• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 110 chyb a 230 varování.
  http://tubegayvideos.net/search/angelinaxlove/1.html  
  text/html — HTML 4.01 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 4.01 Transitional.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 4, znak 7: nedovolený atribut "CHARSET".
   <meta charset="UTF-8">
   ^

   Použili jste atribut, který není v definici typu dokumentu u tohoto elementu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o atribut „target“ nebo „align“). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba „marginheight“ (použijte raději CSS) nebo „autocomplete“.

   Tato chyba vás také může potkat, pokud užíváte elementy nedovolené v tomto typu dokumentu (třeba EMBED) — každý atribut na takovém elementu vyvolá jednu chybovou hlášku. Jakmile odstraníte problémový element, všechny zmizí.

  2. Chyba Řádek 4, znak 22: povinný atribut "CONTENT" elementu "META" není uveden.
   <meta charset="UTF-8">
   ^

   Tento atribut je u daného elementu povinný, ale zde chybí.

  3. Varování Řádek 7, znak 110: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   block-library-css' href='/style.min.css?ver=5.5.3' type='text/css' media='all' />
   ^
  4. Varování Řádek 7, znak 110: zjištěn NET zápis.
   block-library-css' href='/style.min.css?ver=5.5.3' type='text/css' media='all' />
   ^

   Podle nepříliš známých pravidel HTML může být počáteční značka elementu ukončena lomítkem. Říká se tomu NET zápis. Specifikace dovoluje zapsat <h1>tohle</h1> jako <h1/tohle/, <br> jako <br/, <img> jako <img/ a tak dále. Prohlížeče tento podivný druh syntaxe příliš nepodporují kvůli značnému množství dokumentů spoléhajících se na porušování webových standardů, přesto však je stále právoplatnou součástí jazyka.

   Vámi validovaný dokument má býti a bude v prohlížeči (či v jakémkoli jiném cílovém zařízení) rozebírán HTML parserem, takže se na něj HTML pravidla samozřejmě vztahují. V prohlížečích nerespektujících specifikaci (těch je většina) bude lomítko s velkou pravděpodobností ignorováno jako každý jiný znak nepatřící do počáteční značky.

   Existence NET zápisu vám může někdy zamaskovat problém, pokud třeba zapomenete dát URL adresu v atributu do uvozovek.

  5. Varování Řádek 8, znak 115: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   es-css' href='/theme.min.css?ver=1.0.5.1591599172' type='text/css' media='all' />
   ^
  6. Chyba Řádek 8, znak 115: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   es-css' href='/theme.min.css?ver=1.0.5.1591599172' type='text/css' media='all' />
   ^

   Uvedený element se objevil někde, kde jeho existence není žádaná. Může jít o nekorektní zanoření elementů nebo také jejich překřížení.

   Jedna z běžných příčin této chyby je používání XHTML syntaxe v HTML dokumentu. Kvůli pravidlům HTML o implicitním zavírání značek může mít tahle chyba kaskádový efekt a vyvolat řadu dalších chybových hlášek.

