• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://themusicboxvt.org/  
  text/html — HTML 4.01 Transitional 
  iso-8859-1  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 33, znak 32: hodnota atributu "BGCOLOR" je chybná; "3399ff" není barva.
      <td width="897" bgcolor="3399ff"> 
   ^
  3. Varování Řádek 49, znak 38: kotva jménem "M_-2219476134525159244__HLK483905444" již v dokumentu je.
                 <a name="m_-2219476134525159244__Hlk483905444"></a><s
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  4. Varování Řádek 49, znak 110: kotva jménem "M_-2219476134525159244__HLK483905444" již v dokumentu je.
   5444"></a><span class="coremb"><a name="m_-2219476134525159244__Hlk483905444">&nb
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.