• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://www.swingersplein.nl/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
    
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 78, znak 222: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   om/gals/783cstb/a.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.os
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 78, znak 308: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   com/gals/783cstb/a.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  5. Varování Řádek 78, znak 477: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   blabo/221111/fhwl.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.on
   ^
  6. Varování Řádek 78, znak 569: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   /blabo/221111/fhwl.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  7. Varování Řádek 78, znak 734: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   fahol/091111/fhwl.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.on
   ^
  8. Varování Řádek 78, znak 826: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   /fahol/091111/fhwl.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  9. Varování Řádek 78, znak 993: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   fahol/051011/fhwl.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.on
   ^
  10. Varování Řádek 78, znak 1085: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   /fahol/051011/fhwl.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  11. Varování Řádek 78, znak 1260: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   sh/1109/26/lexee1.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.fl
   ^
  12. Varování Řádek 78, znak 1359: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ash/1109/26/lexee1.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  13. Varování Řádek 78, znak 1527: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   /init/080911/fhwl.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.on
   ^
  14. Varování Řádek 78, znak 1618: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   t/init/080911/fhwl.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  15. Varování Řádek 78, znak 1785: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   zebra/020911/fhwl.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.on
   ^
  16. Varování Řádek 78, znak 1877: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   /zebra/020911/fhwl.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  17. Varování Řádek 78, znak 2039: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   om/gals/569ddnd/a.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.os
   ^
  18. Varování Řádek 78, znak 2125: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   com/gals/569ddnd/a.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  19. Varování Řádek 78, znak 2289: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   /ream/300109/fhwl.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.on
   ^
  20. Varování Řádek 78, znak 2380: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   t/ream/300109/fhwl.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  21. Varování Řádek 78, znak 2540: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   m/gals/424fhpsx/a.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.os
   ^
  22. Varování Řádek 78, znak 2627: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   om/gals/424fhpsx/a.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  23. Varování Řádek 78, znak 2793: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   /init/300611/fhwl.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.on
   ^
  24. Varování Řádek 78, znak 2884: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   t/init/300611/fhwl.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  25. Varování Řádek 78, znak 3063: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   tycampbell/indexb.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  26. Varování Řádek 78, znak 3170: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   atycampbell/indexb.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  27. Varování Řádek 78, znak 3346: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   alice-toys/indexg.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  28. Varování Řádek 78, znak 3449: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   /alice-toys/indexg.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  29. Varování Řádek 78, znak 3620: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   gp/mature/599/naj.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  30. Varování Řádek 78, znak 3715: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   tgp/mature/599/naj.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  31. Varování Řádek 78, znak 3899: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   -housewife/indexg.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  32. Varování Řádek 78, znak 4009: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   e-housewife/indexg.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  33. Varování Řádek 78, znak 4188: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   nica-white/indexg.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  34. Varování Řádek 78, znak 4295: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   anica-white/indexg.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  35. Varování Řádek 78, znak 4471: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   e/princess/indexg.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  36. Varování Řádek 78, znak 4574: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   re/princess/indexg.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  37. Varování Řádek 78, znak 4749: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   irt/1011/14/kate1.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.fl
   ^
  38. Varování Řádek 78, znak 4849: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   kirt/1011/14/kate1.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  39. Varování Řádek 78, znak 5034: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   -pantyhose/indexg.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  40. Varování Řádek 78, znak 5145: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   e-pantyhose/indexg.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  41. Varování Řádek 78, znak 5326: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   j/crazybytes-fhwl.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.te
   ^
  42. Varování Řádek 78, znak 5432: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   3j/crazybytes-fhwl.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  43. Varování Řádek 78, znak 5590: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   m/gals/270lcstc/a.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.os
   ^
  44. Varování Řádek 78, znak 5677: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   om/gals/270lcstc/a.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  45. Varování Řádek 78, znak 5839: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   m/gals/271lcstc/a.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.os
   ^
  46. Varování Řádek 78, znak 5926: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   om/gals/271lcstc/a.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  47. Varování Řádek 78, znak 6102: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   i/crazybytes-fhwl.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.te
   ^
  48. Varování Řádek 78, znak 6206: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   0i/crazybytes-fhwl.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  49. Varování Řádek 78, znak 6365: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   m/gals/257glstc/a.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.os
   ^
  50. Varování Řádek 78, znak 6452: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   om/gals/257glstc/a.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  51. Varování Řádek 78, znak 6636: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   e-bathroom/indexb.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  52. Varování Řádek 78, znak 6746: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   te-bathroom/indexb.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  53. Varování Řádek 78, znak 6924: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   geaux-anal/indexg.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  54. Varování Řádek 78, znak 7030: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   rgeaux-anal/indexg.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  55. Varování Řádek 78, znak 7208: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   s/wildanna/indexb.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  56. Varování Řádek 78, znak 7311: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ls/wildanna/indexb.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  57. Varování Řádek 78, znak 7489: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   karinashay/indexb.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  58. Varování Řádek 78, znak 7594: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   /karinashay/indexb.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  59. Varování Řádek 78, znak 7770: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ette-skirt/indexg.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  60. Varování Řádek 78, znak 7875: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   vette-skirt/indexg.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  61. Varování Řádek 78, znak 8053: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   rgeaux-red/indexg.