  7. Varování Řádek 8, znak 115: zjištěn NET zápis.
   es-css' href='/theme.min.css?ver=1.0.5.1591599172' type='text/css' media='all' />
   ^
  8. Varování Řádek 9, znak 118: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   style-css' href='/custom.css?ver=1.0.5.1591599172' type='text/css' media='all' />
   ^
  9. Chyba Řádek 9, znak 118: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   style-css' href='/custom.css?ver=1.0.5.1591599172' type='text/css' media='all' />
   ^
  10. Varování Řádek 9, znak 118: zjištěn NET zápis.
   style-css' href='/custom.css?ver=1.0.5.1591599172' type='text/css' media='all' />
   ^
  11. Chyba Řádek 10, znak 100: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   n.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
   ^
  12. Chyba Řádek 11, znak 63: nedovolený atribut "ID".
   pe='text/javascript' src='/jquery.js?ver=1.12.4-wp' id='jquery-core-js'></script>
   ^
  13. Chyba Řádek 12, znak 7: nedovolený atribut "CROSSORIGIN".
   <link crossorigin="anonymous" rel='stylesheet' id='ftt-body-font-css' href='http
   ^
  14. Varování Řádek 12, znak 205: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   A400%2C500%2C700&#038;display=swap&#038;ver=1.0.0' type='text/css' media='all' />
   ^
  15. Chyba Řádek 12, znak 205: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   A400%2C500%2C700&#038;display=swap&#038;ver=1.0.0' type='text/css' media='all' />
   ^
  16. Varování Řádek 12, znak 205: zjištěn NET zápis.
   A400%2C500%2C700&#038;display=swap&#038;ver=1.0.0' type='text/css' media='all' />
   ^
  17. Varování Řádek 15, znak 44: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <meta name="referrer" content="unsafe-url" />
   ^
  18. Chyba Řádek 15, znak 44: element "META" není dovolen na tomto místě.
   <meta name="referrer" content="unsafe-url" />
   ^
  19. Informace Řádek 15, znak 45: + dalších 221 varování.
   <meta name="referrer" content="unsafe-url" />
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  20. Chyba Řádek 37, znak 22: element "BASE" není dovolen na tomto místě.
   <base target="_blank">
   ^
  21. Chyba Řádek 38, znak 7: ukončovací značka pro element "HEAD", který není otevřen.
   </head>
   ^

   Nejčastější příčinou této chyby je nadbytečné lomítko (tedy NET zápis) v hlavičce.

   Podle HTML specifikace lomítko v <meta/> či <link/> ukončí značku a většítko za ním je už bráno jako „znaková data“. Kvůli znakovým datům se <head> sám ukončí (má nepovinnou ukončovací značku) a začne <body> (má nepovinnou počáteční značku). Validátor si tedy stěžuje na to, že máte </head> uvnitř <body>. Po této chybové hlášce obvykle následuje „element "BODY" není dovolen na tomto místě“ — příčina je stejná.

   Odstraníte-li zbytečná lomítka ze značek v hlavičce, obě chyby zmizí.

  22. Chyba Řádek 40, znak 50: element "BODY" není dovolen na tomto místě.
   <body class="home blog wp-embed-responsive hfeed">
   ^
  23. Chyba Řádek 44, znak 36: "ITEMSCOPE" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   <div id="wrapper-navbar" itemscope itemtype="http://schema.org/WebSite">
   ^
  24. Chyba Řádek 44, znak 36: nedovolený atribut "ITEMTYPE".
   <div id="wrapper-navbar" itemscope itemtype="http://schema.org/WebSite">
   ^
  25. Chyba Řádek 48, znak 78: nedovolený atribut "DATA-TOGGLE".
   burger hamburger--slider" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navb
   ^
  26. Chyba Řádek 48, znak 101: nedovolený atribut "DATA-TARGET".
   r" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarNavDropdown" aria-con
   ^
  27. Chyba Řádek 48, znak 134: nedovolený atribut "ARIA-CONTROLS".
   lapse" data-target="#navbarNavDropdown" aria-controls="navbarNavDropdown" aria-ex
   ^
  28. Chyba Řádek 48, znak 168: nedovolený atribut "ARIA-EXPANDED".
   down" aria-controls="navbarNavDropdown" aria-expanded="false" aria-label="Toggle 
   ^
  29. Chyba Řádek 48, znak 190: nedovolený atribut "ARIA-LABEL".
   ontrols="navbarNavDropdown" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
   ^
  30. Chyba Řádek 54, znak 72: nedovolený atribut "ITEMPROP".
   l="home" href="https://tubegayvideos.net" title="Tube Gay Videos" itemprop="url">
   ^
  31. Chyba Řádek 63, znak 178: povinný atribut "ACTION" elementu "FORM" není uveden.
   h/' + escape(form.search.value) + '/1.html';return true;}return false;})(this);">
   ^
  32. Chyba Řádek 75, znak 1: nedovolený element "NAV".
   <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark"> 
   ^

   Použili jste element, který není v definici typu dokumentu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o element FONT nebo CENTER). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba SPACER (použijte raději CSS) nebo MARQUEE.

