• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://visites.ru/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 100, znak 31: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <noscript><span class="no_js" style="position:fixed;width:100%;">Для работы с сай
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 110, znak 235: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "19px" není délka.
   лку в рекламную цепочку за 0.50 руб." width="19px" height="19px" border="0" ></a>
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  4. Varování Řádek 110, znak 249: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "19px" není délka.
   лку в рекламную цепочку за 0.50 руб." width="19px" height="19px" border="0" ></a>
   ^
  5. Varování Řádek 113, znak 205: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "19px" není délka.
   исок всех ссылок в рекламной цепочке" width="19px" height="19px" border="0" ></a>
   ^
  6. Varování Řádek 113, znak 219: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "19px" není délka.
   исок всех ссылок в рекламной цепочке" width="19px" height="19px" border="0" ></a>
   ^
  7. Varování Řádek 165, znak 47: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a class="tofav" href="/" rel="sidebar" onclick="return fav(this)" title="Добавит
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  8. Varování Řádek 215, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div style="padding-top: 14px; margin-left: 67px; color: white; font-size: 12px;
   ^
  9. Varování Řádek 222, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <input style="width: 105px;margin-left:6px;margin-bottom:4px" type='text' maxleng
   ^
  10. Varování Řádek 222, znak 167: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   lue="" tabindex="1" placeholder="Логин" onblur="if(this.placeholder == '') { this
   ^
  11. Varování Řádek 222, znak 231: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   der == '') { this.placeholder='Логин'}" onfocus="if (this.placeholder == 'Логин')
   ^
  12. Varování Řádek 223, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <input style="width: 105px;margin-left:6px;" type='password' maxlength='25' name=
   ^
  13. Varování Řádek 223, znak 155: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ue="" tabindex="2" placeholder="Пароль" onblur="if(this.placeholder == '') { this
   ^
  14. Varování Řádek 223, znak 220: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   er == '') { this.placeholder='Пароль'}" onfocus="if (this.placeholder == 'Пароль'
   ^
  15. Varování Řádek 227, znak 87: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   "image" src="../images/spacer.gif" value="Вход" name="image" onclick="submit();">
   ^
  16. Varování Řádek 234, znak 32: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <font color='#4682B4'><b><span style='cursor:help' title='Дата на сервере'>У нас 
   ^
  17. Varování Řádek 234, znak 161: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lor="#4682B4"><b><span id="server_time" style='cursor:help' title="Время на серве
   ^
  18. Varování Řádek 267, znak 20: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class="title" onclick="open_m_sf('m_bl1', this)" style="cursor:pointer">
   ^
  19. Varování Řádek 267, znak 55: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="title" onclick="open_m_sf('m_bl1', this)" style="cursor:pointer">
   ^
  20. Varování Řádek 269, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="menu_ul" id="m_bl1" style="display: none;">
   ^
  21. Varování Řádek 271, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="padding:2px"><b>
   ^
  22. Varování Řádek 273, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="padding:2px"><b>
   ^
  23. Varování Řádek 274, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <img style="margin-bottom:2px" src="/images/icon_monitor.png" align="absmiddle" w
   ^
  24. Varování Řádek 274, znak 88: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "12px" není délka.
   x" src="/images/icon_monitor.png" align="absmiddle" width="12px" height="12px" />
   ^
  25. Varování Řádek 274, znak 102: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "12px" není délka.
   x" src="/images/icon_monitor.png" align="absmiddle" width="12px" height="12px" />
   ^
  26. Varování Řádek 282, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="padding:2px"><b><img style="margin-bottom:2px" src="/images/icon_ip.png
   ^
  27. Varování Řádek 282, znak 32: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="padding:2px"><b><img style="margin-bottom:2px" src="/images/icon_ip.png
   ^
  28. Varování Řádek 282, znak 109: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "12px" není délka.
   s/icon_ip.png" align="absmiddle" width="12px" height="12px" /> 81.31.35.52</b></p
