• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://techytips16.blogspot.com/  
  text/html — XHTML 1.0 Strict 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 555, znak 12: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div style="clear:both;"></div><p><span style="color: #0000ee; font-family:
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 555, znak 47: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="clear:both;"></div><p><span style="color: #0000ee; font-family: Helve
   ^
  4. Varování Řádek 555, znak 106: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ee; font-family: Helvetica Neue;"><span style="font-size: 14px;"><b><u><a href="h
   ^
  5. Varování Řádek 555, znak 243: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   </u></b></span></span></p><p class="p1" style="font-stretch: normal; font-variant
   ^
  6. Varování Řádek 555, znak 384: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ht: normal; margin: 0px 0px 2px;"><span style="color: #454545; font-family: Helve
   ^
  7. Varování Řádek 555, znak 443: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   45; font-family: Helvetica Neue;"><span style="font-size: 14px;"><br /></span></s
   ^
  8. Varování Řádek 555, znak 506: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "><br /></span></span></p><p class="p1" style="font-stretch: normal; font-variant
   ^
  9. Varování Řádek 555, znak 647: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ht: normal; margin: 0px 0px 2px;"><span style="color: #454545; font-family: Helve
   ^
  10. Varování Řádek 555, znak 706: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   45; font-family: Helvetica Neue;"><span style="font-size: 14px;"><a href="https:/
   ^
  11. Varování Řádek 555, znak 842: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   .com</a></span></span></p><p class="p1" style="font-stretch: normal; font-variant
   ^
  12. Varování Řádek 555, znak 983: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ht: normal; margin: 0px 0px 2px;"><span style="color: #454545; font-family: Helve
   ^
  13. Varování Řádek 555, znak 1042: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   45; font-family: Helvetica Neue;"><span style="font-size: 14px;"><br /></span></s
   ^
  14. Varování Řádek 555, znak 1105: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "><br /></span></span></p><p class="p1" style="font-stretch: normal; font-variant
   ^
  15. Varování Řádek 555, znak 1246: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ht: normal; margin: 0px 0px 2px;"><span style="color: #454545; font-family: Helve
   ^
  16. Varování Řádek 555, znak 1305: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   45; font-family: Helvetica Neue;"><span style="font-size: 14px;"><a href="https:/
   ^
  17. Varování Řádek 555, znak 1441: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   .com</a></span></span></p><p class="p1" style="font-stretch: normal; font-variant
   ^
  18. Varování Řádek 555, znak 1582: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ht: normal; margin: 0px 0px 2px;"><span style="color: #454545; font-family: Helve
   ^
  19. Varování Řádek 555, znak 1641: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   45; font-family: Helvetica Neue;"><span style="font-size: 14px;"><br /></span></s
   ^
  20. Varování Řádek 555, znak 1704: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "><br /></span></span></p><p class="p1" style="font-stretch: normal; font-variant
   ^
  21. Varování Řádek 555, znak 1845: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ht: normal; margin: 0px 0px 2px;"><span style="color: #454545; font-family: Helve
   ^
  22. Varování Řádek 555, znak 1904: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   45; font-family: Helvetica Neue;"><span style="font-size: 14px;"><a href="https:/
   ^
  23. Varování Řádek 555, znak 2040: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   .com</a></span></span></p><p class="p1" style="font-stretch: normal; font-variant
   ^
  24. Varování Řádek 555, znak 2199: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   : 0px 0px 2px;"><br /></p><p class="p1" style="font-stretch: normal; font-variant
   ^
  25. Varování Řádek 555, znak 2340: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ht: normal; margin: 0px 0px 2px;"><span style="color: #454545; font-family: Helve
   ^
  26. Varování Řádek 555, znak 2399: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   45; font-family: Helvetica Neue;"><span style="font-size: 14px;"><a href="https:/
   ^
  27. Varování Řádek 555, znak 2535: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   .com</a></span></span></p><p class="p1" style="color: #454545; font-family: &quot
   ^
  28. Varování Řádek 555, znak 2759: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   l; margin: 0px 0px 2px;"><br /></p><div style="clear:both; padding-bottom:0.25em"
   ^
  29. Varování Řádek 564, znak 199: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   2/10/blog-post.html#comment-form;><span style="text-transform:lowercase">0 Commen
   ^
  30. Varování Řádek 566, znak 57: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   em-control blog-admin pid-716004649"><a style="border:none;" href="https://www.bl
   ^
  31. Varování Řádek 566, znak 235: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   dit Post"><img class="icon-action" alt="" src="https://resources.blogblog.com/img
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.