  33. Chyba Řádek 75, znak 6: nedovolený atribut "CLASS".
   <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark"> 
   ^
  34. Chyba Řádek 76, znak 5: ukončovací značka elementu "DIV" je vynechána, což jeho deklarace nepřipouští.
      <div class="container">
   ^

   Zapomněli jste uzavřít element.

  35. Chyba Řádek 79, znak 5: nedovolený atribut "ITEMSCOPE".
   <li itemscope="itemscope" itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement"
   ^
  36. Chyba Řádek 79, znak 27: nedovolený atribut "ITEMTYPE".
   <li itemscope="itemscope" itemtype="https://www.schema.org/SiteNavigationElement"
   ^
  37. Chyba Řádek 85, znak 87: element s ID "MENU-ITEM-1380" již v dokumentu je.
   w.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-1380" class="menu-item menu-ite
   ^

   Atribut „id“ je unikátní identifikátor. Při každém použití v dokumentu musí mít jinou hodnotu.

   Pokud stejné „id“ uvádíte vícekrát kvůli stylování, použijte místo něj raději atribut „class“. Ve stylech pak v selektoru místo „#něco“ uvedete „.něco“ (tečku místo mřížky).

  38. Chyba Řádek 89, znak 87: element s ID "MENU-ITEM-1380" již v dokumentu je.
   w.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-1380" class="menu-item menu-ite
   ^
  39. Chyba Řádek 93, znak 87: element s ID "MENU-ITEM-1380" již v dokumentu je.
   w.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-1380" class="menu-item menu-ite
   ^
  40. Chyba Řádek 97, znak 87: element s ID "MENU-ITEM-1380" již v dokumentu je.
   w.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-1380" class="menu-item menu-ite
   ^
  41. Chyba Řádek 101, znak 87: element s ID "MENU-ITEM-1380" již v dokumentu je.
   w.schema.org/SiteNavigationElement" id="menu-item-1380" class="menu-item menu-ite
   ^
  42. Chyba Řádek 1208, znak 2: nedovolený element "NAV".
    <nav aria-label="Posts navigation" class="d-none d-md-block col-12">
   ^
  43. Chyba Řádek 1208, znak 7: nedovolený atribut "ARIA-LABEL".
    <nav aria-label="Posts navigation" class="d-none d-md-block col-12">
   ^
  44. Chyba Řádek 1210, znak 47: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
   <script src="//cdn.tsyndicate.com/sdk/v1/n.js"></script>
   ^

   Tento atribut určuje použitý skriptovací jazyk. Užíváte-li JavaScript, měli byste u elementu <script> uvést atribut type="text/javascript".

  45. Chyba Řádek 1211, znak 8: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
   <script>
   ^
  46. Chyba Řádek 1232, znak 107: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    <a href='/search/gay big boy/1.html' title='gay big boy'>gay big boy</a></li> | 
   ^

   Prostý text zde není dovolený, musíte jej zanořit do nějakého elementu.

   Často se tato chyba vyskytuje při validování podle Strict DTD, pokud dáte text přímo do BODY nebo do FORM. Chybu odstraníte tím, že text vložíte do elementu, který je na daném místě povolený (u BODY třeba odstavec, u FORMu FIELDSET apod.).

