• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 85 chyb a 45 varování.
  https://alphanet.digital/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 32, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css">
   ^
  2. Varování Řádek 51, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='woocommerce-inline-inline-css' type='text/css'>
   ^
  3. Varování Řádek 66, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='seosight-theme-style-inline-css' type='text/css'>
   ^
  4. Varování Řádek 71, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='seosight-theme-blocks-inline-css' type='text/css'>
   ^
  5. Chyba Řádek 80, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  6. Chyba Řádek 81, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  7. Chyba Řádek 82, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  8. Chyba Řádek 88, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  9. Chyba Řádek 94, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  10. Varování Řádek 119, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css">.broken_link, a.broken_link {
   ^
  11. Varování Řádek 121, znak 11: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   }</style> <style type="text/css" id="custom-background-css">
   ^
  12. Chyba Řádek 129, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script data-ad-client="ca-pub-1025107706048924" async src="https://pagead2.googl
   ^
  13. Chyba Řádek 154, znak 4: atribut "href" elementu "a": Illegal character in path segment: space is not allowed má nedovolenou hodnotu "55+ (32) 98522-6000".
   <a href="55+ (32) 98522-6000" target="_blank" class="social__item" rel="nofollow"
   ^
  14. Chyba Řádek 298, znak 4: atribut "href" elementu "a": Illegal character in path segment: space is not allowed má nedovolenou hodnotu "55+ (32) 98522-6000".
   <a href="55+ (32) 98522-6000" target="_blank" class="social__item" rel="nofollow"
   ^
  15. Varování Řádek 550, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element element
   ^
  16. Chyba Řádek 572, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>.es-icon-2:before{font-family: inherit;}</style>
   ^
  17. Chyba Řádek 591, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>.es-icon-2:before{font-family: inherit;}</style>
   ^
  18. Chyba Řádek 610, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>.es-icon-2:before{font-family: inherit;}</style>
   ^
  19. Chyba Řádek 635, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>.es-icon-2:before{font-family: inherit;}</style>
   ^
  20. Chyba Řádek 654, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>.es-icon-2:before{font-family: inherit;}</style>
   ^
  21. Chyba Řádek 673, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>.es-icon-2:before{font-family: inherit;}</style>
   ^
  22. Varování Řádek 737, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element element
   ^
  23. Chyba Řádek 783, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  24. Chyba Řádek 799, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  25. Chyba Řádek 886, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  26. Chyba Řádek 935, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>.es-icon-2:before{font-family: inherit;}</style>
   ^
  27. Chyba Řádek 954, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>.es-icon-2:before{font-family: inherit;}</style>
   ^
  28. Chyba Řádek 973, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>.es-icon-2:before{font-family: inherit;}</style>
   ^
  29. Chyba Řádek 992, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>.es-icon-2:before{font-family: inherit;}</style>
   ^
  30. Varování Řádek 1001, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element eleme
   ^
  31. Chyba Řádek 1014, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  32. Chyba Řádek 1030, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  33. Varování Řádek 1051, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element element
   ^
  34. Chyba Řádek 1065, znak 1: The "align" attribute on the "div" element is obsolete. Use CSS instead..
   <div class="crumina-module crumina-counter-item counter-item-default" align="left
   ^
  35. Chyba Řádek 1070, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>.es-icon-2:before{font-family: inherit;}</style>
   ^
  36. Chyba Řádek 1081, znak 1: The "align" attribute on the "div" element is obsolete. Use CSS instead..
   <div class="crumina-module crumina-counter-item counter-item-default" align="left
   ^
  37. Chyba Řádek 1086, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>.es-icon-2:before{font-family: inherit;}</style>
   ^
  38. Chyba Řádek 1097, znak 1: The "align" attribute on the "div" element is obsolete. Use CSS instead..
   <div class="crumina-module crumina-counter-item counter-item-default" align="left
   ^
  39. Chyba Řádek 1102, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>.es-icon-2:before{font-family: inherit;}</style>
   ^
  40. Chyba Řádek 1113, znak 1: The "align" attribute on the "div" element is obsolete. Use CSS instead..
   <div class="crumina-module crumina-counter-item counter-item-default" align="left
   ^
  41. Chyba Řádek 1118, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>.es-icon-2:before{font-family: inherit;}</style>
   ^
  42. Chyba Řádek 1156, znak 1: The "align" attribute on the "div" element is obsolete. Use CSS instead..
   <div class="crumina-case-item mb30" data-mh="recent-folio-grid" align="center">
   ^
  43. Chyba Řádek 1162, znak 94: atribut "align" není dovolen na elementu "a".
   ustom-title/" class="h6 case-item__title" align="center">Project custom title</a>
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  44. Chyba Řádek 1163, znak 1: The "align" attribute on the "div" element is obsolete. Use CSS instead..
