• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://tradedata.pro/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <!doctypehtml>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 12, znak 145: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ader class="sticky top-0 left-0 w-full" style="z-index:1000;" data-v-7f11738c><di
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 12, znak 3539: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <!----> <div class="el-dialog__wrapper" style="display:none;" data-v-7f11738c><di
   ^
  5. Varování Řádek 12, znak 3652: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   " aria-label="dialog" class="el-dialog" style="margin-top:15vh;width:640px;"><div
   ^
  6. Varování Řádek 12, znak 3993: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   f11738c><div class="el-dialog__wrapper" style="display:none;" data-v-7f3491be><di
   ^
  7. Varování Řádek 12, znak 4106: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   " aria-label="dialog" class="el-dialog" style="margin-top:15vh;width:640px;"><div
   ^
  8. Varování Řádek 12, znak 4547: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ></div> <div class="el-dialog__wrapper" style="display:none;" data-v-68410ad3 dat
   ^
  9. Varování Řádek 12, znak 4676: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   " aria-label="dialog" class="el-dialog" style="margin-top:15vh;width:560px;"><div
   ^
  10. Varování Řádek 12, znak 4974: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ></div></div></div></header> <main><div style="min-height:calc(100vh - 436px);" d
   ^
  11. Varování Řádek 12, znak 16919: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -15px &lt;md:pb-0 intelligence-content" style="display:none;" data-v-e15408e6><ul
   ^
  12. Varování Řádek 12, znak 19977: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -15px &lt;md:pb-0 intelligence-content" style="display:none;" data-v-e15408e6><ul
   ^
  13. Varování Řádek 12, znak 24135: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -15px &lt;md:pb-0 intelligence-content" style="display:none;" data-v-e15408e6><ul
   ^
  14. Varování Řádek 12, znak 27129: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -15px &lt;md:pb-0 intelligence-content" style="display:none;" data-v-e15408e6><ul
   ^
  15. Varování Řádek 12, znak 30302: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   md:leading-normal" data-v-e15408e6><span style="display:inline;" data-v-e15408e6>
   ^
  16. Varování Řádek 14, znak 482: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   md:leading-normal" data-v-e15408e6><span style="display:inline;" data-v-e15408e6>
   ^
  17. Varování Řádek 16, znak 485: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   md:leading-normal" data-v-e15408e6><span style="display:inline;" data-v-e15408e6>
   ^
  18. Varování Řádek 18, znak 486: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   md:leading-normal" data-v-e15408e6><span style="display:inline;" data-v-e15408e6>
   ^
  19. Varování Řádek 20, znak 6522: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   px-20px &lt;md:rounded-20px curTab-div" style="display:none;" data-v-e15408e6><di
   ^
  20. Varování Řádek 20, znak 7633: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   px-20px &lt;md:rounded-20px curTab-div" style="display:none;" data-v-e15408e6><di
   ^
  21. Varování Řádek 20, znak 8746: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   px-20px &lt;md:rounded-20px curTab-div" style="display:none;" data-v-e15408e6><di
   ^
  22. Varování Řádek 20, znak 9869: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   px-20px &lt;md:rounded-20px curTab-div" style="display:none;" data-v-e15408e6><di
   ^
  23. Varování Řádek 20, znak 11042: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   px-20px &lt;md:rounded-20px curTab-div" style="display:none;" data-v-e15408e6><di
   ^
  24. Varování Řádek 20, znak 15907: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   col <md:w-full <md:py-35px <md:px-16px" style="display:;" data-v-e15408e6><img sr
   ^
  25. Varování Řádek 20, znak 18064: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   col <md:w-full <md:py-35px <md:py-16px" style="display:none;" data-v-e15408e6><im
   ^
  26. Varování Řádek 20, znak 20196: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   col <md:w-full <md:py-35px <md:px-16px" style="display:none;" data-v-e15408e6><im
   ^
  27. Varování Řádek 20, znak 22371: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ><div class="basis-1/3 <lg:text-center" style="display:;" data-v-e15408e6><h2 cla
   ^
  28. Varování Řádek 20, znak 23086: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rter" class="basis-1/2 <lg:text-center" style="display:none;" data-v-e15408e6><im
   ^
  29. Varování Řádek 20, znak 23825: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ters" class="basis-1/2 <lg:text-center" style="display:none;" data-v-e15408e6><im
   ^
  30. Varování Řádek 20, znak 24624: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tics" class="basis-1/2 <lg:text-center" style="display:none;" data-v-e15408e6><im
   ^
  31. Varování Řádek 20, znak 25359: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   cial" class="basis-1/2 <lg:text-center" style="display:none;" data-v-e15408e6><im
   ^
  32. Varování Řádek 20, znak 26112: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ting" class="basis-1/2 <lg:text-center" style="display:none;" data-v-e15408e6><im
   ^
  33. Varování Řádek 20, znak 26900: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ales" class="basis-1/2 <lg:text-center" style="display:none;" data-v-e15408e6><im
   ^
  34. Varování Řádek 20, znak 27682: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ment" class="basis-1/2 <lg:text-center" style="display:none;" data-v-e15408e6><im
   ^
  35. Varování Řádek 20, znak 28450: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    grid grid-cols-2 !&lt;lg:w-full w-2/3" style="transition: all 0.4s;" data-v-e154
   ^
  36. Varování Řádek 20, znak 32212: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   px !absolute !right-0 !top-0 !bottom-0" style="left:0px;" data-v-e15408e6><div cl
