• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://techninjatips17.blogspot.com/  
  text/html — XHTML 1.0 Strict 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 555, znak 12: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div style="clear:both;"></div><a href="https://www.thejeepdiva.com/about/"
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 568, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="clear:both; padding-bottom:0.25em"></div>
   ^
  4. Varování Řádek 577, znak 215: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /visit-inestex.html#comment-form;><span style="text-transform:lowercase">0 Commen
   ^
  5. Varování Řádek 579, znak 58: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m-control blog-admin pid-1530903345"><a style="border:none;" href="https://www.bl
   ^
  6. Varování Řádek 579, znak 236: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   dit Post"><img class="icon-action" alt="" src="https://resources.blogblog.com/img
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.