• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://www.vzmr.ru/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 292, znak 19: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <form style="height: 160px;" action="" class="form">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 293, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div style="margin-left: -13px; font-size: 16px;">На указанный в 
   ^
  4. Varování Řádek 295, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div style="margin-left: -13px; font-size: 16px;">Для загрузки ка
   ^
  5. Varování Řádek 322, znak 43: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
            <span class="imgdesc" style="display: none;">размер: <span>3 Mb
   ^
  6. Varování Řádek 332, znak 19: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <form style="height: 160px;" action="" class="form">
   ^
  7. Varování Řádek 333, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div style="margin-left: -13px; font-size: 16px;">Спасибо, Ваша з
   ^
  8. Varování Řádek 335, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div style="margin-left: -13px; font-size: 16px;">В ближайшее вре
   ^
  9. Varování Řádek 366, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <span id="tel" style="font-size: 21px;color: #F37021;font-weight: normal;" c
   ^
  10. Varování Řádek 572, znak 16: kotva jménem "TEL" již v dokumentu je.
        <span id="tel" style="font-size: 21px;color: #F37021;font-weight: normal;" c
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  11. Varování Řádek 572, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <span id="tel" style="font-size: 21px;color: #F37021;font-weight: normal;" c
   ^
  12. Varování Řádek 586, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   iv class="owl-carousel" id="carousel_890016709" style="width:100%;height:277px;">
   ^
  13. Varování Řádek 587, znak 77: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -carousel_item g-carousel-item" id="bx_2058449656_5002" style="width:; height:;">
   ^
  14. Varování Řádek 589, znak 43: neplatný znak "С" v adrese.
              <img src="/upload/iblock/81a/Слайдер 1.jpg" alt="Разработка и производ
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  15. Varování Řádek 589, znak 44: neplatný znak "л" v adrese.
             <img src="/upload/iblock/81a/Слайдер 1.jpg" alt="Разработка и производс
   ^
  16. Varování Řádek 589, znak 45: neplatný znak "а" v adrese.
            <img src="/upload/iblock/81a/Слайдер 1.jpg" alt="Разработка и производст
   ^
  17. Varování Řádek 589, znak 46: neplatný znak "й" v adrese.
           <img src="/upload/iblock/81a/Слайдер 1.jpg" alt="Разработка и производств
   ^
  18. Varování Řádek 589, znak 47: neplatný znak "д" v adrese.
          <img src="/upload/iblock/81a/Слайдер 1.jpg" alt="Разработка и производство
   ^
  19. Varování Řádek 589, znak 48: neplatný znak "е" v adrese.
         <img src="/upload/iblock/81a/Слайдер 1.jpg" alt="Разработка и производство 
   ^
  20. Varování Řádek 589, znak 49: neplatný znak "р" v adrese.
        <img src="/upload/iblock/81a/Слайдер 1.jpg" alt="Разработка и производство г
   ^
  21. Varování Řádek 589, znak 50: neplatný znak " " v adrese.
       <img src="/upload/iblock/81a/Слайдер 1.jpg" alt="Разработка и производство ги
   ^
  22. Varování Řádek 597, znak 78: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m g-carousel-item" id="bx_2058449656_5001" style="width:; height:;display:none;">
