• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://tode.plus/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: communication with remote (X)HTML 5 parser failed.
  2. Varování Řádek 104, znak 4: nalezen bludný BOM.
   <p>·How to Compare Video Game Systems Video Games are vastly disseminated all ove
   ^

   Znak Byte-Order Mark bývá na začátku dokumentů užívajících kódování Unicode a neměl by se nacházet nikde jinde. Některé prohlížeče jej vnímají jako neznámý znak a pokouší se ho vykreslit, což může způsobit problémy se zobrazením stránky. Z pohledu validátoru je BOM znak jako každý jiný, takže jeho přítomnost na nesprávném místě může vyvolat záhadnou chybu.

   Tato závada většinou vzniká při spojování souborů psaných v UTF-8 serverovou technologií, která pro toto kódování nemá nativní podporu (typicky PHP).

  3. Varování Řádek 113, znak 4: nalezen bludný BOM.
   <p>·Internet Sports Betting &#8220;Sports Betting is something a lot of people ar
   ^
  4. Varování Řádek 122, znak 4: nalezen bludný BOM.
   <p>·The Internet Marketing Buzz: Are You Going To Be In Or Out? Internet marketin
   ^
  5. Varování Řádek 131, znak 4: nalezen bludný BOM.
   <p>·Oriental gambling The tree of gambling is growing and its roots expanding day
   ^
  6. Varování Řádek 149, znak 4: nalezen bludný BOM.
   <p>·When football hurts It does not matter if you are a girl or a boy, old or you
   ^
  7. Varování Řádek 167, znak 4: nalezen bludný BOM.
   <p>·Understand the Unmatched Uniqueness of Secured Car Loans Now you are just few
   ^
  8. Varování Řádek 176, znak 4: nalezen bludný BOM.
   <p>·Manifesting Money Do you ever get the sense, that if you could just make more
   ^
  9. Varování Řádek 185, znak 4: nalezen bludný BOM.
   <p>·When Selling A Property When you are selling a property and it is in the midd
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.