• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://tirajirovanie.ru/  
  text/html — (pokažená deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: both identifiers missing.
   <!DOCTYPE>
   ^
  3. Chyba Řádek 1, znak 11: rozbitá deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <!DOCTYPE> 
   ^

   Kontrolovaný dokument obsahuje rozbitou DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že místo té stávající deklarace vložíte tuto:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
  4. Varování Řádek 17, znak 103: neplatný znak "с" v adrese.
   _css.php?styles=common|ami_custom|home&_сv=7.0.2.0&less_mode=none&_sv=0016-031217
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  5. Varování Řádek 18, znak 116: neplatný znak "с" v adrese.
   s/_css/plugins.css?_ts=1318231954&_sv=0016-03121753&_сv=7.0.2.0" type="text/css">
   ^
  6. Varování Řádek 46, znak 27: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "110px" není délka.
     <a href=""><img height="110px" src="_mod_files/ce_images/logo.png"></a>
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  7. Varování Řádek 80, znak 32: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="popupWindowShadow" style="display: none;"></div>
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  8. Varování Řádek 82, znak 41: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <form enctype="multipart/form-data" onsubmit="javascript:return validate_form
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  9. Varování Řádek 85, znak 14: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <div onclick="small_menu_login_popup_close();" class="small_login_form_cl
   ^
  10. Varování Řádek 137, znak 13: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="#" onclick="small_menu_login_popup(); return false;" >Вход</a>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.