   ^
  29. Varování Řádek 282, znak 123: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "12px" není délka.
   /icon_ip.png" align="absmiddle" width="12px" height="12px" /> 81.31.35.52</b></p>
   ^
  30. Varování Řádek 283, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="padding:2px"><b><img style="margin-bottom:2px" src="/images/icon_os.png
   ^
  31. Varování Řádek 283, znak 32: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="padding:2px"><b><img style="margin-bottom:2px" src="/images/icon_os.png
   ^
  32. Varování Řádek 283, znak 109: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "12px" není délka.
   om:2px" src="/images/icon_os.png" align="absmiddle" width="12px" height="12px" />
   ^
  33. Varování Řádek 283, znak 123: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "12px" není délka.
   om:2px" src="/images/icon_os.png" align="absmiddle" width="12px" height="12px" />
   ^
  34. Varování Řádek 292, znak 28: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><center><a href="/log" style="width:110px;" title="Авторизация в системе">Авт
   ^
  35. Varování Řádek 293, znak 28: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><center><a href="/reg" style="width:110px;" title="Регистрация в системе">Рег
   ^
  36. Varování Řádek 306, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="padding-top: 14px; margin-left: 67px; color: white; font-size: 12px; 
   ^
  37. Varování Řádek 311, znak 5: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li style="margin-top:-14px"></li>
   ^
  38. Varování Řádek 313, znak 20: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class="title" onclick="open_m_sf('m_bl2', this)" style="cursor:pointer"><li>
   ^
  39. Varování Řádek 313, znak 55: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tle" onclick="open_m_sf('m_bl2', this)" style="cursor:pointer"><li><a title="Глав
   ^
  40. Varování Řádek 314, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="menu_ul" id="m_bl2" style="display: none;">
   ^
  41. Varování Řádek 325, znak 20: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class="title" onclick="open_m_sf('m_bl3', this)" style="cursor:pointer"><li>
   ^
  42. Varování Řádek 325, znak 55: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tle" onclick="open_m_sf('m_bl3', this)" style="cursor:pointer"><li><a title="Спис
   ^
  43. Varování Řádek 326, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="menu_ul" id="m_bl3" style="display: none;">
   ^
  44. Varování Řádek 338, znak 20: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class="title" onclick="open_m_sf('m_bl6', this)" style="cursor:pointer"><li>
   ^
  45. Varování Řádek 338, znak 55: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tle" onclick="open_m_sf('m_bl6', this)" style="cursor:pointer"><li><a title="Плат
   ^
  46. Varování Řádek 339, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="menu_ul" id="m_bl6" style="display: none;">
   ^
  47. Varování Řádek 352, znak 20: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class="title" onclick="open_m_sf('m_bl5', this)" style="cursor:pointer"><li>
   ^
  48. Varování Řádek 352, znak 55: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tle" onclick="open_m_sf('m_bl5', this)" style="cursor:pointer"><li><a title="Раск
   ^
  49. Varování Řádek 353, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="menu_ul" id="m_bl5" style="display: none;">
   ^
  50. Varování Řádek 365, znak 20: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class="title" onclick="open_m_sf('m_bl7', this)" style="cursor:pointer"><li>
   ^
  51. Varování Řádek 365, znak 55: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tle" onclick="open_m_sf('m_bl7', this)" style="cursor:pointer"><li><a title="Исто
   ^
  52. Varování Řádek 366, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="menu_ul" id="m_bl7" style="display: none;">
   ^
  53. Varování Řádek 389, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <center><a href="/advertise-paid" style="width:110px;" title="Платная реклама">Пл
   ^
  54. Varování Řádek 392, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <center><a href="/advertise-free" style="width:110px;" title="Раскрутка сайтов">Р
   ^
  55. Varování Řádek 406, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="padding-top: 14px; margin-left: 67px; color: white; font-size: 12px; 
   ^
  56. Varování Řádek 411, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <input style="float:left;width:151px;" name="textfield" type="text" value="http:/
   ^
  57. Varování Řádek 412, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <a style="cursor:pointer;" title="Проверить на вирусы http://web-master.ucoz.club
   ^
  58. Varování Řádek 412, znak 100: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   //web-master.ucoz.club" target="_blank" onclick="avi('http://web-master.ucoz.club
   ^
  59. Varování Řádek 412, znak 223: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   idth="20" height="20" align="absbottom" style="float:left;padding:2px;" title="Пр
   ^
