• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 31 chyb a 20 varování.
  https://bisnismantap.my.id/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 20: This document appears to be written in Indonesian but the "html" start tag has "lang="en-US"". Consider using "lang="id"" (or variant) instead..
     <!DOCTYPE html> 
   ^
  2. Varování Řádek 28, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  3. Varování Řádek 32, znak 3: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  4. Varování Řádek 58, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bisnismantap.my.id/wp-includes/js/jqu
   ^
  5. Varování Řádek 59, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bisnismantap.my.id/wp-includes/js/jqu
   ^
  6. Varování Řádek 60, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bisnismantap.my.id/wp-content/themes/
   ^
  7. Varování Řádek 61, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bisnismantap.my.id/wp-content/themes/
   ^
  8. Varování Řádek 62, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bisnismantap.my.id/wp-content/themes/
   ^
  9. Varování Řádek 63, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bisnismantap.my.id/wp-content/themes/
   ^
  10. Varování Řádek 64, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bisnismantap.my.id/wp-content/themes/
   ^
  11. Varování Řádek 65, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bisnismantap.my.id/wp-content/themes/
   ^
  12. Varování Řádek 69, znak 9: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
       <style type="text/css">
   ^
  13. Chyba Řádek 80, znak 28: CSS: "font-size": "px" is not a "font-size" value..
           font-size: px;
   ^
  14. Chyba Řádek 108, znak 1: neuzavřený element "div".
   <div id="page" class="site">
   ^
  15. Chyba Řádek 167, znak 25: The "aria-controls" attribute must point to an element in the same document..
               <button class="navbar-toggler collapsed mr-auto" type="bu
   ^
  16. Varování Řádek 173, znak 23: The first occurrence of ID "dropdownMenuLink" was here..
              <a class="dropdown-toggle msearch ml-auto" href="#" role="b
   ^
  17. Varování Řádek 177, znak 25: The first occurrence of ID "searchform" was here..
               <form role="search" method="get" id="searchform" action="
   ^
  18. Chyba Řádek 205, znak 23: Duplicate ID "dropdownMenuLink"..
              <a class="dropdown-toggle msearch ml-auto" href="#" role="b
   ^
  19. Chyba Řádek 209, znak 25: Duplicate ID "searchform"..
               <form role="search" method="get" id="searchform" action="
   ^
  20. Chyba Řádek 334, znak 170: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snismantap.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  21. Chyba Řádek 357, znak 170: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snismantap.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  22. Chyba Řádek 380, znak 170: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snismantap.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  23. Chyba Řádek 403, znak 170: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snismantap.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  24. Chyba Řádek 426, znak 170: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snismantap.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  25. Chyba Řádek 454, znak 164: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snismantap.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  26. Chyba Řádek 469, znak 164: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snismantap.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  27. Chyba Řádek 484, znak 164: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snismantap.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  28. Chyba Řádek 504, znak 168: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snismantap.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  29. Chyba Řádek 518, znak 168: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snismantap.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  30. Chyba Řádek 562, znak 153: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snismantap.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  31. Chyba Řádek 587, znak 153: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snismantap.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  32. Chyba Řádek 612, znak 153: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snismantap.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  33. Chyba Řádek 637, znak 153: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snismantap.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  34. Chyba Řádek 662, znak 153: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snismantap.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  35. Chyba Řádek 687, znak 153: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snismantap.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  36. Chyba Řádek 712, znak 153: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snismantap.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  37. Chyba Řádek 737, znak 153: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snismantap.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  38. Chyba Řádek 762, znak 153: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snismantap.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  39. Chyba Řádek 787, znak 153: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snismantap.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  40. Varování Řádek 805, znak 2: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
    <nav class="navigation pagination" role="navigation" aria-label="Posts">
   ^
  41. Chyba Řádek 856, znak 127: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snismantap.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  42. Chyba Řádek 880, znak 127: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snismantap.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  43. Chyba Řádek 904, znak 127: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snismantap.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  44. Chyba Řádek 928, znak 127: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   snismantap.my.id/category/uncategorized/" alt="View all posts in Uncategorized"> 
   ^
  45. Chyba Řádek 953, znak 13: CSS: "background-color": Parse Error..
         <div class="overlay" style="background-color: ;">
   ^
  46. Varování Řádek 1028, znak 4: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
      <script type='text/javascript' id='generate-offside-js-extra'>
   ^
  47. Varování Řádek 1033, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bisnismantap.my.id/wp-content/plugins
   ^
  48. Varování Řádek 1034, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bisnismantap.my.id/wp-includes/js/wp-
   ^
  49. Varování Řádek 1035, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bisnismantap.my.id/wp-content/themes/
   ^
  50. Varování Řádek 1036, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bisnismantap.my.id/wp-content/themes/
   ^
  51. Chyba Řádek 1046, znak 1: End tag for "body" seen, but there were unclosed elements..
   </body>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.