• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 3 chyby a 21 varování.
  https://thriveglobaly.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 2, znak 92: duplicitní atribut "prefix".
    data-skin="dark" prefix="og: http://ogp.me/ns#" prefix="og: https://ogp.me/ns#">
   ^
  2. Chyba Řádek 7, znak 7: atribut "http-equiv" elementu "meta" má nedovolenou hodnotu "x-dns-prefetch-control".
   <meta http-equiv='x-dns-prefetch-control' content='on'>
   ^

   V HTML 5 není tato náhražka HTTP hlavičky dovolena. Použijte skutečnou HTTP hlavičku.

  3. Varování Řádek 54, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  4. Varování Řádek 58, znak 3: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  5. Varování Řádek 80, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='taqyeem-styles-inline-css' type='text/css'>
   ^
  6. Varování Řádek 83, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://thriveglobaly.com/wp-includes/js/jque
   ^
  7. Varování Řádek 84, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://thriveglobaly.com/wp-includes/js/jque
   ^
  8. Varování Řádek 91, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  9. Chyba Řádek 97, znak 2: A document must not include more than one "meta" element with its "name" attribute set to the value "description"..
    <meta name="description" content="Finest Global shouts" /><meta http-equiv="X-UA
   ^
  10. Varování Řádek 175, znak 31: Possible misuse of "aria-label". (If you disagree with this warning, file an issue report or send e-mail to www-validator@w3.org.).
        <ul class="components">  <li class="search-bar menu-item custom-menu-link" a
   ^
  11. Varování Řádek 177, znak 5: The "inputmode" attribute is not supported in all browsers. Please be sure to test, and consider using a polyfill..
       <input id="search-input" inputmode="search" type="text" name="s" title="Sear
   ^
  12. Varování Řádek 1004, znak 4: Possible misuse of "aria-label". (If you disagree with this warning, file an issue report or send e-mail to www-validator@w3.org.).
      <div class="live-search-parent pop-up-live-search" data-skin="live-search-popu
   ^
  13. Varování Řádek 1006, znak 6: The "inputmode" attribute is not supported in all browsers. Please be sure to test, and consider using a polyfill..
        <input class="tie-popup-search-input " inputmode="search" type="text" name="
   ^
  14. Varování Řádek 1015, znak 2: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
    <script type='text/javascript' id='tie-scripts-js-extra'>
   ^
  15. Varování Řádek 1020, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://thriveglobaly.com/wp-content/themes/j
   ^
  16. Varování Řádek 1021, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://thriveglobaly.com/wp-content/themes/j
   ^
  17. Varování Řádek 1022, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://thriveglobaly.com/wp-content/themes/j
   ^
  18. Varování Řádek 1023, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://thriveglobaly.com/wp-content/themes/j
   ^
  19. Varování Řádek 1024, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://thriveglobaly.com/wp-content/themes/j
   ^
  20. Varování Řádek 1025, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://thriveglobaly.com/wp-content/themes/j
   ^
  21. Varování Řádek 1026, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://thriveglobaly.com/wp-includes/js/imag
   ^
  22. Varování Řádek 1027, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://thriveglobaly.com/wp-content/themes/j
   ^
  23. Varování Řádek 1043, znak 15: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
      </script>  <script type='text/javascript'>
   ^
  24. Varování Řádek 1047, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type='text/javascript'>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.