• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://sportitog.ru/  
  text/html — HTML 4.01 Strict 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 46, znak 42: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
     <td width="8" height="156"><img alt="" title="" data-ami-mbgrp="О Спорте" styl
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  3. Varování Řádek 46, znak 51: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "IMG".
   dth="8" height="156"><img alt="" title="" data-ami-mbgrp="О Спорте" style="width:
   ^
  4. Varování Řádek 46, znak 79: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   t="" title="" data-ami-mbgrp="О Спорте" style="width: 8px; height: 156px; margin:
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  5. Varování Řádek 47, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td height="156" style="background-image: url(_mod_files/ce_images/design/hea
   ^
  6. Varování Řádek 48, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td width="1000" height="156" style="background-image: url(_mod_files/ce_imag
   ^
  7. Varování Řádek 61, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <td height="156" style="background-image: url(_mod_files/ce_images/design/hea
   ^
  8. Varování Řádek 62, znak 90: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   es/ce_images/design/header_bg.jpg" alt="" title="" data-ami-mbgrp="О Спорте" styl
   ^
  9. Varování Řádek 62, znak 99: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "IMG".
   ges/design/header_bg.jpg" alt="" title="" data-ami-mbgrp="О Спорте" style="width:
   ^
  10. Varování Řádek 62, znak 127: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   t="" title="" data-ami-mbgrp="О Спорте" style="width: 8px; height: 156px;" width=
   ^
  11. Varování Řádek 74, znak 58: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "190px" není délka.
          <td id=lay_f2 height=100% valign=top width=190px>
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  12. Varování Řádek 181, znak 22: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "30px" není délka.
   </tr><tr><td height="30px" colspan=10><hr></td></tr><tr>
   ^
  13. Varování Řádek 192, znak 22: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "30px" není délka.
   </tr><tr><td height="30px" colspan=10><hr></td></tr><tr>
   ^
  14. Varování Řádek 213, znak 58: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "230px" není délka.
          <td id=lay_f4 valign=top height=100% width=230px align=right>
   ^
  15. Varování Řádek 216, znak 47: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   d width="230" height="310" valign="top" style="text-align: center; background-ima
   ^
  16. Varování Řádek 216, znak 210: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   no-repeat;" colspan="1" rowspan="1"><h3 style="text-align: left;">Наши анонсы</h3
   ^
  17. Varování Řádek 303, znak 27: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
          <a  href="" style="font-weight:bold"><nobr>О Спорте</nobr></a><img 
   ^
  18. Varování Řádek 303, znak 110: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "20px" není délka.
   br></a><img src="_img/spacer.gif" width=20px><a  href="news"><nobr>Новости</nobr
   ^
  19. Varování Řádek 303, znak 189: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "20px" není délka.
   br></a><img src="_img/spacer.gif" width=20px><a  href="contacts"><nobr>Контакты<
   ^
  20. Varování Řádek 303, znak 273: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "20px" není délka.
   br></a><img src="_img/spacer.gif" width=20px><a  href="sitemap.html"><nobr>Карта
   ^
  21. Varování Řádek 303, znak 364: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "20px" není délka.
   br></a><img src="_img/spacer.gif" width=20px><a  href="futbol/kapello-sdaet-ekza
   ^
  22. Varování Řádek 308, znak 18: kotva jménem "RETRAF_802" již v dokumentu je.
     <td><div id="retraf_802"></div>
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  23. Varování Řádek 326, znak 177: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   5836/3_1_FFFFFFFF_EFEFEFFF_0_pageviews" style="width:88px; height:31px; border:0;
   ^
  24. Varování Řádek 326, znak 327: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   мотры, визиты и уникальные посетители)" onclick="try{Ya.Metrika.informer({i:this,
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  25. Varování Řádek 353, znak 57: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   img src="//mc.yandex.ru/watch/22155836" style="position:absolute; left:-9999px;" 
   ^
  26. Varování Řádek 353, znak 103: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   tch/22155836" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
   ^
  27. Varování Řádek 354, znak 40: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <!-- /Yandex.Metrika counter --><br><p style="text-align: left;">©&nbsp;СпортИтог
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.