   ^
  37. Varování Řádek 20, znak 33589: neplatný znak "×" v adrese.
   ntent/uploads/2023/09/Blog-Graphic-1620-×-1080-px-11-1.jpg" alt="Export Import De
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  38. Varování Řádek 20, znak 34488: neplatný znak "×" v adrese.
   ntent/uploads/2023/09/Blog-Graphic-1620-×-1080-px-10.jpg" alt="Export Import Deta
   ^
  39. Varování Řádek 20, znak 35385: neplatný znak "×" v adrese.
   ntent/uploads/2023/09/Blog-Graphic-1620-×-1080-px-1.png" alt="Export Import Detai
   ^
  40. Varování Řádek 20, znak 36311: neplatný znak "×" v adrese.
   ntent/uploads/2023/09/Blog-Graphic-1620-×-1080-px.png" alt="Export Import Detaile
   ^
  41. Varování Řádek 20, znak 37226: neplatný znak "×" v adrese.
   ntent/uploads/2023/09/Blog-Graphic-1620-×-1080-px-8.jpg" alt="Export Import Detai
   ^
  42. Varování Řádek 20, znak 39843: neplatný znak "×" v adrese.
   ntent/uploads/2023/09/Blog-Graphic-1620-×-1080-px-11-1.jpg" alt="Export Import De
   ^
  43. Varování Řádek 20, znak 40742: neplatný znak "×" v adrese.
   ntent/uploads/2023/09/Blog-Graphic-1620-×-1080-px-10.jpg" alt="Export Import Deta
   ^
  44. Varování Řádek 20, znak 41639: neplatný znak "×" v adrese.
   ntent/uploads/2023/09/Blog-Graphic-1620-×-1080-px-1.png" alt="Export Import Detai
   ^
  45. Varování Řádek 20, znak 42565: neplatný znak "×" v adrese.
   ntent/uploads/2023/09/Blog-Graphic-1620-×-1080-px.png" alt="Export Import Detaile
   ^
  46. Varování Řádek 20, znak 43480: neplatný znak "×" v adrese.
   ntent/uploads/2023/09/Blog-Graphic-1620-×-1080-px-8.jpg" alt="Export Import Detai
   ^
  47. Varování Řádek 20, znak 47575: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -v-e15408e6><span class="el-rate__item" style="cursor:auto;"><i class="el-rate__i
   ^
  48. Varování Řádek 20, znak 47637: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   i class="el-rate__icon el-icon-star-on" style="color:#ff800a;"><!----></i></span>
   ^
  49. Varování Řádek 20, znak 47706: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ></i></span><span class="el-rate__item" style="cursor:auto;"><i class="el-rate__i
   ^
  50. Varování Řádek 20, znak 47768: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   i class="el-rate__icon el-icon-star-on" style="color:#ff800a;"><!----></i></span>
   ^
  51. Varování Řádek 20, znak 47837: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ></i></span><span class="el-rate__item" style="cursor:auto;"><i class="el-rate__i
   ^
  52. Varování Řádek 20, znak 47899: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   i class="el-rate__icon el-icon-star-on" style="color:#ff800a;"><!----></i></span>
   ^
  53. Varování Řádek 20, znak 47968: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ></i></span><span class="el-rate__item" style="cursor:auto;"><i class="el-rate__i
   ^
  54. Varování Řádek 20, znak 48030: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   i class="el-rate__icon el-icon-star-on" style="color:#ff800a;"><!----></i></span>
   ^
  55. Varování Řádek 20, znak 48099: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ></i></span><span class="el-rate__item" style="cursor:auto;"><i class="el-rate__i
   ^
  56. Varování Řádek 20, znak 48161: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   i class="el-rate__icon el-icon-star-on" style="color:#ff800a;"><!----></i></span>
   ^
  57. Varování Řádek 20, znak 49165: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -v-e15408e6><span class="el-rate__item" style="cursor:auto;"><i class="el-rate__i
   ^
  58. Varování Řádek 20, znak 49227: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   i class="el-rate__icon el-icon-star-on" style="color:#ff800a;"><!----></i></span>
   ^
  59. Varování Řádek 20, znak 49296: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ></i></span><span class="el-rate__item" style="cursor:auto;"><i class="el-rate__i
   ^
  60. Varování Řádek 20, znak 49358: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   i class="el-rate__icon el-icon-star-on" style="color:#ff800a;"><!----></i></span>
   ^
  61. Varování Řádek 20, znak 49427: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ></i></span><span class="el-rate__item" style="cursor:auto;"><i class="el-rate__i
   ^
  62. Varování Řádek 20, znak 49489: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   i class="el-rate__icon el-icon-star-on" style="color:#ff800a;"><!----></i></span>