  60. Varování Řádek 413, znak 208: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   idth="20" height="20" align="absbottom" style="float:left;padding:2px;" title="Пе
   ^
  61. Varování Řádek 414, znak 17: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   &nbsp;&nbsp;<em style="float:left;padding-top:5px;">Просмотров: 1238</em>
   ^
  62. Varování Řádek 418, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <input style="float:left;width:151px;" name="textfield" type="text" value="http:/
   ^
  63. Varování Řádek 419, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <a style="cursor:pointer;" title="Проверить на вирусы http://100t.my-iframe.ru" t
   ^
  64. Varování Řádek 419, znak 97: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   tp://100t.my-iframe.ru" target="_blank" onclick="avi('http://100t.my-iframe.ru');
   ^
  65. Varování Řádek 419, znak 217: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   idth="20" height="20" align="absbottom" style="float:left;padding:2px;" title="Пр
   ^
  66. Varování Řádek 420, znak 202: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   idth="20" height="20" align="absbottom" style="float:left;padding:2px;" title="Пе
   ^
  67. Varování Řádek 421, znak 17: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   &nbsp;&nbsp;<em style="float:left;padding-top:5px;">Просмотров: 1196</em>
   ^
  68. Varování Řádek 425, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <input style="float:left;width:151px;" name="textfield" type="text" value="http:/
   ^
  69. Varování Řádek 426, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <a style="cursor:pointer;" title="Проверить на вирусы http://ads-lot.ru" target="
   ^
  70. Varování Řádek 426, znak 90: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   русы http://ads-lot.ru" target="_blank" onclick="avi('http://ads-lot.ru');"><img 
   ^
  71. Varování Řádek 426, znak 203: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   idth="20" height="20" align="absbottom" style="float:left;padding:2px;" title="Пр
   ^
  72. Varování Řádek 427, znak 188: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   idth="20" height="20" align="absbottom" style="float:left;padding:2px;" title="Пе
   ^
  73. Varování Řádek 428, znak 17: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   &nbsp;&nbsp;<em style="float:left;padding-top:5px;">Просмотров: 1016</em>
   ^
  74. Varování Řádek 432, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <input style="float:left;width:151px;" name="textfield" type="text" value="http:/
   ^
  75. Varování Řádek 433, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <a style="cursor:pointer;" title="Проверить на вирусы http://my-iframe.ru" target
   ^
  76. Varování Řádek 433, znak 92: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   сы http://my-iframe.ru" target="_blank" onclick="avi('http://my-iframe.ru');"><im
   ^
  77. Varování Řádek 433, znak 207: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   idth="20" height="20" align="absbottom" style="float:left;padding:2px;" title="Пр
   ^
  78. Varování Řádek 434, znak 192: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   idth="20" height="20" align="absbottom" style="float:left;padding:2px;" title="Пе
   ^
  79. Varování Řádek 435, znak 17: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   &nbsp;&nbsp;<em style="float:left;padding-top:5px;">Просмотров: 759</em>
   ^
  80. Varování Řádek 439, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <input style="float:left;width:151px;" name="textfield" type="text" value="http:/
   ^
  81. Varování Řádek 440, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <a style="cursor:pointer;" title="Проверить на вирусы http://e-obgora.ru" target=
   ^
  82. Varování Řádek 440, znak 91: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   усы http://e-obgora.ru" target="_blank" onclick="avi('http://e-obgora.ru');"><img
   ^
  83. Varování Řádek 440, znak 205: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   idth="20" height="20" align="absbottom" style="float:left;padding:2px;" title="Пр
   ^
  84. Varování Řádek 441, znak 190: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   idth="20" height="20" align="absbottom" style="float:left;padding:2px;" title="Пе
   ^
  85. Varování Řádek 442, znak 17: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   &nbsp;&nbsp;<em style="float:left;padding-top:5px;">Просмотров: 583</em>
   ^
  86. Varování Řádek 445, znak 5: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <hr style="margin-top:-1px;">
   ^
  87. Varování Řádek 449, znak 34: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><center><a href="/sites-all" style="width:110px;" title="Список всех сайтов в
   ^
  88. Varování Řádek 450, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><center><a href="/#" style="width:110px;" title="Бесплатный белый каталог сай
   ^
  89. Varování Řádek 464, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="padding-top: 14px; margin-left: 67px; color: white; font-size: 12px; 
   ^
  90. Varování Řádek 469, znak 14: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   </span><span style='font-family: "Tahoma"; font-size: 8pt; font-weight: normal;'>