   ^
  23. Varování Řádek 599, znak 43: neplatný znak "С" v adrese.
              <img src="/upload/iblock/bc2/Слайдер 2.jpg" alt="Соответствие отечеств
   ^
  24. Varování Řádek 599, znak 44: neplatný znak "л" v adrese.
             <img src="/upload/iblock/bc2/Слайдер 2.jpg" alt="Соответствие отечестве
   ^
  25. Varování Řádek 599, znak 45: neplatný znak "а" v adrese.
            <img src="/upload/iblock/bc2/Слайдер 2.jpg" alt="Соответствие отечествен
   ^
  26. Varování Řádek 599, znak 46: neplatný znak "й" v adrese.
           <img src="/upload/iblock/bc2/Слайдер 2.jpg" alt="Соответствие отечественн
   ^
  27. Varování Řádek 599, znak 47: neplatný znak "д" v adrese.
          <img src="/upload/iblock/bc2/Слайдер 2.jpg" alt="Соответствие отечественны
   ^
  28. Varování Řádek 599, znak 48: neplatný znak "е" v adrese.
         <img src="/upload/iblock/bc2/Слайдер 2.jpg" alt="Соответствие отечественным
   ^
  29. Varování Řádek 599, znak 49: neplatný znak "р" v adrese.
        <img src="/upload/iblock/bc2/Слайдер 2.jpg" alt="Соответствие отечественным 
   ^
  30. Varování Řádek 599, znak 50: neplatný znak " " v adrese.
       <img src="/upload/iblock/bc2/Слайдер 2.jpg" alt="Соответствие отечественным и
   ^
  31. Varování Řádek 607, znak 78: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m g-carousel-item" id="bx_2058449656_5003" style="width:; height:;display:none;">
   ^
  32. Varování Řádek 609, znak 43: neplatný znak "С" v adrese.
              <img src="/upload/iblock/789/Слайдер 3.jpg" alt="полный цикл производс
   ^
  33. Varování Řádek 609, znak 44: neplatný znak "л" v adrese.
             <img src="/upload/iblock/789/Слайдер 3.jpg" alt="полный цикл производст
   ^
  34. Varování Řádek 609, znak 45: neplatný znak "а" v adrese.
            <img src="/upload/iblock/789/Слайдер 3.jpg" alt="полный цикл производств
   ^
  35. Varování Řádek 609, znak 46: neplatný znak "й" v adrese.
           <img src="/upload/iblock/789/Слайдер 3.jpg" alt="полный цикл производства
   ^
  36. Varování Řádek 609, znak 47: neplatný znak "д" v adrese.
          <img src="/upload/iblock/789/Слайдер 3.jpg" alt="полный цикл производства 
   ^
  37. Varování Řádek 609, znak 48: neplatný znak "е" v adrese.
         <img src="/upload/iblock/789/Слайдер 3.jpg" alt="полный цикл производства и
   ^
  38. Varování Řádek 609, znak 49: neplatný znak "р" v adrese.
        <img src="/upload/iblock/789/Слайдер 3.jpg" alt="полный цикл производства и 
   ^
  39. Varování Řádek 609, znak 50: neplatný znak " " v adrese.
       <img src="/upload/iblock/789/Слайдер 3.jpg" alt="полный цикл производства и 1
   ^
  40. Varování Řádek 617, znak 78: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m g-carousel-item" id="bx_2058449656_5004" style="width:; height:;display:none;">
   ^
  41. Varování Řádek 619, znak 43: neplatný znak "С" v adrese.
              <img src="/upload/iblock/83c/Слайдер 4.jpg" alt="Технические решения п
   ^
  42. Varování Řádek 619, znak 44: neplatný znak "л" v adrese.
             <img src="/upload/iblock/83c/Слайдер 4.jpg" alt="Технические решения по
   ^
  43. Varování Řádek 619, znak 45: neplatný znak "а" v adrese.
            <img src="/upload/iblock/83c/Слайдер 4.jpg" alt="Технические решения по 
   ^
  44. Varování Řádek 619, znak 46: neplatný znak "й" v adrese.
           <img src="/upload/iblock/83c/Слайдер 4.jpg" alt="Технические решения по и
   ^
  45. Varování Řádek 619, znak 47: neplatný znak "д" v adrese.
          <img src="/upload/iblock/83c/Слайдер 4.jpg" alt="Технические решения по ин
   ^
  46. Varování Řádek 619, znak 48: neplatný znak "е" v adrese.
         <img src="/upload/iblock/83c/Слайдер 4.jpg" alt="Технические решения по инд
   ^
  47. Varování Řádek 619, znak 49: neplatný znak "р" v adrese.
        <img src="/upload/iblock/83c/Слайдер 4.jpg" alt="Технические решения по инди
   ^
  48. Varování Řádek 619, znak 50: neplatný znak " " v adrese.
       <img src="/upload/iblock/83c/Слайдер 4.jpg" alt="Технические решения по индив
   ^
  49. Varování Řádek 626, znak 78: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m g-carousel-item" id="bx_2058449656_5005" style="width:; height:;display:none;">
