• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://unitywizards.uk/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  3. Varování Řádek 118, znak 94: neplatný znak " " v adrese.
   rc="https://unitywizards.uk/images/unity in the.png" width="100%" height="250px" 
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  4. Varování Řádek 118, znak 97: neplatný znak " " v adrese.
   "https://unitywizards.uk/images/unity in the.png" width="100%" height="250px" alt
   ^
  5. Varování Řádek 118, znak 128: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "250px" není délka.
   /unity in the.png" width="100%" height="250px" alt="Unity Wizards Forums" title="
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  6. Varování Řádek 139, znak 41: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div class="modal" id="quick_login" style="display: none;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  7. Varování Řádek 188, znak 20: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="box_stat" style="background:url(images/kingstat.gif)center center no-rep
   ^
  8. Varování Řádek 189, znak 18: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <center><table style="align:center;font-size:11px;font-weight:normal;font-famil
   ^
  9. Varování Řádek 207, znak 98: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ://unitywizards.uk/images/kingstat.png" style="position: fixed; left:0px; bottom:
   ^
  10. Varování Řádek 215, znak 291: neplatný znak "<" v adrese.
   ef="http://www.facebook.com/share.php?u=<url>" onclick="return fbs_click()" targe
   ^
  11. Varování Řádek 215, znak 295: neplatný znak ">" v adrese.
   http://www.facebook.com/share.php?u=<url>" onclick="return fbs_click()" target="_
   ^
  12. Varování Řádek 215, znak 366: neplatný znak " " v adrese.
    target="_blank"><img src="/images/share on fb.jpg" height="21" width="auto" alt=
   ^
  13. Varování Řádek 215, znak 369: neplatný znak " " v adrese.
   rget="_blank"><img src="/images/share on fb.jpg" height="21" width="auto" alt="Sh
   ^
  14. Varování Řádek 215, znak 397: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "auto" není délka.
   "/images/share on fb.jpg" height="21" width="auto" alt="Share on Facebook" /></a>
   ^

   Délka musí být celé číslo a může být zadána buď v pixelech (nepíše se nic), nebo v procentech (píše se „%“). Jiné hodnoty nejsou dovolené.

  15. Varování Řádek 216, znak 220: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   se&amp;" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; widt
   ^
  16. Varování Řádek 220, znak 70: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="<?php echo base_url()?>media/images/share.png" alt=""/>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  17. Varování Řádek 222, znak 292: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "auto" není délka.
   n-transparent-png.png"height="21"width="auto" title="https://unitywizards.uk" /> 
   ^
  18. Varování Řádek 432, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tbody style="" id="cat_5_e">
   ^
  19. Varování Řádek 435, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    class="tcat" width="85" align="center" style="white-space: nowrap"><span class="
   ^
  20. Varování Řádek 444, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="trow1" valign="middle" align="right" style="white-space: nowrap">
   ^
  21. Varování Řádek 445, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  22. Varování Řádek 447, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  23. Varování Řádek 449, znak 48: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="trow1" valign="middle" align="left" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  24. Varování Řádek 469, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tbody style="" id="cat_8_e">
   ^
  25. Varování Řádek 472, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    class="tcat" width="85" align="center" style="white-space: nowrap"><span class="
   ^
  26. Varování Řádek 482, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="trow1" valign="middle" align="right" style="white-space: nowrap">
   ^
  27. Varování Řádek 483, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  28. Varování Řádek 485, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  29. Varování Řádek 487, znak 48: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="trow1" valign="middle" align="left" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  30. Varování Řádek 507, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tbody style="" id="cat_10_e">
   ^
  31. Varování Řádek 510, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    class="tcat" width="85" align="center" style="white-space: nowrap"><span class="
   ^
  32. Varování Řádek 519, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="trow1" valign="middle" align="right" style="white-space: nowrap">
   ^
  33. Varování Řádek 520, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  34. Varování Řádek 522, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  35. Varování Řádek 524, znak 48: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="trow1" valign="middle" align="left" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  36. Varování Řádek 536, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="trow1" valign="middle" align="right" style="white-space: nowrap">
   ^
  37. Varování Řádek 537, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  38. Varování Řádek 539, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  39. Varování Řádek 541, znak 48: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="trow2" valign="middle" align="left" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  40. Varování Řádek 553, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="trow1" valign="middle" align="right" style="white-space: nowrap">
   ^
  41. Varování Řádek 554, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  42. Varování Řádek 556, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  43. Varování Řádek 558, znak 48: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="trow1" valign="middle" align="left" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  44. Varování Řádek 570, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="trow1" valign="middle" align="right" style="white-space: nowrap">
   ^
  45. Varování Řádek 571, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  46. Varování Řádek 573, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  47. Varování Řádek 575, znak 48: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="trow2" valign="middle" align="left" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  48. Varování Řádek 587, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="trow1" valign="middle" align="right" style="white-space: nowrap">
   ^
  49. Varování Řádek 588, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  50. Varování Řádek 590, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  51. Varování Řádek 592, znak 48: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="trow1" valign="middle" align="left" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  52. Varování Řádek 604, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="trow1" valign="middle" align="right" style="white-space: nowrap">
   ^