   <div class="case-item__cat" align="center"><a href="https://alphanet.digital/port
   ^
  45. Chyba Řádek 1166, znak 1: The "align" attribute on the "div" element is obsolete. Use CSS instead..
   <div class="crumina-case-item mb30" data-mh="recent-folio-grid" align="center">
   ^
  46. Chyba Řádek 1172, znak 108: atribut "align" není dovolen na elementu "a".
   /description1.jpg" class="h6 case-item__title" align="center">Project gallery</a>
   ^
  47. Chyba Řádek 1173, znak 1: The "align" attribute on the "div" element is obsolete. Use CSS instead..
   <div class="case-item__cat" align="center"><a href="https://alphanet.digital/port
   ^
  48. Chyba Řádek 1176, znak 1: The "align" attribute on the "div" element is obsolete. Use CSS instead..
   <div class="crumina-case-item mb30" data-mh="recent-folio-grid" align="center">
   ^
  49. Chyba Řádek 1182, znak 96: atribut "align" není dovolen na elementu "a".
   red-image/" class="h6 case-item__title" align="center">Project centered image</a>
   ^
  50. Chyba Řádek 1183, znak 1: The "align" attribute on the "div" element is obsolete. Use CSS instead..
   <div class="case-item__cat" align="center"><a href="https://alphanet.digital/port
   ^
  51. Chyba Řádek 1196, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style>
   ^
  52. Chyba Řádek 1232, znak 1: Attribute "xmlns:dc" not allowed here..
   <svg xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons
   ^
  53. Varování Řádek 1232, znak 1: Attribute with the local name "xmlns:dc" is not serializable as XML 1.0..
   <svg xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons
   ^
  54. Chyba Řádek 1232, znak 1: Attribute "xmlns:cc" not allowed here..
   <svg xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons
   ^
  55. Varování Řádek 1232, znak 1: Attribute with the local name "xmlns:cc" is not serializable as XML 1.0..
   <svg xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons
   ^
  56. Chyba Řádek 1232, znak 1: Attribute "xmlns:rdf" not allowed here..
   <svg xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons
   ^
  57. Varování Řádek 1232, znak 1: Attribute with the local name "xmlns:rdf" is not serializable as XML 1.0..
   <svg xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons
   ^
  58. Chyba Řádek 1232, znak 1: Attribute "xmlns:svg" not allowed here..
   <svg xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons
   ^
  59. Varování Řádek 1232, znak 1: Attribute with the local name "xmlns:svg" is not serializable as XML 1.0..
   <svg xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons
   ^
  60. Chyba Řádek 1232, znak 1: Attribute "xmlns:sodipodi" not allowed here..
   <svg xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons
   ^
  61. Varování Řádek 1232, znak 1: Attribute with the local name "xmlns:sodipodi" is not serializable as XML 1.0..
   <svg xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons
   ^
  62. Chyba Řádek 1232, znak 1: Attribute "xmlns:inkscape" not allowed here..
   <svg xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons
   ^
  63. Varování Řádek 1232, znak 1: Attribute with the local name "xmlns:inkscape" is not serializable as XML 1.0..
   <svg xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons
   ^
  64. Varování Řádek 1232, znak 1: Attribute "inkscape:version" is not serializable as XML 1.0..
   <svg xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons
   ^
  65. Varování Řádek 1232, znak 1: Attribute "sodipodi:docname" is not serializable as XML 1.0..
   <svg xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons
   ^
  66. Chyba Řádek 1232, znak 402: atribut "inkscape:version" není dovolen na elementu "svg".
   " width="182" height="44" version="1.1" inkscape:version="0.47 r22583" sodipodi:d
   ^
  67. Chyba Řádek 1232, znak 433: atribut "sodipodi:docname" není dovolen na elementu "svg".
   on="1.1" inkscape:version="0.47 r22583" sodipodi:docname="Barack_Obama_signature[
