• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 42 chyb a 19 varování.
  https://bisnisharian.my.id/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 28, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  2. Varování Řádek 32, znak 3: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  3. Varování Řádek 60, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bisnisharian.my.id/wp-includes/js/jqu
   ^
  4. Varování Řádek 61, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bisnisharian.my.id/wp-includes/js/jqu
   ^
  5. Varování Řádek 62, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bisnisharian.my.id/wp-content/themes/
   ^
  6. Varování Řádek 63, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bisnisharian.my.id/wp-content/themes/
   ^
  7. Varování Řádek 64, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bisnisharian.my.id/wp-content/themes/
   ^
  8. Varování Řádek 65, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bisnisharian.my.id/wp-content/themes/
   ^
  9. Varování Řádek 66, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bisnisharian.my.id/wp-content/themes/
   ^
  10. Varování Řádek 67, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bisnisharian.my.id/wp-content/themes/
   ^
  11. Varování Řádek 68, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bisnisharian.my.id/wp-content/themes/
   ^
  12. Varování Řádek 72, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css" id="custom-background-css">
   ^
  13. Varování Řádek 75, znak 5: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  14. Chyba Řádek 78, znak 29: CSS: "color": Lexical error at line 3, column 21. Encountered: "#" (35), after : "#"..
         color: ##143745; 
   ^
  15. Chyba Řádek 79, znak 10: CSS: "color": Parse Error..
       } 
   ^
  16. Chyba Řádek 82, znak 28: CSS: "font-size": "px" is not a "font-size" value..
           font-size: px;
   ^
  17. Varování Řádek 165, znak 29: The first occurrence of ID "dropdownMenuLink" was here..
                 <a class="dropdown-toggle msearch ml-auto" href="#" r
   ^
  18. Varování Řádek 170, znak 25: The first occurrence of ID "searchform" was here..
               <form role="search" method="get" id="searchform" action="
   ^
  19. Chyba Řádek 198, znak 23: Duplicate ID "dropdownMenuLink"..
              <a class="dropdown-toggle msearch ml-auto" href="#" role="b
   ^
  20. Chyba Řádek 202, znak 25: Duplicate ID "searchform"..
               <form role="search" method="get" id="searchform" action="
   ^
  21. Varování Řádek 217, znak 1: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   <section class="mg-tpt-tag-area">
   ^
  22. Varování Řádek 251, znak 21: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
             <section class="mg-fea-area">
   ^
  23. Chyba Řádek 256, znak 47: No space between attributes..
               <div id="homemain"class="homemain owl-carousel mr-bot60"> 
   ^
  24. Chyba Řádek 265, znak 160: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snisharian.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  25. Chyba Řádek 288, znak 160: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snisharian.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  26. Chyba Řádek 311, znak 160: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snisharian.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  27. Chyba Řádek 334, znak 160: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snisharian.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  28. Chyba Řádek 357, znak 160: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snisharian.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  29. Chyba Řádek 379, znak 168: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snisharian.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  30. Chyba Řádek 399, znak 168: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snisharian.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  31. Chyba Řádek 419, znak 168: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snisharian.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  32. Chyba Řádek 439, znak 168: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snisharian.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  33. Chyba Řádek 476, znak 161: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snisharian.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  34. Chyba Řádek 499, znak 161: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snisharian.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  35. Chyba Řádek 522, znak 161: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snisharian.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  36. Chyba Řádek 545, znak 161: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snisharian.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  37. Chyba Řádek 568, znak 161: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snisharian.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  38. Chyba Řádek 591, znak 161: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snisharian.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  39. Chyba Řádek 614, znak 161: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snisharian.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  40. Chyba Řádek 637, znak 161: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snisharian.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  41. Chyba Řádek 660, znak 161: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snisharian.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  42. Chyba Řádek 683, znak 161: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snisharian.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  43. Varování Řádek 705, znak 2: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
    <nav class="navigation pagination" role="navigation" aria-label="Posts">
   ^
  44. Varování Řádek 725, znak 1: The "complementary" role is unnecessary for element "aside"..
   <aside id="secondary" class="widget-area" role="complementary">
   ^
  45. Chyba Řádek 759, znak 127: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snisharian.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  46. Chyba Řádek 782, znak 127: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snisharian.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  47. Chyba Řádek 805, znak 127: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snisharian.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  48. Chyba Řádek 828, znak 127: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snisharian.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  49. Chyba Řádek 851, znak 13: CSS: "background-color": Parse Error..
         <div class="overlay" style="background-color: ;">
   ^
  50. Chyba Řádek 871, znak 73: element "a" nesmí být potomkem elementu "ul" v tomto kontextu.
                              <a target="_blank" href="">
   ^
  51. Chyba Řádek 872, znak 73: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
                              <a target="_blank" href="">
   ^
  52. Chyba Řádek 872, znak 73: element "a" nesmí být potomkem elementu "ul" v tomto kontextu.
                              <a target="_blank" href="">
   ^
  53. Chyba Řádek 872, znak 73: neuzavřený element "a".
                              <a target="_blank" href="">
   ^
  54. Chyba Řádek 874, znak 66: End tag "ul" seen, but there were open elements..
                                    </ul>
   ^
  55. Chyba Řádek 877, znak 29: End tag "div" seen, but there were open elements..
                 </div>
   ^
  56. Chyba Řádek 880, znak 25: End tag "div" seen, but there were open elements..
               </div>
   ^
  57. Chyba Řádek 882, znak 21: End tag "div" seen, but there were open elements..
             </div>
   ^
  58. Chyba Řádek 884, znak 17: End tag "div" seen, but there were open elements..
           </div>
   ^
  59. Chyba Řádek 892, znak 33: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
                   <a href="https://wordpress.org/">
   ^
  60. Chyba Řádek 892, znak 33: ukončovací značka "a" porušuje pravidla zanořování.
                   <a href="https://wordpress.org/">
   ^
  61. Chyba Řádek 892, znak 33: Cannot recover after last error. Any further errors will be ignored..
                   <a href="https://wordpress.org/">
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.