  53. Varování Řádek 605, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  54. Varování Řádek 607, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  55. Varování Řádek 609, znak 48: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="trow2" valign="middle" align="left" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  56. Varování Řádek 621, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="trow1" valign="middle" align="right" style="white-space: nowrap">
   ^
  57. Varování Řádek 622, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  58. Varování Řádek 624, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  59. Varování Řádek 626, znak 48: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="trow1" valign="middle" align="left" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  60. Varování Řádek 638, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="trow1" valign="middle" align="right" style="white-space: nowrap">
   ^
  61. Varování Řádek 639, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  62. Varování Řádek 641, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  63. Varování Řádek 643, znak 48: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="trow2" valign="middle" align="left" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  64. Varování Řádek 655, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="trow1" valign="middle" align="right" style="white-space: nowrap">
   ^
  65. Varování Řádek 656, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  66. Varování Řádek 658, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  67. Varování Řádek 660, znak 48: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="trow1" valign="middle" align="left" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  68. Varování Řádek 674, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="trow1" valign="middle" align="right" style="white-space: nowrap">
   ^
  69. Varování Řádek 675, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  70. Varování Řádek 677, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  71. Varování Řádek 679, znak 48: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="trow2" valign="middle" align="left" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  72. Varování Řádek 702, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tbody style="" id="cat_33_e">
   ^
  73. Varování Řádek 705, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    class="tcat" width="85" align="center" style="white-space: nowrap"><span class="
   ^
  74. Varování Řádek 722, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tbody style="" id="cat_21_e">
   ^
  75. Varování Řádek 725, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    class="tcat" width="85" align="center" style="white-space: nowrap"><span class="
   ^
  76. Varování Řádek 734, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="trow1" valign="middle" align="right" style="white-space: nowrap">
   ^
  77. Varování Řádek 735, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  78. Varování Řádek 737, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  79. Varování Řádek 739, znak 48: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="trow1" valign="middle" align="left" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  80. Varování Řádek 751, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="trow1" valign="middle" align="right" style="white-space: nowrap">
   ^
  81. Varování Řádek 752, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  82. Varování Řádek 754, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  83. Varování Řádek 756, znak 48: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="trow2" valign="middle" align="left" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  84. Varování Řádek 768, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="trow1" valign="middle" align="right" style="white-space: nowrap">
   ^
  85. Varování Řádek 769, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  86. Varování Řádek 771, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  87. Varování Řádek 773, znak 48: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="trow1" valign="middle" align="left" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  88. Varování Řádek 785, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="trow1" valign="middle" align="right" style="white-space: nowrap">
   ^
  89. Varování Řádek 786, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  90. Varování Řádek 788, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  91. Varování Řádek 790, znak 48: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="trow2" valign="middle" align="left" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  92. Varování Řádek 810, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tbody style="" id="cat_26_e">
   ^
  93. Varování Řádek 813, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    class="tcat" width="85" align="center" style="white-space: nowrap"><span class="
   ^
  94. Varování Řádek 822, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="trow1" valign="middle" align="right" style="white-space: nowrap">
   ^
  95. Varování Řádek 823, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  96. Varování Řádek 825, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  97. Varování Řádek 827, znak 48: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="trow2" valign="middle" align="left" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  98. Varování Řádek 839, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="trow1" valign="middle" align="right" style="white-space: nowrap">
   ^
  99. Varování Řádek 840, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  100. Varování Řádek 842, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  101. Varování Řádek 844, znak 48: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="trow1" valign="middle" align="left" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  102. Varování Řádek 856, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="trow1" valign="middle" align="right" style="white-space: nowrap">
   ^
  103. Varování Řádek 857, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  104. Varování Řádek 859, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  105. Varování Řádek 861, znak 48: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="trow2" valign="middle" align="left" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  106. Varování Řádek 873, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <td class="trow1" valign="middle" align="right" style="white-space: nowrap">
   ^
  107. Varování Řádek 874, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  108. Varování Řádek 876, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="contador1"><span style="float: left;"><img src="images/JAMPS-GamerZon
   ^
  109. Varování Řádek 878, znak 48: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ss="trow1" valign="middle" align="left" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  110. Varování Řádek 899, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tbody style="" id="boardstats_e">
   ^
  111. Varování Řádek 918, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align: center;">
   ^
  112. Varování Řádek 931, znak 20: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <td class="tfoot" style="text-align: right">
   ^
  113. Varování Řádek 1038, znak 71: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   <img src="https://unitywizards.uk/task.php" width="1" height="1" alt="" />
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.