   ^
  63. Varování Řádek 20, znak 49558: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ></i></span><span class="el-rate__item" style="cursor:auto;"><i class="el-rate__i
   ^
  64. Varování Řádek 20, znak 49620: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   i class="el-rate__icon el-icon-star-on" style="color:#ff800a;"><!----></i></span>
   ^
  65. Varování Řádek 20, znak 49689: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ></i></span><span class="el-rate__item" style="cursor:auto;"><i class="el-rate__i
   ^
  66. Varování Řádek 20, znak 49751: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   i class="el-rate__icon el-icon-star-on" style="color:#EFF2F7;"><i class="el-rate_
   ^
  67. Varování Řádek 20, znak 49818: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lass="el-rate__decimal el-icon-star-on" style="color:#ff800a;width:80%;"></i></i>
   ^
  68. Varování Řádek 20, znak 50829: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -v-e15408e6><span class="el-rate__item" style="cursor:auto;"><i class="el-rate__i
   ^
  69. Varování Řádek 20, znak 50891: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   i class="el-rate__icon el-icon-star-on" style="color:#ff800a;"><!----></i></span>
   ^
  70. Varování Řádek 20, znak 50960: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ></i></span><span class="el-rate__item" style="cursor:auto;"><i class="el-rate__i
   ^
  71. Varování Řádek 20, znak 51022: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   i class="el-rate__icon el-icon-star-on" style="color:#ff800a;"><!----></i></span>
   ^
  72. Varování Řádek 20, znak 51091: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ></i></span><span class="el-rate__item" style="cursor:auto;"><i class="el-rate__i
   ^
  73. Varování Řádek 20, znak 51153: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   i class="el-rate__icon el-icon-star-on" style="color:#ff800a;"><!----></i></span>
   ^
  74. Varování Řádek 20, znak 51222: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ></i></span><span class="el-rate__item" style="cursor:auto;"><i class="el-rate__i
   ^
  75. Varování Řádek 20, znak 51284: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   i class="el-rate__icon el-icon-star-on" style="color:#ff800a;"><!----></i></span>
   ^
  76. Varování Řádek 20, znak 51353: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ></i></span><span class="el-rate__item" style="cursor:auto;"><i class="el-rate__i
   ^
  77. Varování Řádek 20, znak 51415: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   i class="el-rate__icon el-icon-star-on" style="color:#EFF2F7;"><i class="el-rate_
   ^
  78. Varování Řádek 20, znak 51482: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lass="el-rate__decimal el-icon-star-on" style="color:#ff800a;width:70%;"></i></i>
   ^
  79. Varování Řádek 20, znak 55207: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   188d40c><div class="el-dialog__wrapper" style="display:none;" data-v-7f3491be><di
   ^
  80. Varování Řádek 20, znak 55320: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   " aria-label="dialog" class="el-dialog" style="margin-top:15vh;width:640px;"><div
   ^
  81. Varování Řádek 20, znak 55761: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ></div> <div class="el-dialog__wrapper" style="display:none;" data-v-68410ad3 dat
   ^
  82. Varování Řádek 20, znak 55890: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   " aria-label="dialog" class="el-dialog" style="margin-top:15vh;width:560px;"><div
   ^
  83. Varování Řádek 20, znak 56243: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   15408e6><div class="el-dialog__wrapper" style="display:none;" data-v-7f3491be><di
   ^
  84. Varování Řádek 20, znak 56356: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   " aria-label="dialog" class="el-dialog" style="margin-top:15vh;width:640px;"><div
   ^
  85. Varování Řádek 20, znak 56797: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ></div> <div class="el-dialog__wrapper" style="display:none;" data-v-68410ad3 dat
   ^
  86. Varování Řádek 20, znak 56926: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   " aria-label="dialog" class="el-dialog" style="margin-top:15vh;width:560px;"><div
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.