  47. Chyba Řádek 1234, znak 146: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ick/1.html' title='gay kissing licking dick'>gay kissing licking dick</a></li> | 
   ^
  48. Chyba Řádek 1236, znak 122: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ch/gay mexican cock/1.html' title='gay mexican cock'>gay mexican cock</a></li> | 
   ^
  49. Chyba Řádek 1238, znak 170: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   e='gay movie spanked boy sucks good'>gay movie spanked boy sucks good</a></li> | 
   ^
  50. Chyba Řádek 1240, znak 140: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   um slut/1.html' title='gay gang rape cum slut'>gay gang rape cum slut</a></li> | 
   ^
  51. Chyba Řádek 1242, znak 113: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ef='/search/gay jovencito/1.html' title='gay jovencito'>gay jovencito</a></li> | 
   ^
  52. Chyba Řádek 1244, znak 206: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ry classified jorgensen'>gay fleshlight military classified jorgensen</a></li> | 
   ^
  53. Chyba Řádek 1246, znak 122: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ch/asian teen uncen/1.html' title='asian teen uncen'>asian teen uncen</a></li> | 
   ^
  54. Chyba Řádek 1248, znak 182: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ght latino papis first gay fuck'>straight latino papis first gay fuck</a></li> | 
   ^
  55. Chyba Řádek 1250, znak 131: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    boys scandal/1.html' title='gay an boys scandal'>gay an boys scandal</a></li> | 
   ^
  56. Chyba Řádek 1252, znak 254: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    even m'>old and hairy gay sex videos to free download we were even m</a></li> | 
   ^
  57. Chyba Řádek 1254, znak 152: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   1.html' title='gay fuck boy sleeping sex6'>gay fuck boy sleeping sex6</a></li> | 
   ^
  58. Chyba Řádek 1256, znak 176: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ay big cock interracial anal fuck'>gay big cock interracial anal fuck</a></li> | 
   ^
  59. Chyba Řádek 1258, znak 125: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   gay guy gets anal/1.html' title='gay guy gets anal'>gay guy gets anal</a></li> | 
   ^
  60. Chyba Řádek 1260, znak 116: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   '/search/gay group rape/1.html' title='gay group rape'>gay group rape</a></li> | 
   ^
  61. Chyba Řádek 1262, znak 110: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    href='/search/gay boy sexx/1.html' title='gay boy sexx'>gay boy sexx</a></li> | 
   ^
  62. Chyba Řádek 1264, znak 119: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   earch/gay hairy asian/1.html' title='gay hairy asian'>gay hairy asian</a></li> | 
   ^
  63. Chyba Řádek 1266, znak 101: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   line'> <a href='/search/gay chaco/1.html' title='gay chaco'>gay chaco</a></li> | 
   ^
  64. Chyba Řádek 1268, znak 164: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   title='gay brutal facesitting forced2'>gay brutal facesitting forced2</a></li> | 
   ^
  65. Chyba Řádek 1270, znak 101: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   line'> <a href='/search/gay cairo/1.html' title='gay cairo'>gay cairo</a></li> | 
   ^
  66. Chyba Řádek 1272, znak 113: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ef='/search/gay boy bound/1.html' title='gay boy bound'>gay boy bound</a></li> | 
   ^
  67. Chyba Řádek 1274, znak 143: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   rwear/1.html' title='gay doctor in underwear'>gay doctor in underwear</a></li> | 
   ^
  68. Chyba Řádek 1276, znak 104: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   e'> <a href='/search/gay heitai/1.html' title='gay heitai'>gay heitai</a></li> | 
   ^
  69. Chyba Řádek 1278, znak 110: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    href='/search/gay fuck mom/1.html' title='gay fuck mom'>gay fuck mom</a></li> | 
   ^
  70. Chyba Řádek 1280, znak 116: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   '/search/gay cam toilet/1.html' title='gay cam toilet'>gay cam toilet</a></li> | 
   ^
  71. Chyba Řádek 1282, znak 110: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    href='/search/énormd seins/1.html' title='énormd seins'>énormd seins</a></li> | 
