• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://tiwar.ru/  
  text/html — XHTML Mobile 1.0 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 15, znak 156: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   мобильных телефонов</title></head><body style='-webkit-text-size-adjust:none;'><d
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 15, znak 230: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ne;'><div id='topdiv'><div class='main' style='word-wrap:break-word;'><span style
   ^
  4. Varování Řádek 15, znak 266: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   in' style='word-wrap:break-word;'><span style='text-shadow:none;'></span><div cla
   ^
  5. Varování Řádek 15, znak 381: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /bitva_titanov.png' alt='Битва титанов' style='max-width:268px;width:100%;'/><br/
   ^
  6. Varování Řádek 15, znak 477: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ges/town/hd/main.jpg' width='100%' alt=''/></div><div class='block_zero center'><
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  7. Varování Řádek 15, znak 777: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   роков!</h1></div><div class='mini-line' style='margin-top:5px;'></div><div class=
   ^
  8. Varování Řádek 15, znak 838: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ;'></div><div class='block_zero center' style='padding-top:15px;'><div class='big
   ^
  9. Varování Řádek 15, znak 1143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   r'></div><div class='block_zero center' style='padding:12px;'><a class='btn' href
   ^
  10. Varování Řádek 15, znak 1420: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   '><img src='/images/icon/2hit.png' alt=''/> <span class='bold'>Об игре</span> <im
   ^
  11. Varování Řádek 15, znak 1496: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   > <img src='/images/icon/2hit.png' alt=''/></div><ul>«Битва титанов» - захватываю
   ^
  12. Varování Řádek 30, znak 63: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   c="https://mc.yandex.ru/watch/94302749" style="position:absolute; left:-9999px;" 
   ^
  13. Varování Řádek 30, znak 109: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   tch/94302749" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
   ^
  14. Varování Řádek 32, znak 201: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   div class='center mt5'></div><br/><span style='text-shadow:none;'></span><script 
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.