   ^
  68. Varování Řádek 1234, znak 1: Element name "rdf:rdf" cannot be represented as XML 1.0..
   <rdf:RDF>
   ^
  69. Chyba Řádek 1234, znak 1: element "rdf:rdf" nesmí být potomkem elementu "metadata" v tomto kontextu.
   <rdf:RDF>
   ^
  70. Varování Řádek 1235, znak 1: Attribute "rdf:about" is not serializable as XML 1.0..
   <cc:Work rdf:about="">
   ^
  71. Varování Řádek 1235, znak 1: Element name "cc:work" cannot be represented as XML 1.0..
   <cc:Work rdf:about="">
   ^
  72. Varování Řádek 1236, znak 1: Element name "dc:format" cannot be represented as XML 1.0..
   <dc:format>image/svg+xml</dc:format>
   ^
  73. Varování Řádek 1237, znak 1: Attribute "rdf:resource" is not serializable as XML 1.0..
   <dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage" />
   ^
  74. Varování Řádek 1237, znak 1: Element name "dc:type" cannot be represented as XML 1.0..
   <dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage" />
   ^
  75. Varování Řádek 1238, znak 1: Element name "dc:title" cannot be represented as XML 1.0..
   <dc:title></dc:title>
   ^
  76. Varování Řádek 1243, znak 1: Attribute "sodipodi:type" is not serializable as XML 1.0..
   <inkscape:perspective sodipodi:type="inkscape:persp3d" inkscape:vp_x="0 : 22 : 1"
   ^
  77. Varování Řádek 1243, znak 1: Attribute "inkscape:vp_x" is not serializable as XML 1.0..
   <inkscape:perspective sodipodi:type="inkscape:persp3d" inkscape:vp_x="0 : 22 : 1"
   ^
  78. Varování Řádek 1243, znak 1: Attribute "inkscape:vp_y" is not serializable as XML 1.0..
   <inkscape:perspective sodipodi:type="inkscape:persp3d" inkscape:vp_x="0 : 22 : 1"
   ^
  79. Varování Řádek 1243, znak 1: Attribute "inkscape:vp_z" is not serializable as XML 1.0..
   <inkscape:perspective sodipodi:type="inkscape:persp3d" inkscape:vp_x="0 : 22 : 1"
   ^
  80. Varování Řádek 1243, znak 1: Attribute "inkscape:persp3d-origin" is not serializable as XML 1.0..
   <inkscape:perspective sodipodi:type="inkscape:persp3d" inkscape:vp_x="0 : 22 : 1"
   ^
  81. Varování Řádek 1243, znak 1: Element name "inkscape:perspective" cannot be represented as XML 1.0..
   <inkscape:perspective sodipodi:type="inkscape:persp3d" inkscape:vp_x="0 : 22 : 1"
   ^
  82. Chyba Řádek 1243, znak 1: element "inkscape:perspective" nesmí být potomkem elementu "defs" v tomto kontextu.
   <inkscape:perspective sodipodi:type="inkscape:persp3d" inkscape:vp_x="0 : 22 : 1"
   ^
  83. Varování Řádek 1245, znak 1: Attribute "inkscape:pageopacity" is not serializable as XML 1.0..
   <sodipodi:namedview pagecolor="#ffffff" bordercolor="#666666" borderopacity="1" o
   ^
  84. Varování Řádek 1245, znak 1: Attribute "inkscape:pageshadow" is not serializable as XML 1.0..
   <sodipodi:namedview pagecolor="#ffffff" bordercolor="#666666" borderopacity="1" o
   ^
  85. Varování Řádek 1245, znak 1: Attribute "inkscape:window-width" is not serializable as XML 1.0..
   <sodipodi:namedview pagecolor="#ffffff" bordercolor="#666666" borderopacity="1" o
   ^
  86. Chyba Řádek 1245, znak 1: element "sodipodi:namedview" nesmí být potomkem elementu "svg" v tomto kontextu.
   <sodipodi:namedview pagecolor="#ffffff" bordercolor="#666666" borderopacity="1" o
   ^
  87. Informace Řádek 1245, znak 2: + dalších 11 varování.
   <sodipodi:namedview pagecolor="#ffffff" bordercolor="#666666" borderopacity="1" o
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  88. Chyba Řádek 1314, znak 1096: atribut "comprar" není dovolen na elementu "a".
   edium btn--dark" href="" target="_self" Comprar><span class="text">Comprar</span>
   ^
  89. Chyba Řádek 1318, znak 1165: atribut "comprar" není dovolen na elementu "a".
   edium btn--dark" href="" target="_self" Comprar><span class="text">Comprar</span>
   ^
  90. Chyba Řádek 1322, znak 1142: atribut "order" není dovolen na elementu "a".
   edium btn--dark" href="" target="_self" Order Now!><span class="text">Order Now!<
   ^
  91. Chyba Řádek 1322, znak 1148: atribut "now!" není dovolen na elementu "a".
   btn--dark" href="" target="_self" Order Now!><span class="text">Order Now!</span>
   ^
  92. Chyba Řádek 1476, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style type="text/css">#post-slider-614f467ce0444 .swiper-container-horizontal > 
   ^
  93. Chyba Řádek 1733, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  94. Chyba Řádek 1739, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  95. Chyba Řádek 1740, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  96. Chyba Řádek 1746, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  97. Chyba Řádek 1752, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  98. Chyba Řádek 1758, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  99. Chyba Řádek 1764, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  100. Chyba Řádek 1765, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  101. Chyba Řádek 1766, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  102. Chyba Řádek 1767, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  103. Chyba Řádek 1768, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  104. Chyba Řádek 1769, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  105. Chyba Řádek 1770, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  106. Chyba Řádek 1776, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  107. Chyba Řádek 1777, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  108. Chyba Řádek 1778, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  109. Chyba Řádek 1782, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  110. Chyba Řádek 1783, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  111. Chyba Řádek 1784, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  112. Chyba Řádek 1785, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  113. Chyba Řádek 1786, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  114. Chyba Řádek 1787, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  115. Chyba Řádek 1788, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  116. Chyba Řádek 1789, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  117. Chyba Řádek 1790, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  118. Chyba Řádek 1791, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  119. Chyba Řádek 1795, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  120. Chyba Řádek 1796, znak 1: A "script" element with a "src" attribute must not have a "type" attribute whose value is anything other than the empty string, a JavaScript MIME type, or "module"..
   <script type="c5885a1f3b9bb0a580b753ec-text/javascript" src='https://alphanet.dig
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.