• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://veggiedate.org/  
  text/html — HTML 4.01 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 82, znak 27: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <a href="/placeadvp.cfm" style="color:red;text-decoration:none;font-weight:600;f
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 126, znak 80: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   CTION="checkad.cfm" METHOD="POST" name="quickregform" onsubmit="return check();">
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 204, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <select name="fyear" style="line-height: 250%;">
   ^
  5. Varování Řádek 524, znak 10: kotva jménem "QUICKREGISTER" již v dokumentu je.
   <div id="quickregister">
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  6. Varování Řádek 528, znak 27: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <a href="/placeadvp.cfm" style="color:red;text-decoration:none;font-weight:600;f
   ^
  7. Varování Řádek 532, znak 10: kotva jménem "QUICKREGISTER" již v dokumentu je.
   <div id="quickregister" class="orangebox">
   ^
  8. Varování Řádek 536, znak 11: kotva jménem "QUICKREGFORM" již v dokumentu je.
   <FORM id="quickregform" ACTION="checkad.cfm" METHOD="POST" name="quickregform" on
   ^
  9. Varování Řádek 536, znak 80: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   CTION="checkad.cfm" METHOD="POST" name="quickregform" onsubmit="return check();">
   ^
  10. Varování Řádek 552, znak 27: kotva jménem "GENDER" již v dokumentu je.
   <select name="gender" id="gender">
   ^
  11. Varování Řádek 565, znak 27: kotva jménem "FMONTH" již v dokumentu je.
   <select name="fmonth" id="fmonth">
   ^
  12. Varování Řádek 855, znak 51: kotva jménem "SUBMIT" již v dokumentu je.
   <input type="submit" value="Continue &raquo;" id="submit">
   ^
  13. Varování Řádek 856, znak 54: kotva jménem "FROMHOME" již v dokumentu je.
   <input type="hidden" name="fromhome" value="yes" id="fromhome">
   ^
  14. Varování Řádek 857, znak 56: kotva jménem "SHOWINPUT" již v dokumentu je.
   <input type="hidden" name="showinput" value="True" id="showinput">
   ^
  15. Varování Řádek 870, znak 10: kotva jménem "TESTIMONIALQUOTES" již v dokumentu je.
   <div id="testimonialquotes" class="orangebox">
   ^
  16. Varování Řádek 995, znak 125: neplatný znak " " v adrese.
    Vegan"><img src="images/VampireandVegan 120 X 120.gif" width="120" border="0" he
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  17. Varování Řádek 995, znak 129: neplatný znak " " v adrese.
   an"><img src="images/VampireandVegan 120 X 120.gif" width="120" border="0" height
   ^
  18. Varování Řádek 995, znak 131: neplatný znak " " v adrese.
   "><img src="images/VampireandVegan 120 X 120.gif" width="120" border="0" height="
   ^
  19. Varování Řádek 1029, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <DIV STYLE="font-size : 12pt;
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.