• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 68 chyb a 4 varování.
  https://www.wawasandunia.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 16, znak 1: Element "head" is missing a required instance of child element "title"..
   <include expiration='7d' path='*.css'></include><include expiration='7d' path='*.
   ^
  2. Chyba Řádek 16, znak 1: element "include" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   <include expiration='7d' path='*.css'></include><include expiration='7d' path='*.
   ^
  3. Chyba Řádek 16, znak 49: element "include" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
    expiration='7d' path='*.css'></include><include expiration='7d' path='*.js'></in
   ^
  4. Chyba Řádek 16, znak 96: element "include" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   e expiration='7d' path='*.js'></include><include expiration='3d' path='*.gif'></i
   ^
  5. Chyba Řádek 16, znak 144: element "include" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
    expiration='3d' path='*.gif'></include><include expiration='3d' path='*.jpeg'></
   ^
  6. Chyba Řádek 16, znak 193: element "include" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   expiration='3d' path='*.jpeg'></include><include expiration='3d' path='*.jpg'></i
   ^
  7. Chyba Řádek 16, znak 241: element "include" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
    expiration='3d' path='*.jpg'></include><include expiration='3d' path='*.png'></i
   ^
  8. Chyba Řádek 17, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='sat, 10 jul 2021 00:00:00 GMT' http-equiv='expires' />
   ^
  9. Chyba Řádek 17, znak 47: atribut "http-equiv" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='sat, 10 jul 2021 00:00:00 GMT' http-equiv='expires' />
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  10. Chyba Řádek 18, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "content", "itemprop", "property"..
   <meta charset='utf-8' />
   ^
  11. Chyba Řádek 18, znak 7: atribut "charset" není dovolen na elementu "meta".
   <meta charset='utf-8' />
   ^
  12. Chyba Řádek 19, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=no' name='viewp
   ^
  13. Varování Řádek 19, znak 1: Consider avoiding viewport values that prevent users from resizing documents..
   <meta content='width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=no' name='viewp
   ^
  14. Chyba Řádek 19, znak 71: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   ontent='width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=no' name='viewport' />
   ^
  15. Chyba Řádek 20, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='blogger' name='generator' />
   ^
  16. Chyba Řádek 20, znak 25: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='blogger' name='generator' />
   ^
  17. Chyba Řádek 21, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type' />
   ^
  18. Chyba Řádek 21, znak 1: A document must not include both a "meta" element with an "http-equiv" attribute whose value is "content-type", and a "meta" element with a "charset" attribute..
   <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type' />
   ^
  19. Chyba Řádek 21, znak 42: atribut "http-equiv" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type' />
   ^
  20. Chyba Řádek 22, znak 1: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   <link href='https://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server' />
   ^
  21. Chyba Řádek 23, znak 1: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   <link href='https://www.wawasandunia.com/' rel='openid.delegate' />
   ^
  22. Chyba Řádek 24, znak 1: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   <link href='https://www.wawasandunia.com/' rel='canonical' />
   ^
  23. Chyba Řádek 25, znak 1: element "title" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   <title>Wawasan Dunia</title>
   ^
  24. Chyba Řádek 26, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='' name='description' />
   ^
  25. Chyba Řádek 26, znak 18: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='' name='description' />
   ^
  26. Chyba Řádek 28, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='DESKRIPSI-BLOG' name='keywords' />
   ^
  27. Chyba Řádek 28, znak 32: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='DESKRIPSI-BLOG' name='keywords' />
   ^
  28. Chyba Řádek 29, znak 1: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   <link href='https://www.wawasandunia.com/feeds/posts/default' rel='alternate' tit
   ^
  29. Chyba Řádek 30, znak 1: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   <link href='https://www.wawasandunia.com/feeds/posts/default?alt=rss' rel='altern
   ^
  30. Chyba Řádek 31, znak 1: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   <link href='https://www.blogger.com/feeds/2429172608834188137/posts/default' rel=
   ^
  31. Chyba Řádek 32, znak 1: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   <link href='https://www.wawasandunia.com/' hreflang='x-default' rel='alternate' /
   ^
  32. Chyba Řádek 33, znak 1: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   <link href='/favicon.ico' rel='icon' type='image/x-icon' />
   ^