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  62. Varování Řádek 78, znak 8158: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   argeaux-red/indexg.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  63. Varování Řádek 78, znak 8335: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   talin-pink/indexg.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  64. Varování Řádek 78, znak 8440: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   atalin-pink/indexg.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  65. Varování Řádek 78, znak 8626: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ng-outside/indexb.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  66. Varování Řádek 78, znak 8739: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ing-outside/indexb.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  67. Varování Řádek 78, znak 8924: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   e-hardcore/indexg.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  68. Varování Řádek 78, znak 9036: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ne-hardcore/indexg.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  69. Varování Řádek 78, znak 9214: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   nde-ginger/indexg.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  70. Varování Řádek 78, znak 9320: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   onde-ginger/indexg.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  71. Varování Řádek 78, znak 9504: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   eblack-lez/indexb.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  72. Varování Řádek 78, znak 9615: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   neblack-lez/indexb.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  73. Varování Řádek 78, znak 9795: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   no-kitchen/indexg.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  74. Varování Řádek 78, znak 9902: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ino-kitchen/indexg.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  75. Varování Řádek 78, znak 10085: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   a-hardcore/indexg.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  76. Varování Řádek 78, znak 10192: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   na-hardcore/indexg.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  77. Varování Řádek 78, znak 10370: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ersia-blue/indexg.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  78. Varování Řádek 78, znak 10474: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   persia-blue/indexg.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  79. Varování Řádek 78, znak 10649: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   oxana-tits/indexg.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  80. Varování Řádek 78, znak 10752: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   /oxana-tits/indexg.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  81. Varování Řádek 78, znak 10928: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   /h-summers/indexb.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  82. Varování Řádek 78, znak 11032: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   s/h-summers/indexb.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  83. Varování Řádek 78, znak 11211: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ly-addison/indexb.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  84. Varování Řádek 78, znak 11319: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ily-addison/indexb.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  85. Varování Řádek 78, znak 11494: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ersia-blue/indexg.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  86. Varování Řádek 78, znak 11598: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   persia-blue/indexg.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  87. Varování Řádek 78, znak 11774: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   lexis-toys/indexg.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  88. Varování Řádek 78, znak 11878: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   elexis-toys/indexg.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  89. Varování Řádek 78, znak 12057: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ersia-blue/indexg.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  90. Varování Řádek 78, znak 12161: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   persia-blue/indexg.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  91. Varování Řádek 78, znak 12341: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   yl-outside/indexb.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  92. Varování Řádek 78, znak 12449: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ayl-outside/indexb.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  93. Varování Řádek 78, znak 12627: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ssi-palmer/indexb.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  94. Varování Řádek 78, znak 12734: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   essi-palmer/indexb.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  95. Varování Řádek 78, znak 12910: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   h/1006/02/debbie1.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.fl
   ^
  96. Varování Řádek 78, znak 13010: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   sh/1006/02/debbie1.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  97. Varování Řádek 78, znak 13204: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   k-stockings/index.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.wo
   ^
  98. Varování Řádek 78, znak 13326: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ck-stockings/index.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  99. Varování Řádek 78, znak 13500: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   6/worldsex-amateur.htm" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.ha
   ^
  100. Varování Řádek 78, znak 13600: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   06/worldsex-amateur.htm'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  101. Varování Řádek 78, znak 13777: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   mia-angelo/indexb.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  102. Varování Řádek 78, znak 13882: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   /mia-angelo/indexb.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  103. Varování Řádek 78, znak 14054: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   lf/erica-h/indexg.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  104. Varování Řádek 78, znak 14154: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ilf/erica-h/indexg.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  105. Varování Řádek 78, znak 14332: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   mia-angelo/indexb.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  106. Varování Řádek 78, znak 14437: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   /mia-angelo/indexb.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  107. Varování Řádek 78, znak 14616: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ette-black/indexg.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  108. Varování Řádek 78, znak 14723: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   lette-black/indexg.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  109. Varování Řádek 78, znak 14899: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   /kelly-red/indexg.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  110. Varování Řádek 78, znak 15003: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   e/kelly-red/indexg.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  111. Varování Řádek 78, znak 15183: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   andy-jeans/indexg.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  112. Varování Řádek 78, znak 15287: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   sandy-jeans/indexg.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  113. Varování Řádek 78, znak 15466: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   xis-curves/indexg.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  114. Varování Řádek 78, znak 15572: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   exis-curves/indexg.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  115. Varování Řádek 78, znak 15750: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   rsia-boobs/indexg.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  116. Varování Řádek 78, znak 15855: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ersia-boobs/indexg.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  117. Varování Řádek 78, znak 16028: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   els/sarahb/indexb.html" target="_blank" onmouseover="window.status='http://www.er
   ^
  118. Varování Řádek 78, znak 16129: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   dels/sarahb/indexb.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return tru
   ^
  119. Informace Řádek 78, znak 16130: + dalších 344 varování.
   els/sarahb/indexb.html'; return true;" onmouseout="window.status=' '; return true
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  120. Chyba Řádek 78, znak 19488: neplatný znak.
   window.status=' '; return true;">Brazili? Babe Poseert</a><br><a href="out.php?pc
   ^

   V daném kódování není povolen takový znak. Nemáte špatně definované kódování?

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.