   ^
  72. Chyba Řádek 1284, znak 122: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ch/gay hardcore sex/1.html' title='gay hardcore sex'>gay hardcore sex</a></li> | 
   ^
  73. Chyba Řádek 1286, znak 113: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ef='/search/gay black pnp/1.html' title='gay black pnp'>gay black pnp</a></li> | 
   ^
  74. Chyba Řádek 1288, znak 179: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    males get tied up and suspended'>gay males get tied up and suspended</a></li> | 
   ^
  75. Chyba Řádek 1290, znak 110: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    href='/search/gay mandarin/1.html' title='gay mandarin'>gay mandarin</a></li> | 
   ^
  76. Chyba Řádek 1292, znak 137: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   st muscle/1.html' title='gay lick chest muscle'>gay lick chest muscle</a></li> | 
   ^
  77. Chyba Řádek 1294, znak 176: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ay boy handjob compilation videos'>gay boy handjob compilation videos</a></li> | 
   ^
  78. Chyba Řádek 1296, znak 116: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   '/search/gay maimstream/1.html' title='gay maimstream'>gay maimstream</a></li> | 
   ^
  79. Chyba Řádek 1298, znak 113: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ef='/search/gay gang fist/1.html' title='gay gang fist'>gay gang fist</a></li> | 
   ^
  80. Chyba Řádek 1300, znak 134: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    girl pussy/1.html' title='gay fucks girl pussy'>gay fucks girl pussy</a></li> | 
   ^
  81. Chyba Řádek 1302, znak 179: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    cum load swallowed compilations'>gay cum load swallowed compilations</a></li> | 
   ^
  82. Chyba Řádek 1304, znak 116: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   '/search/gay cruuisinng/1.html' title='gay cruuisinng'>gay cruuisinng</a></li> | 
   ^
  83. Chyba Řádek 1306, znak 134: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   en kuhweide/1.html' title='gay ameisen kuhweide'>gay ameisen kuhweide</a></li> | 
   ^
  84. Chyba Řádek 1308, znak 122: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ch/gay lengthy fuck/1.html' title='gay lengthy fuck'>gay lengthy fuck</a></li> | 
   ^
  85. Chyba Řádek 1310, znak 125: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   asian teen exotic/1.html' title='asian teen exotic'>asian teen exotic</a></li> | 
   ^
  86. Chyba Řádek 1312, znak 110: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    href='/search/gay boy puke/1.html' title='gay boy puke'>gay boy puke</a></li> | 
   ^
  87. Chyba Řádek 1314, znak 173: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   'gay face sitting and fuck cumshot'>gay face sitting and fuck cumshot</a></li> | 
   ^
  88. Chyba Řádek 1316, znak 140: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    nudity/1.html' title='gay male public nudity'>gay male public nudity</a></li> | 
   ^
  89. Chyba Řádek 1318, znak 119: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   earch/gay muscle stud/1.html' title='gay muscle stud'>gay muscle stud</a></li> | 
   ^
  90. Chyba Řádek 1320, znak 239: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ngest videos'>free drunk straight guys molested by gay longest videos</a></li> | 
   ^
  91. Chyba Řádek 1322, znak 128: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    black cum porn/1.html' title='gay black cum porn'>gay black cum porn</a></li> | 
   ^
  92. Chyba Řádek 1324, znak 116: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   '/search/boys six video/1.html' title='boys six video'>boys six video</a></li> | 
   ^
  93. Chyba Řádek 1326, znak 116: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   '/search/dutch gay boys/1.html' title='dutch gay boys'>dutch gay boys</a></li> | 
   ^
  94. Chyba Řádek 1328, znak 233: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    bait video 01'>gay guys massaging straight men massage bait video 01</a></li> | 
   ^
  95. Chyba Řádek 1330, znak 122: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   ch/gay munro maduro/1.html' title='gay munro maduro'>gay munro maduro</a></li> | 
   ^
  96. Chyba Řádek 1344, znak 87: nedovolená obecná entita "output".
   om/ads-iframe-display.php?idzone=3962088&output=noscript&type=300x250" width="300
   ^