  33. Chyba Řádek 34, znak 1: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   <link href='https://www.blogger.com/profile/10704996214078017103' rel='publisher'
   ^
  34. Chyba Řádek 35, znak 1: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   <link href='https://www.blogger.com/profile/10704996214078017103' rel='author' />
   ^
  35. Chyba Řádek 36, znak 1: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   <link href='https://www.blogger.com/profile/10704996214078017103' rel='me' />
   ^
  36. Chyba Řádek 37, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='Indonesia' name='geo.placename' />
   ^
  37. Chyba Řádek 37, znak 27: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='Indonesia' name='geo.placename' />
   ^
  38. Chyba Řádek 38, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='Irwin Andriyanto' name='Author' />
   ^
  39. Chyba Řádek 38, znak 34: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='Irwin Andriyanto' name='Author' />
   ^
  40. Chyba Řádek 39, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='general' name='rating' />
   ^
  41. Chyba Řádek 39, znak 25: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='general' name='rating' />
   ^
  42. Chyba Řádek 40, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='id' name='geo.country' />
   ^
  43. Chyba Řádek 40, znak 20: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='id' name='geo.country' />
   ^
  44. Chyba Řádek 43, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='' name='description' />
   ^
  45. Chyba Řádek 43, znak 1: A document must not include more than one "meta" element with its "name" attribute set to the value "description"..
   <meta content='' name='description' />
   ^
  46. Chyba Řádek 43, znak 18: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='' name='description' />
   ^
  47. Chyba Řádek 54, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='summary' name='twitter:card' />
   ^
  48. Chyba Řádek 54, znak 25: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='summary' name='twitter:card' />
   ^
  49. Chyba Řádek 55, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='Wawasan Dunia' name='twitter:title' />
   ^
  50. Chyba Řádek 55, znak 31: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='Wawasan Dunia' name='twitter:title' />
   ^
  51. Chyba Řádek 56, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='@masirwindotcom' name='twitter:site' />
   ^
  52. Chyba Řádek 56, znak 33: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='@masirwindotcom' name='twitter:site' />
   ^
  53. Chyba Řádek 57, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='@masirwindotcom' name='twitter:creator' />
   ^
  54. Chyba Řádek 57, znak 33: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='@masirwindotcom' name='twitter:creator' />
   ^
  55. Chyba Řádek 58, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='summary_large_image' name='twitter:card' />
   ^
  56. Chyba Řádek 58, znak 37: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='summary_large_image' name='twitter:card' />
   ^
  57. Chyba Řádek 64, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  58. Varování Řádek 64, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  59. Chyba Řádek 88, znak 1: CSS: Parse Error..
   --></style>
   ^
  60. Chyba Řádek 89, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  61. Chyba Řádek 147, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  62. Chyba Řádek 165, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "noscript" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  63. Chyba Řádek 175, znak 141: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
   x=63ab6612-3511-4a5d-a333-f6198ff6ed28' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#
   ^
  64. Chyba Řádek 176, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta name='google-adsense-platform-account' content='ca-host-pub-155622335513910
   ^
  65. Chyba Řádek 176, znak 7: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta name='google-adsense-platform-account' content='ca-host-pub-155622335513910
   ^
  66. Chyba Řádek 177, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta name='google-adsense-platform-domain' content='blogspot.com' />
   ^
  67. Chyba Řádek 177, znak 7: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta name='google-adsense-platform-domain' content='blogspot.com' />
   ^
  68. Varování Řádek 178, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  69. Varování Řádek 178, znak 1: The "language" attribute on the "script" element is obsolete. You can safely omit it..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  70. Chyba Řádek 186, znak 1: zbloudilá ukončovací značka "head".
   </head>
   ^
  71. Chyba Řádek 187, znak 1: Start tag "body" seen but an element of the same type was already open..
   <body class='index' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/WebPage'>
   ^
  72. Chyba Řádek 187, znak 1: Cannot recover after last error. Any further errors will be ignored..
   <body class='index' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/WebPage'>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.