• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 9 chyb a 12 varování.
  http://www.adgar4lease.be/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  2. Varování Řádek 17, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  3. Varování Řádek 21, znak 3: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  4. Varování Řádek 45, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://www.adgar4lease.be/wp-includes/js/jque
   ^
  5. Varování Řádek 46, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://www.adgar4lease.be/wp-includes/js/jque
   ^
  6. Varování Řádek 54, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css">.recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !imp
   ^
  7. Chyba Řádek 57, znak 1: neuzavřený element "div".
   <div id="page" class="site">
   ^
  8. Chyba Řádek 157, znak 347: A document must not include more than one "autofocus" attribute..
   haspopup="true" role="button">links </a><i class="ddl-switch fa fa-angle-down" ta
   ^
  9. Chyba Řádek 157, znak 399: atribut "autofocus" elementu "i" má nedovolenou hodnotu "true".
   nks </a><i class="ddl-switch fa fa-angle-down" tabindex="0" autofocus="true"></i>
   ^
  10. Chyba Řádek 210, znak 14: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
          <div role="navigation" aria-label="Breadcrumbs" class="crumb" itempr
   ^
  11. Chyba Řádek 210, znak 175: element "meta" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   type="http://schema.org/BreadcrumbList"><meta name="numberOfItems" content="1" />
   ^
  12. Chyba Řádek 210, znak 216: element "meta" nesmí být potomkem elementu "ol" v tomto kontextu.
   meta name="numberOfItems" content="1" /><meta name="itemListOrder" content="Ascen
   ^
  13. Chyba Řádek 326, znak 34: A document must not include more than one "autofocus" attribute..
       <div class="close-popup"><i class="fa fa-times" tabindex="0" autofocus="
   ^
  14. Chyba Řádek 326, znak 71: atribut "autofocus" elementu "i" má nedovolenou hodnotu "true".
   ss="close-popup"><i class="fa fa-times" tabindex="0" autofocus="true"></i></div>
   ^
  15. Varování Řádek 332, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://www.adgar4lease.be/wp-content/themes/b
   ^
  16. Varování Řádek 333, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://www.adgar4lease.be/wp-content/themes/b
   ^
  17. Varování Řádek 334, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://www.adgar4lease.be/wp-content/themes/b
   ^
  18. Varování Řádek 335, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://www.adgar4lease.be/wp-content/themes/b
   ^
  19. Varování Řádek 336, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://www.adgar4lease.be/wp-content/themes/b
   ^
  20. Varování Řádek 337, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://www.adgar4lease.be/wp-content/themes/b
   ^
  21. Varování Řádek 338, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://www.adgar4lease.be/wp-includes/js/wp-e
   ^
  22. Chyba Řádek 340, znak 1: End tag for "body" seen, but there were unclosed elements..
   </body>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.