark-com.
   ^
  61. Varování Řádek 122, znak 226: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ;" onclick="GoN('http://speedtest.spark-com.ru');" style='cursor:pointer' nowrap>
   ^
  62. Varování Řádek 123, znak 27: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
           <img alt="" src="http://i.spark-media.ru/arrow.gif" style="verti
   ^
  63. Varování Řádek 123, znak 70: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rc="http://i.spark-media.ru/arrow.gif" style="vertical-align:middle;margin-right
   ^
  64. Varování Řádek 127, znak 25: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "22px" není délka.
         <td height='22px' valign=middle onmouseover="this.style.background='#
   ^
  65. Varování Řádek 127, znak 45: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <td height='22px' valign=middle onmouseover="this.style.background='#5050
   ^
  66. Varování Řádek 127, znak 119: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ='#505050';this.style.color='#f0f0f0';" onmouseout="this.style.background='';this
   ^
  67. Varování Řádek 127, znak 178: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   yle.background='';this.style.color='';" onclick="GoN('http://www.spark-media.ru/d
   ^
  68. Varování Řádek 127, znak 227: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   " onclick="GoN('http://www.spark-media.ru/diag');" style='cursor:pointer' nowrap>
   ^
  69. Varování Řádek 128, znak 27: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
           <img alt="" src="http://i.spark-media.ru/arrow.gif" style="verti
   ^
  70. Varování Řádek 128, znak 70: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rc="http://i.spark-media.ru/arrow.gif" style="vertical-align:middle;margin-right
   ^
  71. Varování Řádek 131, znak 28: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <tr><td><img alt="" src="http://i.spark-media.ru/1.gif" width="1px" heig
   ^
  72. Varování Řádek 131, znak 73: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "1px" není délka.
   g alt="" src="http://i.spark-media.ru/1.gif" width="1px" height="1px"></td></tr>
   ^
  73. Varování Řádek 131, znak 86: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "1px" není délka.
   g alt="" src="http://i.spark-media.ru/1.gif" width="1px" height="1px"></td></tr>
   ^
  74. Varování Řádek 132, znak 17: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <tr><td style="padding:0" bgcolor="#c0c0c0"><img alt="" src="http://i.spa
   ^
  75. Varování Řádek 132, znak 63: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   "padding:0" bgcolor="#c0c0c0"><img alt="" src="http://i.spark-media.ru/1.gif" wid
   ^
  76. Varování Řádek 132, znak 108: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "150px" není délka.
    alt="" src="http://i.spark-media.ru/1.gif" width="150px" height="1px"></td></tr>
   ^
  77. Varování Řádek 132, znak 123: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "1px" není délka.
    alt="" src="http://i.spark-media.ru/1.gif" width="150px" height="1px"></td></tr>
   ^
  78. Varování Řádek 133, znak 17: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <tr><td style="padding:0" bgcolor="#f0f0f0"><img alt="" src="http://i.spa
   ^
  79. Varování Řádek 133, znak 63: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   "padding:0" bgcolor="#f0f0f0"><img alt="" src="http://i.spark-media.ru/1.gif" wid
   ^
  80. Varování Řádek 133, znak 108: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "150px" není délka.
    alt="" src="http://i.spark-media.ru/1.gif" width="150px" height="1px"></td></tr>
   ^
  81. Varování Řádek 133, znak 123: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "1px" není délka.
    alt="" src="http://i.spark-media.ru/1.gif" width="150px" height="1px"></td></tr>
   ^
  82. Varování Řádek 134, znak 27: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <tr><td><img alt="" src="http://i.spark-media.ru/1.gif" width="1px" heigh
   ^
  83. Varování Řádek 134, znak 72: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "1px" není délka.
   mg alt="" src="http://i.spark-media.ru/1.gif" width="1px" height="1px"></td></tr>
   ^
  84. Varování Řádek 134, znak 85: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "1px" není délka.
   mg alt="" src="http://i.spark-media.ru/1.gif" width="1px" height="1px"></td></tr>
   ^
  85. Varování Řádek 136, znak 25: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "22px" není délka.
         <td height='22px' valign=middle onmouseover="this.style.background='#
   ^
  86. Varování Řádek 136, znak 45: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <td height='22px' valign=middle onmouseover="this.style.background='#5050
   ^
  87. Varování Řádek 136, znak 119: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ='#505050';this.style.color='#f0f0f0';" onmouseout="this.style.background='';this
   ^
  88. Varování Řádek 136, znak 178: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   yle.background='';this.style.color='';" onclick="GoN('http://spark-media.ru/feedb
   ^
  89. Varování Řádek 136, znak 228: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    onclick="GoN('http://spark-media.ru/feedback/');" style='cursor:pointer' nowrap>
   ^
  90. Varování Řádek 137, znak 27: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
           <img alt="" src="http://i.spark-media.ru/arrow.gif" style="verti
   ^
  91. Varování Řádek 137, znak 70: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rc="http://i.spark-media.ru/arrow.gif" style="vertical-align:middle;margin-right