   V drtivé většině případů je na vině špatně zapsaný ampersand. Použijte místo znaku & entitu &amp; a tato chyba zmizí.

  97. Chyba Řádek 1344, znak 103: nedovolená obecná entita "type".
   splay.php?idzone=3962088&output=noscript&type=300x250" width="300" height="250" s
   ^
  98. Chyba Řádek 1347, znak 72: nedovolený atribut "DATA-TS-SPOT".
   src="//cdn.tsyndicate.com/sdk/v1/bi.js" data-ts-spot="27bf3f155ff946aaa8f47bbda6d
   ^
  99. Chyba Řádek 1347, znak 120: nedovolený atribut "DATA-TS-WIDTH".
   spot="27bf3f155ff946aaa8f47bbda6d71c9b" data-ts-width="300" data-ts-height="250" 
   ^
  100. Chyba Řádek 1347, znak 140: nedovolený atribut "DATA-TS-HEIGHT".
   aaa8f47bbda6d71c9b" data-ts-width="300" data-ts-height="250" data-ts-categories="
   ^
  101. Chyba Řádek 1347, znak 161: nedovolený atribut "DATA-TS-CATEGORIES".
   ata-ts-width="300" data-ts-height="250" data-ts-categories="{gay}" async defer></
   ^
  102. Chyba Řádek 1347, znak 194: "ASYNC" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   width="300" data-ts-height="250" data-ts-categories="{gay}" async defer></script>
   ^
  103. Chyba Řádek 1356, znak 87: nedovolená obecná entita "output".
   om/ads-iframe-display.php?idzone=3962088&output=noscript&type=300x250" width="300
   ^
  104. Chyba Řádek 1356, znak 103: nedovolená obecná entita "type".
   splay.php?idzone=3962088&output=noscript&type=300x250" width="300" height="250" s
   ^
  105. Chyba Řádek 1361, znak 26: nedovolený atribut "TABINDEX".
     <div class="container" tabindex="-1">
   ^
  106. Chyba Řádek 1372, znak 5: nedovolený element "FOOTER".
       <footer class="site-footer" id="colophon">
   ^
  107. Chyba Řádek 1372, znak 13: nedovolený atribut "CLASS".
       <footer class="site-footer" id="colophon">
   ^
  108. Chyba Řádek 1372, znak 33: nedovolený atribut "ID".
       <footer class="site-footer" id="colophon">
   ^
  109. Chyba Řádek 1387, znak 329: nedovolená obecná entita "link".
   ="http://as.inbox.com/AC.aspx?id_adr=262&link=http://gayspornomovies.com/search/c
   ^
  110. Chyba Řádek 1396, znak 23: element "STYLE" není dovolen na tomto místě.
   <style type="text/css">
   ^

   Element <style> je dovoleno dávat pouze do <head>, nikoliv do <body>. Jedna z běžných příčin této chyby je používání XHTML syntaxe v HTML dokumentu.

  111. Chyba Řádek 1459, znak 15: "ASYNC" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   <script async type="application/javascript" src="https://a.realsrv.com/ad-provide
   ^
  112. Chyba Řádek 1460, znak 29: nedovolený atribut "DATA-ZONEID".
    <ins class="adsbyexoclick" data-zoneid="4435872" data-keywords="gay"></ins> 
   ^
  113. Chyba Řádek 1460, znak 51: nedovolený atribut "DATA-KEYWORDS".
    <ins class="adsbyexoclick" data-zoneid="4435872" data-keywords="gay"></ins> 
   ^
  114. Chyba Řádek 1461, znak 9: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
    <script>(AdProvider = window.AdProvider || []).push({"serve": {}});</script>
   ^
  115. Chyba Řádek 1463, znak 152: nedovolený atribut "DATA-TS-RIGHT".
   ight="250px" data-ts-categories="{gay}" data-ts-right="10px" data-ts-button-color
   ^
  116. Chyba Řádek 1463, znak 173: nedovolený atribut "DATA-TS-BUTTON-COLOR".
   categories="{gay}" data-ts-right="10px" data-ts-button-color="red" data-ts-bottom
   ^
  117. Chyba Řádek 1463, znak 200: nedovolený atribut "DATA-TS-BOTTOM".
   right="10px" data-ts-button-color="red" data-ts-bottom="10px" data-ts-instant-mes
   ^
  118. Chyba Řádek 1463, znak 222: nedovolený atribut "DATA-TS-INSTANT-MESSAGE".
   utton-color="red" data-ts-bottom="10px" data-ts-instant-message="true" data-ts-co
   ^
  119. Chyba Řádek 1463, znak 253: nedovolený atribut "DATA-TS-COOKIE-EXPIRES".
   m="10px" data-ts-instant-message="true" data-ts-cookie-expires="1" src="https://c
   ^
  120. Chyba Řádek 1463, znak 334: "ASYNC" není možnou hodnotou žádného z atributů.
   expires="1" src="https://cdn.trafficstars.com/sdk/v1/mi.js" async defer></script>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.