   ^
  50. Varování Řádek 628, znak 43: neplatný znak "С" v adrese.
              <img src="/upload/iblock/7f6/Слайдер 5.jpg" alt="Отраслевые разрешения
   ^
  51. Varování Řádek 628, znak 44: neplatný znak "л" v adrese.
             <img src="/upload/iblock/7f6/Слайдер 5.jpg" alt="Отраслевые разрешения 
   ^
  52. Varování Řádek 628, znak 45: neplatný znak "а" v adrese.
            <img src="/upload/iblock/7f6/Слайдер 5.jpg" alt="Отраслевые разрешения и
   ^
  53. Varování Řádek 628, znak 46: neplatný znak "й" v adrese.
           <img src="/upload/iblock/7f6/Слайдер 5.jpg" alt="Отраслевые разрешения и 
   ^
  54. Varování Řádek 628, znak 47: neplatný znak "д" v adrese.
          <img src="/upload/iblock/7f6/Слайдер 5.jpg" alt="Отраслевые разрешения и с
   ^
  55. Varování Řádek 628, znak 48: neplatný znak "е" v adrese.
         <img src="/upload/iblock/7f6/Слайдер 5.jpg" alt="Отраслевые разрешения и се
   ^
  56. Varování Řádek 628, znak 49: neplatný znak "р" v adrese.
        <img src="/upload/iblock/7f6/Слайдер 5.jpg" alt="Отраслевые разрешения и сер
   ^
  57. Varování Řádek 628, znak 50: neplatný znak " " v adrese.
       <img src="/upload/iblock/7f6/Слайдер 5.jpg" alt="Отраслевые разрешения и серт
   ^
  58. Varování Řádek 670, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   class="b-catalog-section-blocks_holder" style="background-image: url('/upload/ibl
   ^
  59. Varování Řádek 705, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   class="b-catalog-section-blocks_holder" style="background-image: url('/upload/ibl
   ^
  60. Varování Řádek 732, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   class="b-catalog-section-blocks_holder" style="background-image: url('/upload/ibl
   ^
  61. Varování Řádek 757, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   class="b-catalog-section-blocks_holder" style="background-image: url('/upload/ibl
   ^
  62. Varování Řádek 780, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   class="b-catalog-section-blocks_holder" style="background-image: url('/upload/ibl
   ^
  63. Varování Řádek 803, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   class="b-catalog-section-blocks_holder" style="background-image: url('/upload/ibl
   ^
  64. Varování Řádek 986, znak 52: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   v class="owl-carousel" id="carousel_924239821" style="width:271px;height:180px;">
   ^
  65. Varování Řádek 987, znak 77: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -carousel_item g-carousel-item" id="bx_3820495682_5006" style="width:; height:;">
   ^
  66. Varování Řádek 992, znak 78: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m g-carousel-item" id="bx_3820495682_5007" style="width:; height:;display:none;">
   ^
  67. Varování Řádek 997, znak 78: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m g-carousel-item" id="bx_3820495682_5014" style="width:; height:;display:none;">
   ^
  68. Varování Řádek 1002, znak 78: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m g-carousel-item" id="bx_3820495682_5016" style="width:; height:;display:none;">
   ^
  69. Varování Řádek 1152, znak 208: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   м на выставку &quot;Металл-Экспо 2023&quot;" style="margin: -57.5px 0 0 -57.5px">
   ^
  70. Varování Řádek 1181, znak 210: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ем с Днём работника атомной промышленности!" style="margin: -57.5px 0 0 -57.5px">
   ^
  71. Varování Řádek 1264, znak 5: nalezen bludný BOM.
       ·<table cellspacing="1" cellpadding="1">
   ^

   Znak Byte-Order Mark bývá na začátku dokumentů užívajících kódování Unicode a neměl by se nacházet nikde jinde. Některé prohlížeče jej vnímají jako neznámý znak a pokouší se ho vykreslit, což může způsobit problémy se zobrazením stránky. Z pohledu validátoru je BOM znak jako každý jiný, takže jeho přítomnost na nesprávném místě může vyvolat záhadnou chybu.

   Tato závada většinou vzniká při spojování souborů psaných v UTF-8 serverovou technologií, která pro toto kódování nemá nativní podporu (typicky PHP).

  72. Varování Řádek 1275, znak 55: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ="/doc-vzm/logo-1.png" height="66" alt="" title="Владимирский завод металлорукаво
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  73. Varování Řádek 1287, znak 43: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   img data-src="/doc-vzm/logo-3.png" alt="" title="Владимирский завод металлорукаво
   ^
  74. Varování Řádek 1298, znak 43: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   img data-src="/doc-vzm/logo-7.png" alt="" title="Владимирский завод металлорукаво
   ^
  75. Varování Řádek 1338, znak 58: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   img src="//mc.yandex.ru/watch/14577784" style="position:absolute; left:-9999px;" 
   ^
  76. Varování Řádek 1338, znak 104: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   tch/14577784" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.