   ^
  92. Varování Řádek 141, znak 25: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "22px" není délka.
         <td height='22px' valign=middle onmouseover="this.style.background='#
   ^
  93. Varování Řádek 141, znak 45: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <td height='22px' valign=middle onmouseover="this.style.background='#5050
   ^
  94. Varování Řádek 141, znak 119: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ='#505050';this.style.color='#f0f0f0';" onmouseout="this.style.background='';this
   ^
  95. Varování Řádek 141, znak 178: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   yle.background='';this.style.color='';" onclick="GoN('http://retracker.spark-medi
   ^
  96. Varování Řádek 141, znak 229: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   onclick="GoN('http://retracker.spark-media.ru/');" style='cursor:pointer' nowrap>
   ^
  97. Varování Řádek 142, znak 27: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
           <img alt="" src="http://i.spark-media.ru/arrow.gif" style="verti
   ^
  98. Varování Řádek 142, znak 70: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rc="http://i.spark-media.ru/arrow.gif" style="vertical-align:middle;margin-right
   ^
  99. Varování Řádek 146, znak 25: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "22px" není délka.
         <td height='22px' valign=middle onmouseover="this.style.background='#
   ^
  100. Varování Řádek 146, znak 45: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <td height='22px' valign=middle onmouseover="this.style.background='#5050
   ^
  101. Varování Řádek 146, znak 119: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ='#505050';this.style.color='#f0f0f0';" onmouseout="this.style.background='';this
   ^
  102. Varování Řádek 146, znak 178: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   yle.background='';this.style.color='';" onclick="GoN('http://www.spark-media.ru/c
   ^
  103. Varování Řádek 146, znak 232: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lick="GoN('http://www.spark-media.ru/contacts/');" style='cursor:pointer' nowrap>
   ^
  104. Varování Řádek 147, znak 27: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
           <img alt="" src="http://i.spark-media.ru/arrow.gif" style="verti
   ^
  105. Varování Řádek 147, znak 70: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rc="http://i.spark-media.ru/arrow.gif" style="vertical-align:middle;margin-right
   ^
  106. Varování Řádek 154, znak 11: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   <img alt="" src="http://i.spark-media.ru/m4/7.gif" style='vertical-align:top' w
   ^
  107. Varování Řádek 154, znak 53: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   src="http://i.spark-media.ru/m4/7.gif" style='vertical-align:top' width = "76" 
   ^
  108. Varování Řádek 165, znak 95: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ать город'></span>&nbsp;&nbsp;<img alt='' src='http://i.spark-media.ru/arrow_down
   ^
  109. Varování Řádek 168, znak 14: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
      <img alt="" src="http://i.spark-media.ru/m4/97.gif" style='vertical-align:top
   ^
  110. Varování Řádek 168, znak 57: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rc="http://i.spark-media.ru/m4/97.gif" style='vertical-align:top' width=381 heig
   ^
  111. Varování Řádek 171, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td width="90%" valign=top style="vertical-align:top;background-image:url('http
   ^
  112. Varování Řádek 171, znak 182: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ackground-position:top right"><img alt="" src="http://i.spark-media.ru/m4/99.gif"
   ^
  113. Varování Řádek 171, znak 225: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rc="http://i.spark-media.ru/m4/99.gif" style='vertical-align:top' width=14 heigh
   ^
  114. Varování Řádek 177, znak 30: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <td valign=top><img alt="" src="http://i.spark-media.ru/m4/96.gif" style='ver
   ^
  115. Varování Řádek 177, znak 72: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   src="http://i.spark-media.ru/m4/96.gif" style='vertical-align:top' width=38 heigh
   ^
  116. Varování Řádek 178, znak 19: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <td><img alt="" src="http://i.spark-media.ru/1.gif" width=50 height=27>
   ^
  117. Varování Řádek 179, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <td style="padding-top:2px"><img alt="" src="http://i.spark-media.ru/m4/ico1.
   ^
  118. Varování Řádek 179, znak 43: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
     <td style="padding-top:2px"><img alt="" src="http://i.spark-media.ru/m4/ico1.pn
   ^
  119. Varování Řádek 180, znak 16: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <td nowrap style="font-size: 11px; font-family: Tahoma;">
   ^
  120. Informace Řádek 180, znak 17: + dalších 160 varování.
       <td nowrap style="font-size: 11px; font-family: Tahoma;">
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.