• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://www.automobilsport.com/  
  text/html — HTML 4.01 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 4, znak 61: nesoulad kódování.
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
   ^

   HTTP hlavička Content-Type doporučuje jiné kódování než vnitřní deklarace. Upřednostňuji informaci z HTTP hlavičky.

  3. Varování Řádek 125, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div id="skyRight" style="margin-left:440px;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 146, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <h1 style="text-align: center;">&#52572;&#44256;&#51032; &#50728;&#46972;&#51064
   ^
  5. Varování Řádek 174, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><span data-sheets-root="1" data-sheets-value='{"1"
   ^
  6. Varování Řádek 174, znak 771: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ass="su-button su-button-style-default" style="color:#FFFFFF;background-color:#4d
   ^
  7. Varování Řádek 174, znak 946: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   x" target="_blank" rel="noopener"><span style="color:#FFFFFF;padding:0px 26px;fon
   ^
  8. Varování Řádek 184, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><span data-sheets-root="1" data-sheets-value='{"1"
   ^
  9. Varování Řádek 184, znak 889: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ass="su-button su-button-style-default" style="color:#FFFFFF;background-color:#4d
   ^
  10. Varování Řádek 184, znak 1064: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   x" target="_blank" rel="noopener"><span style="color:#FFFFFF;padding:0px 26px;fon
   ^
  11. Varování Řádek 194, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><span data-sheets-root="1" data-sheets-value='{"1"
   ^
  12. Varování Řádek 194, znak 809: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ass="su-button su-button-style-default" style="color:#FFFFFF;background-color:#4d
   ^
  13. Varování Řádek 194, znak 984: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   x" target="_blank" rel="noopener"><span style="color:#FFFFFF;padding:0px 26px;fon
   ^
  14. Varování Řádek 204, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><span data-sheets-root="1" data-sheets-value='{"1"
   ^
  15. Varování Řádek 204, znak 872: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ass="su-button su-button-style-default" style="color:#FFFFFF;background-color:#4d
   ^
  16. Varování Řádek 204, znak 1047: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   x" target="_blank" rel="noopener"><span style="color:#FFFFFF;padding:0px 26px;fon
   ^
  17. Varování Řádek 214, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><span data-sheets-root="1" data-sheets-value='{"1"
   ^
  18. Varování Řádek 214, znak 825: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ass="su-button su-button-style-default" style="color:#FFFFFF;background-color:#4d
   ^
  19. Varování Řádek 214, znak 1000: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   x" target="_blank" rel="noopener"><span style="color:#FFFFFF;padding:0px 26px;fon
   ^
  20. Varování Řádek 224, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><span data-sheets-root="1" data-sheets-value='{"1"
   ^
  21. Varování Řádek 224, znak 806: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ass="su-button su-button-style-default" style="color:#FFFFFF;background-color:#4d
   ^
  22. Varování Řádek 224, znak 981: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   x" target="_blank" rel="noopener"><span style="color:#FFFFFF;padding:0px 26px;fon
   ^
  23. Varování Řádek 234, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><span data-sheets-root="1" data-sheets-value='{"1"
   ^
  24. Varování Řádek 234, znak 822: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ass="su-button su-button-style-default" style="color:#FFFFFF;background-color:#4d
   ^
  25. Varování Řádek 234, znak 997: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   x" target="_blank" rel="noopener"><span style="color:#FFFFFF;padding:0px 26px;fon
   ^
  26. Varování Řádek 244, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><span data-sheets-root="1" data-sheets-value='{"1"
   ^
  27. Varování Řádek 244, znak 805: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ass="su-button su-button-style-default" style="color:#FFFFFF;background-color:#4d
   ^
  28. Varování Řádek 244, znak 980: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   x" target="_blank" rel="noopener"><span style="color:#FFFFFF;padding:0px 26px;fon
   ^
  29. Varování Řádek 254, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><span data-sheets-root="1" data-sheets-value='{"1"
   ^
  30. Varování Řádek 254, znak 888: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ass="su-button su-button-style-default" style="color:#FFFFFF;background-color:#4d
   ^
  31. Varování Řádek 254, znak 1063: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   x" target="_blank" rel="noopener"><span style="color:#FFFFFF;padding:0px 26px;fon
   ^
  32. Varování Řádek 264, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><span data-sheets-root="1" data-sheets-value='{"1"
   ^
  33. Varování Řádek 264, znak 886: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ass="su-button su-button-style-default" style="color:#FFFFFF;background-color:#4d
   ^
  34. Varování Řádek 264, znak 1061: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   x" target="_blank" rel="noopener"><span style="color:#FFFFFF;padding:0px 26px;fon
   ^
  35. Varování Řádek 306, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><span data-sheets-root="1" data-sheets-value='{"1"
   ^
  36. Varování Řádek 306, znak 771: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ass="su-button su-button-style-default" style="color:#FFFFFF;background-color:#4d
   ^
  37. Varování Řádek 306, znak 946: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   x" target="_blank" rel="noopener"><span style="color:#FFFFFF;padding:0px 26px;fon
   ^
  38. Varování Řádek 377, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><span data-sheets-root="1" data-sheets-value='{"1"
   ^
  39. Varování Řádek 377, znak 771: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ass="su-button su-button-style-default" style="color:#FFFFFF;background-color:#4d
   ^
  40. Varování Řádek 377, znak 946: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   x" target="_blank" rel="noopener"><span style="color:#FFFFFF;padding:0px 26px;fon
   ^
  41. Varování Řádek 389, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <footer align="center" style="font-size:8pt">
   ^
  42. Varování Řádek 391, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <p style="text-align:center; font-weight:bold;font-size:10px;"><a href="https:/
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.