   ^
  91. Varování Řádek 472, znak 35: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><center><a href="/news/?id=1" style="width:110px;" title="Читать полный текст
   ^
  92. Varování Řádek 473, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><center><a href="/news" style="width:110px;" title="Архив всех новостей проек
   ^
  93. Varování Řádek 488, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="padding-top: 14px; margin-left: 67px; color: white; font-size: 12px; 
   ^
  94. Varování Řádek 516, znak 187: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   личество просмотров и посетителей" alt="" border="0" width="88" height="120"/></a
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  95. Varování Řádek 524, znak 34: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><center><a href="/stats-all" style="width:110px;" title="Полная статистика пр
   ^
  96. Varování Řádek 525, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><center><a href="/promo" style="width:110px;" title="Промо материалы проекта"
   ^
  97. Varování Řádek 543, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="padding-top: 14px; margin-left: 67px; color: white; font-size: 12px; 
   ^
  98. Varování Řádek 547, znak 67: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   00x300-add" title="Место свободно"><img style="background-color:#ededed;cursor:po
   ^
  99. Varování Řádek 553, znak 43: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   i><center><a href="/adv-ban200x300-add" style="width:110px;" title="Добавить банн
   ^
  100. Varování Řádek 554, znak 43: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   i><center><a href="/adv-ban200x300-all" style="width:110px;" title="Витрина всех 
   ^
  101. Varování Řádek 568, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="padding-top: 14px; margin-left: 67px; color: white; font-size: 12px; 
   ^
  102. Varování Řádek 578, znak 50: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   n="absmiddle" src="/images/strelka.gif" style="float:left;padding-top:7px;"></img
   ^
  103. Varování Řádek 586, znak 10: kotva jménem "CASELINKS" již v dokumentu je.
   <div id="caselinks">
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  104. Varování Řádek 587, znak 50: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   n="absmiddle" src="/images/strelka.gif" style="float:left;padding-top:7px;"></img
   ^
  105. Varování Řádek 594, znak 41: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><center><a href="/adv-caselink-add" style="width:110px;" title="Добавить ссыл
   ^
  106. Varování Řádek 595, znak 41: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><center><a href="/adv-caselink-all" style="width:110px;" title="Список всех с
   ^
  107. Varování Řádek 609, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="padding-top: 14px; margin-left: 67px; color: white; font-size: 12px; 
   ^
  108. Varování Řádek 631, znak 42: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   li><center><a href="/box-cloudlink-add" style="width:110px;" title="Добавить ссыл
   ^
  109. Varování Řádek 632, znak 42: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   li><center><a href="/box-cloudlink-all" style="width:110px;" title="Список всех с
   ^
  110. Varování Řádek 646, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="padding-top: 14px; margin-left: 67px; color: white; font-size: 12px; 
   ^
  111. Varování Řádek 654, znak 12: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "168px" není délka.
   <td width="168px" height="140px">
   ^
  112. Varování Řádek 654, znak 27: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "140px" není délka.
   <td width="168px" height="140px">
   ^
  113. Varování Řádek 655, znak 158: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "168px" není délka.
   i.s-shot.ru/?https://titanvip.ru/" width="168px" height="140px" border="0" /></a>
   ^
  114. Varování Řádek 655, znak 173: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "140px" není délka.
   i.s-shot.ru/?https://titanvip.ru/" width="168px" height="140px" border="0" /></a>
   ^
  115. Varování Řádek 667, znak 41: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><center><a href="/box-minishot-add" style="width:110px;" title="Добавить скри
   ^
  116. Varování Řádek 668, znak 41: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <li><center><a href="/box-minishot-all" style="width:110px;" title="Витрина всех 
   ^
  117. Varování Řádek 682, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="padding-top: 14px; margin-left: 67px; color: white; font-size: 12px; 
   ^
  118. Varování Řádek 690, znak 12: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "100px" není délka.
   <td width="100px" height="100px">
   ^
  119. Varování Řádek 690, znak 27: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "100px" není délka.
   <td width="100px" height="100px">
   ^
  120. Informace Řádek 690, znak 28: + dalších 138 varování.
   <td width="100px" height="100px">
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.